تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 23818
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم اجتماعی و جامعه شناسی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری

  درس : روابط صنعتی        استاد : آقای اسماعیل زاده                دانشجو : شکوفه صالحی

  ((پیشنهادهایی برای موفقیت سازمان های کارگری))

   برای آنکه سازمان های کارگر بتوانند وظایف را به خوبی انجام دهند رعایت نکته های زیر پیشنهاد می شود :

   برای آنکه سازمان های کارگر بتوانند وظایف را به خوبی انجام دهند رعایت نکته های زیر پیشنهاد میشود :

   1 ) در آغاز سازمان کارگری باید استقلال خود را در مقابل دولت و کارفرما حفظ کند.

   2 ) سازمان کارگری باید کلیه ی کارگران را صرف نظر از اختلافات عقیدتی، مذهبی، سیاسی، جنسی و ... بپذیرد و هیچ نوع امتیازی برای گروه خاصی قائل نشود و اجازه ندهد که هیچ قشری اداره امور آن را تحت انحصار خود درآورد.

   3 ) سازمان کارگری در مقابل اعضاء مسئول است که از استثمار شدن آنان جلوگیری به عمل آورد چنانچه سازمانی این وظیفه حیاتی را انجام ندهد اعضا می توانند نسبت به برچیدن آن اقدام کنند و سازمان جدیدی تشکیل دهند.

   4 ) یکی از مهمترین وظایف سازمانهای کارگری تعلیم و تربیت و آموزش کارگران است. بیسوادی و ناآگاهی کارگران بزرگترین دشمن آنان است سازمان های کارگری بایستی کارگران را با حقوق و تکالیف خود آشنا کنند و نیازهای آموزشی آنان را تشخیص دهند وبرای رفع آنها همکاری کنند.

  «وضع سازمان های کارگری قبل از انقلاب اسلامی »

  به طور کلی سازمان های کارگری در ایران در دوران قبل از انقلاب اسلامی چه از نظر کمی و چه از نظر کیفی دارای کمبودها و نقایص زیادی بوده اند. به استناد تحقیقی که چندی پیش موسسه کار و تأمین اجتماعی درباره ی وضع سندیکاهای کارگری در ایران به عمل آورده روشن شد که در اوایل سال 1357 حدود 978 سندیکا در کشور وجود داشته که برخی از آنها به ثبت رسیده وبعضی نیز در مرحله ی ثبت بوده است از این میان 502 سندیکا از نوع کارگاهی و 116 سندیکا از نوع حرفه ای و بقیه نیز غیرفعال بوده اند.

   وظایف و اختیارات انجمن های صنفی کارگری به شرح زیر است :

   1 ) کوشش در جهت استیفای حقوق و خواستهای مشروع  و قانونی اعضاء

   2 ) همکاری در جهت تأسیس و تقویت شرکتهای تعاونی و تلاش در جهت تأمین امکانات رفاهی اعضاء با رعایت مقررات مربوط

   3 ) همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی

   4 ) همکاری با سایر تشکلهای کارگری و کارفرمایی.

  «وضع فعلی سازمان های کارگری در انگلستان»

   سازمان های کارگری اجتماعاتی از کارگران هستند که به خاطر حفظ ودفاع از منافع مشترک آنان گرد هم آمده اند.طبق گزارش سال 1944 کنگره ی اتحادیه های کارگری، مقاصد اصلی نهضت کارگری در انگلیس به شرح زیر است :

  بهتر ساختن کمیت و کیفیت فرد و شرایط کار

   افزودن درآمد ملی و تأمین اشتغال کامل

   توسعه ی نفوذ طبقه ی کارگر و اتخاذ سیاست صنعتی و داشتن نقش موثر در هیئت مدیره ی صنایع.

  در حال حاضر انواع مختلف اتحادیه در انگلستان وجود دارد : اتحادیه ی حرفه ای مخصوص کارکنان یک حرفه ی خاص، اتحادیه های صنعتی برای کارکنان یک صنعت، اتحادیه های عمومی برای کلیه ی کارگران و سایر اتحادیه ها ...

   «سازمان های کارگری در فرانسه»

   تاریخچه :

   کارگران تحت ستم در فرانسه، مانند انگلستان در ابتدا به صورتی نه چندان سازمان یافته مبارزه می کردند ولی با گذشت زمان موفق شدند مبادرت خود را علیه جور و تعدی کارفرمایان هرچه بیشتر تشکل دهند. کارگران فرانسوی نیز در شرایطی بسیار سخت مجبور به کار بودند. ساعات طولانی کار، مزد ناچیز، رفتار اهانت بار کارفرما و عدم تأمین شغلی، برخی از مشخصات وضع کارگری در آن زمان بود. سرمایه داران بدون توجه به وضع نابسامان کارگران همواره در فکر افزایش سود خود بودند وتوجهی به سلامت و رفاه کارگران نداشتند. کارگران کم کم از تحت استثمار بودن خودآگاهی یافتند و چاره را در اتحاد و همبستگی دیدند. البته نقش نویسندگان و روشنفکران و تاثیر آثار و فعالیتهای آنان را در ایجاد این آگاهی نباید از نظر دور داشت.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان پیشنهاد هایی برای موفقیت سازمان های کارگری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت