تحقیق مقاله مالیات بر درآمد

تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23440
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حقوق و فقه
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مالیات بر درآمد

   اجاره نامه رسمی داشته باشد در دفتر اسناد رسمی اجاره نامه را درست کند در غیر اینصورت ارزش اجاره ایدرنظر گرفته می شود.

   کمیسیون از کارمندان دارایی و امور صنفی و شوراها هستند که در خیابانی یک مغازه اجاره آن به صرفه تر می باشد مثلاً ارگ مغازه ای 10 متر باشد اجاره آن 000/51 تومان می باشد مالیات آن 000/50 می باشد اگر اجاره نامه ای داشته باشد که بیشتر از 000/50 تومان باشد آن را دریافت می کنیم. مالیات را سالیانه درنظر می گیریم.    = 12 × 000/50     ، 25% معافیت بابت استهلاک ساختمان مثلاً نقاشی ساختمان 75% باقیمانده این درآمد 15% مالیات اگر درآمد به چند غیر از حقوق بازنشستگی معافیت تعلق می گیرد مالیاتی در سالها متفاوت می باشد 227 کم می شود اگر باقی ماند برگشت 25% درصد اگر باقی نماند معاف قانون 52 در مورد اجاره تا ماده 80 .

   اگر کسی بخواهد خانه خود را بفروشد از طرف اسناد رسمی از طرف ارزش معادلاتی مالیات آن را حساب می کند چند متر زمین و بنادارد طبق ارزش معاملاتی حساب می شود (شهرداریها و اصناف تشکیل می شود ارزش ملک را تعیین می کند اختلاف آن زیاد می باشد زمینی 200 متر می باشد متری 000/5 زمین بنا 100 متر ارزش گذاری جمع آن را ضربدر 5% می کنیم به عنوان مالیات درنظر گرفته می شود. 000/50 ارزش مالیاتی آن . علاوه برمالیات سرقفلی به زمین روز مغازه حساب می شود 2% به عنوان مالیات درنظر گرفته می شود. ارزش مغازه را حساب می کنیم و 2% می کنیم مالیات بدست میآید . تکالیفی که مغازه را فروخته اند ظرف مدت 1 ماه ،به دارایی مافیز تا توسط دارایی رسیدگی شود.

  اگر از طرف اداره باشد احتیاجی به صایحه نامه ندارد.

  پرداخت مالیات

  مالیات حق واگذاری (سرقفلی)مالیاتی بدست می آیدطبق ارزش روز حساب  میشود وارزش روز هم طبق تحقیات به دست آمده، توسط ماموران .

   اجاره نامه رسمی :

   از روی سند اجاره نامه رسمی تنظیم می شود .

   املاک مسکونی در سایر شهرستانها تا زیر بنای زیر 1200 متر از مالیات معاف می باشند در تهران 150 متر، معافیت بر هر نفر مثلاً اگر یک نفر چند واحد مسکونی داشته باشد فقط به دیگر محل سکونت پدر و مادر و فرزند همسر یا اجداد اجاری محسوب نمی شوند اگر متراژ آنها بالای 200 متر باشد مالیات تعلق نمی گیرد.

  مغازه اگر همسر آن برود در آن کارکند به آن مالیات تعلق می گیرد.

  اگر کسی که در آن نداشته باشد از معافیت استفاده می کند.

  کسی که خودش در جایی خانه ای داشته باشد اجاره دهد و جای دیگر مستأجر است پرداخت می کنند و اجاره می گیرد که کم می کنند و آن را در خانۀ سازمانی باشد آن را از حقوق آن کم می کند. در آمد نداشته باشند باید اظهار نامه پر کند مأموران رسیدگی می کنند. اگر مشخص شود که دروغ می گوید جریمه تعلق می گیرد هم مالیات می گیرند و هم 1 برابر آن جریمه گرفته می شود.

  کسی که مغازه فروخته باید ظرف 1 ماه به دارایی بگوید 10% مالیات و 5/2 درصد برای ماه دیر کرد تعلق می گیرد، باید پرداخت کند.

  در مورد نقل و انتقال : اگر منزل نوساز باشد عمر بنای ساختمان بیش از 2 سال نباشد مالیات نوسازی هم گرفته می شود. 10% طبق ماده 77 آن هم 1 بار اتفاق می افتد و مثلاً اگر کسی چند بار این کار را انجام دهد دیگر این مالیات به او تعلق نمی گیرد.

  مسأله :

  شخصی دارای 3 واحد آپارتمان مسکونی است که یک واحد آن محل سکونت فرزندش می باشد و یک واحد آن که دارای یک باب مغازه بوده و در سال 87 واگذار می نماید. که مساحت آن 200 متر و مساحت اعیانی ( بنا ) آن 90 متر بوده است و ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع 50 هزار ریال و اعیان 000/100 ریال و ارزش سرقفلی 150 میلیون ریال بوده است و یک واحد که زیر بنای مفید آن 250 متر مربع بوده با اجاره نامه رسمی ماهیانه مبلغ 500 هزار ریال به اجاره واگذار نموده است. 10/1/86 تا 29/12/86 اجاره بود، مالیات متعلقه را محاسبه نمایید؟

  درآمد داشته معافیت صورت نمی گیرد.

  محل سکونت فرزند معاف از مالیات می باشد.

            000/000/10 = 000/50 × 200

   ارزش مبلمان      ریال  000/000/90 = 000/100 × 90

   ریال  000/000/19 = 000/000/9 + 000/000/10

   مالیات نقل و انتقال   000/000/950 = 5% × 000/000/19

   مالیات حق واگذاری    ریال 000/000/3 = 2% × 000/000/150

   مشمول مالیات    متر  50 = 200 – 250

      000/000/6 = 12 (ماه) × 000/000/500

    درآمد مشمول مالیات    000/500/4 = 75% × 000/000/6

   مالیات ساختمان    000/675 = 15% × 500/4

   کل مالیات       = 000/000/3 + 000/000/950 + 000/675

   اگر واحد اجاری فاقد اجاره نامه رسمی بود، و متراژ و ارزش اجاری هر متر مربع 000/000/100 ریال می باشد مالیات اجاره بر املاک را حساب کنید ؟

              متر  50 = 200 – 250

     000/000/5 = 000/000/100 × 50

   000/000/45 = 75% × 000/000/60 (ریال) = 12 (ماه) × 000/000/5

   000/000/45 تا 000/000/3 § 15%  مالیات بقیه آن 20% می باشد

     000/000/3 = 20% × 000/000/15 = 000/000/30 – 000/000/45

   000/500/7 = 000/000/3 + 000/000/45 = 15% × 000/000/3

   مالیات بر اجاره املاک :

  ارزش معاملاتی ارزش اجاری توسط : کمسیونی متشکل از 7 عصر 1 نماینده سازمان امور مالیاتی 2 نماینده وزارتخانه های مسکن و شهر سازی 3 جهاد کشاورزی 4 نماینده ثبت و اسناد و املاک 3 الی 5 نفر معتمد محل از شوراهای شهر انتخاب می شوند.

  مادۀ 70 ساختمانها یا املاکی که توسط شهرداریها خریداری می شود برای احداث جاده یا تعویض خیابانها از مالیات معاف می باشد. راه آهن، لوله کشی آب و نفت و گاز.

  اظهار نامه مربوط به در امد حق واگذاری محل ( سرقفلی )

  15% نرخ مالیات بر درآمد اشخاص ( اجاره املاک یا مشاغل طبق ماده 131 به نرخ 15% حساب می شوند.)

  تا میزان 000/000/30 به 15% نسبت به مازاد 000/000/30 تا 000/000/100 ریال 20% می باشد و نسبت به مازاد 000/000/100 تا 250 میلیون ریال 25% می باشد.

   (مالیات بر مشاغل یا حقوق ) :

  مالیات بر درآمد مشاغل : در امدی که شخص ضعیفی در مورد ( کسبه ها، افراد زیر مجامع و صنفی می باشند ) پس از کسر معافیت قانونی مشمول مالیات بردر آمد مشاغل می باشند. صاحبان مشاغل به 3 دسته تقسیم می شوند بند الف وب، ج

  الف ) مکلفند به نگهداری دفاتر قانئنی هستند ( دفتر روزنامه، دفتر کل، ... ) بند الف تشکیل شده است طبق ماده 96 دارندگان کارت بازرگانی ( وارد شده و صادر شده ) صاحبان کارخانه و تولید کنندگان کسانی که جواز خود را به عنوان پروانه بهره برداری استفاده می کنند بهره برداران معادن، صاحبان مؤسسات حسابرسی و حسابداری، صاحبان مراکز آموزشی و صاحبان بیمارستانها و درمانگاهها خانه های سالمندان صاحبان هتل ها و هتل های 3 ستاره و بالاتر، عمده فروشان نبک داران مؤسسات تبلیغاتی و بازاریابی

  ب ) مکلف به نگهداری دفتر مشاغل ( دفتر درآمد و هزینه می باشد ) که این دفتر درآمد و هزینه را باید از ادارۀ امور مالیاتی تهیه کنیم ادارۀ ثبت باید دفتر روزنامه را مهر و امضاء نمایند دفتر مشاغل باید خود دارایی آن را تهیه کند و پامپ و مهر و موم کند و حسابها را در آن ثبت کند کسانی که مشمول بند ب هستند : صاحبان کارگاههای صنعتی ( قالیبافان ) صاحبان مشاغل ساختمانی ( مهندسین ) چاپ خانه داران وکلا، کارشناسان پژوهشگران کارشناسان آزاد، دلالان حق العمل کاران هتل بنگاههای املاک مثلاً کسی که نمایندگی بیمه دارد حق العمل کار است. صاحبان سینماها و مکانهای تفریحی و ورزشی، کلیه پزشکان و دندان پزشکان آزمایشگاهها و رادیولوژی و... مسافرخانه ها، تالارها و رستونها، دفاتر اسناد رسمی، نمایشگاههای اتومبیل بنگاههای املاک آژانس کرایه اتومبیل سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر فروشندگان آهن و آلات.

  ج ) صاحبان مشاغلی که نیاز به نگهداری دفاتر قانونی و دفاتر مشاغل نیستند مکلفند خلاصه درآمد و وضیف خود را طبق فرمهایی که از اداره امور مالیاتی دریافت می کنند پر کنند. تکالیف اشخاص مشاغل الف و ب و ج : 1 ظرف 4 ماه از افتتاح محل کسی کتباً به ادراره امور مالیاتی اطلاع دهند اگر کسی مغازه باز می کند باید ظرف 4 ماه اطلاع دهد.

  2 اظهارنامه مالیاتی خود را تا پایان تیرماه هر سال به دارایی به واحد مالیاتی تسلیم نمایند و اشخاص مشمول ( الف و ب ) علاوه بر اظهار نامه تراز نامه و حساب سود و زیان هم ارائه نمایند.

  سال مالیاتی ک از اول فروردین هر سال آغاز تا پایان اسفند ماه 1 سال مالی

   اظهار نامه ) میزان درآمد و فعالیت هر شخص می باشد که در یک سال مالیاتی بدست آورده و در اظهار نامه قید نموده است.

  یک مغازه از بند الف :         نحوۀ تشخیص مالیات :

  آموزشگاه زیان ابتدا اظهار نامه ای را مورد بررسی قرار داده وسپس دعوت نامه بند 2 ماده 97 به صاحب آموزشگاه ابلاغ می شود تا پس از 7 روز برای رسیدگی به دفاتر قانونی توسط مأمورین مالیاتی به عمل آموزشگاه انجام می گیرد. صاحب مؤسسه مکلف می باشد دفاتر قانونی خود را در دسترس مأموران مالیاتی قرار دهد. و اگر دفاتر قانونی بر اساس اصول حسابداری ثبت شده باشد مالیات متعلقه از روی مدارک حسابداری و دفاتر قانونی محاسبه می شود (به نرخ مادۀ 131 پس از کسر معافیت ) هر شخص از یک معافیت که مقدار آن همه سال توسط امور مالیاتی اعلام می شود استفاده می نماید به طور مثال معافیت سال 86  برابر است با 000/240/27 ریال اگر دفاتر مورد قبول واحد معاملاتی نباشد مالیات آن مؤسسه برابر اسناد و مدراک مشبه از طرف علی الراس تعیین می شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مالیات بر درآمد

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مالیات بر درآمد, مقاله در مورد تحقیق مقاله مالیات بر درآمد, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مالیات بر درآمد, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مالیات بر درآمد, تحقیق درباره تحقیق مقاله مالیات بر درآمد, مقاله درباره تحقیق مقاله مالیات بر درآمد, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مالیات بر درآمد, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مالیات بر درآمد, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مالیات بر درآمد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت