تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع

تعداد صفحات: 2 فرمت فایل: word کد فایل: 24759
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: زبان های خارجی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع

  جدول فعل های ماضی

   

  صیغه

  معنی

  ضمیر

  فعل

  مفرد مذکرغائب

  انجام داد

  هو-ه

  فَعَلَ

  مثنی مذکر غائب

  انجام دادند(دونفر)

  هما-هما

  فَعَلا

  جمع مذکر غائب

  انجام دادند

  هم-هم

  فَعَلوا

  مفرد مؤنث غائب

  انجام داد

  ها-هی

  فَعَلَت

  مثنی مؤنث غائب

  انجام دادند(دونفر)

  هما-هما

  فَعَلَتا

  جمع مؤنث غائب

  انجام دادند

  هنَّ-هنَّ

  فَعَلن

  مفرد مذکر مخاطب

  انجام دادی

  أنتَ-کَ

  فَعَلتَ

  مثنی مذکر مخاطب

  انجام دادید

  انتما-کما

  فَعَلتُما

  جمع مذکر مخاطب

  انجام دادند

  انتم-کم

  فَعَلتُم

  مفرد مؤنث مخاطب

  انجام دادی

  انتِ-کِ

  فَعَلتِ

  مثنی مؤنث مخاطب

  انجام دادید

  انتما-کما

  فَعَلتُما

  جمع مؤنث مخاطب

  انجام دادند

  انتنَّ-کنَّ

  فَعَلتُنّ

  متکلم وحده

  انجام دادم

  أنا-ی

  فَعَلتُ

  متکلم مع الغیر

  انجام دادیم

  نحنُ-نا

  فَعَلنا

   

   

  جدول فعل های مضارع

   

   

  صیغه

  معنی

  ضمیر

  فعل

  مفرد مذکر غائب

  انجام می دهد

  هو-ه

  یَفعَلُ

  مثنی مذکر غائب

  انجام می دهند(دونفر)

  هما-هما

  یَفعَلانِ

  جمع مذکرغائب

  انجام می دهند

  هم-هم

  یَفعَلونَ

  مفرد مؤنث غائب

  انجام می دهد

  هی-ها

  تَفعَلُ

  مثنی مؤنث غائب

  انجام می دهند(دونفر)

  هما-هما

  تَفعَلانِ

  جمع مؤنث غائب

  انجام می دهند

  هنَّ-هنَّ

  یَفعَلنَ

  مفرد مذکر مخاطب

  انجام می دهی

  انتَ-کَ

  تَفعَلُ

  مثنی مذکر مخاطب

  انجام می دهید(دونفر)

  انتما-کما

  تَفعَلانِ

  جمع مذکرمخاطب

  انجام می دهند

  انتم-کم

  تَفعَلونَ

  مفرد مؤنث مخاطب

  انجام می دهی

  انتِ-کِ

  تفعَلینَ

  مثنی مؤنث مخاطب

  انجام می دهید(دونفر)

  انتما-کما

  تَفعَلانِ

  جمع مؤنث مخاطب

  انجام می دهند

  انتنَّ-کنَّ

  تَفعَلنَ

  متکلم وحده

  انجام می دهم

  انا-ی

  افعَلُ

  متکلم مع الغیر

  انجام می دهیم

  نحن-نا

  نَفعَلُ

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان جدول فعل های ماضی و مضارع
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت