تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23179
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی شیمی
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی

  تایخچه علم شیمی

  شیمی یکی از علومی است که هموراه در زندگی بشر دخالت کامل داشته و وارد و به اندازه که تمدن کنونی بیشتر شود دخالت آن در شئون مختلف زندگی نیز زیادتر خواهد شد.

  ما در دنیایی زندگی می کنیم که پر از مواد شیمیایی گوناگون است. بعضی از این مواد مانند آب کاملاً برایمان آشنا است اما بسیاری مواد دیگر وجود دارند که چندان آشنا نیستند.

   

  واقعیت آن است که ما از هر لحاظ با مواد شیمیایی روبرو هستیم. لباسی که می پوشیم، غذایی که مصرف می کنیم، کاغذی که مطالب را روی آن می خوانیم همگی مواد شیمیایی به شمار می روند. علم شیمی از اجسام و خواص و ساختمان آنها و واکنشهایی که آنها را به اجسام دیگر تبدیل می نماید بحث می کند. طی هزاران سال، دانش شیمی تنها منحصر به تهیه اکسیرها، عطرها و جوهر های پاره ای از فلزات بود.
  یونانیان قرن پنجم که همواره در صدد پی بردن به رموز و اسرار طبیعت بودند آب را که مایه حیات سایر موجودات است عنصری ساده می پنداشتند حال آنکه آب ترکیبی از دو عنصر ساده اکسیژن و هیدروژن است.فکر اولیه وجود عناصر ساده ابتدا از امپدوکل و سپس از ارسطو می باشد. ارسطو معتقد بود که چهار عنصر آب، هوا، خاک و آتش مظهر خواص اصلی از قبیل رنگ، استحکام و حالت اجسام می باشند و از ترکیب آنها مواد گوناگون به وجود می آید.

  شیمی در طول تاریخ طولانی و تکاملی خود دورانهای گوناگونی را پشت سر گذاشته که می توان آن را به سه بخش عمده تقسیم کرد: دوران باستان که هنوز شیمی به صورت یک علم مشخص درنیامده بود. دوران کیمیاگری از آستانه پیدایش مسیحیت تا سالهای 1700 میلادی و دوران شیمی جدید. در سراسر دوران تاریک قرون وسطی دانش شیمی نیز همچون دیگر رشته های علوم پیشرفت قابل ملاحظه ای ننمود.کشف الکل و جوهر گوگرد به وسیله کیمیاگر ایرانی محمد زکریای رازی و کشف فسفر در سال 1675 میلادی توسط براند آلمانی از آثار دوره کیمیاگری است. کیمیاگری تنها در اواخر قرن هفدهم و اوایل قرن هجدهم بود که به صورت دانشی حقیقی و واقعی به نام شیمی در آمد. رابرت بویل انگلیسی نخستین کسی بود که دلیرانه با نظرات و عقاید قدما درباره وجود عناصر چهارگانه و تبدیل فلزات مخالفت نمود. به عقیده بویل عنصر جسمی است غیرقابل تجزیه و از ترکیب آنها اجسام مختلف پدید می آید.نظریات بویل در کتاب شیمیدانان شکاک کم و بیش یادآور نگرش ابن سینا در کتاب «ابطال کیمیا» است که در شش قرن پیش از آن به رشته تحریر درآورد. ژوزف بلاک شیمیست اسکاتلندی در سال 1757 گاز کربنیک را به دست آورد و آن را هوای ثابت نامید. ژوزف پریستلی انگلیسی در سال 1774 گاز اکسیژن را ضمن حرارت دادن اکسید قرمز جیوه برای نخستین بار تهیه کرد. هنری کاواندیش دانشمند انگلیسی نیز در سال 1766 هیدروژن خالص را کشف نمود و خواص آن را معلوم و مشخص نمود.

  برگمان شیمیست سوئدی این نظر را ارائه کرد که هوا مخلوطی از سه گاز است. هوای معیوب (ازت)، هوای خالص (اکسیژن) و اسید هوایی (گاز کربنیک) بالاخره شارک گیوم سئل شیمیست دیگر سوئدی درباره بی اکسید منگنز مطالعاتی کرد و همین موضوع راهنمای او برای تهیه اکسیژن گردید. لاووازیه که در حقیقت بنیانگذار شیمی جدید محسوب می شود گامهای بلندی در راه آزمایش و پژوهش علمی برداشت. کشف گازهای اکسیژن و هیدروژن به لاووازیه این امکان را داد که به تفسیر علمی درستی برای پدیده سوخت و ارتباط آن با هوا نائل آید. لاووازیه ثابت نمود که عمل سوختن ترکیب جسم است با اکسیژن و در این مورد یکی از قوانین اصلی شیمی یعنی اصل بقاء ماده را به شرح زیر وضع کرد:

  هیچ چیز از بین نمی رود و هیچ چیز خلق نمی شود. در تمام واکنشهای شیمیایی مجموع وزنهای مواد پیش از فعل و انفعال شیمیایی مساوی وزنهای مواد به دست آمده است. در آغاز قرن هجدهم یعنی در سال 1800 میلادی ولتا فیزیکدان انگلیسی نخستین پیل را کشف کرد و از آن پس الکتروشیمی در دسترس جهانیان قرار گرفت. دیوی انگلیسی از تجزیه الکتریکی پتاس مذاب فلز پتاسیم و سپس از سود گداخته فلز سدیم را به دست آورد.

  او با تجزیه الکتریکی ثابت کرد که برخلاف عقیده لاووازیه که اکسیژن را عامل ترشی می نامید تمام اسیدها اکسیژن ندارند. همچنین وهلر آلمانی در آغاز این قرن با استفاده از پتاسیم موفق به کشف آلومینیوم گردید و از آن پس عناصر یکی پس از دیگری پیدا شدند.

  در اواخر نوزدهم دیمتری مندلیف شیمیست نابغه روس با تنظیم جدول تناوبی معروف خود عده زیادی از عناصر را از خاصیت تکرار اتمها پیش بینی کرد و با کشف آنها شیمی در ردیف علوم مدرن و درجه اول قرار گرفت.بالاخره در حدود سال 1760 برتلو شیمیست بزرگ فرانسوی توانست از ترکیب مستقیم کربن و هیدروژن استیلن را تهیه نماید. شیمی جدید به عنوان یک علم نظام یافت طی 200 سال گذشته شکل گرفت و از همان آغاز به کلی از شیوه های کیمیاگری دور شد. از آغازقرن نوزدهم تا کشف و نوآوری در علم شیمی و کاربردهای آن در تکنولوژی و زندگی با سرعت هرچه تمامتر ادامه دارد.

  تاریخچه علم شیمی

  اغاز علم شیمی را در واقع می توان با کشف اتش همزمان دانست این علم در اغاز تنها جنبه کاربردی و تکنیکی داشته و در حدودسال قبل از میلاد در میان ملتهای متمدن عهد باستان به ویژه در بین النهرین دره رود نیل رود سند متداول تکنولوژی این ملتهای متمدن و فلسفه یونان باستان از عوامل موثری بودند که در شکوفایی این علم در مراحل اغازی ان دخالت داشتند هر چند مجموعه اگاهی های نظری و عملی ان زمان را نمی توان علم شیمی به شمار اورد اما پایه ای برای این علم به شمار رفته است و به تدریج با مشاهده های تجربی بنای بلند این شاخه مهم از واژه کیمیا یا شیمی در نوشته های یونانی با املای امده است که در واقع واژهی یونانی نیست بلکه ریشه ان از زبان مصری و احتملا از واژهیعنی سیاه گرفته شده است برخی علت این نام گذاری را اینطور توجیه می کنند که در زبان مصری سرزمین مصر به مفهوم سرزمین سیاه است که اشاره به خاک سیاه رنگ و حاصلخیز دره نیل دارد.

   

  برخی کیمیاگری را در مفهوم هنر سیاه توصیف میکنند زیرا در واقع عمل سیاه کردن فلز نخستین مرحله کیمیاگری بوده است به طور کلی اساس کیمیا گری زدودن رنگها از سطح فلزات و سپس ایجاد رنگهای دلخواه بر روی ان به ویژه رنگ نقرهای و طلایی بود.
  دانش کیمیا در مفهوم شناسایی خواص مواد و تبدیل انها به یگدیگر بوده که در ابتدا از مصر باستان نشات گرفته است برخی کیمیا را واژه یونانی یعنی ازبه ریخته گری می دانند واژه کیمیا در فرهنگ اسلامی به صورت الکیمیاامده است.

  فعالیت کیمیاگران بر دو محور استوار بوده است:

  کوشش در تهیه طلا و نقره از فلزات ارزان قیمت از جمله سرب و مس.

  تهیه ماده جامدی به نام سنگ فیلسوفان یا اکسیر اعظم که بتواند فلزات پست را به طلا و نقره تبدیل کند ماده فراری به نام توتیا که شفادهنده همه دردها باشد و مایع معجزه گری به نام اکسیر جوانی یا اب حیات که جوانی را برگرداند و عمر جاودان بخشد

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تایخچه علم شیمی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت