تحقیق مقاله رایگان تراژدی

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 24232
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی معماری
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تراژدی

  تراژدی

  در زمانی که مفهوم رایج تراتژدی تا حدودی بین ترحم ادبیات سنتی قرارداد، ناشی سازی های شخصی که بر فرهنگ «اعتراف به گناه» رسانه و صدای ناهنجار Beegees در راس صداهای شان تسلط دارد، تراتژدی موضوعی دلاور برای دست به کارشدن است. این عنوان در عوض کشف انحصاری بناهایی که تراژدیهای بشری را به یادگار نگه داشتند یا بیان می کنند، پتانسیل تراژدی را به عنوان نقاشی ژانر در معماری بررسی می کند. نقاش ژانری که در اصل کلاسیک است و عمیق تر از هنرهای بصری ریشه در ادبیات داشته است. تمام آن را می توان به عنوان عمیقاً نامرسوم تلقی کرد. برای هر بخشی از تراتژدی خودش را در خارج از وسواس خودپسندانه تر معاصر با سرعت و ظاهر سطحی قرار می دهد، که در سالهای اخیر با رشد تصاعدی رسانه جدید تشدید شده اند. این عنوان به دیدگاه وسیعتری از معماری مدرن نیاز دارد، چون اغلب بناهای معاصر یادبود را در بافتاری بسیار تاریخی تر قرار می دهد. بافتاری که با اهمیت و تفکر فرهنگی سروکار دارد نه با سبک و فرم. برای محیط فعلی کشفی نادر و شهامتی به سوی معنی معماری است.

   همان طور که ریچارد پاترسون تا حدودی متواضعانه، در مقدمه خود شرح می دهد، تراژدی در معماری و هنر در اصل موضوع سمیناری بود که Academy – Wiley  ، ناشران طراحی معماری، سازماندهی کردند. فقط دو تا از موضوعات چاپ شده در اینجا – رساله افتتاحیه رابرت مکس ویل و متن پاترسون «دگرگونی تراژدی» - اساس صحبت های ارائه شده در رویال آکادمی بود. از زمان پیشامد فوق در بهار 1999، پاترسون مشتاقانه عنوان را به صورت موضوع یا تم بسط داده است. نتیجه نه تنها این است که پیش بینی تقریباً جدیدی را برای مشارکت در نشریه معرفی کرده است بلکه رساله اش از رساله ای که هولوکاست – جدی ترین و انگشت نماترین نمونه تراژدی به عنوان موضوع انسانی در قرن بیستم – را پوشش می دهد. این به بهای کلی هر روزه نیست و انتظارش نمی رود. برای موضوعی که با شرکت کنندگانی بسته می شود که در جستجوی تراژدی در مکانهایی به تنوع کلوپ کلونی solo ، بستر Tracey Emin و گندب هزاره رسوا می باشند.

   این موضوع از         فرم سمینار «تراژدی در معماریو هنر» را دنبال می کند که جرمی ملوین و رابرت مکس ول شروعش کردند و در رویال آکادمی در مارس 1999 برگزار کردند. احتمال تراژدی را به عنوان فرم بی نهایت نطق و داستان روایی در معماری فرمهای بصری هنر کشف میکند.

   عبارت های «روایتی » و «تراژدی» معنای متفاوتی دارند و این در وسعت نظر موقعیت ها و فرضیه هایی منعکس می شود که بسیاری از شرکت کنندگان رسماً قبولش دارند.

   مفهومی که معماری پیغامی را در بر دارد، هرچند مبهم، برمبنای این پیشفرض استوار است که مثل متنی نوشتاری ساختار بندی می شود که می تواند به گونه ای به عنوان داستان روایی خوانده شود و قادر به تحمل تحلیل انعکاسی و انتقادی و تابع یا به تصویر کشیدن معانی آشکار می باشد. سنت پیکرنگاری بهخصوص در قرون 16 تا 18 ، موضوع مشابهی است ولی حتی این هم بر مبنای تصاویری استوار است که فقط از طریق نقاشیو مجسمه سازی بیان می شوند. Vitruvius از سبکهای درست معماری (دوریک، یونیک، کورینتیان) زمینه هایی را برای تلاش جهت توجیه باور در ناتورالیسم زیبایی شناختی فراهم می کند که فرم و تزئین معمارانه معنی و شایستگی طبیعی دارد. ولی علاوه بر انسجام بافتاری بالقوه اش، معماری سایت و چارچوبی را فراهم می کند که در درونش روایت های منشاء مستقل به ثبت و قضاوت می آیند.

   بحث ارائه شده در این موضوع به درستی با معماری کلاسیک رنسانس شروع می شود. مورخان مدت هاست فهمیده اند معماری رنسانس احیاء باستان شناختی یا تاریخی رم نیست. ابداعی جدید بر مبنای مجموعه ناقصی از اجزای مادی بناهای قدیمی بود که توسط آالبرتی به صورت سیستماتیک و تئوریک بخیه زده شده، البته به وسیله اصول ترکیبی و ارزشهای مشتق شده از جایی دیگر. اگر آن اصول را بررسی کنیم، می فهمیم که عمدتاً مشاق شده از علم بدیع و به علاوه، از اصولی است که منشاء در تراژدی دارند.

   تقلید کلاسیک یا می تواند تقلید ایده باشد یا تقلید دیگری. در مورد نقاشی، تقلید از تصویری دیگر است؛ در ترسیم فرمهای هندسی، تقلید از یک ایده است. در معماری تقلید از نوع، نقش برجسته یا شکلی احتمالاً استعاره ای از طبیعت است، ولی بدان شرط که معماری طبیعی بنا شد، همیشه از ایده ای انتزاعی باشد. در دنیای کلاسیک (پیش از معماری آکادمیکی نئوکلاسیک) اجرای معماری مرکز به وسیله کپی مستقیم نبود بلکه همیشه به وسیله تقلید بود. تقلید بود، ولی نه از دنیای ظواهر.

   برای ارسطو تراژدی اساساً تقلید است نه از افراد بلکه از عمل و زندگی، شادی و بدبختی. تقلید در مفهومی که ارسطو به کاربرد به صورت تأکیدی هم معنی تکرار نیست. تراژدی، در وقایع تقلیدی، میزان اساسی از جزئیات واقع گرایانه را کنار می گذارد. تراژدی در واقع نمادی از دنیایی که واقعاً هست، نیست. در عوض ژانری است که در آن وقایع خاص یا فعالیت های به خصوص از لحاظ اهمیت شان برای یک موضوع خاص در دوره زمانی محدود بیان می شوند.

   در مقالاتی که خواهیم دید، سوال قابلیت گویایی معماری در روشهای متفاوتی کشف می شود. در بعضی حوزه ها، میراثی رسمی است که اهمیت کانونی دارد. در بعضی دیگر، تأکید بیشتری روی بیان آنچه در زمان های متفاوت به عنوان تراژدی – تجربه و مشاهده ترس و بدبختی – نامیده شده وجود دارد.

   جذابیت معاصر در هر خرده پردازی را می توان به عنوان تلاش جهت کشف محدودیت های بیان تلقی کرد. با حذف تقریباً همه چیز، با باقی نگذاشتن تقریباً هیچ چیز، آیا می توانیم حس کردن آنچه ضروری است را شروع کنیم؟ با موضوع تراژدی مشابهت دارد. آیاهنر می تواند به ناگفتنی نزدیک شود؟ آیا می تواند حسی از محدودیت های زندگی و شناخت انسان به وجود آورد؟ آیا به تراژدی نزدیک می شود؟ و اگر هنر می تواند چنین کند آیا معماری هم می تواند ؟

   تراژدی نیازمند مرگ است واقعه ای که بازگشتی از آن وجود ندارد. ولی به سادگی حقیقت مرگ نیست، بلکه تاثیرش روی بافتار شعری تعریف شده است. تکثیر و فراوانی مرگ تراژدی را موجب نمی شود. مرگ سیاه، قحطی سیب زمینی، زلزله های روزمره فاجعه اند. مرگ تراژدی ویلیام که در ازای مبادله خدمت مرد، در واقع ناراحت کننده است ولی به خودی خود تراژدی نیست. تراژدی و کمدی ژانر هستند، در اصل ژانر تأثر، از فرمی خاص تبعیت می کنند، مجموعه ای از قوانین را نمایان می کنند و به حضور حصار نیاز دارند. تراژدی یونان نیاز به مرگ Hero داشت. تراژدی قرون وسطی مرگ Saviour را جشن گرفت، تراژدی رنسانس hero را بازگرداند نه به عنوان افسانه بلکه یکی از ماه، یک انسان.

   مرحله بندی تراژدی به مهارت نیاز دارد. باید از پروتکل روایتی تبعیت کند. مهارت سخن سنجانه مثل مهارت فراوان شکسپیر به عنوان نمایشنامه نویسی، وتراژدی الیزابتی هنوز برای ماموژ است. در 1961 جورج استیز در کتابش به اسم «مرگ تراژدی» مرگ آن را شمادت داده چون زبان شعری دیگر مثل زمان دنت و شکسپیر مقام اصلی اش را ندارد. ولی جایی که زبان فرمهای دیگر بیان را گم کرده به دست آورده و تراژدی امروزه به روشهای جدید و متفاوت به صحنه می رود. ریختگی ها تصادفی خاک در اطراف گور به مثل مثلاً Pina Bausch ، وقایعی مکرر و فرسوده اند که در بافتار معنی عمیق تری می گیرند و به روی مفهوم تراژدی که از طریقرقص بیان می شود، در می گشایند. بدون کلمات، بیان پوچی زندگی با تجدید هم دردی همراه است.

   تراژدی در تمام هنر سنتی که از عظمت شروع می شود، فراوان است. با پیکرهایی سروکار دارد که طوری رقص آرایی می کنند که داستانی روایی به وجود آورند، که عنوتن برای آن اغلب نمایشنامه ای ضروری است. واقعه قهرمانی موضوع به اوج رسیده ای از تمام نقاشی است و هنوز به وضوح با نیکولاس پاسین زنده است. ولی در هر دو کاهش عقیده را حس می کنیم، آنجیز بزرگی از زیبایی شناختی صرف، آیا تراژدی می تواند این نقصان باور را تحمل کند؟

   اگر معماری ای که استعاره هایش ناگفتنی است نتواند آنقدر به وضوح گذشته قهرمانانه اسطوره ای را به وجود آورد، هنوز با مقیاس اسطوره ای ارزشها وابستگی دارد. معماریبرای مجسمه سازان حماسه آفرین چارچوبی فراهم کرد که در سنتوری های معابد یونان قرار دارند. برای خودش پذیرفته نشده، بلکه برای رویدادگاهی که فراهم کرد تأیید شد، که بدان وسیله این مکان مقدس در دسترس مردم عادی قرار گرفت. می توانیم در مورد این نقش هنوز هم بحث کنیم.

   معماری با Cloude به حضوری گویا دست یافت که آن را به واقعه اسطوره ای اجرا شده در پیش صحنه وصل می کند. در این چشم انداز با Psyche و قصر عشق، وی با تمایل نوع بنای قصر را در حکایت و افسانه ادغام می کند. همچنین، در ساخت دنیای اجتماعی، معماری به کانالی اساسی تبدیل می شود که از آن طریق افسانه و اسطوره وارد زندگی روزانه می شود. در طول Baroque ، انتظار می رفت در صورت نیاز gravita اهدا کند، و تشخیص این در فرانسیسکو بورومینی آسان است،برای مثال فواره سان کارلو آلِ کواترو سال 41 – 1637 اش.

   در چنین مثالی نمی توان ادعا کرد که تراژدی مستقیماً بیان می شود، به جای آنکه در میان پرستش قهرمان – ناجی قرار دهد. بدون آن، را از ایمان وارد زندگی عادی نمی شود.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تراژدی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تراژدی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تراژدی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تراژدی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تراژدی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تراژدی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تراژدی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تراژدی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تراژدی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تراژدی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت