تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی

تعداد صفحات: 12 فرمت فایل: word کد فایل: 24383
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی

  پوشش گیاهی و دارویی :

  به طور کلی پوشش گیاهی هر منطقه در گروی سیستم آب و هوایی آن منطقه و روستا است برای مثال روستا ها در مناطق گرم و خشک یخاطر آب و هوای گرم خشک داری پوشش گیاهی ضعیف نیست به مناطق کوهستانی و معتدل اند و مادر اینجا می توانیم بگوییم که سیستم آب و هوایی منطقه منجر به سبک ساختن و سازخانه ها و کوچه و معمل قرار گیری آنها نیست به زوایه خورشید می شوند و موجب کار روستا ییان می شود چون سبب نوع محصول آنان می شود به دلیل اینکه 80 در صد کار روستاییان کشاورزی است و این کشاورزی یسته به منطقه نوع خاک و آب و هوایی منطقه است که ثمافی فعالیت روستا را تحت شعاع خود قراذر قرار می دهد در این روستا به دلیل قرار گیری روستا در منطقهً سرد و تقریبا معتدل کشاورزی خوبی وجود دارد که باعث سهنوع پوشش گیاهی شده است در قسمت تپه ها ما می توانیم گندم زارها و قسمت هایی هم به زیر کشت جو رفته است ودر نواحی بالای روستا هم درخت زارها و میوه ذارها را می بیینم ودر نواحی اطراف رود خانه هم گیاهان خودروها و دارویی به چشم می خورد .

  محله بندی روستا :

  این کار به صورت کاری غیر رسمی است که از طرف بزرگان روستا انجام می شود و نام هایی برای محله های روستا قرار می دهند که این نام ها از پدران آنها به گوش آنها رسیده مانند ( بالا محله ، پایین محله ، ده بالا ، ده پایین ، وسطه محله مجله شمالی – محله جنوبی – محله غربی – محله شرقی که این روستا هم از این قائده مثلث نا نیست و محله ای که با رنگ قهواای ایجاد شده و تقریباً جدید ساخت است و قدمت آن 10 سال است بالا محله و محله ای که با رنگ نارنجی نشان داده شده است که در وسط قرار دارد وسط محله و محله ای با رنگ سبز نشان داده شد محله ی پایین و پایین محله نامدار و قدیمی ترین محل روستا است .

  معابد:

   قضیه معابد در روستا ها را می توان به معابد روستا های بدونه شیب و روستا های روی تپه ها و کوه ا که پر شیب می شود دسته بندی کرد. در مناطق بدونه شیب معابد با توجه به اندازه شیب و همین طور معابد در مناطق کوهستانی پرشیب هم دست خوش شیب قرار می گیرد واز شیب تاثیر می گیرد. در بحث دیگر معابد می توان معابد را به معابد اطلی – فرعی تقسیم کرد و در تقسیم بنده ریز که آن را به مال دو و ماشین رو تقسیم کرد معابد و خیابان ها در این روستا رنگ آبی خیابان اصلی روستا و دسترسی به شهر است . رنگ سبز پر رنگ که در منطقه ًنوساز روستا است معابد چون و پهن عریض است و طبق اطول راهنمایی و رانندگی ایجاد شده است و رنگ سبز کم رنگ که در منطقه ً وسطه محله است راه های ماشین رو روستا است که انتهای آن به مسجد محار شد و راه ها و معابد قسمت قهوای رنگ که اگثراً مال رو  است بعید از ( راه ) معبد کوچکی پهنای آن وعرض  آن در نقشه هم نشان داده شد که سیستم شد و برای دسترسی ماشین ووسائل نقلیه به نزدیکی رودخانه برای انتقال محصولات است .

  در این بخش از تحلیل ها می پردازیم به مبحث شیب در روستا و معابد آن:

  در مبحث شیب می رسیم به تشکیل روستا در روی منطقه شیب دار کوهستانی یا کویدی بدونه شیب که روستا های که در مناطق بدونه شیب احداث می شوند فاقد می باشند ولی روستاهایی که در مناطق کوهستانی و معتدل اند و روی کوه ها و تپه ها قرار دارند دادای شیب زیادی در منطقه انتهای رودخانه ایند برای مثال دراین روستا که به شیب معابد می پردازمی مناطق جدید الساخت که درمناطق مسطح شده ساخته شده اند دارای شیب کم در معابد اند برای مثال جادهای که به رنگ آبی است داری شیب 2 درجه است ولی هر چه معابد به سمت رودخانه می آیند پر شیب می شوند سبز پر رنگ شیبی حدوداً 8 درجه دار دو سبز کم رنگ در منطقه ی وسط محله است پر شیب تر است 1 بسته در بعضی جاها استثتا ً شیب کم تر هم می شود و رنگ قهوای شیب زیاد و رنگ بنفش که به رود خانه منتهی می شود دارای شیب بسیار زیاد است .

  کاربری اراضی :

  در مبحث کاربری اراضی ما باید انواع کاربری اراضی را منحض کنیم یعنی ابتدا انواع اراضی را در یک روستا مشخص کرده و بعد به کاربری آن بپردازیم . در اواع اراضی در یک روستا می توان به اراضی حقوضی( از بین ها خانه های کشاورزان )

  اراضی عمومی ( مسجد – گرمانه – مدرسه و گوریتان )

  اراضی دولتی ( بهداشت – دهیاری- تعاونی روستا و ....)

  در کل اراضی به اراضی بهداشتی و خدماتی آموزشی

  اراضی مذهبی ودر سنی . که به کاربری آنها می توان اشاره کرد.

  از اراضی یهداشتی می تواتن خانه بهداشت – گرمابه که کاربری آنها مشخص است اراضی دینی مذهبی و آئین : که می توان به ماجر و تکایا و حسینیه ها و کورستان و امام زاده اشاره که در اینجا مسجد با سبز و نشان داده شد

  اراضی خدماتی : نان وایی – مغازه ها – سوپر مارکت ها تعاونی روستایی

  اراضی آموزش : خانه بهداشت تا حدودی مدارس ابتدایی و راهنمایی ( رنگ ها

  نحوهی تشکیل هسته اصلی روستا :

  اگر به تادبچه ی تمدن ها ( تمدن بین الفهدین مصر و غیره توجه کرد به این دریافت خواهیم رسید که تمامی تمدن ها دربد وه تولد در کنار ود خانه ها و محل هایی که آب و حیاط و زندگی در آن جا جاری شده بنا شده اند مقضیه این روستا هم از این قضیه مستثنا نیست و این روستا از تجمع کوچ نشین ان طارمی که از قسمت شمال کشور به این منطقه آورده بودند و به دلیل وجود آب در این منطقه  و ذخایر آب و خاک این منطقه در کنار رود آرپه پای شروع به تشکیل و گسترش شد و کم کم رو به سمت بالا ی رودخان و تپه و به سمت روستاهای مجاور و به سمت امکانات شهری که در تمام تمدن هلا همین است گسترش گرفت و تاید حال که در 2 کیاو متری جاده اصلی زنجان قرار گرفته است.

  شیب کلی روستا :

  این نقشه شیب کلی منطقه روستای یا مچی را نشان می دهد که از طرف سازمان نقشه برداری کشوری و استان زنجان بدست آمده است که در دو طرف جادهی ورودی روستا به طرف پایین شیب پیدا کرده است ودر داخل روستا هم به دلیل قرار گیری روستا روی سینه ی کوه به سمت پایین و رود خانه کشیده شده است که فلش های صورتی رنگ که کنم رنگ تر اند ممختص شیب های کم تر و فلش های بنفش و پررنگ تر نشانگر شیب زیادتر است و پرشیبی این ناحیه را نشان می دهد که جهت اسن شیب ها هم در نقشه ی توپو گرافی این مبحث نشان داده شده است.

  عوامل و موانع توسعه در سرراه روستا :

  هر روستا ی برای پیشرفت و توسعه ی خود و برای رسیدن به امکانات شهری و تجهیزات و پیشرفت در زمینه های کشاورزی بهداشتی و خدماتنی تلاش می کند حال دراین بخش می خواهیم به عوامل و موانع توسعه و بر عکس در این روستا بپردازیم رنگ سبز نشانگراین است که راه پیشرفت و توسعه روستا به این سمت باز بوده است و گسترش روستا به این سمت مشکلی ندارد که این بخش است که به سمت قسمت با لا محله می رود و میل به سمت جاده ی اصلی و شهردارد ولی در بخش های جنوبی به علت وجود رودخانه و تپه ها و در بخش های غربی و شرقی هم به دلیل وجود کوهستان و منطقه کوهستانی و تپه ها مکان گسترش و گستردن روستا به آن سملت مشکل و بعید شده است .

  قدمت ابنیه :

  دراین فصل به مبحث قدمت ابنیه می رسیم کرد. همه روستا ها ما دارای خانه ها بناهای هستیم که در بدوتولد روستا ساخته شده که در حال حاضر تبدیل به بناهای فر سوده شده و یا نیاز به تعمیر دارد یا مخروبه شده که به بخش قدیم ساخت معرف است که در این نقشه محله ی پایین که با رنگ قهوای نشان دغده شده مربوط است و خانه های که فرمت آتنان به 30 تا 25 سال می رسد که در این روستا با رنگ نارنجی نشان داده است و خانه های جدید التاسیس و جدید الساختئ که با رنگ زرد نشان داده شده پس در صورت کلی می توان قدمت الیته بناها را به دودسته جدید ساخت زرد 2 میانه ساخت نارنجی 3 قدیم ساختئ دسته بندی کرد .

  کیفیت بناهای :

  قسمت بالا که خانه ها و بناها خدمت تقریبا 30 تلا 20 سال دارند

  بخشی است که با رنگ نارنجی نشان داده شده است تقریبا محلی به عنوان سکوت است ولی در آنها هم بناهایی است که برای تعمیر باید آن رسیدگی شود ودر آخر خانه و بناهایی که با رنگ زرد نشان داده شده که از نظر معماری شهری و روستایی و مهندسی حساب شده تر از خانه های نوع قبای است و نوساز و با خدمت 10تا 5 سال است و نیاز به تعمیر ندارد در این بخش به مبحث وضعیت بناها از تظه وضعیت برای تعمیر می رسیم خانه در روستا وهد بنایی به طور کلی بعد از گذشت حداقل 15 سال نیازبه دارد که این زمان بسته به نوع کاربری و نوع سیستم آب و هوای منطقه دارد که به چه میزان بنا فرسوده شده باشد. در این روستا هم در پایین محله یا محله پایین خدمت خانه ها حداقل به 60 و 70 میرسد که یلکی خراب و بیقوله شده که به رنگ قهوای نشان داده شد.

  مالکیت اراضی:

  در اینجا به مالکیت اراضی در روستا توجه شده که در هر روستایی بیشتر ین اراضی در دست روستا ئیان است و تملک زمین ها در دست آنان است مانند ( خانه ها و اراضی کشاورزسی ) ولی اراضی هم وجود دارد که مالکیت عمومی یا دولتی دارند به مانند – مدرسه – بهداشت – تعاونی روستایی – منیع – آب گورستان – حمام عمومی – دهیاری که دولتی عمومی است مدارس که مالکیت دولتی و استفاده عمومی دارد کورستان که محلی عمومی است همچنین گرما به که استفاده عمومی دارد مساجر که استفاده عمومی دارد نان و این کهئ استفاده عمومی و مالکیت دولتی و گاها نیمه دولتی و خصوصی است و غیره..

  مرکزیت محله:

   اگر نگاهی یکی به تشکیل روستا ها داشته یاشیم به این دریافت خواهیم رسید که در هر روستا ودر کل می توان در تمامی روستا ها به برررسی این موضوع که مرکز یت روستا بستگی به چه عواملی دارد که پاسخ این سوال در اکثر روستا ها به عوامل مشترکی بستگی دارد.

  عوامل مرکز یت محله ها و روستا 1: نزدیکی به میدان اصلی روستا 2: نزدیکی 3: نزدیکی به راه اصلی روستا با خارخ 4: نزدیکی اماکن های آموزشی به مدسه ابتدای و راهنمایی و.. 5: نزدیکی به اماکن بهداشتی ( خانه بهداشت یا درمانگاه ) 6: نزدیکی به اماکن خدماتی از فبیل در صورت وجود نان وایی و سوپر مارکت و آسیاب ها 7: نزدیکی به اماکن مذهبی مانند ( مسجد – تکیه – حسینیه – امام زاده و .. )8: نزدیکی به تعاونیی روستا یی . برای سریع برطرف شدن نیاز اهالی مرکزیت روستا و میل به این قسمت زیاداست .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی , مقاله در مورد تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی , تحقیق درباره تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی , مقاله درباره تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله پوشش گیاهی و دارویی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت