تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟

تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: word کد فایل: 25180
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی عمران
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟

  آرماتوربندی چیست؟

  آرماتور بندی از حساسترین و با دقت تر ین قسمتهای ساختمانی بتنی میباشد . از لحاظ اینکه کلیه نیروهای کششی در ساختمان بوسیله میل گردها تحمل میشود باید در اجرای آرماتوربندی ساختمانهای بتنی نهایت دقت بعمل آید . برای تعیین قطر و تعداد میل گردهای هر قطعه بتنی دو منبع تعیین کننده وجود دارد اول محاسبه - دوم آیین نامه در مورد اول مهندس محاسب با توجه به مشخصات قطعه بتنی قطر میل گرد را تعیین نموده و در نقشه های مربوط مشخص مینماید .

  کار گاه آرماتور بندی باید در قسمتی جدا از کار گاه اصلی تشکیل شود . در کارگاههای کوچک آرماتورها را با دست(آچار گوساله و کار گاه)خم مینمایند ولی در کارگاههای بزرگ خم کردن آرماتور بوسیله ماشین انجام میشود مسئول کار گاه آرماتوربندی باید از روی نقشه تعداد و شکل هر آرماتور را تعیین نموده و به کار گران مربوط داده و خم کردن هر سری را دقیقا زیر نظر داشته باشد تا طول آرماتور ،محل خم کردن ،زاویه خم کردن و طول قلابها طبق نقشه انجام شود میل گردها باید از نوع ذکر شده در نقشه باشد.(آجدار یا ساده).                                                                                                                             

  در کارگاههای بزرگ باید حد روانی تاب کشش و ازدیاد طول نسبی گسیختگی و غیره میل گردها بوسیله آزمایشگاه تعیین و به اطلاع محاسب و مهندس کار گاه برسد ولی در کارگاههای کوچک که مصرف کل آرماتورهای آن از 50 تن بیشتر نیست این کار لازم نمیباشد اگر میل گرد خمیدگی موضعی داشته باشد میباید این خمیدگی ها قبلا صاف گردیده بعد اقدام به شکل دادن آرماتور بشود . برای صاف کردن میل گردها چکش کاری مجاز نیست آرماتورها باید تمیز بوده و در موقع کار فاقد گل و مواد روغنی  و مواد رنگی باشد. میل گردهای نمره پایین مثلا نمره 8 و 10 که گاهی بصورت کلاف به کار گاه وارد میشود این میل گردها را باید قبلا به طولهای مناسب بریده و بوسیله کشیدن صاف نمود و آنگاه مصرف نماییم.

  آرماتورها باید طوری به هم بسته شود تا در موقع بتن ریزی از جای خود تکان نخورد و جابجا نشود و فاصله آنها از یکدیگر باید طوری باشد که بزرگترین دانه بتن براحتی از بین آنها رد شده و در جای خود قرار گیرد.

  خم کردن آرماتور

  آرماتورهای تا قطر 12 میلیمتر را با دست خم نمود ولی آرماتورهای بزرگتر از 12 میلیمتر بهتر است با دستگاه مکانیکی مجهز به فلکه خم شود قطر فلکه خم متناسب با قطر آرماتور بوده و باید بوسیله مهندس محاسب و مهندس کار گاه تعیین شود

  کلیه آرماتورهای ساده باید به قلاب ختم شود ولی آرماتورهای آجدار را میتوان به صورت گونیا خم نمود. سرعت خم کردن باید متناسب با درجه حرارت محیط باشد و باید با نظر مهندس کار گاه بطور تجربی تعیین شود. باید از خم کردن آرماتورها در درجه حرارت کمتر از 5 درجه سانتیگراد خودداری نمود حتی المقدور باید از باز کردن خم های آرماتورهای شکل داده شده و مصرف آن در محل دیگر خودداری نمود و در مواقع ضروری باید بازکردن خم ها با نظر مهندس ناظر باشد.

  وصله کردن آرماتورها

  با توجه به این که طول میله گردی که به بازار عرضه میشود 12 متر میباشد در اغلب قسمتهای ساختمانها مخصوصا در شناژ میل گردهایی با طول بیشتر مورد نیاز میباشد همینطور قطعات باقیمانده از شاخه های بلند که بلاخره باید مصرف شود. ناگزیر از وصالی میل گردها هستیم، بهتر است دقت شود حتی المقدور این وصالی به حداقل برسد یعنی در موقع برشکاری طوری اندازه ها را با هم جور کنیم که ریزش آرماتورها زیاد نباشد و در صورت اجبار این اتصالات با نظر مهندس ناظر در جایی که تنش ها در آنجا حداقل است و باید طوری توجه شود که در یک مقطع کلیه آرماتورهای وصالی شده نباشد .

  اتصال دو آرماتور در ساختمانهای بتن آرمه اغلب بصورت پوششی بوده و یا روی هم آوردن دو قطعه انجام میشود. این نوع اتصال برای آرماتور تا نمره 32 مجاز میباشد و آن بدین طریق است که دو قطعه آرماتور را در کنار هم قرار داده و بوسیله سیم آرماتور بندی بهم دیگر متصل مینمایم طول روی هم آمدن دو قطعه باید به اندازه قید شده  در نقشه باشد و چنان چه در نقشه ها قید نگردیده باشد باید بوسیله مهندس ناظر تعیین شود این طول معمولا به اندازه 40 برابر قطر میل گرد مصرفی است. (Ø 40)

  در قطعات تحت خمش و خمش توام با فشار نباید یک مقطع بیش از نصف آرماتورها وصله دار باشد. در قطعات تحت کشش و کشش توام با خمش نباید بیش از 3∕1 میل گردها در یک مقطع وصله دار باشد بجز اتصالات پوششی که در بالا توضیح داده شده است.

  اتصالات جوشی ، جوشی نوک به نوک ، جوشی پهلو به پهلو ، اتصالات جوشی با وصله و غیره نیز انجام میشود .

  برای ایجاد مقاومت در مقابل نیروهای کششی در بتن داخل شناژ بتنی چند ردیف در بلا و پایین میل گرد طولی قرار میدهند و این میل گردهای طولی را به وسیله میله گردهای عرضی که به آن خاموت میگویند بهم دیگر متصل مینمایند .میل گردهای طولی و عرضی را میبافند و بعد در داخل قالبندی شناژ قرار میدهند .باید توجه داشت که پهنای این قفسه بافته شده باید در حدود 5 سانتیمتر کوچک تر از پهنای قالب شناژ باشد (هر طرف 5/2 سانتیمتر) بطوری که این میل گردها کاملا در بتن غرق شده و آنرا از خورندگی در مقابل عوامل جوی محفوظ نگاهدارد این 5/2 سانتیمتر در مناطق مختلف و آب و هوای  مختلف و همچنین محل قرار گرفتن قطعه بتونی ( اینکه در داخل زمین قرار میگیرد و یا خارج آن ) و همچنین میزان سولفاته بودن آبهای مجاور آن متفاوت است که میزان آن بوسیله موسسه استاندارد و تحقیقات  صنعتی ایران تعیین شده است

  مدلسازی و آنالیز بتن آرمه تقویت شده توسط آرماتور خارجی با روش اجزاء محدود

  سازه های بتن آرمه نظیر ساختمانها، پلها، سیلوها به دلایل متعددی، از قبیل خرابی های اعضای سازه ای ناشی از گذشت زمان، تأثیر عوامل محیطی مانندخوردگی، فقدان نگهداری و حفاظت اصولی ساختمان، زلزله، خرابی های ناشی از جنگ، ت غییر کاربری ساختمان و تغییر در ضوابط آیین نامه ها، در طول عمر خود ممکن است نیاز به مقاوم سازی داشته باشند. مقاوم سازی ساختمانها شامل تقویت اعضای سازه یعنی تیرها، ستونها و اتصالات آنها و دیوارها وهمچنین قابهای سازه می باشد.در میان روشهای معمول برای تقویت تیرها، روش استفاده از آرماتور معمولی خارجی روشی ساده و مؤثر در افزایش مقاومت خمشی مقطع تیر می باشد در این تحقیق توسط نرم افزار ANSYS .تیرهای بتن آرمه مسلح تقویت شده با آرماتور خارجی مدل شده و در تحلیلی غیرخطی مقاومت ، حدی و شکل پذیری آنها تعیین می گردد.تأثیر پارامترهای مختلف نظیر درصد آرماتور داخلی، نسبت دهانه برشی به عمق مؤثر، وجود و عدم وجود تغییر مکان دهنده برای آرماتورخارجی، نسبت دهانه به عمق مؤثر و نسبت فولاد بر روی مقاومت حدی و شکل پذیری تیرهای مقاوم شده مورد مطالعه قرار می گیرد . نتایج حاصله نشان می دهد که : افزایش نسبت دهانه برشی به عمق مؤثر، کاهش نیروی آرماتور خارجی، شکل پذیری و مقاومت را سبب می شود . همچنین استفاده از تغییرمکان دهنده ها شکل پذیری را کاهش داده، اما مقاومت تیر را افزایش می دهد . با افزایش نسبت فولاد داخلی نیروی آرماتور خارجی و همچنین شکل پذیری کاسته می شود . باوجودیکه شکل پذیری تیرهای مقاوم شده با این روش کاهش می یابد، اما این روش می تواند به عنوان یک روش خوب برای مقاوم سازی استفاده گردد و نهایتا “ مدل حاضر می تواند به عنوان بک روش مناسب برای تحلیل تیرهای تقویت شده توسط آرماتور خارجی بکار رود.

  معماری معاصر نیازمند اشکال بسیار مختلفی از بافت و پرداخت سطحی است و بتن به عنوان یک امکان در معماری معاصر برای برآورده نمودن نیازهای آرشیتکتی از نظر دستیابی به یکنواختی رنگ و پرداخت سطحی , کاربردی به نام بتن معماری را نیز در حیطه کاربری خویش تعریف کرده است . بتن معماری را میتوان بتنی تعریف کرد که به عنوان سطح داخلی یا خارجی سازه ی تمام شده حالت نمایان دارد و بهمین دلیل ظاهرآن خصوصیت اصلی آن است . در این مقاله تلاش بر این بوده که , به همراه اطلاعاتی که در مورد مصالح و لوازم قالب بندی بتن معماری داده شده ,برخی روشهای قالب بندی بتن معماری جهت دستیابی به رویه سطحی مشخص ارایه شود و همچنین به مهمترین مواردی که به دلایل معماری باید به آن توجه خاص گردد , اشاره شود

  آرماتور بند RB655

  دستگاه آرماتور بند rb 655 سرعت کار را پنج برابربیشتر از روش دستی بالا میبرد.گره های دقیقی با دستگاه زده میشود هر گره در یک ثانیه زده میشود با استحکام یکنواخت و سرعت بالا باعث صرفه جوئی در وقت وپول میشود.بطور کلی این دستگاه باعث افزایش بیشتر راندمان کاری صرفه جوئی بیش از اندازه در سرمایه میشود.این دستگاه دارای دو باطری و الکترو موتور بدون زغال که باعث افزایش طول عمرو قابلیت کارکرد الکتروموتور گردیده و باعث عدم نیاز به سرویسهای دورهای میشود.موارد استفاده این دستگاهعبارتند از 1-پل سازی 2-راهسازی 3-فونداسیون 4-ساختمانهای تجاری 5-تاسیسات برقی 6-تاسیسات مکانیکی و................

  آرماتور پی

  با توجه به این که پی سازه به صورت گسترده می باشد و آرماتور بندی در مناطق مختلف پی به علت وجود آرماتور های تقویتی متفاوت و با ابعاد مختلف،دارای تفاوت های زیادی بوده است، در برخی موارد حتی تا چهار سفره آرماتور بر روی هم اجرا گردیده که اجرای آن نیاز به برآورده کردن پیش فرض های متفاوت و رعایت اصول آیین نامه ای و مهندسی بسیاری را در بر داشت.

  مهار بولت های صفحه ستون ها در این پی با توجه به این که صفحه ستون دارای دو پلیت به صورت فوقانی و تحتانی بوده و به همین دلیل این بولت ها می بایست کاملا شاقول اجرا می گردیدند ، بسیار مشکل بود. به خصوص این که حجم بتن ریزی نیز زیاد بوده و ویبراتورها در تمام لحظات مشغول بکاربودند.

   

  طرح پی اطراف چاله آاسانسور و نیز روش اجرای آن همان طور که در شکل پیداست بسیار پیچیده بود، چرا که با توجه به زاویه چاله آسانسورها، خم و برش آرماتورها حتی نیاز به مدل شدن در نرم افزار و محاسبات گوناگون داشت. تمیز کاری و تخلیه آب محل چاله آسانسورها نیز از موارد مشکل آفرین در اجرای چاله آسانسورها  قبل ازاجرای زهکش بود.

  در برخی موارد به علت شرایط خاص طرح و شرایط جوی، زمانبندی اجرای آرماتورها حتی به خاک برداری می رسید که در این صورت نیز با ایجاد شرایط مناسب کار آرماتور بندی ادامه می یافت.

  با توجه به ارتفاع زیاد چاله آسانسور (چهار متر) و حجم زیاد بتن ریزی ،این بتن ریزی در ارتفاع نیز در دو مرحله صورت گرفت و همانطور که در شکل مشخص است تعداد مشخصی آرماتور با نمره مشخص و در فواصل معین - بر طبق محاسبات صورت گرفته - برای انتقال نیرو در بین بتن قرار داده شده است.

  جایگزین خوب آرماتور های فولادی در بتن کامپوزیت های FRP

  طبق گزارش اداره فدرال بزرگراه های آمریکا هنگام بررسی پلها از نظر سازه ای به دلیل پوشش کم بتن ، طراحی ضیعف ، عدم مهارت کافی هنگام اجرا و سایر عوامل همانند شرایط آب و هوایی سبب ایجاد ترک در بتن و خوردگی آرماتور های فولادی شده است.

  پس از سالها مطالعه بر روی خوردگی ، FRP به عنوان یک جایگزین خوب آرماتور های فولادی در بتن پیشنهاد شده اند.

  سه نوع میلگرد ( AFRP) , ( CFRP ) , ( GFRP ) از انواع تجاری آن هستند که در صنعت ساختمان کاربرد دارند.

  از این مواد به جای آرماتور های فولادی یا کابلهای پیش تنیده در سازه های بتنی پیش تنیده و یا غیر پیش تنیده استفاده می شود. مواد FRP موادی غیر فلزی و مقاوم در برابر خوردگی است که در کنار خواص مهم دیگری همانند مقاومت کششی زیاد آنها را برای استفاده بعنوان آرماتور مناسب می کند.

  از آنجایی که FRP ها مصالحی ناهمسانگرد هستند نوع و مقدار فیبرورزین مورد استفاده ، سازگاری فیبر و کنترل کیفیت لازم هنگام ساخت آن نقش اصلی را در بهبود خواص مکانیکی آن دارد.

  به طور کلی مزایای آن به صورت زیر دسته بندی می شود:

  1-مقاومت کششی بیشتر از فولاد

  2- یک چهارم وزن آرماتور فولادی

  3- عدم تاثیر در میدانهای مغناطیسی و فرکانس های رادیویی ، برای مثال تاثیر روط دستگاه های بیمارستانی

  4- عدم هدایت الکتریکی و حرارتی

  لذا به دلیل مزایای بالا به عنوان یک جایگزین مناسب برای آرماتورهای فولادی در سازه های دریایی ، سازه پارکیمگ ها ، عرشه های پل ها، ساخت بزرگراه هایی که بطور زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی هستند و در نهایت سازه هایی که در برابر خوردگی و میدانهای مغناطیسی حساسیت زیادی دارند پیشنهاد می کند.

  اتصال آرماتور در دیوارهای بنایی

  این یک ابتکار جالب است برای اتصال آرماتورهای داخل دیوارهای مسلح. در واقع نوعی صرفه جویی است در مصرف آرماتور چرا که با این روش نیازی به همپوشانی آرماتورها نمی باشد. برای درک بهتر مطلب فایل در انتهای پست را دانلود کنید.

   صادرات آرماتور اروپا افزایش یافت

  ایران سینا – کارخانه‌های اروپا به منظور کم کردن موجودی بازار اروپا به آفریقای شمالی، آمریکا و خاورمیانه آرماتور صادر می‌کنند.  هم‌اکنون تقاضای آرماتور در اروپا کم است؛ به طوری که در هفته‌های اخیر کارخانه‌ها مجبور شده‌اند قیمت پیشنهادی آرماتور را کاهش دهند؛ اما باز هم نتوانسته‌اند خریداران آرماتور را به خرید تشویق نمایند. قیمت آرماتور در اروپا هم اکنون 440-420 یورو در هر تن تحویل شده در منطقه مبدا است؛ اما اغلب خریداران آرماتور به علت تقاضای کم مصرف‌کنندگان نهایی خرید نمی‌کنند. این در حالی است که اروپا همیشه واردکننده آرماتور ترکیه بوده؛ اما در وضعیت فعلی خرید اروپاییان از آرماتور ترکیه هم کم شده است. در این رابطه یک تاجر گفت: به دلیل عدم وجود تقاضای داخلی، کارخانه‌های اروپا آرماتور خود را به مراکش، تونس، الجزایر، آمریکا یا خاوردور صادر می‌کنند. تاجر دیگری نیز گفت: به دلیل اینکه کسی خرید نمی‌کند، کارخانه‌ها ناچارند به طریقی از موجودی خود خلاص شوند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟

  فهرست:

   

  آرماتوربندی چیست؟

  خم کردن آرماتور

  وصله کردن آرماتورها

  مدلسازی و آنالیز بتن آرمه تقویت شده توسط آرماتور خارجی با روش اجزاء محدود

  آرماتور بند RB655

  آرماتور پی

  جایگزین خوب آرماتور های فولادی در بتن کامپوزیت های FRP

  آرماتوربندی سقف در دیوارهای بنایی

  آرماتوربندی سقف ها

   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟, مقاله در مورد تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟, تحقیق درباره تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟, مقاله درباره تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آرماتور بندی چیست؟
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت