تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 24719
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: فلسفه و اخلاق
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟

  تقدیر و قسمت چیست ؟
  تقدیر خدا عبارت است از سنّتها و قوانین حاکم بر عالم هستی که به هیچ وجه تخلّف بردار نیست.
  « وَ لَنْ تَجِدَ لِسُنَّه ِ اللَّهِ تَبْدیلاً

  و برای قوانین و سنّتهای خدا تبدیلی نمی یابی»(لأحزاب :62)
  اختیار انسان نیز یکی از این سنّتهاست ؛ یعنی خداوند متعال چنین اراده کرده که انسان مختار آفریده شود پس محال است بتوان اختیار را از انسان سلب نمود. به عبارت ساده تر ، قضا و قدر خدا به این معنی است که خدا به هر چیزی و هر امری همراه با علل و خصوصیّات آنها ، قبل از ایجاد آنها ، علم دارد ؛ و اراده کرده است که هر گاه علّت تامّه ی چیزی در عالم تکوین ، تحقق یافت ، خود آن چیز نیز با خصوصیّات ویژه ای که ناشی از علّت تامّه آن است ، تحقق یابد.
  و چون علّت العلل همه موجودات خداست ، لذا هر آنچه اقتضاء وجود خداست با همان خصوصیّاتی که در علم خداست تحقق خواهد یافت ؛ و یکی از اموری که طبق قضا و قدر الهی پدید آمدن آن ضرورت یافته است ، اختیار انسان و افعال اختیاری اوست.

  در علم خدا ، تحقق برخی امور مشروط به اختیار و اراده انسان است ؛ و خدا اراده کرده است که برخی امور با خواست و اراده انسان پدید آیند . بنا بر این ، تا زمانی که انسان این گونه امور را اراده نکرده است ، تحقق آنها محال است ؛ چون خدا اراده کرده است که این امور بدون خواست و اراده انسان پدید نیایند. و اراده خدا تخلّف ناپذیر است.
  پس اگر در علم خدا چنین هست که فلان شخص با اختیار خود ، نماز خواهد خواند ، محال است که او با اختیار خود نماز نخواند ؛ یعنی نماز خواندن او با اختیار خودش ضروری و حتمی است. امّا لازمه ی این ضرورت ، جبر نیست ؛ چون در بطن این ضرورت ، اختیار خود شخص نیز حضور دارد. بلی انسان در مختار بودن خود ، مجبور است ؛ و نمی تواند که مختار نباشد . امّا این جبر ، جبر در مقابل اختیار نیست ؛ بلکه مؤیّد و مؤکّد اختیار است. لذا لازمه اعتقاد به قضا و قدر نه تنها نفی اختیار انسان نیست بلکه مؤیّد و تأکید کننده آن است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان تقدیر و قسمت چیست ؟
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت