تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23151
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فلسفه و اخلاق
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب

  فلسفه اززمان پیدایش دریونان (قرن ششم قبل از میلاد )تاکنون چهاردوره بزرگ طی کرده است .

  1- دوره فلسفه یونان                   2- دوره فلسفه رومی – یونانی

  3- دوره فلسفه قرون وسطی          4- دوره جدید

  دوره اول :فلسفه یونان :این دوره که باتالس از قرن ششم پیش از میلاد آغاز می شود تا حدوداواخر قرن چهارم پیش از میلاد ادامه می یابد . دوره فلسفه یونان خود به سه عصر تقسیم می شود. عصرجهان شناسی ،عصر انسان شناسی ،(توجه انسان به خویشتن )وعصر بحث منظم .

  عصر جهان شناس :دراین عصر فلسفه عبارت بود از جهان شناسی (Cosmology) وفیلسوفان این عصر ،یعنی تالس وشاگرد ان وی – که طبیعت گرایان مشهورند – می کوشیدند تااصل هستی وماده همه اشیا جهان (ماده المواد )را بشناسند وبدانند که اصل وماده اشیای جهان چیست .برهمین مبنابود که تالس اصل همه چیز (ماده المواد )راآب دانست وسایر فیلسوفان پیروی هرکدام عنصری از عناصر را ماده المواد انگاشتند.

  عصر انسان گرائی (خودشناسی ):درقرن پنجم پیش از میلاد با ظهور سوفسطائیان (Sophists)که گروهی از فیلسوفان بودند ونیز با ظهور سقراط Soorates 399- 469 ق .م – فلسفه به انسان مسائل انسانی توجه کرد وخویشتن شناسی جای جهان شناسی را گرفت و فلاسفه به بحث از علوم ومسائل مربوط به انسان مثل اخلاق ،روان شناسی و سیااست پرداختند .

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان سیر فلسفه درغرب
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت