تحقیق مقاله بیمه

تعداد صفحات: 4 فرمت فایل: word کد فایل: 2494
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: بیمه
قیمت: ۰ تومان
کلمات کلیدی: بیمه - بیمه گزار - حق بیمه - سند
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بیمه

  به زبان ساده بیمه چه فایده هایی دارد؟ بیمه افزون بر رفع تشویش خاطر، دلهره و نگرانی از حوادث زیانبار احتمالی آینده، دارای خصلت تعاون و کمک به همنوع است.

  از نظر فقهی، بیمه چه نوع معامله ای است؟ طبق فتوای حضرت امام خمینی(ره) بیمه عقدی است مستقل و تمام اقسام آن صحیح.

  موضوع بیمه یا بیمه شده چیست؟ مورد بیمه، موضوع بیمه یا بیمه شده هر سه به یک مفهوم است اموال،  مسئولیت یا شخصی است که تحت پوشش بیمه ای قرار می گیرد.

  با انواع ریسک چگونه باید برخورد کرد؟ هر شخصی در زندگی روزمره خود، ممکن است با حوادث گوناگونی مواجه شود. برخی از این حادثه ها، خوشایندند که به آن شانس می گویند و بعضی نا خوشایند کهضرر و زیان به دنبال می آورند ریسک خوانده می شود.

  در صورتی که بیمه گزار اطلاعات نادرست و اشتباه ارائه کند چگونه عمل می شود؟ طبق 12 قانون بیمه، اگر ارئه اطلاعات نادرست عمدی باشد، بیمه نامه باطل است و خسارت پرداخت نمی شود و حق بیمه های دریافتی نیز قابلاسترداد نیست. در صورتی غیر عمدی بودن، خسارت به نسبت حق بیمه دریافتی به حق بیمه واقعی پرداخت می شود.

  قرار داد بیمه چه نوع شرایط دارد؟ سه نوع

   1. شرایط عمومی                 2. شرایط خصوصی      3. شرایط ویژه شرایط عمومی

  وظایف بیمه گزار چیست؟ 1. دادن اطلاعات دقیق در پیشنهادبیمه تا بیمه گر بتواند حق بیمه صحیح را تعیین کند. 2. پرداختبه موقع حق بیمه      3. حفاظت از مورد بیمه در حد متعارف بدون توجه به حق بیمه  4. اعلام تشدید خطر5. اعلام بهنگام وقوع حادثه ای که منجر به خسارت مورد تعهد بیمه گر است.

  بیمه گزار چقدر فرصت دارد تا وقوع حادثه منجر به خسارت را به اطلاع بیمه گر برساند؟ تا پنج روز بیمه گزار فرصت دارد از تاریخ اطلاع خود زا وقوع حادثه و قبل از اینکه آثار حادثه از میان برود و بیمه گر بتواند کارشناس خود را برای ارزیابی خسارت و میزان تعهد خود اعزام کند.

   شرکت بیمه، خسارت را چگونه پرداختمی کند؟ خسارت را به پول نقد پرداختمی کند مگر اینکه حق بیمه یا جایگزین مورد بیمه در بیمه نامه پیش بینی شده باشد.

  فرانشیز چیست؟ درصد مبلغی از خسارت است، و جبران آن بر عهده خود بیمه گزار. وجود بیمه نامه نباید موجب سهل انگاری بیمه گزار شود. بیمه گزار، همان طور که از اموال خود مراقبت می کند باید از اموال بیمه شده هم مراقبت به عمل آورد. وجود فرانشیز موجب می شود که بیمه گزار در حفظ و نگهداری موضوع بیمه جدی باشد. فرانشیز موجب حذف خسارتهای جزئی میشود که به تبع آن هزینه های اداری و عملیاتی بیمه گر کاهش می یابد.

   

  نطام ملی اسنادی کشور

  از آنجا که تعاریف مختلفی از اسناد و مدارک در حوزه های مختلف علوم ارائه شده اس نخست به بررسی از این تعاریف می پردازیم:

  1. تعریف سند از نظر لغوی: تکیه گاه، آنچه پشت بدو دهند، آنچه که قابل اعتماد باشد مدرک مستند، نوشته ای که قابل استناد باشد، مهر و امضای قاضی و حکم فرمان پادشاهی و چک و دست نوشته و مکتوبی که بدان اختیار  شغل و ملکی را به کسی بدهند.

  2. تعریف سند از دیدگاه حقوق اسلامی:

  3. تعریف سند از دیدگاه قانون مدنی ماده 1284

  4. از نظر قوانین مالی ایران

  5. از دیدگاه اصول حسابداری

  6. تعریف سند رد قانونسازمان اسناد ملی ایران

  7. تعریف سند از دیدگاه  علم کتابداری

  پس از تجزیه و تحلیل  وجوه اشتراک و افتراق تعاریف یاد شده، عبارات زیر را به عنوان تعریف سند پیشنهاد میگردد.

  سند عبارت از اطلاعات مضبوط اعم از نوشتاری دیداری، شنیداری که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی ایجاد شده و دارای ارزش نگهداری باشد.

  انواع سند:

  1. سند جاری: اسنادی که مورد مراجعه مستمر باشند.

  2.  سند نیمه جاری: اسنادی که گاه گاهی مورد  مراجعه قرار می گیرند.

  3. سند راکد: اسنادی که مورد مراجعه ایجاد کننده آن قرار نمی گیرد.

  انواع سند از نظر ارزش:

  1. ارزش اولیه( اداری یا استانادی)

  2. ارزش ثانویه( آرشیوی یا اطلاعاتی)

  انواع سند از حیث اعتبار قانونی 1. سند رسمی            2. سند عادی

  آرشیو وانواع آن

  تعریف آرشیو: یکی زا مهم ترین منابع اطلاعاتی است و شامل اسناد ایجاد شده و دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و شرکتها و موسسات و یا حتی فرد است که برای استفاده و مراجعات آینده حفظ و نگهداری می شود.

  انواع آرشیو: 1. آرشیو ملی        2. آرشیوهای منطقه ای          3. آرشیو ناحیه ای

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بیمه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله بیمه, مقاله در مورد تحقیق مقاله بیمه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بیمه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بیمه, تحقیق درباره تحقیق مقاله بیمه, مقاله درباره تحقیق مقاله بیمه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بیمه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بیمه, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله بیمه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت