تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای

تعداد صفحات: 12 فرمت فایل: word کد فایل: 25206
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی الکترونیک
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای

  مدارات تلفن سکه ای

  مدار تلفن سکه ای شامل دو قسمت زیر می باشد ؛

  الف) مدار مکانیزم ( تشخیص سکه)

  مدار مکانیزم از دو آی سی تشکیل شده که یکی نوسان کننده و دیگری به عنوان تقسیم کننده استفاده شده است و خروجی مدار چون به صورت سیگنال میباشد لذاباولت متر قابل اندازه گیری نبوده و فقط به صورت حدودی میتوان تغییرات ولثاژی هوا وسکه را اندازه گرفت ولتاژ( fo ) خروجی سیگنال نباید صفر و یاحدود ولتاژ تغذیه باشد .

  توضیح اینکه سیمهای حدفاصل مدار با سنسور باید حتی المکان کوتاه باشد .

  ب) مدار اصلی :

  قلب مدار اصلی از یک آی سی میکروکنترل و باشماره AI89C52 تشکیل شده است و اطلاعات نتظیم سیستم اعم ار سکه خوانی و رایگان و یازمانبندی برروی                              آی سیE2PROM) حافظه به شماره UM91210C ضبط و نگهداری میشود . دراین سیستم مدار شماره گیری بروی برد اصلی بوده وفقط توسط یک سیم فلت ازکی برد به مدار اصلی وصل و آی سی شماره A,Bدرمدار کار شماره گیری تن و پالس ارانجام میدهد این سیستم قابلیت استفاده از کی برد تلفن کارتی و همگانی سکه ای را نیز دارد.

  مدار اصلی شامل قسمتهای ذیل میباشد که درنقشه و مارکاژ فیبر به صورت بلوک بندی مشخص شده است .

  1- ورودی خط:

  که شامل چهار عدد دیود بوده که کار تصحیح جابجایی خط A,B را انجام میدهد .

  2- مدار تغذیه :

  این قسمت از مدار کار تامین ولتاژ وجریان مورد نیاز کل مدار تلفن را به عهده دارد وولتاژ مذکور را درخازن C4,C4 ذخیره مینماید .

  3- مدار مکالمه :

  مدار مکالمه همانند مدار مکالمه تلفن شهری قدیم میباشد و از بویین مکالمه ودوعدد خازن و یک مقاومت ودوعدد دیود معکوس به عنوان دیاک تشکیل شده است .

  شرح مدار:

  Led1 : نمایش دهنده ، دریافت سیگنال16KHz و یا حالت برنامه ریزی.

  LED2 : نمایش دهنده ، دریافت و قبول سکه و یا اشکال دربرد حس کننده سکه .

  JP1: انتخاب زمان باز و بسته شدن کلید شماره گیر درحالت پالس

  (Make/Break ratio selector gumper) درحالت 60/40 باید                                              به 60/40=3+2    7.66/3.33=2+1

  JP2: انتخاب نوع شماره گیر در شروع شماره گیری                                           (Tone/Pulse) Tone=3+2   Pulse=2+1

  JP3: کلید انتخاب حالت برنامه ریزی و یاحالت عادی (Write protet) Norm= 2+1

  (Write enable) programming mode=3+2

  صفحه کلید

  اتصال کابل صفحه کلید دوردیف است . یک ردیف برای صفحه کلید های بااتصال هفت پین و ردیف دیگر برای صفحه کلید های بااتصال ده پین میباشد . بافشار هر کلید مجاز صدای بیپ کوتاهی شنیده  می شود .

  کلیدهای(*،0،#) کلیدهای ردیف صفحه شماره گیر(#  ، 0   ، *)   درشروع شماره گیری ( دردوحالت پالس و تن) کار نمیکنند . بعدازواردکردن اولین شماره تلفن غیرازصفر، فقط کلید o باز می شود و کلیدهای باقی مانده درصورت فعال بودن شماره گیر تن بعداز دریافت سیگنال16KHz بازمیشود .

  دریافت سکه بعدی

  درصورتی که بخواهید بعداز پایان زمان مکالمه شهری و بادریافت سیگنال16KHz بادریفت سکه دیگری اجازه ادامه مکالمه داده شود . کد 101 رادرحالت برنامه ریزی وارد کنید ( پیش تنظیم = غیرفعال) درصورت نیاز ، تایمر مکالمه شهری                                     (پیش تنظیم = صدوهشتاد ثانیه ) و با زمان بین دو سیگنال 16KHz را تنظیم کنید .                  ( پیش تنظیم = صدونود ثانیه) در پایان زمان و یا بادریافت سیگنال 16KHz صدای بیپ مخصوصی اطلاع میدهد که سیگنال 16KHz دریافت شده و یا زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه اجازه خداحافظی و یادرصورت قعال بودن دریافت سکه بعدی، با انداختن سکه در تلفن در محدوده زمانی ده ثانیه ادامه مکالمات بدهند .

  سرویس دبیت کارت

  باوراد کردن شماره 132( کد سرویس دبیت کارت ) و درپی ان بادریافت سیگنال و یابدون دریافت سیگنال 16KHz ( پیش تنظیم = بدون 16KHz باصدای بیپ مخصوصی شماره گیر تن فعال میشود و سکه به صندوق نمیرود ( مکالمه رایگان است) ( پیش تنظیم = فعال) . بدون محدودیت زمانی (پیش تنظیم = بدون محدودیت تایمر= سی دقیقه ) درپایان مکالمه درصورتی که تایمر فعال باشد ، صدای بیپ مخصوصی ، اطلاع میدهد که زمان به پایان رسیده است و ده ثانیه برای خداحافظی باقی مانده است . باگذاشتن گوشی در بستر گوشی سکه رااز دریچه دریافت، بردارید .

  عیب یابی براساس روشن شدنLED و صدای بوق

  لازم به توضیح است که دراکثر مواقع باتوجه به روشن شدن چراغ LED و صدای بوق دستگاه طبق جدول پیوست میتوان به نوع عیب پی برد .

  .................................................................... اتمام انتظار برای دریافت سکه

  ..................................................................... اتمام انتظار برای فشار کلید

  ..................................................................... سکه از جلوسنسور رد شده است

  .....................................................................بیموقع 16KHz دریافت شد

  ..................................................................... اشکال نامشخص

  ...................................................................شروع برنامه ریزی

  ...................................................................... اتمام برنامه ریزی

  ..................................................................صفحه کلید فقل شد

  ................................................................. تماس بدون جواب

  ...............................................................گیر کردن سکه درمکانیزم

  .............................................................تماس رایگان

  .......................................................... تماس از طریق سرویس دبیت کارت

  .............................................................اتمام زمان مکالمه شروع ده ثانیه زمان خداحافظی

  .......................................................... اتمام زمان مکالمه و قطع آن

  .........................................................تنظیم سکه بعداز فشار کلید ستاره

  ........................................................ اشکال درمدار مکانیزم عدم دریافت سیگنال

  ....................................................... اشکال در حافظه E2PROM

  عیب یابی و رفع عیب

  چگونگی رفع عیب

  نوع عیب

  یکی از    پل  ورودی قطع یا اتصال کوتاه می باشد

  1- باجابجایی خطA و B ارتباط برقرار میشود و یادرهر دو وضعیت ارتباط قطع است

  چنانچه میکروسوئیچ درست عمل نماید اشکال از مقدار  تغذیه می باشد باید ترانزیستور های تست شود

  2- با قطع و وصل شدن میکرو سوئیپ تغذیه مدار قطع و یاوصل نمیسود.

  الف: شکه درمقابل سنسور نیست.

  ب: تنظیم سکه بهم خورده و باید کجددا به مدار(برنامه) تنظیم شود.

  3- تغذیه وراد مدار شده ولیکن با انداختن سکه صدای بوق درگوشی شنیده نمیشود و دهنی همچنان بسته است .

  سیستم ارتباط مکانیزم به مدار اصلی اشکال داشته و اطلاعات مدار مکانیزم به مدار اصلی نمی رسد .

  4- LED  coin چراغ سکه درزمان برداشتن گوشی با صدای بیپ شروع به چشمک زدن کرده و پس از چند ثانیه خاموش میشود.

  دراین صورت با شماره گیری میتوان فهیمد که ارتباط سیستم باخارج برقرار است ولی قسمت گوشی و مدار مکالمه اشکال دارد.

  5- قسمت مدار اشکال داشته و صدای بوق درگوشی شنیده نمشود .

  سوییچ به زبان ساده :

  درشماره های پیشین باانواع مراکز سوئیچینگ وعملکرد هریک آشنا شدیم . بایادآوری این نکته که وظیفه اصلی هرمرکز سوییچینگ بدون توجه به نوع اتصال وبرقراری ارتباط یک پورت ورودی (مشترک یاترانک) به یک پورت خروجی ( مشترک یا ترانک) است . اکنون به طرح این مسئله می پردازیم که مرکزسوییچ چگونه و بااستفاده از چه اطلاعاتی عملیات راهیابی را انجام میدهد .

  همه ما به طور اجمال می دانیم دریک شبکه تلفنی هر مشترک دارای یک شماره تلفن مخصوص به خوداست که به عنوان ادرس اودرشبکه مورداستفاده قرارگرفته و مشترکین دیگر برای مکالمه بااوکافی است بادستگاه تلفن خودآن را شماره گیری نمایند. بنابراین تمام اطلاعاتی که دریک شبکه تلفنی منجر به برقراری ارتباط می شود فقط یک شماره تلفن است ! درواقع اگر بخواهیم دقیق تر بحث کنیم در شبکه های مخابراتی یک سیستم شماره گذاری (Numbering system) وجود دارد مه مکانیزم راهیابی را مشخص کرده و مشترکین برااساس آن شماره گذاری می شوند.

  دراین سیستم به هر مرکز درهرشهر یک شماره به تلفن «کدمرکز»یاofficecode اختصاص داده می شود . این کد می تواند از یک رقم تاچهار رقم باشد . درسیستم فعلی شماره گذاری ایران کلید کلیه مرکز حتما باید سه رقمی باشد . تعداد مشترکینی که می توانند به مرکز وصل شوند .«ظرفیت» مرکز (Capacity) نامیده می شود مثلا یک مرکز ده هزارشماره ای می تواند ده هزار مشترک داشته باشد . این مشترکین درمرکزاز«......» تاحداکثر «999» شماره گذاری می شوند . براساس شماره کامیک مشترک عبارت است از :(  شماره مشترک در مرکز+ کد مرکز) که به شکل cccxxxx نمایش داده مش ود . اگر ظرفیت یک مرکز سوییچ بیش از ده هزار شماره باشد ، به ازای هر ده هزار شماره یک کدمرکز جداگانه خواهدداشت. به طور مثال اگر کد یک مرکز ده هزار شماره ای 425 باشد مشترکین آن از 4250000 تا 4259999 شماره گذاری می شوندواگر دارای بیست هزار مشترک باشد ، ده هزار مشترک بعدی می توانند از 4260000 تا 4269999 شماره گذار ی شوند .دراین سیستم برای ارتباط شهرها با یکدیگر نیز به هر شهر یک کداختصاص داده می شود ، که به آن کدشهریاArea code گفته می شود و معمولا برای متفاوت بودن ازکد مرکز داخل شهر یک رقم خاص مثل«صفر» قبل از آن اضافه می شود . این کد نیزدرسیتم فعلی ایران بدون احتساب صفر اضافه سه رقمی است . مثلا کدکرمانشاه 0831 است برای شماره گیری یک مشترک درشهری دیگر این کد باید قبل از شماره مشترک گرفته شود .

  به همین ترتیب برای هر کشور نیزکدی درنظرگفته می شود . این کد معمولا دو یا سه رقمی بوده و بسته به هر کشور ارقام خاصی قبل از آن قرار داده می شود . در کشور ماقبل از کدهای خارج از کشور دورقم صفر«00» قرارداده می شود .

  حال ببینیم اگر یک مشترک شروع به شماره گیری کند درحالت های مختلف چگونه راهیابی می شود :

  الف) مشترک مرکز شماره مشترک دیگر از همان مرکز را می گیرد( مثلا مشترک 4251215 شماره 4258739 را می گیرد): دراین صورت شماره مقصد به مرکز ارسال می شود ( درمورد چگونگی ارسال ارقام در شماره های بعد صحبت خواهیم کرد) ،مرکز سوییچ ( دراین جا مرکز 425) کدمرکز شماره دریافتی رابررسی و با کدخودش مقایسه می کند چون باکد خودش برابر(425) یک مسیر بین مشترک مبدا( 1215 و مقصد 8739) برقرار می کند

  ب) مشترک مرکز، شماره مشترک یک مرکز دیگر را می گیرد ( مثلا 4251215 شماره 875618 ارمی گیرد ) : شماره مقصد به مرکز ارسال می گردد . مرکز کد آن را چک              می کند ( 827) جون با کد خودش ( 425) برابر نیست ، شماره رااز طریق تراکن های خروجی به مرکز مقصد (827) ارسال می کند ، مرکز مقصد بادریافت ارقام مجددا کد آن را باکد خودش مقایسه می کند وچون هر دو کد یکی هستند ، یک مسیر تا مشترک               مقصد ( 5618) اختصاص می دهد ، بدین ترتیب یک مسیر کامل از مشترک مبدا تا مشترک مقصد بسته می شود .

  ج) مشترک مرکز شماره مشترک در یک شهر دیگر را می گیرد (مثلا 4251215 شماره 02517254576  را می گیرد ) شماره مخاطب به مرکز 425 ارسال می گردد، چون شماره «0» شروع شده مرکز این ارقام را ازطریق ترنک های مربوطه به مرکز بین شهری ارسال  می کند .

  مرکز بین شهری پس از تشخیص شهر ومسیر مورد نظر با استفاده از کد بین شهری                  ( دراینجا 0251) ، ارقام راازطریق ترانک های مربوطه به مرکز بین شهری مقصد ارسال            می کند .مرکز بین شهری مقصد نیز با تشخیص کد مرکزمقصد( دراینجا 725) ، باایجاد یک مسیر ، بقیه ارقام ( 7254576) را به مقصد مرکز می فرستد .

  نهایتا مرکز مقصد چون قسمت کد ارقام دریافتی ( 725) با کد مرکز یکی است یک مسیر تا مشترک مقصد ( 7254576) برقرار می کند . به این طریق یک مسیر کامل بین مشترک مبداء و مقصد جهت انجام مکالمه برقرار می شود .درمورد مکالمه بین اللمل نیز به طور مشابه ارتباط برقرار می شود . درشماره های بعد به چگونگی عملیات سوییچینگ درداخل یک مرکز سوییچ می پردازیم .

  سوییچ به زبان ساده

  دراین قسمت به بحث درباره روش های سوییچینگ می پرددازیم . به طور کلی دوروش سویچیینگ وجوددارد:

  الف) سوییچینگ مداری (circuit switching): دراین روش پس از درخواست مبدا برای برقراری مکالمه و قبول درخواست توسط سوییچ مقصد، یک مدار ثابت بین مبداومقصد تاانتهای زمان مکالمه اختصاص داده می شودوپس از انجام مکالمه مدازآزاد           می گردد. بیشتر مراکز تلفنی ازاین روش استفاده می کنند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای, مقاله در مورد تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای, تحقیق درباره تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای, مقاله درباره تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مدارات تلفن سکه ای
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت