تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا )

تعداد صفحات: 12 فرمت فایل: word کد فایل: 24691
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا )

  برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا )

   ایمنی دورگر سیب زمینی

   کشاورزی خطرناک ترین شغلها در این کشور است . انجمن ایمنی ملی گزارش داد که بیش از 700 کشته و 120000 مجروح ناتوان در سال به علت تصادفات مربوط به سیب  زمینی وجود دارد .

   ماشین آلات مزرعه به عنوان یک فاکتور در وقایع کشاورزی رتبه ی 1می گیرند . محدودیت های دورگر سیب زمینی و همی ن طور محدودیت های خودتان را بدانید . خود را کاملا با ویژگی ایمنی دروگر پیش از سوار شدن یا تلاش یبرای هر تعمیر یا تنظیم آشنا کنید . دروگر سیب زمینی قطعه ای خطرناک از تجهیزات کشاورزی است.

  خطر یک شی یا موقعیت خطرناک اسنت که پتانسیل جراحت دارد . هم دروگر سیب زمینی و هم کار برروی آندر مقوله ی خطر گنجانده می شود .

  ریسک شانس جراحت آسیب یا خسارت است . ریسک جراحت تحت شرایط آب و هوایی نامطلوب و با رفتار نادرست از طرف کسانی که با آن سرو کار دارند افزایش می یابد . وظیفه ی خودتان را انجام دهید و ریسک خود و دیگران را کاهش دهید . هوشیار باشید ، توجه کنید و در راس همه از عقل و درایت استفاده یک ماشین قوی و کینه جو است نه یک اسباب بازی  . کودکان هرگز نباید با یا در اطراف ماشین درحالی که پتانسیل حرکت دارد بازی کنند .

  ایمنی دروگر سیب زمینی

  هرگز به کسی اجازه ندهید روی درور در حال حرکت سوار یا ازآن پیاده شود .

  بین مزارع با احتیاط برانید .

   مطمئن شوید که حفاظ ها درجای خود هستند .

   هرگز اجازه ندهید کسی بین تراکتور و دروگر باشد اگر ماشین در حرکت است .

  مسیر ماشین را پیش از شروع کار کارگران به آنها بگویید .

   خطرات معمول دروگر :

  هر بخش در حال حرکت دروگر پتانسیل جراحت دارد . تراکتور بیشتر حرکت مکانیکی اش رابا شفت آغازکننده ی نیرو (pto ) انجام می دهد ، که این شفت با چهار شاخه گاردان یا وصل کننده ها به تراکتور

  متصل می شود . شفت pto باید حفاظ دار باشد . این مستلزم پوشاندن شفت و چهار شاخ گاردان با یک حفاظ بیرونی چرخشی است . شایع ترین جراحت روی شفت pto وقتی رخ می دهد که وصل کننده (همبند ) یک تکه شل و گشاد لباس را می گیرد و فرد را گیر می اندازد . چرخان و همبند در گرفتن لباس بسیار توانا هستند .

   تمام  سیستم های هیدرولیک تحت فشار کار می کنند حتی تا 2000 پوند در هراینچ مربع . این سه برذابر فشار لازم برای سوراخ کردن پوست است . هرگز شیلنگ هیدرولیک را با انگشت نپوشانید مایع می تواند به پوست تان تزریق شود . اگر هر مایع خطر بسته شد ،واقعه ای جدی رخ می دهد . شیلنگ پپاره شده ی هیدرولیک مایع را در فاصله ی زیادی اسپری می کند . مایع تحت فشار تلاش می کند که بگریزد . سرویس بی دقت یا تنظیم نامناسب باعث جراحت می گردد .

  انواع جراحت ها

   اگر جراحت ها در نتیجه ی بی احتیاطی رخ می دهد . معمولا یک سوم  از جراحت ها طی برداشت سیبزمینی شامل انگشت ، دستها ، مچ ها و بازو ها است . انگشتان بیش از نیمی از جراحات برداشت سیب زمین را تشکیل می دهند و

  جراحات ناشی از دروگر سیب زمینی چندین شکل دارد . :

  جراحت نوع فشردن یا نیگشون وقتی رخ می دهد که دو قطعه با هم حرکت کنند و حداقل یکی از آنها دایره ای حرکت کند . کمربند چرخ و دنده مثالی از نقاط فشردن هستند . لباس یا بخشهای بدن می توانند بگیرند و به جرخ دنده کشیده شوند . یک فرد گرفته شده در نقطه ی فشردگی در معرض یک ماشین قوی و سریع است .

  جراحت نوع لفاف یا پیچیدن وقتی رخ میدهد که یک جزء در معرض بدون حفاظ و چرخشی مثل pto یک تکه ی گشاد و از لباس را گیر می اندازد و حتی قوی ترین افراد را هم به طور جدی صدمه می زند .

  شفت های روان pto با دندانه و زنگار می تواند برای گرفتن لباس به حد کافی زبر و خراشنده باشند یک شفت pto آرام چرخان باید با احتیاط برخورد شود . هر چند شفت های مدورتر و صاف تر احتمال کمتری برای گرفتن لباس نسبت به شفت های  مربعی دارند . چهار شاخ گاردانهای pto بیشترین احتمال برای گرفتن لباس گشاد و ایجاد جراحت نوعی پیچشی را دارند . این بخشهای متراکم واری شفت pto گسترده می شوند و باعث جراحت نوعی پیچشی می شوند حتی اگر از شفت pto محتاط باشی.

  نقاط بریدن مناطقی هستند که دو تکه در حرکت برشی حرکت می کنند . جراحت بریدن در اتصالات  بازوی گردان درگرو که بالا و پایین می رود رخ می دهد . یک انگشت دراتصال بازوی گردان یا بین تسمه وفولی فن سریعا ً آسیب می بیند . موتورairhand مثل هرموتور دیگر بخشهای در حال حرکتی دارد ک ه می تواند خطرناک باشد . تسمه که با موتور می چرخد فن را می راند ، محلی برای قطع عضو و جراحات بدنی است .

   نقاط در هم کوبیدن وقتی رخ می دهد که دوشی به طرف یکدیگر یا یک شی به طرف شی ثابت حرکت می کنند . یک دروگر پشتیبانی کننده از یک دیوار پتانسیل آن را دارد که به فردی که در تلاش برای پاکسازی تسمه ها از پشت آن است آسیب بزند . اگرکار باید زیر آن انجام شود آن را مسدود می کند . این کار از افتادن و در هم کوبیده شدن کارگر جلوگیری میکند . یک دروگر قلاب شده یا نشده هم باعث در معرض قرار گیری کارگر به نقطه ی در هم کوبیدن و پتانسیل جراحت نوع در هم کوبیدگی می گردد . . رانندگی روی پای کارگر با تراکتور یک جراحت احتمالی طی برداشت سیب زمینی است . . نقاط پتانسیل برخورد با کامیون در حال رانندگی در مزرعه وجود دارند . . چرخهای کامیون می تواند با پاها یا ساق پا برخورد کند یا کارگری بین دروگر و کامیون له شود . ظاهرا ض ناحیه بین کامیون و دروگر ناحیه بسیار خطرناکی است .

  جراحت کنار کشیدن وسیله ی نقلیه و توقف وقتی رخ میدهد که کارگر به طرف ماشین کشیده شود . این جراحت ها زمانی رخ می دهند که برای برداشتن و انتقال چیزی از یک ماشین در حال کار تلاشی صورت گیرد . ظاهرا ض این فعالیت هرگز نباید روی دروگر در حال کار انجام شود . حتی اگر یک کارگر انگور گیر افتاده را رها می کند قابل درک است که کارگر به ماشین کشیده خواهد شد و به شدت آسیب خواهد دید .

  جراحت اشیای پرتابی وقتی اتفاق میافتد که پرتابه ها افکنده می شوند   . یک دروگر سیب زمینی مخصوصا دروگر مجهز شده به airhand میتواند خاک و زباله را با نیروی کافی پرت کنند و موجب جراحت های چشمی شوند .به علاوه یک شی وارد شده در تسمه ها می توانند بیرون آورده شده و به کارگر پرت شوند .

   

   پیشگیری از تصادفات :

  خوشبختانه کارهای زیادی وجود دارد که کارگران می توانند برای جلوگیری از تصادفات انجام دهند . لباس میتواند بین گرفته شدن در نقطه ی نیشگون یا پیچیدن و ایمن بودن تفاوت ایجاد کند .

   

  از لباسهایی که گشاد و آویزان یا ولوهستند پرهیزکنید . کت دکمه نشده می تواند در تسمه ها گیر کند و کارگررا به میز تفکیک وجداسازی بکشاند . آستین گشاد هم در چرخ زنجیر گیر می کند و کارگر را به چرخ دنده می کشاند . و باعث آسیب جدی می شود . سرآستین های لباس های آستین بلند را به جای این که دکمه نکرده و شل رها کنید دکمه کنید . لباسهای آستین بلند با آستین های تا شده می تواند شل شده تا تای آن بازشود و بخشهای در حرکت آن را بگیرند .زیر شلواری هم مثل آستین های لباس خطرناک است ازپوشیدن شلوارهایی که خیلی گشاد یا روی زمین کشیده می شوند خوداری کنید .

   موی بلند و رها ریسک بعدی است . درنقاط و نیگشون گرفته می شود سر کارگر را به نقطه ی  خطرناک می کشاند .کلاه پارچه ای یا کلاه عدم اطمینان را زیاد می کنند که موی شما در ماشین گیر کند . کفشهای مقاوم در سرخوردگی از لغزش کارگر هنگام ایستادن روی سکوی طبقه بندی جلوگیری می کند سکویی که با گل و لای و انگورها ممکن است ضریب آمیز باشد . سقوط به بخشهای در حال کار یک فاجعه است .

  اگر دستکش ها هنگام کار  روی میز طبقه بندی پوشیده می شوند . باید کیپ باشند ولباس های ساییده شده یا سر آستین ها ی ولونداشته باشد . دستکش های گشاد در بسیاری از مکانها گرفته می شوند و دست را به موقعیت خطرناک می برد . . علاوه بر پوشیدن لباسهای درست انتخاب شده کارهای متعددی وجود دارد که از تصادفات جلوگیری می کنند .

  هرگز هنگامی که ماشین در حال کار است سوار یا پیاده نشوید . صبر کنید تا دروگر متوقف شود . این بدان معناست که هر دو تسمه و حرکت به جلو متوقف شود بسیاری از دروگرهای قابل حمل قدیمی تر در جلوی چرخ نردبان دارند . این فرد را هنگام سوار یا پیاده شدن در موقعیت محتاطانه قرار می دهد . ماشین دروگری که با آن کار می کنید را بشناسید . چرخها بسیار بیشتر ازماشین بیرون زده اند .  از دروگرها ، چرخها . کامیون و تراکتور هنگام حرکت دروگر در مزرعه آگاه باشید . به علاوه

  قبل از شروع کار تراکتور برای کشیدن دروگر در موقعیت ثابت قرار بگیرید . . این احتمال سقوط را کاهش میدهد . چون تراکتور دائم حرکت میکند .

  در موقعیت خطرناک خود را جایگزین نکنید  یا اجازه ندهید جایگزین شوید . هیچ کس نباید بین تراکتور و دروگر قرار بگیرد وقتی که در حرکت هستند یا شروع به کار می کنند.اپراتور تراکتور یا کارگران راننده ی دروگر نباید هرگز شفت pto را لمس کنند درحالی که روشن است . . این هم قاعده خوبی برای یادآوری در زمان تعمیر ماشین است .

  هنگامی که تسمه ها ثابت اند خس و خاشاک را تمیز کنید و اپراتوردروگرمی داند کجا هستید . هرگزتلاش نکنید که هیچ چیزی را از تسمه های در حال حرکت بیرون بیاورید . سیب زمینی کوچک ، صخره یا کلوخ خاک را در تسمه باقی بگذارید . برداشتن تکه سنگهای بزرگ یا سیب زمینی کوچک از میان میله ها به صدمه انگشت مچ یا دست آسیب می زند .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا )

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا ), مقاله در مورد تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا ), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا ), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا ), تحقیق درباره تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا ), مقاله درباره تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا ), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا ), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا ), موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله برنامه ایمنی مزرعه ی ایالت مین ( پایتخت آگاستا )
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت