تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن

تعداد صفحات: 6 فرمت فایل: word کد فایل: 24164
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی صنایع
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن

  کاربرد ها در علوم مدرن

  به دلیل بررسی مطالعات مختلف ، متغیرها مستقل مختلف، در مقیاس های متفاوتی اندازه گیری می شوند . متغیر وابسته در یک متاآنالیز ، تاحدی اندازه استانداردی از اندازه موثر است . توضیح دلایل آزمایش تطبیقی برای علامت اندازه موثر معمول تفاوت مفهوم استاندارد است که اگر نتیجه آزمایش ها یک متغیر دو گانه باشد ، نمره استاندارد معادل تناضل بین مفهوم ها و بایک نسبت خاص است. یک متاآنالیز می تواند در مطالعاتی که انجام می شود که یافت هایشان را در فرایب همبستگی شرح می دهد. برای مثال مطالعاتی از ضریب بین  ارتباط اارثی و هوش .در این موارد ضریب خود علامت اندازه موثر است . این روش به شرایطی که یک متغیر وابسته با بیشتر باشد محدود نمی شود. برای مثال یک متاآنالیز می تواند در یک مجموعه ای از مطالعات انجام شود که برای تخمین زدن در صد چپ است ها در گروه های مختلف مردم می کوشد. محققان باید آگاه باشند که تغییرات نمونه طرح ها می تواند عدم تجانس دلایل را معرفی کند که در بیشتر از یک موانع در راه حل ها وجود دارد. برای مثال اگر بعضی مطالعات 30 میلی گرم از یک دارو را استفاده کند و مطالعاتی دیگر 50 میلی گرم استفاده کنند ، سپس ما به طرز معتدلی دانسته های هر دو گروه را قبول کنیم .هر متغیر پیرامون مفهوم یک تعیین مقدار یا دیگری در تغییر است. این روش می تواند به کاربرد مدل موثر تصادفی شکل دهد.

  نتایج مطالعات با کاربرد روش های مختلف ترکیب می شود. یک روش به طور مکرر در متاآنالیز یک تحقیق درباره سلامتی که روش تنوع واردنه نامیده می شود ، استفاده شد. میانگین اندازه موثر در برابر همه مطالعات به عنوان یک مفهوم وزن حساب می شود . که بر آن اساس وزن ها برابر تنوع واردنه از هر کدام از مطالعات تخمین موثر هستند . مطالعات بیشتر و مطالعاتی با تغییر تصادفی کمتر وزن بزرگتری از مطالعات کمترمی دهد . دیگر روش های معمول شامل روش هینزل ( heaszel) ذهنی وروش پتو ( peto) است. یک ماشین حساب بی نظیر که تجزیه روش هینزل ذهنی را انجام داده است در سایت ...............................................      http: //www در دسترسی است.

  آنها برای محاسبه روش پتو نیز سایت............... http://www را دارند.

  کولر این و یگر منابع یک بحث مفید از تفاوت های بین این روش ها را فراهم کرده اند. مسئول : چرا همه نتایج را در برابر مطالعات جمع بندی نمی کنند .

  پاسخ: رابطه ای با سیمپ سونس پاراداکس ( simpson  s paradox)وجود دارد.

  یادداشت : بنابراین روش تجزیه هینزل ذهنی وروش تجزیه پتو گرایش و پیچیدگی نتایج اطلاعات خود را معرفی می کنند .

  روش اخیر مطالعه روی طرح های وزن اثر گذاشته است که می تواند نتایجی داشته باشد که در میان ساختار گرانش مطرح شود. که یک مورد خاص از متاآنالیز مرکب است. متاآنالیز مررن ترکیب های زیادی برای اندازه موثر یک دسته از مطالعات انجام می دهد. اگر نتایج مطالعات تغییرات بیشتری از تغییراتی که به خاطر تفاوت نمونه های شرکت کننده تحقیقات پذیرفته مس شود ، باشد ، این می تواند آزمایش شود . اگر آن یک مورد باشد ، مطالعه ویژگی هایی مثل اندازه گیری کاربرد ابزار ، نمونه جمعیت ، یا جنبه هایی از مطالعه طراحی گدداده می شود .این ویژگی ها به عنوان متغیرهای پیش راهنما برای آنالیز تغییرات اضافی در اندازه موثر به کار می رود . بعضی بیماری های مترولوژی در مطالعات می تواند به طور آماری تصحیح شود. برای مثال تصحیح اندازه موثر یا همبستگی برای وظایف گرایش روبه پایین برای اندازه گیری اشتباه ها یا محدود کردن دامنه نمره ها ممکن است. نتایج متا آنالیز اغلب در یک تکه جنگل نشان داده می شود.

  آزمایش کیفیت

  یک ضعف این روش این است که منابع گرایش به وسیله این روش کنترل نمی شوند .یک نتاآنالیز خوب مطالعات طراحی شده بد ، نتایج آماری بدی خواهد داشت . را برت اسلاوین روی متددلوژی مطالعات صداها بحث کرده است. که باید شامل یک متاآنالیز باشد. یک تمرینی که او بهترین نشانه متاآنالیز نامید. دیگر متاآنالیز ها می تواند شامل مطالعات ضعیفی باشد. وبه یک سطح مطالعه اضافه شود که متغیر پیش راهنما سنگینی اعتقاد مطالعات منتشر شده است که ممکن است تاثیر آن افزایش پیدا کند. مانند انتشار مطالعاتی که نتایج مهمی نشان نمی دهند، که بسیار مشکل است. متشر گرایش یا فایل دراور موثر راکه باید به طور جدی به آن توجه شود . به خاطر خطر نشر گرایش ، بسیاری متاآنالیزها شامل یک آما شکست خورده است که شمار مطالعات با نتایج بی ارزش را محاسبه ی کند که نیاز دارد که به متاآنالیزهای دیگر اضافه شود .

  متاداتا

  ساده ترین تعریف متاداتا این است که شامل داده هایی اطلاعات خاصی درباره متون خاص است. یکبخش از متاداتا ممکن است یک داده جداگانه یا یک مجموعه ای از داده را شرح دهد. متاداتا برای تسمیل کردن فهم و مریریت داده ها استفاده می شود. متاداتا نیاز دار که با تایپ داده ها و مترن استفاده شده تغییر داده شود. بنابراین در یک متن درباره کتابخانه ، داده ها می گویند که کتابخانه چه جایی است و تیترها را شرح می دهند . در متنی از دوربین که داد ها شرح می دهند که عکس فتوگرافیک است و فتوگراف نیز گرفته می شود و جزئیات دستگاه های دوربین را شرح می دد. در متن راجع به یک سیستم اطلاع رسانی ، که داده ها متنی راجع به فایل ها کامپیوتر است. متاداتا درباره یک داده جداگانه ممکن است به طور خاص شامل نام آن فایل واندازه آن فایل باشد . متاداتا درباره مجموعه ای از داده ها ، فایل های کامپیوتر ، ممکن است به طور خاصی شامل نام آن فایل ، نوع آن فایل و نام آن داده های مدیر باشد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن , مقاله در مورد تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن , تحقیق درباره تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن , مقاله درباره تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله کاربرد ها در علوم مدرن
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت