تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 24364
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانشناسی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی

  به نام ایزد پاک

  شخصیت و روان نگاشتی

  شخصیت و رفتار مصرف کننده : مفهوم شخصیت چهار مشخصه اصلی دارد :

  اولاً رفتار یک فرد برای اینکه به عنوان خصوصیات شخصی او در نظر گرفته شود باید دارای تداوم زمانی باشد.

  رفتارهای به خصوص باید فرد را از دیگران متمایز کند، یک خصوصیت شخصی نمی تواند در بین تمام مصرف کنندگان مشترک باشد.

  محققان نمی توانند دقیقا رفتار فرد را در یک موقعیت خاص طبق یک سنجه شخصیتی ÷یش بینی کنند یعنی نمی توان مارک مورد نظر یک مصرف کننده را از روی اندازه گیری خصوصیات شخصیتی او ÷یش بینی کرد.

  چهارمین خصوصیت شخصیت ، تعدیل تاثیر ÷یام ها و موقعیت ها بر روی رفتار مصرف کننده است. مصرف کنندگان بر حسب این که دیگران خریدهای آنها را زیر نظر دارند یا نه به صورت متقاوتی عمل می کنند یعنی متغیر موقعیتی  می تواند تمایل فرد به همونایی با دیگران و رفتار خرید فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

  و این بدین صورت است وقتی افراد تمایل به همنوایی با دیگران دارند از خریدهای مورد نظر خود باز می مانند اما افرادی که تمایل کمی به همنوایی با دیگران دارند چه تنها و چه با یک گروه به خرید بروند مایلند تا خریدهای مطلوب خودشان را انجام بدهند.

  موقعیتهای اجتماعی

  تمایل زیاد به همنوایی با دیگران

  خصوصیت شخصیتی

  تمایل کم به همنوایی

  خرید با دیگران

  خرید به تنهایی

  تغییرات کم

  تغییرات فراوان

  تعداد تغییرات در خریدهای برنامه ریزی شده
  < >رویکردی روانکاوانه : تئوری روانکاوی شخصیت فروید تاثیر به سزایی در فهم ما از سرشت انسان دارد وی چنین استدلال کرده که یک شخصیت انسان ماحصل یک منازعه فعال بین سائق های فیزیولوژیک ( مثل گرسنگی ) و فشارهای اجتماعی برای اطاعت از قوانین و مقررات و ارزش های اخلاقی است از دید او انسان ها دارای ذهن خودآگاه ، نیمه خود آگاه و ناخودآگاه هستند. طبق نظریات فروید شخصیت از برخورد سه گانه نهاد، خود و فراخ/ود ، من برتر حاصل می شود. نهائ نمایانگر سائقه فیزیولوژیکی ست و کاملا ناخودآگاهانه است، کارکرد خود برای محدود کردن امیال نهاد است و اصرار بر منطبق ، عقل سالم دارد و من برتر نیز به عنوان وجدان یا ندای درونی است که بازتاب اخلاقیات و ارزش های والدین و جامعه در خود فرد است. نظریه روانکاوی و راهبرد تبلیغاتی : شرکت های تبلیغاتی روانکاوی را استخدام کردند تا در ایجاد موضوعات تبلیغاتی و بسته بندی کالا به آنها کمک کنند تا ذهن ناخودآگاه مصرف کنندگان را جلب نمایند دین تئوری برای شناسایی نمادها و خیال پردازی که به صورت ناخوآگاه افراد را به خرید تحریک می کنند توسط بازاریابان به کار می رود.

  تئوری روانکاوی و تحقیقات درباره ی مصرف کننده : رویکرد روانکاوانه ، بیشترین تاثیر را بر رفتار مصرف کننده از طریق روش های تحقیق خود داشته است. نظریه پردازان روانکاوی فنون فرافکنی را برای شناسایی انگیزه های ناخودآگاه که افراد را به واکنش تحریک می کنند ایجاد کردند.نمونه هایی از فنون فرافکنی عبارتند از آزمون تداعی واژه ها ، آزمون تکمیل جمله و آزمون های یافت موضوع (TAT). در این روش بازاریابان از مصاحبه های عمیق و گروهی کانون بهره گرفتند تا علت های نهایی که باعث می شود شخص کالا یا خدمتی را خریداری کند شناسایی کنند.

  < >نظریه خصیصه : در نظریه خصیصه افراد طبق خصوصیتهای غالبشان طبقه بندی می شوند. یک خصیصه هر خصوصیتی است که با آن شخص از شخص دیگری به صورت نسبتا ثابت و ÷ایدار متمایز می شود، این نظریه افراد را بر حسب تمایلات قلبی آنان که از طریق یک سری صفات یا عبارت کوتاه اندازه گرفته شده است توصیف می کند. برای اینکه این روش برای بازاریابان مفید باشد خصوصیات شخصیت اندازه گرفته شده باید ارتباط مستقیمی با رفتار خرید خاصی که تحت بررسی است داشته باشد.مدل 3M شخصیت و انگیزش: چون رویکرد خصیصه به خاطر کم مایه بودن و عرم تطعیت مورد انتقاد شده است بنابراین اخیرا روش جدیدی را برای فهمیدن تاثیر خصیصه ها بر رفتار مصرف کننده ایجاد کرده اند که مدل  3M انگیزش شخصیت 3 نامیده می شود. این رویکرد نشانه هایی از امیدواری را در فراهم کردن یک ساختار سازمانی برای فهم چگونگی تاثیر خصیصه بر رفتار نشان می دهد.

  مدل 3M چهار سطح خصیصه را بر حسب میزان انتزاع آنها مشخص می کند:

  < >خصیصه های رو ساختی : که در محسوس ترین سطح قرار دارند که به عنوان گرایشات بادوام برای کنش در حوزه های خاص زمینه ای هستند مثل تمایل به چادر زنی ، خرید وسواسی ، رفتارهای مربوط به رژیم تغذیه سالم ، مشاکت ورزشی و خرید کوپنی و .........خصیصه های موقعیتی: که به عنوان گرایشاتی تعریف می شوند که درون بافت های موقعیتی عمومی عمل می کنند مثل آگاهی از ارزش ، علاقه مندی کلی به ورزش ، نوآوری در محصول و انگیزش سلامتی . خصیصه های موقعیتی  پیش بینی کننده خصیصه های رو ساختی هستند به عنوان مثال آگاهی از ارزش پیش بینی کننده تمایل ، به خرید کوپنی و تمایل به چانه زنی است خصیصه های اصلی : که از آن به عنوان پایه ای ترین گرایشات شالوده افراد که بر خاسته از توارث و پیشینه یادگیری اولیه آهاست یاد می شود.خصیصه های مرکب : ترکیب خصیصه های اصلی ، خصیصه های مرکب را به وجود می آورد مثل سودمندی ، رقابت جوییی و نیاز به فعالیت 

   

   

   

   

  هشت خصیصه ای اصلی مدل 3M :

  < >علاقه به کسب تجربه : نیاز به یافتن راه حل های نوین ، بیان ایده های بکر و استفاده از تخیلات در انجام کارهاوظیفه شناسی : نیاز به سازمان یافتگی و مرتب بودن و کار آمد بودن در انجام کارهابرون گرایی: مانند درون گرایی به عمل د ر می آید ، با تمایل به بروز دادن احساسات کمرویی و خجالتی بودنخوش مشروب : نیاز به ابراز محبت و همدردی با دیگرانروان رنجوری جویی (ناپایداری هیجانی) : تمایل به هیجان گرایی که از طریق دمدمی بودن و تند مزاجی ابراز می شود. نیازهای مادی : نیاز به جمع آوری و تملک مادیات نیاز به انگیختگی : تمایل به تحریک شدن و برانگیختگی نیازجسمانی /بدنی : نیاز به نگهداری و بهبود شرایط بدنی. 

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان شخصیت و روان نگاشتی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت