تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 24148
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل

  جوانه زنی ارقام تجاری فلفل

  چکیده

  شکاف حاصل ازجوانه زنی ارقام تجاری فلفل رقم های جالاپینو jalapeno و کاینه  cayenne با تعیین میزان پاسخ capsicum  annuml به دماهای بالای اپتیمم مورد آزمایش قرار گرفت . دو بسته از cayenne ، large  redthich ، ole ، halapeno ، mitla ، Tamreracruz روی یک جدول ، به صورت شیب دمایی در دماهای   20 ،25، 30، 35 و 40 درجه سانتی گراد ارزیابی می شدند. درصد جوانه زنی و زمان لازم برای 50%  جوانه زنی نهایی ( T50 ) حساب شد . تمام ارقام ترمودورمانس را نشان دادند اما میزان آن در دماو رقم متفاوت متغیربود . در حدود 40 درجه هیچکدام از ارقام جوانه زنی بیشتر از 1% نداشتند . به طور کلی T در بین ارقام متغیر بود ولی در میان دماها در یک رقم متغیر نبود ( T50 در 40 درجه اندازه گیری نشده بود .)

  برای انتقال نشاء پاییز در فلوریدا باید به انتخاب رقم توجه شود .

  در امریکای جنوبی ، هزاران اکر فلفل سبز به صورت تجاری در پاییز و بهار کاشته می شود . تولید پاییزه بیشتر مربوط به فلفل های جالاپینواست . اگر چه بذر برای انتقال نشاء وقتی که دمای گلخانه در تابستان به 45-40 درجه سانتی گراد برای 6 ساعت یا بیشتر می رسد کاشته می شود ( واوارینا 1994) این دما از دمای اپتیمم جوانه زنی فلفل که حدود 29 درجه سانتی گراد است بالاتر است ( میناردوهاچ موس 1997 ) .  سایه اندازی و قرار دادن سینی بالای ظروف که از ورمیکوت یا پرلایت پوشانده شده برای خنک کردن محیط کشت جوانه زنی ممکن است که از جوانه زنی نا منظم جلوگیری نکند . جوانه زنی نا منظم باعث به وجود آمدن برنامه ای متنوع و پیچیده شود که اغلب ایجاد استقرار را کاهش می دهد .

  ناتوانی جوانه زنی در دمای بالاتر از اپتیمم به حالتی که منع دمایی ( دمای بازدارنده ) نامیده می شود نسبت داده می شود بذرهای گوجه فرنگی LYCOPERSICON  ESCULENTUM در دماهای بالا 35 درجه جوانه نمی زند ولی بعد از پایین آمدن دما تا 25 درجه یا 30 درجه شروع به جوانه زنی می کنند ( آببر 1993) منع دمایی (دمای بازدارنده ) همچنین در دیگر بذرهای سبزیجات مانند کرفس ( Apium  graveo  lenst . dulce )            ( بیدینگتون1981  ) کاهو (  lactuca   satival. ) ( بروی ویک ورابینز 1928 خان 1981/1980) و اسفناج ( spincia  oleraceal ) ( هارینگتون 1963 لکسوار و همکاران 1999 ) اتفاق می افتد .

  تحمل دمایی در کاهو در بین ارقام فرق می کند ( دامانیا 1986 – گری 1675 – تامپسون 1979) این موضوع به درجه فعالیت اندو – بتا – منا ناز در بذها نسبت داده می شود . ( ناسیمنتو و همکاران 2000 ) .

  اگر بذر ما اول با محلول اتفن یا اسید جیبرلیک GA3 خیسانده شوند جوانه زنی بذر فلفل در زیر دماهای بالاتر از حد اپتیمم بهبود می یابد . اگر چه پدامینگ باعث بالا رفتن هزینه ها و زمان می شود . ارقامی که می توانند زیر حد اپتیمم جوانه بزنند دسترسی به آنها برای تولید کنندگانشان قابل قبول تر است .

  جوانه زنی با ایجاد استقرار یکی نسیت ولی ایجاد استقرار ضعیف نتیجه جلوگیری از جوانه زنی است و یا اولین گام برای رشد ضعیف نشاء می باشد.

  هدف از مطالعه بررسی اثرات دما روی جوانه زنی ارقام مختلف فلفل            ( جالاپینو و کاینه ) بود که به صورت تجاری در فلوریدا استفاه می شد .

  منابع بذر

  5 رقم تجاری فلفل جالا پینو و کاینه انتخاب شدند و درون 2 بسته از هر رقم قرار گرفتند بذرهایی از OLE 27420-15759 و 34425- 15759 (شرکت بذر فری مورس مودستو و کالیف )  جالاپینو M' ( 1188-014-057. 1168-014-057 شرکت بذر پتو ساتیکوی و کالیف ) milta ( 1516-104- 007و 1515-104-007 شرکت بذر پتو )

  Tamreracruz ک ( 1027-674-057و 1024-674-057 شرکت بذر پتو ) و کایینه  large red  thich 1169و 1163 شرکت بذر پتو) استفاده شده بود .

  Ole  و milta بذرهای هیبرید F1 بودند در حالیکه جالاپینوتام وراکروز وکایینه  لارج ، ردتیک گرده افشانی شده بودند .

  جوانه زنی بذر

  دماهای جوانه زنی 20-25-30-35 و 10 درجه سانتی گراد در جدول شیب دمایی خطی در یک بعد قرار گرفتند . 4 تکرار از 25 بذر روی 2 لایه از فیلتر کاغذی در پتوی دیش های جداگانه به قطر 9cm قرار گرفتند ( w&r بالتون ، جینون واتمن ، انگلیس ) فیلتر کاغذی با 10ml آب مقطر مرطوب می شد . میزان تبخیر در 35c و 40c باعث شد به آب اضافی در حدود 4ml هر دو روز برای 2 تیمار نیاز باشد . 4 تکرار از هر بسته بذر در هر تیمار دمایی کاملاً تصادفی بود ، این آزمایش دو بار تکرار شد .

  جوانه زنی روزانه ثبت می شد تا اینکه بذور مانده شروع به فاسد شدن کردند ( روز 16) 

  جوانه زنی یک بذر زمانیکه بلندی ریشه چه 2 میلی متر از پوسته بذر بود بررسی شد . مجموع درصد جوانه زنی و زمان لازم برای 50% جوانه زنی نهایی به صورت تجزیه آماری حساب شد و وسیله تجزیه نرم افزار آماری sAs بود .

  تفاوت بن دو آزمایش معنی دار نبود . بنابراین یافته ها در یک آنالیز ترکیب شدند متوسط اشتاباهات مورد نظر دستی حساب شد سپس انجام یک تست f به اقتضای درجه آزادی استفاه شد.

  جوانه زنی jalapeno m'  و milta  و tam reracruz از 20˚c تا 30˚c نزدیک 100% بود . (شکل 1A ) در 35˚c جوانه زنی Tamreracruz به 48% کاهش یافت در صورتیکه جوانه زنی jalapeni m' و milta به ترتیب 82% و 72% کاهش پیدا کرد . جوانه زنی cayenne ، redthich  large و ole  در 35 درجه زیر 25% بود .

  جوانه زنی تمام ارقام در 40 درجه 1% بود . حد ماکزیمم بحرانی برای جوانه زنی بین 30 و 35 درجه سانتی گراد ظاهر شد . جوانه زنی Ebano در 35درجه 95% است اما جوانه زنی آن تا 1% در 40 درجه کاهش یافت. ( یافته ها نشان داده نشده است . )

  در کاهو پاسخ جوانه زنی به دما در ارقام متفاوت گزارش شده است .           ( پرکینز – ویزی و کانتلیف 1984 پراسینکس و خان 1990 تامپون و همکاران 1979 ) و همینطور در اسفناج ( آترتون و فاروک 1983 سکوار و همکاران 1999)

  جوانه زنی  pachman  در بروکلی ( Brassica  oleraceal ) از 90% به 63% در 35˚c کاهش یافت وقتی که جوانه زنی این رقم در رنجی بین 5 و 40˚c مورد آزمایش قرار گرفت ( السون و همکاران 1992 ) تفاوت جوانه زنی بین بسته های از همان رقم بدیهی بود . ( یافته ها نشان داده شده است ) وقتی که فقط دو بسته از هر  رقم مورد آزمایش قرار گرفت در مورد بسته ها تفاوتهای نا مناسبی بدست آمد .

  از تولید کنندگان بذر انتظار می رود که به سازگاری یک رقم از فصلی به فصل دیگر و به متغیر بودن بسته ها توجه کنند – دمیر 1992 نشان داد که تنوع در کیفیت بذر فلفل از تفاوت در سن ظهور بذر و انبار داری نتیجه می شود . و این حالت می تواند از یک بسته به بسته دیگر فرق کند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل , مقاله در مورد تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل , تحقیق درباره تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل , مقاله درباره تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله جوانه زنی ارقام تجاری فلفل
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت