تحقیق مقاله تجهیز کارگاه

تعداد صفحات: 19 فرمت فایل: word کد فایل: 24037
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی عمران
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله تجهیز کارگاه

  تجهیز کارگاه

  یکی از مشکلاتی که مجریان پروژه های مختلف عمرانی، صنعتی، معدنی یا کشاورزی با آن روبروهستند، بحث تجهیز کارگاه در دوران اجرای طرح و سپس بهره برداری است. به عبارت دیگر لزوم،احداث ساختمان هایی ارزان قیمت، سریع و مناسب در ابتدای پروژه برای اسکان نیروهای اجرایی.اداری و کارگری طرح از دغدغه های اصلی مجریان پروژه هاست.

  سیستم ساختمانی پیشنهادی شرکت مهندسی پناه ساز الوند با توجه به سرعت احداث و نیزمزایای خود، گزینه ای بسیار مناسب برای این نوع ساخت و سازهاست. مزیت بسیار قابل توجه این نوع ساختمان، سهولت برچیدن آن است که در زمان برچیدن کارگاه، برای کارفرمایان مشکل بزرگی به حساب می آید. از آنجا که بخش عمده مصالح بکار رفته در این نوع ساختمان به صورت پانل و قابل استفاده مجدد می باشد، لذا ساختمان های مزبور می توانند در محلی دیگر مجددا نصب و مورد.

  مبلغ تجهیز کارگاه اسکلت فلزی برابر با4%کل پیمان (هزینه ها ) براساس فهرست بهای همان سال می باشد.مبلغ ذکر شده صرف مراحل زیر می شود:

  - تامین راه دسترسی ازجاده اصلی تا درب ورودی کارگاه ونیز راه های ارتباطی برای ایجاد رابطه ی بین قسمت های مختلف پروژه.

   - تامین آب و برق ونیز درصورت لزوم گاز وتلفن، که تامین موارد ذکر شده تا درب ورودی کارگاه بر عهده ی کارفرما واز درب ورودی کارگاه به قسمت های مختلف داخلی آن به عهده ی پیمانکاراست، که البته این اصل در بسیاری از مواقع رعایت نشده وبه طور کامل بر عهده ی پیمانکار گذاشته می شود. دراین صورت پیمانکار باید از طرف کارفرما دارای معرفی نامه جهت اخذ هر یک از انشعابات لازم ، باشد.

  - ایجاد یک مکان و باجه ی نگهبانی برای حفاظت و حراست از ادوات و تجهیزاتی که درمراحل بعد به آن اشاره خواهد شد.

  - ایجاد نوعی حصار از فنس، آجر و...اطراف محل اجرا برای جدا نمودن و نیز جلوگیری از ورود وخروج های افراد غیرمسئول به محیط کارگاه ازدیگر مراحل کار است.

  تذکر: در باره ی دو مورد گذشته باید توجه داشت که، از آنجایی که ممکن است مراحل حصار کشی مدتی به طول بیانجامد ودر طی این مدت  با توجه به وجود لوازمی که برای انجام آن (حصارکشی)درمحل وجود دارندلازم است که، از وسایل موجود حفاظت شود. بنابراین ایجاد نگهبانی زودتر از ایجاد حصار اطراف کارگاه صورت می گیرد.

  - ساخت یا نصب، اتاق ها، انبارها، آبدارخانه ها و سرویس های بهداشتی و نیز تامین لوازم مورد نیاز هر یک ازآنها.

  البته بهتر است که در صورت امکان بین اتاق ها و محیط کارگاه یک فاصله ای، جهت عدم و یا کمتر شنیدن سروصدای محیط کار، وجود داشته باشد.

  - مستقر نمودن ماشین آلات موردنیاز نظیر ، دستگاه بلوک زنی، ویبراتور، کمپکتور، بتن یر، رکتی فایر، بالا بر برقی و ... .

  - اساسی ترین مرحله ی تجهیز حفاظت کردن از نیروی انسانی در برابر خطرات جانبی محیط کارگاه است. که برای جلوگیری از بروز خطر  تامین وسایل وتجهیزاتی نظیر کلاه ایمنی، لباس کار،کفش،دستکش، عینک و... ضروری ونیاز است.

   تجهیز کارگاه پل سازی و راه سازی

  به طور کلی تجهیز کارگاه عبارت است از عملیات،اقدام ها وتدارکاتی است که باید به صورت موقت برای دوره اجرا انجام شود تاآغاز وانجام دادن عملیات موضوع پیمان طبق اسناد ومدارک پیمان میسر شود.

  دستورالعمل تجهیز وبرچیدن کارگاه:

  این دستورالعمل به صورت عمومی و برای استفاده در رشته های مختلف تهیه شده است،ازاین رو درکارهای مربوط به هررشته باید به تناسب ماهیت ونیاز آن کار مفاد این دستورالعمل مورد استفاده قرار گیرد.

  مبلغ تجهیز کارگاه پل سازی و راه سازی:

  مبلغ تجهیز کارگاه پل سازی وراه سازی برابر6 درصد مبلغ کل پیمان(هزینه ها)می باشد وبراساس فهرست بهای همان سال می باشد که این مبلغ صرف مراحل زیر می شود:

  1- تامین راه دسترسی به محل پروژه که شامل کشیدن راه از جاده اصلی تا محل اجرای پروژه می باشد وبه عبارت دیگر راهی است که یکی از راههای موجود کشور را به کارگاه متصل کند ونیز راه سرویس که راههایی هستند که برای دستیابی به محل اجرای عملیات احداث می شوند وهمچنین راه ارتباطی که راههایی هستند که معادن مصالح،منابع آب،محل تردد،انبار موادمنفجره ومانند آن را به طور مستقیم یا با واسطه راههای دیگر به محل اجرا ی کار متصل می کند ویکی دیگر از این راهها،راه انحرافی می باشد که راهی است که برای تامینتردد وسایل نقلیه عمومی که قبلا از مسیر موجود انجام می شد اما به علت عملیات موضوع پیمان قطع شده است،احداث می شود.

  2- تامین آب وبرق ودرصورت لزوم گاز ومخابرات مورد نیاز اجرای کار،که تامین موارد ذکر شده تا درب ورودی کارگاه به عهده کارفرما می باشد و تحویل پیمانکار می شود، واز درب کارگاه به قسمت های داخلی به عهده ای پیمانکار است که البته این روش در بیشتر مواقع برعهده ای پیمانکار می باشد درآن صورت باید پیمانکار از طرف کار فرما دارای معرفی نامه جهت گرفتن انشعابات باشد مشخصات ورودی کارگاه برای تامین هریک از نیازهای پیش گفته شده در بالا درشرایط خصوصی پیمان تعیین می شود.

  3- بعد از موارد بالا چون درمراحل بعدی وسایل وادوات به محل کار آورده می شود،نیاز به یک نگهبانی لازم می باشد پس دراین مرحله نوبت به استقرار اتاقک برای اسکان نگهبان می باشد.

  4- در این مرحله نیازاست که محل اجرا پروژه از دیگر مناطق جدا باشد به همین منظور اطراف محل اجرا را با دیوار فنس و...حصار می کشندتا از ورود افراد غیر معمول به محل اجرای پروژه جلوگیری به عمل آید.

  5-ساخت ونصب اتاقها و ساختمانهای که بر سه نوع می باشند:

  الف- ساختمانهای پشتیبانی که برای پشتیبانی عملیات اجرای موردبهره برداری قرارمی گیرند از جمله کارگاههای سر پوشیده که شامل کار گاههای تاسیساتی،آهنگری،نجاریو آرماتور بندی،باتری سازی ماشین آلات،ساخت قطعات پیش ساخته ای تعمیر گاههای سرپوشیده ی ماشین آلات،انبارهای سرپوشیده مصالح انبار مواد منفجره، آزمایشگاه مکانیک خاک و آزمایشگاه بتن،اتاق محل ترانسفورماتورها و مولدهای برق و...

  ب- ساختمانهای عمومی که برای افراد مستقر درکارگاه و سرویس دادن به آنها مورد استفاده قرار می گیرد مانند دفاتر کار مهندسان مشاور و پیمانکار ومهندس نقشه بردار وکارفرما و دستگاه نظارت و مشاور و نمازخانه،مهمان سرا،ساختمانهای مسکونی غذاخوری،آشپزخانه،نانوایی،فروشگاه،درمانگاه ویا پارکینگهای سرپوشیده،آبدارخانه وسرویس های بهداشتی و تامین وسایل فردی برای کارکنان پروژه می باشد ودفاتر مهندسان مشاور و دستگاه نظارت باید نسبت به محل اجرای پروژه  دید داشته باشند تا از انجام عملیات مطلع شوند ونکته ای مه باید رعایت شود این است که فاصله اتاق های استراحت نسبت به محل اجرا به گونه ای باشد که صدای ماشین آلات کمتر به گوش برسد.

  6- مشخص کردن محل دپوی مصالح،ساخت فنداسیون برای نصب سیلوی سیمان ودستگاه بتن ساز مرکزی وتسمه نقاله می باشد و باید منبع آب نزدیک این وسایل و مصالح باشد تاحداقل زمان صرف آماده سازی بتن مورد نیاز پروژه شود.

  7- یکی دیگر از مراحل تجهیز کارگاه پل سازی مستقر کردن ماشین آلاتی نظیر پمپ آب برای بیرون کشیدن آب در محل اجرای پایه های پل،پمپ های بتن ریزی و...

  8- یکی از اساسی ترین ودر این حال مهمترین مرحله ای تجهیز کارگاه حفظ سلامتی افراد در برابر عوامل وخطرات احتمالی در محیط کارگاه است که می توان به تامین وسایل ایمنی از قبیل(کفش،کلاه،لباس،دستکش)می باشند که ایمنی افراد را درمحیط کار بالا برده و احتمال خطر را کاهش می دهد.      

  1. برچیدن کارگاه،عبارت است از جمع آوری مصالح،تاسیسات و ساختمانهای موقت ،خارج کردن مصالح،تجهیزات،ماشین آلات ودیگر تدارکات پیمانکار از کارگاه،تسطیح،تمیز کردن ودر صورت لزوم به شکل اول برگرداندن زمینها ومحلهای تحویلی کارفرنا،طبق نظر کارفرماست.

  2.روش تهیه برآورد                                                                                                      2-1.مهندس مشاور یا واحد تهیه کننده برآورد،باید با توجه به شرایط ونیاز هر کار وهمچنین،روش انتخاب شده برای اجرای آن،اقتصادی ترین روش برای تجهیز کارگاه را تعیین و برمبنای آن،هزینه های مربوط را طبق ردیف های پیش بینی شده در فهرست تجهیز و برچیدن کارگاه این پیوست،برحسب قیمتهای محل اجرای کار وبا منظور نمودن هزینه های بالا سری به صورت مقطوع برآورد کرده ودربرابر ردیفهای مورد نظر،درج کند وچنانچه مشخصات ویژه ای برای تجهیز و برچیدن کارگاه لازم باشد،آن را در اسناد مناقصه و پیمان،پیش بینی کند.برای ساختمانهای که احداث می شود،ارزش مصالح بازیافتی،از هزینه ای احداث کسر شده وحاصل،به عنوان برآورد آنها منظور می شود.درمورد ساختمانهای پیش ساخته،مانند کاروانها و قطعات پیش ساخته ساختمانها،مانند قابهای فلزی،هزینه ای حمل ونصب،استهلاک و سرمایه گذاری آنها،در طول اجرای کار محاسبه شده و جزو برآورد و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه،منظور می شود.در پیمانهای که از چند رشته فهرست بهای واحد استفاده می شود،تنها یک فهرست تجهیز وبرچیدن کارگاه برای کل کار تهیه می شود.    تبصره)در پیمانهایی که مشمول خاتمه با فسخ می شوند،ارزش مصالح بازیافتی ساختمانهای احداث شده تا زمان خاتمه یا فسخ،با توجه به میزان تجهیز انجام شده وسایر شرایط مربوط،بین کارفرما و پیمان کار توافق می شود.

  2-2.ساختمانها،تاسیسات و راههایی که دربرآورد هزینه های تجهیز وبرچیدن کارگاه منظور می شود،به صورت موقت وبرای دوره اجرا در نظر گرفته می شود.به منظور تقلیل هزینه های تجهیز کارگاه،با اولویت دادن به اجرای تاسیسات جنبی یا زیر بنایی که در طرح برای دوره بهره برداری پیش بینی شده است ودر دوره  اجرا نیاز خواهد بود،از تاسیسات یاد شده به عنوان تجهیز کارگاه استفاده شود واین موضوع در اسناد ومدارک پیمان درج شود.دراین حالت هزینه آنها با استفاده ازفهرستهای بهای واحد رشته مربوط محاسبه ودربرآورد هزینه اجرای کار منظور می شود.چنانچه برای تامین آب،برق،گاز، مخابرات و راههای کارگاه یا تامین ساختمانهای مسکونی،اداری،پشتیبانی و عمومی یا سایر موارد،از تاسیسات جنبی یا زیر بنایی که برای دوران بهره برداری ازطرح پیش بینی می شود استفاده شود،با توجه به اینکه هزینه آنها در ردیف های فصلهای مربوط پیش بینی شده است، هزینه ای برای ایجاد تاسیسات یاد شده درتجهیز وبرچیدن کارگاه منظور نمی شود.

  2-3.نحوه تامین آب،برق،گاز ومخابرات کارگاه دردوره اجرا،بایددرشرایط خصوصی پیمان مشخص شود.چنانچه برای انتقال آب،برق،گاز وبرقراری ارتباط مخابراتی،از شبکه سراسری یا محلی تا ورودی کارگاه، لوله کشی،کانال کشی وکابل کشی،برای دوره اجرا لازم باشد،باید چگونگی انجام دادن آن در شرایط خصوصی پیمان،پیش بینی شود.

  2-4.چنانچه کارفرما در نظر داشته باشد تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه را به عهده بگیرد، که کارهای آن،شامل نصب ترانسفورماتور ومتعلقات آن،کابل کشی از برق شبکه تا ورودی کارگاه، پرداخت تعرفه های ثابت برق(دیماند) و هزینه های انشعاب و اشتراک برق و سایر کارهای مشابه است،تعهدات کارفرما دراین زمینه،به طور مشخص در شرایط خصوصی پیمان درج می شود و هزینه ای از این بابت در تجهیز وبرچیدن کارگاه،منظور نمی شود.چنانچه تدارک برق رسانی تا ورودی کارگاه به عهده کارفرما نباشد،هزینه آن برآورد وپس از کسر هزینه های قابل برگشت در پایان کار ،باقیمانده جزو هزینه های تجهیز و برچیدن کارگاه پیش بینی می شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله تجهیز کارگاه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله تجهیز کارگاه , مقاله در مورد تحقیق مقاله تجهیز کارگاه , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تجهیز کارگاه , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تجهیز کارگاه , تحقیق درباره تحقیق مقاله تجهیز کارگاه , مقاله درباره تحقیق مقاله تجهیز کارگاه , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تجهیز کارگاه , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تجهیز کارگاه , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله تجهیز کارگاه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت