تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23306
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی شیمی
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش

  تفاوت راکتور های پلیمیریزاسیون و راکتور های شیمیایی:

  1.وابستگی شدید ویسکوزیته سیال به درصد تبدیل

  2.گرمازایی شدید واکنش های پلیمیریزاسیون

  3.تاثیر پذیری شدید اغلب واکنشهای پلیمیریزاسیون در حضور مقادیر بسیار کم ناخالصی،این امر بر خواص محصول نیز تاثیر می گذارد

  4.چند فازی بودن اغلب این واکنشها

  5.استفاده از کاتالیزور در اغلب آنها

  6.تولید محصولات جانبی مانند آب و اسید کلرید ریک در پلیمیریزاسیون مرحله ای (تراکمی)که می توانند باعث پیچیدگی در واکنش شده و آن را تعادلی کنند.بنابراین باید از محیط واکنش جدا شود.

  7.در مواقعی که تولید آلیا ژها ی چند جزیی لازم است ،راکتور باید پاسخگو باشند.

  8.استفاده از حلال ها در اغلب مواقع برای کنترل سرعت واکنش و مشخصه های جریان

   

  زمان اقامت بیشتر باعث ویسکوزیته بیشتر می شود.

   

  فرایند پلیمیریزاسیون در چهار مقطع اصلی شامل:

  سنتز وتخلیص مونومر

  نگهداری و حمل و نقل مونومر

  واکنش پلیمیریزاسیون

  روشهای بازیافت

   

  سطوح مختلف طراحی راکتورها:

  - میکروسکوپی یا مولکولی

  - ماکروسکوپی موضعی

  - ماکروسکوپی کلی

  راکتورها از نظر عملکرد:

  راکتور نیمه پیوسته BRیا راکتور باجریان قالبی PFR

  همزن دار همگن HCSTR

  همزن دار جدایش یافته SCSTR(پلیمیریزاسیونتعلیقی در یک CSTR)

   

   

  دسته بندی راکتورها بر اساس تبادل جرم و انرژی:

  باز

  بسته

  ایزوله

  آدیاباتیک

  شرایطی که تحت آن پلیمیریزاسیون انجام می شود اثری عمیق بر متوسط عددی طول زنجیره NACL ،درجه شاخه ای شدن DB ،توزیع ترکیب درصد کوپلیمر CSD دارد.

   

  عوامل مهم در انتخاب راکتور:

  اقتصاد(به طور مثال راکتورهای پیوسته برای حجم زیاد محصول و راکتورهای نا پیوسته برای تولید خالص ارزان تر استفاده می شوند)

  کیفیت محصول

  سکون و دانش مرسوم

   

   

  راکتور ها :

  آزمایشگاهی(راکتور های ایده ال)

  نیمه صنعتی

  صنعتی

   

   

   

   

  نکات اساسی در طراحی فرایندهای پلیمیریزاسیون:

  1.جداسازی و سیستم های بازیافت

  2.حذف ذرات

  3.انعقاد

  4.پراندن(حذف اجزای فرار پلیمیریزاسیون)

  5.ایمنی

  6.دمای واکنش

  7.فشار

  8.جریان و وزن

  9.ترکیب و تبدیل

  10.وزن مولکولی و توزیع وزن مولکولی

  11.عملکرد راکتور

  12.معادلات حالت

  13.شرایط غیر ایده ال

  ایمنی:همه راکتورها باید طوری طراحی شوند که توان پایداری حرارتی را داشته باشند.

  در حالت پلیمیریزاسیون رادیکال آزاد تجهیزات باید طوری طراحی شوند که مانع از گریز پلیمیریزاسیون با افزایش سریع مواد بازدارنده شوند.حضور حجم زیاد آب در پلیمیریزاسیون امولسیونی و تعلیقی یک چاله حرارتی مهم در حالت گریز دمایی ایجاد می کند ولی در این حالت ممکن است جوشش اتفاق بیفتد.در این میان باید اکسیژن را از راکتور دور نگه داشت تا از احتراق راکتور جلوگیری شود.

   

  طراحی آزمایش:

  شرح مشکل انجام آزمایش

  درک موقعیت حاضر

  انتخاب متغیر های پاسخ

  انتخاب فاکتور ها ومراحل

  انتخاب طراحی آزمایش

  انجام آزمایش ها

  تحلیل اطلاعات

  تحلیل نتایج

  انجام آزمایش اطمینان

  توصیه ها و مدیریت راهبردی

  طراحی آزمایش های آتی

   

  برای طراحی یک راکتور پلیمری آگاهی از ((ترمودینامیک))و((سینیتیک )) واکنش بسیار ضروری است.

  ترمودینامیک واکنش:

  1.حرارت آزاد شده در اثر واکنش

  2.حداکثر پیشرفت واکنش

  3.میزان ثابت تعادل واکنش

   

  بررسی واکنش پلیمیریزاسیون از 3 جنبه:

  1.مواد شیمیایی شرکت کننده در واکنش

  2.سینیتیک واکنش

  3.مکانیسم واکنش پلیمیریزاسیون

  مطمئن ترین راه برای تعیین سرعت یک واکنش استفاده از روش تجربی است.

  واکنشهای پلیمیریزاسیون به دو صورت تک فازی یا چند فازی انجام می شود.

  روش های تجربی تعیین سینیتیک واکنش:

  به طور مستقیم استفاده از تجهیزات اندازه گیری نظیر کروماتوگرافی گازی GC،FTIR ،HPLC ،

  غیر مستقیم از قبیل تیترو متری،اندازه گیری هدایت الکتریکی ،اندازه گیری ضریب شکست نور و....

  تاثیر دما بر سرعت واکنشهای پلیمیریزاسیون را میتوان با قانون آرنیوس که جامعتر است بیان کرد.

  واکنشهای پلیمیریزاسیون براساس تعداد معادلات:

  یگانه

  چند گانه

  چندگانه بر اساس زمان کلی واکنش:

  همزمان

  غیر همزمان

  چندگانه بر اساس نوع واکنش واکنشگرها:

  سری یا پشت سز هم

  موازی

  تقسیم بندی واکنشهای پلیمیریزاسیون براساس معادلات مکانیسم:

  ابتدایی

  غیر ابتدایی

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش, مقاله در مورد تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش, تحقیق درباره تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش, مقاله درباره تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله فرایند پلیمیریزاسیون شامل کاتالیزور هایی برای بهبود درصد تبدیل و افزایش انتخاب پذیری واکنش
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت