تحقیق مقاله سیاست عمومی

تعداد صفحات: 7 فرمت فایل: word کد فایل: 24168
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم سیاسی
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله سیاست عمومی

  سیاست عمومی

  چون سیاست عمومی اغلب قصد تاثیر گذاری بر نتایج مشابه را دارند ( مثلاً برای بهبود آموزش ، مبارزه با فقر و جنایت ، رواج انصا در اشتغال ، و تایید تبعیض نژادی ) تصمیمات عمومی اغلب با برآوردهای هوش فعل و انفعال دارند . در بعضی موارد ارجاع سیاست مدرن عمومی هوش پیشرفت ادراکی را می سنجد یا حتی به تغییر مستقیم پیشرفت ادراکی نشانه می رود . در حالی که توافق گسترده ای وجود دارد که برآوردهای هوش هیچ سیاست خاص اجتماعی را نه دیکته می کند و نه جلوگیری می کند . مناقشه بسیاری از ابعاد دیگر این فعال و انفعال را در بر می گیرد موضوعات اصلی به این مربوط هستند که آیا برآوردهای هوشی باید در تصمیمات سیاسی مورد توجه قرار گیرد نقش سیاست در تاثیر گذاری یا توجیه تفاوت های گروه در هوش سنجیده شده چیست ، و موفقیت سیاستها با در نظر گرفتن تفاوتهای هوشی فردی و گروهی چیست . اهمیت و حساسیات سیلستها در موضوع مورد بحث یک مناقشه ی مداوم اغلب عاطفی به وجود آورده که کند و کاو عالمانه و رسانه عامه پسند از سطح ملی تا محلی را احاطه می کند .

  استفاده از IQ در سیستم ایالت متحده

  عنوان VII از قانون حقوق شهری عموماً اقدامات استخدامی را نشان می دهد که غیر منصفانه یا تبعیض آمیز هستند . یک تبصره از عنوان VII کد گذاری شده در 42USC 2000e – 2 ( h )  مخصوصاً تصریح می کند که اقدام استخدام برای کار فرما غیر قانونی است که بر مبنای نتایج هر تست قابلیت حرفه ای عمل می کند به شرطی که این تست اجرای آن یا عمل کردن ب مبنای نتایج طراحی نشده باشد برای تبعیض نژادی ، رنگ پوست ، مذهب و جنسیت یاریشه ی ملی به کار رود . این قانون توسط دادگاه عالی در Griggs v.Duke power co  تفسیر شده است .  

  در Griggs دادگاه حکم کرد که اعتماد صرفاً بر تست عمومی  IQ که کشف نشده با شغل مورد بحث به طور خاص مربوط باشد یک عمل تبعیض آمیز در جایی است که تاثیر متمایزی بر استخدام دارد . دادگاه به فرمانش برای تست توانایی بسط یافته ی حرفه ای ارزش خاصی قائل است بدان معنا که یک تست که به طور منصفانه دانش یا مهارت های لازم برای یک شغل یا طبقه ی خاص شغلی را برآورد می کند .

  در ساختار تحصیلی نهمین دادگاه استیناف پژوهش خواهی نظامهای ایالتی و فدرالی مشابهی را تفسیر کرد تا فرمان دهد که تست های IQ به گونه ای استفاده نشود که تعیین کننده ی پیگیری دانش آموزان به کلاسهای طراحی شده برای ناتوانان ذهنی باشد ( نهمین دادگاه استیناف 1984 )

  دادگاه به طور خاص فهمید که این تستها بر مبنای جمعیت کلاً سفید پوسات طراحی و استاندارد سازی شده است . و به یک فرایند اعتبار اختیار نامه ی قانونی تن در نداده است به علاوه دادگاه حکم کرد که صحت پیش گویان برای جمعیت کلی کافی نیست . چون حقوق یک دانش آموز به طور جداگانه مورد بحث است و تاکید کرد که باتستها به عنوان کنترل کننده برخورد نشود بلکه در عوض به عنوان بخشی از ارزشیابی فردی و کامل توسط روان شناس مدرسه استفاده می شود که نتایج مختلفی بدست آمده است . در سپتامبر 1982 قاضی مساله ی Larry p . قاضی ناحیه ی فدرال رابرت اف پک هام در پاسخ به طرح دعوی سیاه پوستانی که می خواستند کودکان شان تست شوند تا دی به رحم آید . وکیل والدین مارک بردمیر به موکلان اش گفت که آموزش مدرن ویژه ارائه شده توسط مدارس کالیفرنیا را امروزه برای کودکان نا توان در یادگیری مفید می داند نه یک مسیر بن بست که والدین در مورد مساله ای اصلی LARRY P. 1979 استدلال کردند .

  داگاه عالی ایالاتمتحده از نتایج تست IQ طی فاز محکومیت بعضی از صورت جلسه های جنایی استفاده کرده است . استدلال دادگاه عالی از آنکنیز در مقابل ویرجینا تصمیم گرفته شد در 20 ژوئن 2002 اعتقاد داشت که اعدام مجرمان عقب مانده ی ذهنی ظالمانه است و مجازات های غیر معمولی توسط ماده ی الحاقی هشم ممنوع شد در آنکنیز دادگاه گفت که :

  به نظر می رسد که حتی در میان ایالت هایی که خاطیان را به طور منظم اعدام می کند و با توجه به عقب ماندگی ذهنی هیچ ممنوعیتی ندارند . فقط 5 ایالت خاطیان دارای IQ کمتر از 70 را از زمان تصمیم گیری ما اعدام کرده اند . از این روایم عمل کاملاً غیر معمولشده و منصفانه است که بگوییم علیه آن یک اجماع ملی بسط یافته است .

  دکتر فلسون در فاز محکومیت گواهی داد : مقیاس کامل آتکینز 59 است . در مقایسه با جمعیت کل این به معنای کمتر از یک درصد است . عقب مانده های ذهنی افراد نسبتاً نادر هستند . حدود یک درصد از کل جمعیت . پژوهش خواهی 274 با توجه به دکتر نلسون امتیاز iq آتکنیز به طور اتوماتیک برای درآمد ناتوانی امنیت اجتماعی واجد شرایط می شود . Id در 280 دکتر نلسون همچنین بیان کرد که از بیش از 40 متم اعدام که وی ارزیابی کرده آنکنیز فقط دومین فردی بود که برای عقب ماندگی ذهنی معیار را برآورده کرد . id در 310 وی شهادت داد که به نظرش که هوش محدود آنکنیز یک ویژگی دائمی در سراسر زندگی اش بوده است . و اینکه نمره IQ  از 59 « جنون تمارض ا نمره ی نا معتبر تست نیست . » ID در 308

  مدیریت امنیت اجتماعی همچنین وقتی از نتایج IQ استفاده کرد که در مورد ادعاهای نا توانی تصمیم می گرفت .در موارد خاص نتایج IQ به تنهایی استفاده می شوند ( در مواردی که نتایج مقیاس کامل IQ از 59 یا کمتر را نشان می دهد . ) و در موارد دیگر نتایج IQ در کنار فاکتورهای دیگر ( برای مقیاس کامل IQ ا ز 60 تا 70 ) وقتی استفاده می کرد که تصمیم می گرفت آیا یک مدعی مزیت های ناتوانی امنیت اجتماعی راوصف می کند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله سیاست عمومی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله سیاست عمومی , مقاله در مورد تحقیق مقاله سیاست عمومی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله سیاست عمومی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله سیاست عمومی , تحقیق درباره تحقیق مقاله سیاست عمومی , مقاله درباره تحقیق مقاله سیاست عمومی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله سیاست عمومی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله سیاست عمومی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله سیاست عمومی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت