تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23173
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانشناسی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی

  مقدمه:

  تعریفی بر شخصیت

  آلپورت در سال 1961 شخصیت را این‏گونه تعریف کرده است: «شخصیت عبارت است از: سازمانى پویا در درون فرد و متشکل از نظام‏هاى روانى جسمانى که خصوصیات رفتار و تفکر فرد را مشخص مى‏کند.»

  آلپورت شخصیت را آمیزه‏اى از عوامل روانى جسمانى مى‏دانست و معتقد بود که این‏ها طورى به هم پیوند خورده‏اند که نمى‏توان شخصیت را تنها ماهیتى تنکردشناسى یا روانى دانست. وى اضافه مى‏کند که این نظام‏هاى روانى جسمانى در وجود انسان به طور تصادفى جریان ندارند، بلکه به طور منظّم و پویا سازمان یافته‏اند. به همین دلیل، شخصیت انسان داراى ویژگى‏هاى تداوم و قابلیت انعطاف‏پذیرى است که به آن امکان تغییر و تحول مى‏دهد. آلپورت معتقد است که شخصیت یک پدیده انتزاعى نیست، بلکه سازه‏اى است که مشاهدات ما را از اعمال و رفتار یک فرد خلاصه مى‏کند. منظور آلپورت این نیست که واقعا وجودى خاص در درون افراد هست که افکار و رفتار آنان را تنظیم مى‏کند، بلکه مى‏خواهد حالت پویا و دینامیک بودن درون فرد را نشان دهد.

  علاوه بر این، رفتار و شیوه تفکر انسان یکى از ویژگى‏هاى او به شمار مى‏رود که وى را از دیگران متمایز مى‏سازد و موجب تفاوت‏هاى فردى مى‏شود. این تفاوت‏هاى فردى هسته اصلى نظریه آلپورت را تشکیل مى‏دهند. آلپورت ادعا مى‏کرد که هیچ‏یک از افراد بشر کاملاً شبیه به هم نیستند. او معتقد بود به جاى این‏که دنبال قوانینى بگردیم که حاکم بر رفتار افراد باشند، بهتر است رفتار افراد را مورد مطالعه قرار دهیم.(1)

  آلپورت چهره مهمى در بسط مفهوم «سلامت روان»(4) به حساب مى‏آمد. وى روان‏شناس معروفى است که به طور گسترده در مورد تعداد زیادى از حوزه‏هاى شخصیت از قبیل خویشتن، انگیزش، ارزش‏ها و شخصیت سالم مطلب نوشته است. آلپورت به دلیل مطالعات گسترده‏اش در مورد شخصیت، لقب «پدر روان‏شناسى شخصیت» را به خود اختصاص داده است. شاید بتوان گفت: آلپورت اولین روان‏شناسى است که اظهار داشت: روان‏شناس نباید صرفا به مطالعه علایم گوناگون و انواع مرض بپردازد، بلکه باید شخصیت سالم را مورد توجه قرار دهد.

  شخصیت مرضی از نظر فروید

  این در حالى بود که فروید (Freud) و عده دیگرى از روان‏شناسان فقدان علایم و فقدان تعارض را سلامت روان و وجود آن‏ها را نشانه مرض روانى به حساب مى‏آوردند. فروید همواره در درمان‏ها و روش درمانى خود، به دنبال کشف علایم و ریشه‏یابى و تعلیل آن‏ها بود. فروید براساس مشاهده مشکلات روانى متنوع که در مراجعان خود مى‏دید و صحبت کردن‏هاى زیاد با آنان در مورد گذشته و دوران کودکى‏شان، نظریه خود را در باب شخصیت بنیاد نهاد و آن را گسترش داد. به عقیده فروید، مرض و سلامت، و انسان سالم و انسان ناسالم فقط در کمیّت یعنى مقدار علایم مرض روانى با هم تفاوت دارند، اما از لحاظ کیفى هیچ‏گونه تفاوتى بین آن‏ها وجود ندارد.

  گروه‏هاى شخصیتى

  آلپورت برخلاف فروید، معتقد است که انسان سالم و انسان ناسالم با هم تفاوت کیفى دارند، نه تفاوت کمّى. آلپورت این دو را با اصطلاحاتى مثل «شخص مریض» و «شخص سالم»(5) و سپس با «شخصیت سالم» و «شخصیت نوروتیک»(6) متمایز ساخت.

  به عقیده آلپورت، تفاوت‏هاى کیفى ذیل بین این دو گروه شخصیتى به چشم مى‏خورند:

  1. شخصیت مریض (نوروتیک) تحت سلطه ناخودآگاه(7) است، در حالى‏که شخصیت سالم به صورت آگاهانه هدایت مى‏شود و تحت خودآگاهى(8) قرار دارد.

  2. شخصیت مریض حالتى از اجبار دارد و مى‏خواهد به شیوه‏هایى عمل کند که این شیوه‏ها ضد خود(9) به حساب مى‏آیند، در حالى‏که شخصیت سالم به جاى اجبار و فشار، از آزادى و استقلال برخوردار است. و این همان چیزى است که وى را به طرف نتایج مثبت (و نه ضد خود) هدایت مى‏کند.

  3. منبع انگیزش براى شخصیت بیمار نوعا در گذشته است و حال آن که منبع انگیزش شخصیت سالم عمدتا در آینده است.

  به دلیل همین تفاوت‏هاى اساسى بین شخصیت سالم و شخصیت ناسالم است که آلپورت معتقد است: فهم روان سالم از طریق مطالعه مرض، امرى غیر ممکن است.(10)

  آلپورت عقیده داشت که باید یک مطالعه تمام عیار و کاملاً مستقل در مورد خود شخصیت سالم انجام بگیرد. وى در خلال مطالعات زیادش بر روى سلامت روان، به این نتیجه رسید که به جاى اصطلاح Healthy personality (شخصیت سالم) اصطلاح Mature personality (11) (شخصیت بالغ و کامل) را به کار ببرد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  رابطه شخصیت با نظام‏هاى ارزشى از دیدگاه آلپورت

  (با نگاهى ویژه به ارزش دینى)

  رحیم میردریکوندى

  نشو و نماى آلپورت

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت مرضی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت