تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی

تعداد صفحات: 36 فرمت فایل: word کد فایل: 25160
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: حسابداری
قیمت قدیم:۱۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۰,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی

  انواع سیستمهای مالیاتی و توضیح هر یک

  الف – مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی

  ب  - مالیات بردارایی

  ج   - مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

  الف : مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی :‌

         همانطور که از عنوان مشخص است نوعاً مالیاتی است که به تناسب درصد با رعایت شرایط خاص از حقوق افراد ، دستمزد آنان یا از درآمد سالانه آنها در جریان کسب و پیشه یا ارائه خدمات و یا از درآمد حاصل از اجاره مستغلات و یا سایر درآمدهای مشروعی که ممکن است یک شخص حقیقی در جریان فعالیت  اقتصادی خود یا بطور اتفاقی نصیب وی گردد توسط کارفرما (درمالیات حقوق و دستمزد) ویا خود اشخاص (بطور خود اظهاری) یا توسط مامورین مالیاتی ، مالیات مورد نظر از جمع درآمد مشمول مالیات کسر گردسده  به خزانه دولت واریز میگردد .

  ب – مالیات بر دارایی

        اینگونه مالیات شامل مالیاتی استکه بر دارایی افراد ناشی از مالکیت آنان نسبت به اموال وارث و زمینهای بایر که توسط قانون حدود و میزان اخذ مالیات از آنها مشخص گردیده به نحوی که هنگام انتقال انتقال اموال یا تملک ارث یا نگهداری ارضای بایر با قلام مزبور تعلق می گیرد .

  ج – مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی :

  چون شخصیت اشخاص حقوقی جدای از شخصیت سهامداران و اعضاء تشکیل دهنده آن بوده مسائل تعیین کننده در وصول درآمد استان

  تبدیل ردیفهای ملی به استانی

  بررسی امکان ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی

  عناوینی هستند که در مقام بررسی و تجزیه و تحلیل بی ارتباط با یکدیگر نبوده بنابراین سعی شده است عناوین فوق به زیر مجموعه هایی تجزیه و پس از تشریح آنها درنتیجه گیری کلی نسبت به تمامی موضوعات اصلی جواب منطقی و قابل قبول داده شود از این رو ابتدا به بررسی این زیر مجموعه ها می پردازیم :

  1-    تعاریف مالیات

  2-    انواع مالیات

  3-   جایگاه حقوقی مالیات

  4-    جایگاه اختصاصی مالیات (فرهنگ مالیاتی)

  5-    منطق اخذ مالیا از اشخاص حقوقی

  6-    بررسی امکانات بالقوه استان

  مبانی نظری

  تعریف مالیات :

          مالیات وجوهی است که ماموران دولت بر حسب قانون از صاحبان املاک ، اراضی ، مستغلات وغیره می گیرند .دکتر معین

   ((عواید دولت عبارت است از سهمی است که هر کس از دارایی خود میدهد تا بقیه دارای او تحت حراست هیئت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن به طرز مطلوبی برخوردار شود)) .منتسکیو

  مالیات وجهی است که مردم یک شهر برای حمایت خود به دولت می پردازند .       میرابو

    با ژرف نگری به تعاریف فوق و مقایسه آنها از دیدگاه عمیق و نهادی پرداخت کنندگان مالیات و نیز تکلیف دولتها در قبال اخذ مالیات کاملاً متمایز و روشن می گردد.

  انواع مالیات :

       مالیات برحسب دیدگاههای مختلف به طبقه بندیهای گوناگون تقسیم گردیده که یکی از این طبقه بندیها بشرح زیر میباشد.

  1-    مالیات مستقیم

  2-    مالیات غیر مستقیم

  مالیات مستقیم: مالیاتی است که به طور مستقیم هر شخص حقیقی و یا حقوقی مشمول مالیات از درآمد یا از دارائی خود کسر وپرداخت می کند و شامل تقسیم بندی زیر است واینگونه اشخاص تت اسامی وعناوین شرکت وموسسات تجاری شناخته گردیده اند بالطبع می توانند از مزایائی همچون امکانات دولت بنادر،فرودگاهها و غیره بهرمند گشته و بهمین دلیل سهمی در پرداخت مالیات بردرآمد داشته وشرکتهای دولتی و خصوصی مشمول مالیات بردرآمد میباشد .مالیات غیر مستقیم: مالیات غیر مستقیم بطور مقطوع بر برخی از کالاها که مصرف عمومی دارد برقرار میگردد در واقع به قیمت کالاهای مورد نظر اضافه میشود و در نهایت مصرف کننده کالا مالیات را که بصورت جزئی از بهای کالای مورد مصرف است بطور غیر مستقیم به دولت پرداخت مینمایند وطبعاً ارتباط مستقیمی با درآمد پرداخت کننده مالیات (مصرف کننده کالا)ندارد کالاهایی مانند قند وشکر که در انحصار دولت میباشند نمونه هائی از اجناس کالاهائی است که مالیات غیر مستقیم برآن وضع گردیده است .

  مالیات غیر مستقیم شامل مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف میباشد.

  جایگاه حقوقی مالیات:

       دولتها متعقدند در مقابل خدماتی را که به جامعه ارائه میدهند مانند(راه-بنادر-فضای سبز-امنیت-امکانات آب رسانی-برق وگاز)و سایر امکانات رفاهی حق خود میدانند که از بابت این خدمات در صدی از درآمد اشخاص (حقیقی و حقوقی)را که استفاده کننده از این خدمات میباشند بعنوان مالیات یا بعضاً بعنوان عوارض اخذ وجهت تکمیل خدمات یا تامین منابع لازم در برنامه های عمومی خود از آن استفاده نماید ،در راستای چنین ادعایی از طرف دولتها باید دید که جایگاه و ریشه استدلال در حقوق مدنی آن کشور چگونه؟و نحوه موجبات وضع مالیات بر کدام پایه حقوقی مستند گشته است ؟

       پیروان ادیان اللهی همواره خداوند متعال را منشاء حق میدانند و اشخاصی مانند هگل و مارکس جامعه و دولت را منشاء حق دانسته اند.

       بهر حال اگر بخواهیم برای حقوق هدفی در نظر بگیریم می توانیم تنظیم روابط اجتماعی را مطرح نمائیم و تعریف حقوق نیز می تواند از همین جا نشات گیزد.

     ((حقوق مجموع قوانین ،نظامات و قواعدی است که حاکم بر اعمال و روابط اشخاص است))

   

  حقوق را از جهت قلمرو می توان به دو دسته داخلی و بین المللی تقسیم نمود یعنی آن قسمت که به داخل قلمرو یه دولت حاکم مربوط است و دسته دیگر که از حاکمیت علی الاطلاق دولتهای خارجی قرار میگیرد ،البته تقسیم بندی دیگری را میتوان بر مبنای موضوع بوجود آورد که در این صورت حقوق عمومی و خصوصی را خواهیم داشت که اولی به رابطه دولت و سازمانها ی دولتی در بین خود وافراد در صحنه داخل و روابط بین دولتها در صحنه بین المللی بر میگردد.

   چون ارتباط مالیات با حقوق داخلی است ، لذا تقسیم بندی حقوق داخلی که در فوق اشاره شد و شامل حقوق عمومی و حقوق خصوصی است را مورد نظر قرار میدهیم .

  ((حقوق عمومی داخلی از تشکیلات اساسی دولت و روابط آن با افراد بحث می کند و چهار چوب اصلی ساختار و نظام سیاسی و مدنی هر کشور است.))

  (( حقوق اداری از سازمان ادارات و روابط آنها با هم و با افراد بحث میکند و حدود و وظایف و اختیار است و حداخله دولت را معین می نماید )).

  (( حقوق اداری شاخه ای از حقوق عمومی است و در این تقسیم بندی حقوق مالیاتی نیز به عنوان شاخه ای از حقوق عمومی بشمار می آید )).

          در واقع حقوق عمومب که روابط مردم و دولت را بحث و از اختیارات و مسئولیتهای هر یک در مقابل دیگری گفتگو می نماید دارای شاخه ای تحت نام حقوق مالیاتی است اما گاه حقوق اداری که در زمینه وظایف سازمانهای اداری یا دولتی و اختیارات آنها مطرح می باشد وموضوعاتی چون مالیات را در بر می گیرد به عنوان تفکیک مختصری از حقوق عمومی مطرح می گردد و تقسیم بندی حقوق مالیاتی و اجزاء حقوق اداری در نظر می آورند و استدلال آنها مبنا و روح قوانین اداری است که حقوق مالیاتی و اجزاء حقوق اداری در نظر می آورند و استدلال آنها مبنا و رح قوانین اداری است که حقوق مالیاتی بر آن اساس تنظیم می شود.

         ((حقوق مالیاتی ، گمرکی و امثال آنها صرفاً از اختیارات قدرت عمومی بوده و ترتیب برقراری آنها بطور دقیق در قانون اساسی مشخص شده است و به علت سوابق تاریخی در اکثر قوانین اساسی دنیا از حقوق خاص قوه مقننه است و دولت (قوه مجریه) تنها اجرا کننده آن است و رأساً نمی تواند به وضع مالیات اقدام نماید )) .

          اگر این استدلال را بپذیریم که چون مبنای حقوق اداری و حقوق مالیاتی یکی است در آن صورت می توانیم بحث نمائیم که این مبنا بر ویژگیهایی استوار است که از جمله موارد قابل ذکر آن موضوع تئوری و شیوه عملی آن است .

          این موضوعات در ساختار حقوق عمومی و شاخه آن حقوق افراد نهفته است و موضوع آن همانطور که گفته شد روابط سازمانها و مردم است و تئوری آن را می توان در نیات و اهداف دولتها جستجو کرد که دولت برای تامین هزینه های عمومی نیازمند اخذ مالیات است و شیوه عمل آن براساس احترام متقابل بین دستگاه مالیاتی با در نظر گرفتن آنها تنظیم می گردد . در هر صورت مالیاتی حقی است که دولت برای خود منظور و برای آن ضمان اجراء قرار می دهد .

  جایگاه اجتماعی مالیات :

          تنها وجود یک دستگاه کار مد و سالک درمورد اخذ مالیات مه مبتنی بر اصول و موازین حقوقی باشد کفایت صحت اخذ مالیات را به کمال نمی رساند امروزه که قدرت دولتها در پناه ابزارهای گوناگون نهفته است دیگر جایی برای مداخله زور و سلطه مستقیم دولت در برخورد با مردم جهت اخذ مالیات وجود ندارد (1).

  1- این تفکر و احترام مربوط به اشخاص (حقیقی وحقوقی ) نمی شود که به اصطلاح امروزی از مالیات گریزان هستند .

            قرن حاضر و آینده بیداری و هوشیاری ملتها در برابر حقوق حقه خود و شرایط حصول به آنرا به عرصه ظهور خواهد گذاشت و مسلماً در این راستا طرز تفکر و عقلانی فکر کردن مردم نیازمند دستگاههای حکومتی مطمئن و تسکین دهنده دردهای عقب ماندگی فرهنگی است ، اگر چه روح حاکم بر قوانین مالیاتی نمی تواند جدای از تفکر مردم درباره قانون باشد و معمولاً در ایجاد قوانین از عرف و عادت و رسوم مذهبی نیز بهره گرفته می شود ولی برخورد با پدیده های مهم و هماهنگ ساختن طرز تلقی و برداشت مردم از یک واژه مشخص نیازمند برنامه ریزی و آینده نگری است .

         این انسانها هستند که جوامع بشری را به حرکت در آورده اند و اگر در جامعه ای انسانهای لایق و شایسته و فهیم وجود داشته باشند که انگیزه های واحدی را رشد و نمو دهند پیشرفت فکری و صنعتی آن جامعه بسیار سریع و در جهت انگیزه های مشترک آنان خواهد بود ، تشتت آراء‌و عدم هماهنگی فکری در یک معقوله هرگز نمی تواند پیشرفت سریعی را برای اجتماع مورد نظر به همراه داشته باشد ، بطور مثال طرز فکر مشترک مردم در مقابله با دشمن خارجی عامل وحدت یکپارچگی آنان است ، گاه اینگونه وحدت فکری  تابع شرایط خاص اجتماعی و یا سیاسی است و گاه نیازمند تبلیغات و ایفاء یک فکر در میان مردم و بعضاً مستلزم آموزش از سطوح پایین و افراد در حال رشد خواهد بود .

  تعلیم برخی مقررات از جمله مقررات راهنمایی  ورانندگی اگر از سنین کودکی و با کار آموزش در مقاطع تحصیلی همراه باشد در یک زمانبندی بلند مدت و یا کمتر نشان دهنده اثرات آموزش مربوطه در هر اجتماعی خواهد بود .

  درایران سالها وجود مالیات و پرداخت آن نهی گردیده است در زمانهای قبل از حکومت اسلامی پرداخت مالیات که با اجبارو سلطه مستقیم در اخذ آن همراه بود هرگز جایگاه رغبت را در مردم و نسلهای بعدی رشد نداده است حکومت اسلامی واساساً دین اسلام زکات و خمس را عوامل مهمی در پیشبرد اهداف حکومت اسلامی دانسته ئ اغلب علمای اسلامی در قبل نالیات را جدای از آن وپرداخت داوطلبانه مالیات به دستگاه ظالم را مخالف موازین اسلامی دانسته اند این موضوع بسیار پیچیده تر از آن است که بخواهیم بطور ساده با آن برخورد نمائیم .

  باید با برنامه ریزی از طریق آموزش بلند مدت کودکان و تشکیل خه فکری مهم و منظم و ایده آل و نیز استفاده از ابزارهای دیگری در جهت بهبود وضعیت مالیات بطور اعم استفاده نمود .

    امروزه تبلیغات عامل مهمی در تلقین و ایجاد انگیزه است منظور از تبلیغات در راستای بهبود فرهنگ مالیاتی نشان دادن اثرات مالیات و در جامعه به عموم مردم است ، اگر دستگاه آموزش و پرورش کشور ساختن مدرسه از طریق مردم را دارای اجر معنوی میداند و انسانهای خیر توان خود را در این راه بکار می بندند پس می توان اذعان داشت چنانچه پروژه هایی از محل وصول مالیات ساحته شده است عامل مهمی در جلب رضایت خاطر مردم خواهد بود .

   اساساً زمانیکه شهرداری اقدام به نما سازی و پاکیزه نمودن شهر و ایجاد امکانات رفاهی برای مردم مینماید خود بخود انگیزه پرداخت بموقع عوارض در اذهان مردم جان تازه ای می گیرد ، و با این نوع روشنگری و تبلیغات می توان بمنظور اخذ مالیات از طریق جلب عواطف و علاقه مردم اقدام نمود .

    مورد دیگر وجود ماموران تشخیص و وصول مالیات در رشد و بهبود این فرهنگ میباشد ماموران آموزش دیده و ورزیده و آگاه به شرایط اقتصادی و نقش مالیات در بهبود اوضاع اقتصادی چرخه اخذ مالیات را به شکل مطلوبی به حرکت در آورند این موارد در دو نکته مهم از شرایط فکری و اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی مردم و ملتها نهفته است .

  1-  فرهنگ ملتها و توجه به اصالت فرهنگی عامل انسجام ملتها و ایجاد انگیزه در تقویت آن خواهد بود از اینرو بازگشت به فرهنگ غنی ایران و ایران اسلامی و تمدنهای گذشته و بررسی آنها می تواند یک حس بالندگی ملی و مذهبی در مردم ایران اسلامی ایجاد نماید.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی

  فهرست:

  انواع سیستمهای مالیاتی و توضیح هر یک                                                                  بررسی امکان ایجاد درآمدهای جدید مالیاتی

  تعریف مالیات

  انواع مالیات

  جایگاه حقوقی مالیات

  جایگاه اجتماعی مالیات

  آشنایی با اصل سیستم مالیاتی

  مالیات برارزش افزوده و تاریخچه آن

  سیستم منسوخ شده مالیاتی ایران

  منبع:

  www.eghtesaddanan.com

   

  www.maliat.com

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی, مقاله در مورد تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی, تحقیق درباره تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی, مقاله درباره تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مالیات و سیستم های مالیاتی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت