تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی

تعداد صفحات: 11 فرمت فایل: word کد فایل: 25203
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی برق
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی

  آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی

  یکی از وظایف مهم اپراتور، آشنا بودن به کلیه آلارمهای موجود در پست می باشد. علاوه بر آن باید دلایل دریافت هر آلارم را بخوبی بداند تا بتواند بعد از دریافت آلارم، جهت عادی نمودن وضعیت شبکه از خود واکنش مقتضی نشان دهد به طورمثال با دریافت آلارم380v AC. SUPPLY FAILURE(اشکال در تغذیه380 ولت)، بایستی اپراتور مسئول سریعا از کلید 380 ولت مربوطه بازدید شوند که نسوخته باشند. در صورتی که کلید و فیوزهای مربوطه بررسی شدند و اشکال نداشتند، کلید 380 ولت برق اصلی مصرف داخلی قطع گردد تا اینکه سریعا کلید وصل و مصرق داخلی تامین گردد.

  در صفحات بعد آلارمهای مربوطه به ترانسفورماتورها- خطوط و آلارمهای عمومی تعدادی از پست های 63 و 230 کیلو ولت جهت آشنایی آورده شده است. معمولا پوشش روی پنجره آلارمها به رنگ های سبز، سفید، زرد و قرمز می باشد.

  رنگ سبز برقدار بودن سیستم را نشان می دهد.

  رنگ سفید مربوط به تغییر وضعیت یا آلارمهای بی خطر می باشد

  رنگ زرد علامت خطر است.

  رنگ قرمز علامت از مدار خارج شدن دستگاه را نشان می دهد.

  شرح آلارمهای مشترک230 کیلو ولت:

  قطع دژنکتور به وسیله راههای حفاظتی پشتیبان.

  قطع دژنکتور به وسیله اشکالات انتهای خط.

  حفاظت جریان گردشی« داخلی » به وسیله دیفرانسیل قطع گردید.

  آلارم بالا بودن فرکانس.

  آلارم پایین بودن فرکانس.

  رله های پشتیبان حفاظتی تحریک شده اند.

  عملکرد اشکال به وسیله ثباتها ثبت گردیده است.

  اشکال در مدارتغذیه ترانس ولتاژ باس بار.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC.

  اشکال در مدار حفاظت رله دیفرانسیل.

  اشکال در منبع تغذیه 380 ولت AC.

  اشکال در 110 ولت سیستمهای باتری شارژر(110 ولت باتری شارژ قطع شده است)

  مدار حفاظت پشتیبان بریکر اشکال دارد.

  کاغذ(نوار) سیستم ثبات به انتها رسیده است.

  سیگنال اتفاقات ثبت گردیده است.

  اشکال در منبع تغذیه سیستم نشان دهنده تابلو کنترل مشترک(110v DC).

  اشکال در منبع تغذیه مدار110 ولت آلارمها.

  دیزل اظراری در حال کار است.

  اتصال زمین روی 110 ولت باتری شارژر.

  بلوکه شدن(مسدود شدن) حفاظت پشتیبان بریکر اصلی.

  اشکال در سیستم منبع تغذیه(DC) ثبا خطاها.

  کاغذ(نوار) ثبات سیگنال ها تمام شده است.

  اشکال در مدار 110 ولت DC تغذیه سیستم سنکرونانیرینگ.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC یا 220 ولت AC سیستم آلارمها

  دیزل اظطراری اشکال دارد.

  اشکال در سیستم 110 ولت باتری(بالا و یا پایین ولتاژ 110 ولت)

  شرح آلارمهای قسمت 230 کیلو ولت ترانسفورماتور:

  تریب به وسیله حفاظت اصلی.

  تریب به وسیله رله حفاظتی دیفرانسیل ترانس اصلی.

  آلارم مربوط به عملکرد رله حفاظتی ظاهر شده.

  آلارم بالا بودن دمای سیم پیچ ترانس اصلی.

  آلارم بالا بودن دمای روغن ترانس.

  آلارم پایین بودن سطح روغن ترانسفورماتور اصلی.

  آلارم اشکال در سیستم خنک کاری ترانس اصلی.

  آلارم اشکال در منبع تغذیه سیستم کنترل تپ چنجر ترانس اصلی.

  اشکال در  منبع تغذیه 110 ولت DC مدارات سکسیونرها.

  اشکال در منبع تغذیه DC 110 ولت سیستم حفاظت.

  اشکال در منبع تغذیه DC 110 ولت سیستم اینترلاک ها.

  تریپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس.

  تریپ ترانس در اثر بلا بودن دمای روغن ترانس.

  شرح آلارمهای مربوط به خطوط تغذیه 230 کیلو ولت:

  تریپ خط 230 کیلو ولت به وسیله حفاظت اصلی.

  حفاظت اصلی خط تحریک شده آلارم.

  آلارم اشکال در مدار حفاظت اصلی.

  آلارم اشکال در مدار حفاظت اصلی.

  آلارم اشکال در تجهیزات سیستم P.L.C.

  تریپ خط به وسیله حفاظت پشتیبان.

  تریپ مستقیم خط به وسیله مدار P.L.C.

  آلارم اشکال در مدار تغذیه ترانسفورماتور ولتاژ.

  آلارم اشکال در مدار110 ولت DC حفاظت خط 230.

  اشکال در مدار تغذیه 110 ولت DC سکسیونرها.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC نشان دهنده ها.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC سیستم انترلاک.

  آلارم حفاظت نا تعادلی پلهای دژنکتور 230 کیلوولت.

  آلارم پایین بودن فشار هوای دژنکتور اصلی.

  آلارم افت فشار گاز SF6(مجددا گاز تزریق شود).

  اشکال در مدار کنترل 110 ولت DC.

  آلارم مربوط به تریپ اتومات دژنکتور.

  اشکال در سیستم کمپرسور هوای دژنکتور.

  آلارم مربوط به مدار کنترل بریکه بلوکه شده.

  اشکال در مدار تریپ دژنکتور.

  شرح آلارمهای مشترک 63 کیلوولت:

  حفاظت باس بار 63 کیلوولت تریپ داده.

  حفاظت باس بار 63 کیلوولت بلوکه شده.

  حفاظت باس بار 63 کیلوولت اشکال دارد.

  حفاظت باس بار 63 کیلو ولت عملکرد رله دیفرانسیل.

  اشکال در منبع تغذیه 220 ولت AC حفاظت باس بار.

  اشکال در منبع تغذیه ترانسفورماتورهای ولتاژ باس بار.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC سیستم آلارمها.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC یا 220 AC سیستم آلارم‌ها.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت سیستم سنکرونایزینگ.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC مدار مشترک اینترلاک‌ها.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت سیستم مشترک نشان دهنده‌ها.

  شرح آلارمهای 63 کیلو ولت ترانسفورماتور 63  / 230 کیلو ولت:

  حفاظت 63 ترانس تریپ داده شده.

  آلارم مستعد نبودن پل های سکسیونر بای پاس دریافت شده.

  آلارم پایین بودن فشار هوای بریکر 63 کیلو ولت.

  اشکال در مدار هوای کمپرسور بریکر 63 کیل ولت ترانس.

  پائین بودن فشار گاز SFG بریکر(مجددا گاز تزریق شود).

  مدار کنترل بریکر 63 ترانس بلوکه شده.

  اشکال در مدار ترپ بریکر.

  اشکال در منبع تغذیه ترانس ولتاژ سمت 63 ترانس.

  آلارم مربوط به عملکرد رله بوخهلز ترانس کمکی ظاهر است.

  آلارم بالا بودن دمای روغن ترانس کمکی ظاهر گردیده است.

  اشکال در منبع تغذیه مدار کنترل 110 ولت DC.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC  نشان دهنده.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC سیستم اینترلاکی.

  تریپ ترانس در اثر بالا بودن فشار روغن ترانس کمکی.

  تریپ ترانس در اثر بالا بودن دمای روغن ترانس کمکی.

  شرح آلارمهای مربوط به فیدرهای 63 کیلو ولت:

  تریپ خط بوسیله حفاظت اصلی.

  تریپ خط بوسیله حفاظت پشتیبان.

  تریپ خط بوسیله حفاظت سیستم اتوماتیک.

  حفاظت اصلی تحریک شده است.

  پایین بودن فشار هوای بریکر

  اشکال درسیستم کمپرسور هوای بریکر.

  پایین بودن فشار گاز از SFG(مجددا تزریق شود)

  مدار کنترل بریکر 63 کیلو ولت خط بلوکه شده است.

  اشکال در مدار تریپ خط.

  اشکال در مدار تریپ خط.

  اشکال در مدار تغذیه ترانسفورماتور ولتاژ خط.

  آلارم متعادل نبودن پل های سکسیونر بای پاس.

  اشکال در مدار تغذیه 110 ولت DC(کنترل)

  اشکال در مدار تغذیه 110ولت حفاظت خطی

  اشکال در مدار تغذیه 110ولت نشان دهنده ها

  اشکال در مدار تغذیه 110ولت سیستم اینترلاک

  شرح آلارمهای مربوط به باس سکشن و باس کوپلر 63 کیلو ولت:

  تریپ باس بار با عملکرد اضافه و جریان اتصال به زمین.

  اشکال مدار تغذیه سنکرونایزینگ(مدارAC).

  افت فشار هوای بریکر باس بار.

  اشکال در سیستم کمپرسور هوای بریکر.

  پایین بودن فشار گاز SFG(مجددا گاز تزریق شود).

  اشکال در مدار تریپ.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC سیستم حفاظت.

  مدار کنترل کننده بریکر باس بار بلوکه شده.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت DC مدار کنترل.

  اشکال در منبع تغذیه 110 ولت سیسیتم نشان دهنده ها.

  اشکال در منبع تغذیه110 ولت DC سیستم اینترلاک.

   

  آلارم ترانس اصلی

  رله حفاظتی 50/51/N51/LV/T87/N87 قطع گردیده است.

  کلید دژنکتور(رها کننده جریان) اتصال closing مسدود شده است.

  فشار گاز 6SF کلید دژنکتور مسدود شده است.

  فشار گاز 6SF از مقدار مجاز بالا یا پایین آمده آلارم داده.

  رله بوغلهلش، ترومتر و فشار یا فشار O.L.T.C باعث قطع ترانس شده است.

  A.V.R برای ماکزیمم زمان تصحیح مسدود گردیده است.

  A.V.R برای ولتاژ پایین مسدود گردیده.

  رله بوخهلش ترانس ارتنیک عمل کرده.

  رله حفاظتی 51N/51/50 عیب پیدا کرده .

  کلید دژنکتور در Local  است.

  شارژر فنری کلید دژنکتور عیب پیدا کرده است.

  متر کلید بر یک عیب پیدا کرده است.

  بوخهلش ترانس(آلارم).

  A.V.R بالا آمده ولتاژ over voltag.

  A.V.R عیب پیدا کرده.

  بوخهلش ترانس ارت آلارم داده.

  تن الکتریکی رله 51N/51/50 مسدود شده و عیب پیدا کرده.

  اپراتور دستگاه در قسمت Lin swich باس بار عیب پیدا کرده.

  کلید خط اپراتوری دستگاه عیب پیدا کرده.

  دمای ترانس بالارقم آلارم داده.

  AC که برای A.V.R قطع شده است.

  O.L.T.C عیب پیدا کرده است.

  سطح روغن ترانس اول پایین آمده.

  DC V 110 رله حفاظتی موتور کلید بریکر باز شده است.

  On Lin Swich در Local  است.

  AC 220  بر سیستم سوئیچ خط یا ارت کلید قطع گردیده است.

  آلارم ترانس اصلی یا O.L.T.C در مینیم سطح روغن.

  A.V.R و یا MANVA یا O.L.T.C در Local

  220v AC سیستم O.L.T.C عیب پیدا کرده یا cooling Kiosk

  فشار گازSF6 ترانس جریان پایین آمده.

  ترانس اهمی سطح روغن بالا آمده یا فشار آن بالا رفته است.

  سیستم خنک‌کننده عیب پیدا کرده

  سیستم خنک‌کننده به صورت دستی است.

  آلارم ورودی خط 1:

  اتصال کلید دژنکتور مسدود گردیده است.

  فشار گاز SF6 کلید دژنکتور مسدود شده

  سیستم کار کلید خط عیب پیدا کرده

  110ولت DC رله های حفاظتی موتور بریکر باز شده

  رله های حفاظتی 51N/51/50 قطع گردیده (عمل کرده)

  فشار گاز SF6 کلید بریکر آلارم داده

  شارژر فنری کلید بریکر عیب پیدا کرده

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی , مقاله در مورد تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی , تحقیق درباره تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی , مقاله درباره تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله آشنایی با آلارم های موجود در پست های فشار قوی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت