تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 23814
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کامپیوتر
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox

  پنجره ی Main Toolbox

   این پنجره مهمترین قسمت نرم افزارAadams/ View است و به طور کلی شامل دو قسمت اصلی است.  قسمت 1 مربوط به ساختن و شبیه سازی مدا است و قسمت 2 مربوط به تنظیمات و کنترل صفحه نمایش است.

   برای ساختن هندسه ی مدل از آیکونRigid Boby که پیش فرض آن لینک استفاده می شود این آیکون شامل ابزارهای گوناگونی برای ایجاد شکل موردنظر است که با راست کلیلک بروی آن می توان آنها را مشاهده کرد و با کلیل بر روی هر کدام از آنها در قسمت پایین پارامترهای مربوطه نمایان می شود.

   نکته :

   اجسام سه بعدی در Aadams/ View توسط سه مارکر تعریف می شوند : اول در ابتدای جسم (مارکر گوشه یا اصلی ) دومی در مرکز جرم (مارکر مرکز جرم) و سومی در انتهای جسم قرار دارد و اجسام دو بعدی فاقد جرم و دارای یک مارکر گوشه هستند.

   نکته :

   در صورتیکه بخواهید چند جسم یکسان مثلاً کوه را بسازید باید به جای یک بار کلیلک کردن بر روی آیکون آن دوبار کلیل کنید.

   با استفاده از ابزارJoint می توان برای مدل قیدهای حرکتی مناسب را میان اجزا با هم و یا نسبت به زمین تعریف کرد که این ابزار شامل مجموعه ای کامل از قیدها از قبیل قیدهای ثابت، لولایی و استوانه ای و انتقالی و .... است.

   با استفاده از ابزارهایMotion می توان برای قیدها حرکت دورانی، انتقالی و یا دورانی – انتقالی تعریف کرد و با استفاده از ابزارPosition می توان اجزا را در صفحه جابجا کرد یا دوران داد.

   با استفاده از ابزارMeasure , Entity Color می توان رنگ اجزا را تغییر و فاصله ی میان دو نقطه و زوایه ی میان دو بردار را اندازه گرفت.

   از ابزار Connectorبرای تعریف نیروهای وارد برجسم مانند نیروهای ساده، ضربه، بار گسترده و ... اضافه کردن فنر و دمپر به مدل استفاده می شود.

   از سه آیکونPlotting , Animation , Simulation به ترتیب برای شبیه سازی، اجرا مرحله به مرحله ی شبیه سازی و دیدن نتایج شبیه سازی به کار می روند.

   نکته

   با کلیلک بر روی آیکونPlotting که در زیرAnimation، قرار دارد نرم افزار وارد محیط گرافیکیAdams/ Ppstproccessor می شود که محیطی برای مشاهده و تحلیل نتایج شبیه سازی است.

   اکنون برای محاسبه ی برد (R) باید پنجره ی نمودار مربوط به آن ایجاد شود. رویStone راست کلیک کرده و گزینهMeasure را انتخاب کنید. نام Rdisplacementرا برای آن انتخاب کنید.Characteristic را روی  CM Positionقرار دهید. چون برد مقدار فاصله ی افقی است، Componetرا روی X قرار دهید. بررسی کنید که گزینه ی Create Strip Chart انتخاب شده باشد.

   اجرای مدل :

   ازمنوی Main toolboxآیکون Interactive Simulation Controlsرا انتخاب کنید. سپس مقدار را End time را 1.5  و مقدار   Step Siziرا 0.2کرده و روی دکمه Play به منظور شروع شبیه سازی کلیک نمایید. پس از اتمام شبیه سازی دکمه ی Reset را کلیلک کنید.

   

   نکته :

   Step Size طول زمان هرStep را مشخص کنید.

   برای دیدن مسیر حرکت از منویReview ، گزینه Animation Control را انتخاب کنید و در پایین پنجره باز شده گزینه lcons را با زدن تیک فعال نمایید. از جعبه ی No Trace ، گزینه Trace Marker را انتخاب کنید در داخل کادر خالی سمت راست کلیلک کنید، Markers را انتخاب و سپس گزینه ی Browse را انتخاب کنید.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان پنجره ی Main Toolbox
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت