تحقیق مقاله مدیریت بحران

تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: word کد فایل: 23865
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مدیریت بحران

  مدیریت بحران


  دراکر بیانگذار مدیریت جدید و پدیده واقعی درمدیریت است در یک محیط تجاری که اغلب برای برنامه ریزی بلند مدت دچار کمبود میگردد , دراکر واندیشه هایش به عنوان سرمایه وسود بلند مدت محسوب می شود در مدیریت بحران دراکر برای مقابله با بحران راههای زیادی را پیشنهاد میکند.
  این مجموعه درسال 1980 نوشته شده در این اثر کلاسیک بجای بررسی و مطالعه تئوری دراکر با تصمیمات و عمل ارتباط موضوعات را برقرار کرده است .

  پیتر دراکر علاوه بر انتشار کتب متعدد در کار مشاوره با دول آمریکا , اروپا و خاور دور نیز موفق بوده است .

  اکنون به خلاصه مدیریت بحران می پردازیم:

  آنچه منظور ماست این است که در دوران بحران بیش از هر دوران دیگر مبنا ها وپایه ها وموارد دیگر اساسی وجود دارند که باید مدیریت اساسی بر آنها اعمال شود . مدیریتی که در آن فردا لحاظ

  شده باشد , این یعنی دور انداختن دیروز وداشتن هدف رشد برای فردا . اما بالاتر از هرچیزمدیران باید یاد بگیرند که رشد سالم و غیر سالم را از هم تمییز دهند.

  ممکن است بگوئید این نکات اساسی نکات واضحی هستند ولی معمولاً همه همین نکات اساسی بدیهی به نظرمی آیند چند مدیرروی آن کارمی کنند وچند نفرحتی روی آن فکرمی کنند .

  دوران بحران دورانی خطرناک است . بزرگترین خطر آن نادیده گرفتن خطرات جدید است که عمدتاً با آنچه همه می دانند هم خوانی ندارد. البته دوران آشفته دورانی سرشاراز امکانات وموقعیتها است اما برای آنان که واقعیتهای جدید را شناخته فهمیده واز آنها بهره برداری می کنند ومهمترازهرچیز .مان این موقعیتها است که ئه برای مدیراهمیت دارد.بنابراین یک موضوع اصلی نیاز به مدیرانی است که با واقعیات روبرو شوند وباوسوسه دنبال کردن آنچه همه می دانند مبارزه کنند به گفته ای دیگربادنبال کردن آنچه همه مطمئنند امابه احتمال زیاد تبدیل به خرافات می شود مبارزه کنند.

  مااینجا راجع به واقعیات جدید صحبت می کنیم منظوروعلا قه مااین خواهد بود دردوران آشفتگی چه اعمالی باید انجام شود وکارهای عملی که برای تصمیم گیری مهم هستند چه هستند . ما سعی می کنیم به مدیران بگوئیم چه بکنند .

  اولین سوالی که با آن روبروهستیم این است که مبادی واساسی که بایستی مدیریت شوند تا ما بتوانیم در دوران آشفتگی بنا داشته باشیم چه چیزهایی خواهد بود؟

  سه نکته اساسی وجود دارد :

  v نقدینگی

  v بهره وری

  v هزینه های آینده

  حتی درموقعی که تورم در حد منطقی وجود دارد می تواند الگوی کاری شما رااز شکل خود خارج کند .

  مورد سوم موجودی انبار درنظر بگیرد سود موجودی انبارهیچگاه سود واقعی نیست . اگر تورم ادامه پیدا کندموجودی انبار با قیمتهای فردا جایگزین می شود اما اگرتورم به عقب برگردد سود موجودی انبار به ضررموجودی انبارباز می گردد. به هرحال سود موجودی انبار ظاهری واندوخته ای است که تنها ممکن است به اندوخته تبدیل گردد.

  هنوز شماازحسابداری می شنوید که ارقام نباید تطبیق داده شوند چون هیچ روش بخصوص وثابتی برای این روش نیست واین مثل آن است , پزشکان هیچ داروئی برای مریضی که دارای تب سختی است نداشته باشندواورا کاملاً سالم اعلام کنند وبگویند تب زیاد اوفقط خیالات است به هرحال بیشترارقام که حسابدارهاتا قران آخربه آن می رسند همه تقریبی است بادرصد کمی از اشتباهات .

  سپس مدیریت دردوران آشفتگی باید باتطبیق ارقام با تورم آغاز گردد باماندن دریک محدوده واقعیتگرانه ازاحتمالات مدیری که موفق به این کارنمی شودسعی به فریب دادن دیگران دارد البته آتها خودرافریب می دهد.

   

  نظریه تعادل در مدیریت بحران

  Abstract 

  On the topic of crisis management, firstly being practical and operational comes to mind. Perhaps this significant issue in crisis management is the main reason for forgetting that until a precise and overall description of a crisis has been provided for all parties involved in the management of that crisis, it cannot be claimed confidently that the crisis will be well management.

  One of the main factors in the prolongation of crises, especially those having taken place due to disasters, is the interference of various styles and levels of management and also the difference in viewpoints in assessing the crisis and as a result not reaching unity and correlation in how to manage the crisis at hand.

  The ultimate goal of this article is reaching a common viewpoint in describing a crisis and the factors involved in creating and controlling that crisis. In this pursuance, through analyzing one of the major crises related to earthquakes, the method of using the equilibrium theory in describing and also helping to mitigate crises will be described. This will be supported by a presentation of the equilibrium theory and key terminology.

   

  هرگاه تعادل مابین نیازمندیها و توانمندیهای موجود در یک سیستم زنده و پویا که تابع قوانین و اصول تعیین شده می باشد ، بنا بر هر دلیلی برهم بخورد، سیستم دچار بحران می گردد. 

  برای انکه بتوانیم به تحلیل بحران از دیدگاه نظریه تعادل بپردازیم می بایست در گام اول به شرح سیستم و عناصر اصلی تشکیل دهنده آن بپردازیم . در گام دوم با بررسی تاثیر عامل بحران بر سیستم مورد مطالعه به توصیف روند ایجاد بحران پرداخته و در گام سوم و  نهایی بررسی روند مدیریت بر بحران با استفاده از عوامل موثر و کنترل کننده ، توصیف شده در این نظریه مورد بررسی قرار خواهد گرفت

  به این منظور در ابتدا به شرح چهار فاکتور تعریف شده در نظریه تعادل ( توانمدیها / نیازمندیها / قوانین و سازو کارها / عامل ایجاد بحران )  پرداخته و با ارائه تصویری واضح از یک جامعه آسیب دیده از حادثه زلزله به شرح نحوه اثر این فاکتورها بر روند ایجاد بحران می پردازیم .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مدیریت بحران

  فهرست:

   

  تعریف مدیریت بحران

   

  نظریه تعادل در مدیریت بحران

   

  منابع

   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مدیریت بحران, مقاله در مورد تحقیق مقاله مدیریت بحران, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مدیریت بحران, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مدیریت بحران, تحقیق درباره تحقیق مقاله مدیریت بحران, مقاله درباره تحقیق مقاله مدیریت بحران, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مدیریت بحران, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مدیریت بحران, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مدیریت بحران
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت