تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی

تعداد صفحات: 16 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23758
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانپزشکی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی

  ناتوانی های خواندن و یادگیری (Fs17) Fs17 اطلاعات ناتوانی > انتشارات > NZCHCR انتشارات مرکز ترویج بین المللی برای بچه های ناتوان .ناتوانی های خواندن و یادگیری روزنامه توضیح (توجیه) (FS17) .چاپ چهارم 2004. تقریبا حدود 22 صفحه چاپ شده.تفسیر PDF فهرست:معرفی/نگاهی به یادگیری/ناتوانی ها/کمک به کودکتان/ یادگیری/نوجوانان با مشکلات خواندن یا یادگیری /منابع /سازمان  

  معرفی: مرکز ترویج بین المللی برای بچه های ناتوان (NICHCY) خوشحال است که اطلاعاتی برای شما درباره مشلکاتی که بچه ها ،جوانان ونوجوانان در یادیگری تجربه می کنند بخصوص در یادگیری خواندن فراهم کند. داشتن شکل درخواندن به هیچ وجه غیرعادی نیست.میلیون ها نفر در آمریکا مشکل خواندن دارند. بعضی ممکن است اصلا قادر به خواندن نباشند در حالیکه دیگران مهارت خواندن را دارند اما ممکن است کند خواندن باشند.مفید است که بدانیم که مشکلات خواندن اغلب با مشکلات نوشتن،گوش دادن و یا صحبت کردن همراه است. هر کسی که در یک و یا در هممه این نواحی مشکل دارد باید بداند که کمک فراهم است. دلایل بسیاری در اینکه چرا یک نفر ممکن است در پیشرفت مهارت خواندن مشکل داشته باشد وجود دارد. یکی از رایج ترین دلایل این است که شخص ناتوانی خواندن دارد. خوانش (خواندن) پرشی یکی از ناتوانی های خواندن است. انواع دیگری از ناتوانی های خواندن وجود دارد که می توانند باعث مشکلات یادگیری خواندن و یا به طور کلی یادگیری شوند. اینها د راین راهنما بعدا توصیف می شوند.هممه مشکلات خواندن توسط ناتوانی های خواندن باعث (به وجود نیامده اند) نشده اند. مهم است که تعیین کنیم چه چیزی باعث به وجود آمدن مشکل می شود. بعضی از علت ها غیر از ناتوانی های یادگیری بینایی و یا شنوایی ضعیف است. اختلال احساسی یا کند ذهنی از دلایل دیگر هستند.کسی که مشکل خواندن دارد باید با متخصصان رشته خواندن صحبت کنند و ارزیابی کاهی دریافت کنند. با تست ها و تکنیک های دیگر ارزیابی ریشه مشکل خواندن می تواند تعیین شود. بعد از آن بایدعمل کرد تا به شخص به غلبه یا یادگری جبران برای مشکل خاص خود کمک کرد. این چاپ نشر نشریه با دو هدف اصلی در ذهن توسعه پیدا کرده است. اینها شامل

  توصیف بعضی از رایج ترین ناتوانی های یادگیری که می توانند باعث مشکلات خواندن شوند

  شما را به سازمان هایی که می توانند بر کمکی که شما نیاز دارید به شما کمک کنند متصل کنیم. پرونده:// A :/ ناتوانی 20% اطلاعات 20% خواندن 20% و20%یادگیری 20% نتوانی 20% تست این نشریه چاپ بدین ترتیب سازمان دهی شده:

  1)نگاهی به ناتوانی یادگیری در بچه ها و جوانان

  پیشنهادهایی برای والدین در اینکه چگونه به بچه های به سن مدرشان کمک کنند تا یاد بگیرند

  3)توجه به نوجوانان دارای مشکلات خواندن و یادگیری شامل گام های (اقداماتی) که نوجوانان می توانند بردارند تا بفهمند آیا آنها در واقع ناتوانی یادگیری دارند

  منابع سازمانی وکتاب برای:

  والدین بچه های به سن مدرسه با ناتوانی های یادگیری به نوجوانان دارای ناتوانی های یادگیری کار می کنند. ما امیدواریم که شما از مهارت ها وکمک هایی که به وسیله بسیاری سازمان های عالی که ما در این سند فهرست کرده ایم داده شده اند استفاده کنید. لطفا به NICHCY دوباره تماس برقرار کنید. نگاهی به ناتوانی یادگیری در بچه ها وجوانان توسط لاری B سیلور و MD تجدید چاپ شده از ناتوانی یادگیری کانون استان مونگومری INC در جری لند.

  بچه ها ونوجوانان در مدرسه به دلایل مختلف ضعیف عمل می کنند. بعضی ها مشکلات احساسی یا خانوادگی دارند.برای دیگران منبع مشکل جامعه مدرسه یا هم سن وسالان است. وبعضی به سادگی زیر میانگین از لحاظ فکری هستند. اما 10تا20 درصد مشکل عصبی دارند که نوعی است که ناتوانی یادگیری نامیده شده برطبق تعریفی که توسط دولت مرکزی استفاده شده این بچه ها حداقل هوش میانگین را دارند ( بعضی بیش از میانگین را دارند) ومشکلات آموزشی آنها با مشکلات احساسی شرایط فرهنگی یا اجتماعی ناتوانی دید شنوایی وحرکتی ابتدایی به وجود نیامده اند. به جای آن دلیل مشکلات یادگیری آنها به نظر می رسد که به این دلیل باشد که مغز آنها نسبت به دیگران خسته و بی تاب است.

  حدود 20 درصد بچه های ناتوانی یادگیری همچنین مشکل مربوط بی نظمی کمبود توجه (ADD) یا بی نظمی کمبود توجه بی قراری (فزون کاری) (ADHD) دارند. علایم آن شامل ناآرامی ، حواس پرتی و شتاب زدگی (تابع میان آنی است.

  ADDیا ADHA باید جدا از ناتوانی یادگیری تخمین زده شوند ارزیابی شوند یا به آنها رفتار شود. ناتوانی های یادگیری شرایط مادام العمری هستند که ممکن است نیازمند درک خاص و کمک در سرتاسرمدرسه ابتدایی دربیرستان و بالاتر آن باشند.آنها همچننی ناتوانی های زندگی هستند که اثرات مهمی خارج از مدرسه که نه فقط درکار آموزشی اما همین طور دربازی بچه ها فعالیت روزانه وحتی دوستی هم مشکل می کند. بنابراین کمک برای این بچه های بیش از تحصیل های خاص کلاس معنی می دهد. انواع ناتوانی های یادگیری در اواخر 1960 نمونه موجود ناتوانی های یادگیری به وجود آمد. این نمونه چهار مرحله پردازش اطلاعاتی را که یادگیری استفاده شد یعنی مشکارکت کمک به کارگیری ترکیب هماهنگی حافظه و بازده را از هم مجزا می کند. مشارکت به کارگیری روند ضبط اطلاعاتی در مغز است که از طریق حس دریافت می شوند. ترکیب هماهنگی روند تفسیر این اطلاعات است.حافظه ذخیره آن برای بازیابی باز پس گیری است بعدی است. بازده محصول اطلاعات توسط فعالیت های حرکتی یا زبان حرف زدن به اوست می آید. ناتوانی های یادگیری می توانند توسط اثرات آنها در یکی یا بیشتر از این مراحل طبقه بندی شوند. هر بچه توانایی ها وضعف های فردی به هر مرحله را دارد. مشارکت input اولین نوع اصلی مشکل در مرحله مشارکت input ناتوانی درک بینایی است.بعضی از دانش آموزان در تشخیص موقعیت ومشکل آنچه که می بینند مشکل دارند. ممکن است بر عکس شوند یا چرخیده شوند.برای مثال حروف g,,q,p,b,d ممکن است با هم اشتباه گرفته شوند. بچه ممکن است همین طور در تشخیص یک مشکل خاص از حاشیه کنار آن مشکل داشته باشد.

  مردم دارای این ناتوانی اغلب مشکلات خواندن دارند. آنها ممکن است از کلمات بپرند یک خط را دوبار بخواننند و یا خط ها را جا بیندازند. دانش آموزان دیگر درک عمق ضعیف یا قضاوت ساخت ضعیف دارند. آنها ممکن است به اشیا برخورد کنند. از صندلی ها بیفتد یا به نوشیدنی ها برخورد کنند. ناتوانی مهم دیگر مشارکت در درک شنوایی است.دانش آموزان  ممکن است در فهمیدن مشکل داشته باشند زیرا آنها تفاوت های ظریف را در صداها تشخیص نمی دهند. آنها لغات و عبارتهایی که صدایشان شبیه هم است را باهم اشتباه می کنند.

  برای مثال blue را با blow یا ball را با bell اشتباه می کنند. بعضی از بچه های برایشان مشکل است که یک مشکل شنوایی اززمینه اش حاشیه اش را انتخاب کنند. آنها ممکن است به صداهای والدین یا معلمان خود پاسخ ندهند وممکن است به نظر رسد که آنها گوش نمی کنند یا توجه نمی کنند عملکرد دیگران کند است و بنابراین نمی توانند با جریان گفتگو درون یا بیرون کلاس پیش روند. فرض کنید یک والدین پدر و مادر می گوید: دارد دیر می شود، برو طبقه بالا صورتت را بشور پیژامه است را بپوش سپس برگرد وغذای حاضری است را بخور. یک بچه دارای این ناتوانی ممکن است فقط بخش اول را بشوند و در طبقه بالا بماند. ترکیب هماهنگی ناتوانی های ترکیبی هماهنگی چندین مشکل متناظر با سه مرحله توالی (ترتیب) حواس پرتی انتزاع و سازمان دهی دارد یک دانش آموزان دارای ناتوانی توالی ترتیب ممکن است یک داستان را با شروع از وسط رفتن به ابتدای داستان وسپس خاتمه دادن به آن نقل کند. بچه ممکن است همچنین نظم حروف در لغات را بر عکس کند مثلا DOG به  را می بیند و god می خواند. این گونه بچه ها اغلب ناتوانند تا از بخش های واحد ترتیب حفظ شده به درستی استفاده کنند .اگر از آنها بپرسیم که بعد از چهارشنبه چه روزی است آنها مجبورند که از یکشنبه اول هفته بشمارند تا جواب دهند. در استفاده از یک یکشبنه آنها باید هر دفعه با Aشروع کنند. نوع دوم ترکیب هماهنگی شامل انتزاع است . دانش آموزان دارای این مشکل در استنتاج استنباط معنی مشکل دارند. آنها ممکن است یک داستان را بخوانند اما قادر باشند که نتیجه کلی از آن بگیرند. آنها ممکن است معنانی مختلف یک لغت که در روش های مکان های مختلف استفاده شده را باهم اشتباه کنند. برای آنها سخت است که جک ها جناس ها بازی با کلمات یا اصطلاحات را بفهمند. یک بار که اطلاعات ضبط می شود مرتب می شوند و درک می شوند باید سازمان دهی شوند. به یک جریان دائم و مربوط به آنچه  که قبلا آموخته شده ملحق شوند ترکیب شوند دانش آموزان دارای ناتوانی سازمان دهی برایشان سخت است که تکه های اطلاعات را به مفاهیم مربوط کنند. آنها ممکن است یک سری واقعیت یاد بگیرند بدون اینکه قادر باشند تا به سوالات عمومی که نیازمند استفاده از این واقعیت هاست پاسخ دهند. زندگی آنها در کلاس یا بیرون از آن این بی سازمانی اختلال بی نظمی را منعکس می کند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی, مقاله در مورد تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی, تحقیق درباره تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی, مقاله درباره تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله اطلاعات ناتوانی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت