تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 24310
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی

  توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی

  اهداف یادگیری :بعد از خواندن این فصل باید قادر باشید تا :

  • پیش زمینه تاریخی و توسعه تنظیمات استاندارد حسابداری در ایالات متحده را درک کنید.
  • نحوه تفاوت و تمایز بورد استاندارد های حسابداری مالی (fasb) از دو بورد قبلی آن را ، ادراک کنید.
  • درک مسائل نمادی در مواجه با fasb
  • توجه به پیسرگ پروسه و فرایند تنظیم استاندارد
  • درک نحوه اصلاح بحران های دیون (مالی) در حسابداری عمومی
  • دستیابی به اهمیت جواز یا صورت حساب  SURBANES-OXLEY و دیگر بهبودهای جاری در فرایند حسابداری در فصل اول ، ما نقش تئوری حسابداری را در پروسه تنظیم استاندارد توصیف کردیم .در این فصل ما بر حوداث اصلی ای تمرکز می کنیم که منجر به ارائه تنظیمات (ترتیبات) نمادی برای توسعه استانداردهای حسابداری در ایالات متحده می شود .در فل 18 ، بطور خلاصه پروسه تنظیم استاندارد در دیگر کشورهای انگلیسی زبان را به مانند تلاش برای تاسیس استانداردهای حسابداری یکپارچه بر مبنای بین المللی ، بررسی خواهیم کرد.

  در ایالات متحده امریکا ، قبل از سال 1930 ، حسابداری بطور عمده زیر حد قوانین بود و عملیات و روش های حسابداری را یک شرکت که بطور کلی بصورت متعدد بررسی مشد بکار می برد .از این رو یک شرکت ، دانش کمی درباره روش های بکار رفته توسط شرکت های دیگر داشت .آشکارا نتیجه ، فقدان قابل توجه یکپارچگی در عملیات حسابداری در میان شرکت ها هم از سال دیگر و هم درون همان صنعت ، بود.بانکداران و دیگر بدهکاران که کاربران اولیه گزارشات مالی بودند ، تنها مسیر واقعی در عملیات حسابداری را فراهم کردند هدف فشار بانک و شخص بدهکار به طور عمده در علنی کردن (افشاء) پول و منابع نزدیک پولی بوده که می توانستند برای بازپرداخت وام (قرض) استفاده شوند.

  تاکید بر توانایی در پرداخت وام ، می تواند به شرایط اجتماعی و اقتصادی در ایالات متحده آمریکا در قبل از پایان جنگ جهانی اول برگردد .عموم مردم آمریکا بطور معمول بر مبالغ عمده در شرکت های خصوصی تا دهه 1920 سرمایه گذاری نکردند.

  زمانیکه دولت فدرال پرداخت های یکجا برای تقاعد ، تعهد نامه های آزادی را اعمال کردند عموم مردم ، ناگهان، مقادیر عمده پول قابل استفاده را داشتند .شرکت های خصوصی توسعه یافتند و هر دوی آنها و رهبران دولت ، مردم را برای سرمایه گذاری کسب و کارهای آمریکایی تشویق می کردند .مفهوم کاپتالیسم مردمی بوجود آمد و شعار سرمایه گذاران سهام دار مردمی بطور اساسی رشد یافتند .متاسفانه گزارشات مالی ، عقب تراز نیازهای سرمایه گذار بود ، پس این گزارشات عمدتا برای نیازهای بدهکاران آماده می شد.

  تا زمان سقوط بازار سهام سال 1929 که سرمایه گذاران سهام پرس و جو کردند ، عملیات گزارش و حسابداری برای ارزشیابی سرمایه گذاری ما مناسب نبودند .واقعیت این بود که گزارشات مالی بر مبنای عملیات حسابداری بطور گسترده متنوع ، بود و اغلب باعث سوء تعبیر سرمایه گذاران حال و آینده می شد که منجر به ایجاد اولین دوره از سه دوره توسعه استانداردهای حسابداری بود .سه دوره به دقت در این فصل بررسی می شوند:

  • سال های تکوین (1946-1930)
  • سال های پس از جنگ (1959-1946)
  • سال های دوره مدرن (زمان حال -1959)

  قبل از بررسی این سه دوره ، بطور کوتاه ف توسعه حسابداری در ایالات متحده را قبل از 1930 بررسی خواهیم کرد .

  • حسابداری در ایالات متحده تا قبل از 1920 :

  تا دهه 1880 ، واضح شده بود که حسابداری ، ابزاری مهم ، در آمریکا برای هدایت و راه اندازی کسب و کارها بود یک سازمان به خودی خود انجمن آمریکایی حسابداران عمومی که در سال 1886 یا. عضو تشکیل شده را خواهان بود.

  در سال 1896 این سازمان به همراه گروه دیگر یعنی نهاد دختر داران و حسابداران ، هر دو عقب تر از مسیر موفق آمیز قوانین در ایالت نیویورک بودند که انتصاب حرفه ای حسابداران عمومی دارای گواهی را ایجاد کردند. تا 1913 ، 131 ایالت (ناحیه) قوانین را وضع کرده ، که صدور گواهینامه حسابداری عمومی دارای مجوز را فراهم می کرد .با این حال یکپارچگی کمی در میان ایالات متنوع با توجه به شرایط مورد نیاز برای بدست آوردن گواهینامه موجود بود.

  دیگر مهارت اصلی انجمن ،تاسیس ژورنال حسابداری در سال 1905 بود .این نشر ، بصورت ژورنال حرفه ای مهم ، تا زمان حال ادامه می یابد.

  کار اولیه انجمن هم ، شامل انتصاب کمیته برباب اصطلاح شناسی بود که منجر به ایجاد فهرست از واژه ها و تعاریفی می شد که در سال 1915 تصویب شد .واژگان بیشتر در موضوعات مختلف ژورنال حسابداری با یک کتاب 126 صفحه ای تعریف می شد که شامل تعاریف انتشاری در سال 1931 بود.

  یک امتیاز بزرگ برای حرفه حسابداری روبه رشد ،وضع قانون مالیات درآمدی در سال 1913 توسط کنگره بود.

  انگیزه دیگر برای حرفه مورد نظر در سال 1917 با ورود ایالات متحده به جنگ جهانی اول اتفاق افتاد. موضوع خاص شامل حسابداری عمومی ، قراردادهای نظامی بود که سازندگان باید بر مبنای سود افزوده مسترد کنند.

  نماد حسابداران آمریکا (ATA) در سال 1916 از انجمن حسابدارن عمومی آمریکای قدیم تشکیل شده ( نام آن به موسسه حسابداران عمومی دارای مجوز ، در سال 1957 تغییر یافت) گروه جدید ، یک سازمان ملی بود و ایجاد آن با هدف جایگزینی جوامع ایالتی نبود بلکه تکمیل انجا و ایجاد یکپارچگی بیشتر و استاندارد سازی مشخصات و شرایطی برای عضویت بود.

  در ضمن سازمان دیگر ، جامعه آمریکایی حسابداران عمومی دارای مجوز ، در سال 1921 تشکیل شد .در حالیکهATA  یک طرح ملی منسجم وابسته به موضوعاتی نظیر آزمایشات و مشخصات داشت ، انجمن آمریکایی بیشتر به حفظ قدرت در ایالات مختلف توجه می کرد. رقابت بین این سازمان کاملا داغ و متحالانه بود .بطور عمده با فشار وارده از جامعه ایالتی نیویورک ف دو سازمان در سال 1936 ترکیب شد و نام گروه قدیمی تر را حفظ کردند.در طی رقابت بین این دو سازمان ، نماد مذکور رهبری آشکارا در منطقه ترویج و توسعه موضوعات فنی بود.

  تا مادامی که بتوان عقب برگشت یعنی 1918 موسسه ، که در تعاون با کمیسیون تجارت فدرال ، جزوه ای با عنوان روشهای پذیرفته شده برای تهیه اظهارات ترازنامه را منتشر کرد این سند در بولتن اندوخته فدرال منتشر و توسط آن هیات برای تهیه حداقل استاندارها در جهت هدایت یک ترازنامه بررسی شد .این کتابچه بعدها در سال 1929 تحت راهنمایی بورد اندوخته فدرال اصلاح شد .این سند بطور عمده با روش های حسابرسی سروکار داشت ولی حسابدار مالی بر حسب لزوم بحث می شدند.

  عامل دیگر که منجر به تقاضای مازاد برای خدمات حسابرسی به مانند سوالات اساسی درباره عملیات حسابداری شده آغاز بحران بزرگ در سال 1929  بود .سوالات مذکور بصورت اینکه ایا عملیات حسابداری منجر به تصحیحات سرمایه گذاری ضعیف توسط تجارت می شوند یا نه ، ایجاد می شد ولی آن مورد ، هرگز اثبات نشده بود با این حال فرایند رکود و انتخاب فرانکلین روز ولت برای ریاست جمهوری در سال 1932 و تصویب قوانین کاری جدید منجر به تغییرات وسیع در حسابداری شد که ما بعدها به آن می پردازیم.

  سال های تکوینی 1946-1930

  به عنوان نتیجه ای از رکود بازار سهام ، دوره مذکور از 1930 تا 1946 بر عملیات حسابداری در ایالات متحده بصورت گسترده تاثیر گذاشت.

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان توسعه ساختار نهایی حسابداری مالی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت