تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی

تعداد صفحات: 16 فرمت فایل: word کد فایل: 25212
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی کشاورزی زراعت
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی

  مبارزه با شوری در زمینهای خشک و دیمی

  از سالیان متمادی استرالیا جزء زرعاغتی شور به حساب می آمده است در حال حاضر حدود 2/5میلیون براورده شده است که آیا درجه شوری به طور حداکثر یا حداقل قابل پیشگیری است تا سبب شود تا تولید باید چقدر باشد . که زیانهای آن در حدود 130میلیون دلار در یک سال اخیر تخمین زده شده است .

  مگر اینکه فرض های بیان شده نتواند شوری زمینهای را مهار کند و نوع خاکها را عوض کند که آن هم هزینهای در حدود 9/5 میلیون تخمین زده شده است که آن هم تا ممکنه20سال بعد می تواند قابل اجرا شود یا نه البته صرف نظر از تولیدات زراعتی و فرورفتگیهای زمین جرئ زمینهای زراعتی با ارزش به حساب آمده است .

  جدا از ضرر زیانهای تولیدات کشاورزی و فرو ریختن زمینهای با ارزش کشاورزی شوری خود می تواند سبب کاهش کیفیت آب باشد و آلودگی و گرفتاری زیادی برای خود محیط وقتی برای فعالیتهای انسانی در شهر روستا را دربر خواهد داشت.

  مادامی که یک تناسب و روش مناسبی در سطح وسیعی اززمیتهای استرالیا گستره نشود خشکی و رسوب نمک شوری امری طبیعی است بیشتر ذخیر نمک در قسمت عمیق تر زمین قرار گرفته اند که آن هم موجب حل مسائل کیفی سطح زمین نشده و یا به عبارت ساده و نزدیک تر نتواند آب زیر زمینی مطلوبی تهیه بکند .

  آن یک نکته ماهیانه ای است که بگویئم در زیر پوشش گیاهان بومی باران تا است در خاک نفوذ کند البته در طول مدت فرستادن و ریشه های عمیق برای رشد نمو طبیعی گیاه به آب  می تواند دسترسی پیدا کند و همه آنها در مدت طول تابستان بیرون کشیده می شوند .

  رشد محصولات سالیانه و رویش طبیعی گیاهان تا پایان بهار به پایان می رسد و در کل سیستم ریه های آنها کم عمق بوده و بهندرت تا یک 1متر در خاک فرو می رود و بیشتر برندگیهای زمستانی در خاک نفوذ و به صورت چکه به آب زیر زمینی اضافه می شوند در تمام مدتی که تولید مداوم محصولات برای رفاه اقتصادی قوم کشاورزان استرالیایی حیاتی استباید از روش مبازه با شوری آب تا جایی که آن سرد زیر میشود راکاهش داد و از این روش برای کاهش شوری آب استفاده نمود .

  از استواهای عربی تا کناره های در یای شرقی خط کشی شده راه حلهای سود مندی برای رفع شوری ناحیه خشک مورد تحقیق قرار گرفته اند در تعدادی از این مساحت زمینها راه حلهای مختلفی است که مورد قبول قرار گرفته اند و در محلهای دیگر هنوز در بعضی مواقع نیاز به دادن پاسخهایی برای آنها می باشم .

  یونجه به پیشگیری زهکشی عمیق درحدود 94/ در سال پیشگیری می کند در R  درویکتوریا  A.R در کشاورزی یا زراعتی ویکتوریا در کار به وسیله GRDC مورد حمایت قرار گرفته است تخمین زده شده که زیانهای زهکشی در گونه های یک ساله در ان محیط احتمالا از 55 تادر هر 10سال در زیر یونجه رخ داده است .

  راه حل هایی برای رفع شوری زمینهای دیمی

  G-g پرورش دهندگان غلات و دانه های و حکومت دولت متحد ه از طریق grdc از میان rd در استرالیا برای تولید پیشرفت راه حلهای خوب در کاهش شوری سرمایه گذاری می کند .

  Grdc یک شریک و چهره اصلی به حساب می آید به عنوان یک برنامه ملی تنظیم شوری در زمینهای بی آب و آن مطمئن است که فعالیت های ما هماهنگی خوبی را بین نمایندگی های بازرگانی وابسته به تجارت خار جی را خواهد داشت سرانجام – کشاورزان نیاز به قبول اصلاحات کشاورزی فعالیت  های مختلف کشاورزی خواهند داشت .

  همچنین فلسفه معماری و سرمایه گذاری Grds راه حلهای زیاد و سود مندی را در این زمینه پیدا کرده اند.

  راه حلهای برای تولید سودمند

  ما تنها میتوانیم از قبول این روشها در کاهش زهکشی عمیق انتظار داشته باشیم

  بنابر این در کاهش پیشرفت درجه شوری در ناحیه های بی آب و خشک خود کشاورزان از هر شایسته ترین برای دست یابی این پیروزیهای در زمینه است که وسیله ای به اصلاح آب مورد استفاده در زمینهای کشاورزی قطعه بندی شده است مطمعنا بیشتر آب برای منظور تولید خوب مصرف مورد استفاده میشود که دسترسی ذخایر منطق زیرین در آبهای زیرین کمتر است .

  چه مقدار زهکشی

  محققین توسط grdc مورد حمایت قرار گرفته اند کشف کرده اندکه کجا و چه مقدار زهکشی عمیق در عمق سیستم از مختلف کشاورزی در مناطق دانه کاری شده موثر و در عمق زمین اتفاق می افتد آب زیر زمین در زیر منطقه کاسته شده یا ریشه کاری شدهموثر درتغذیه زیر زمینی آنها کمک شایانی می کند آنها از نظر جغرافیایی راه حلهایی را برای پتانسیل موثر که احتمالا درک بهتر و مطلوب موثر می باشد را که شکار ساخته اند و همگانی آن را فهمیدند که نمک در این محلها معین شده بود و این راهی مستعد برای مهیا کردن راه های به سوی آلخیز داری بود و آنها ابزارهایی را برای توانایی کشاورزان در اندازه گیری و نظارت بر زهکشی عمیق در زمینهای زراعتی را توسعه دادند .

  مسئله دیم سازی (دو بخش کردن)

  هدف از تحقیق grdc توسعه سیستمها درکاهش عمیق در نصف بیشتر زمینهایی که دانه ها را اصلی در آن قرار گرفته اند grdc تصدیق کرده است که دستیابی به این هدف یک بلند پروازی بیش نیست و این یک راه حل اصلاح میزان آب در این زمینها نخواهد بود .

  و اما اعتقاد دارند که آن یک راه طولانی مدتی برای به حداقل رساندن رشد توسعه در مناطق بی آب شور است.

  بیشتر منابع زیر ین ریشه های عمیق گیاهان چند ساله یک راه حل اصلی را سودمند به معرفی منابع زیرین یا ریشه های عمیق گیاهان می باشد فعلیت رشد گیاهان در تابستان در زمینه ها و سیستم های زراعتی صورت بگیرد برای مثال چریدن دائم گیاهان توسط حیوانات موجود رشد آنها در دوره های 2تا5ساله میشوند آنها از آبهایی که در زیر ریشه های محسولات یکساله نفوذ کرده اند تغذیه می کنند و این گیاهان چند ساله هستند هنگام برداشت از این زمینها به آنها اجازه میدهند که به راحتی بیرون کشیده شوند و انتقال داده شوند قبل اینکه دوباره مانده و ثابت شوند استفاده به هنگام از محصولات تابستانی چون ذرت خوشهای که در استرالیای جنوبی تحت پروش می باشد است و هم چنین بوته هایی که بلند و باد شکن هستند و خود زمینهای کشاورزی خود علتی در کاهش زهکشی عمیق میباشد عمدا دانه محصولات گیاهان چند ساله در طول استفاده از تکنو لوژی نظارت بر خرید فروش یونجه های کاسته شده مورد مطالعه قرار داده و همچنین خرید فروش انها به طور متناوب باعث کاهش زهکشی عمیق است .

  راه حلهای اساسی علوم مهندسی برای حل شوری زمینهای دیمی

  هیچ نوع راه حل مشابه آن برای حل مشکل شوری مبارزه با شوری در کل استرالیای جنوبی وجود ندارد .

  سر انجام برای کنترل شوری کشاورزان احتیاج به یک سری موزاییک های کشاورزی خواهد داشت که بهتر بتواند در زمینهای کشاورزی تمرین و فعالیت داشته باشد بیشتر ریشه گیاهان جند ساله و همچنین علوم مهندسی و دیگر راه حلها و ابزارهای نظارتی مثل تکنولوژی صحیح کشاورزی از جمله احتیاجات آنهاست.

  Grdc  در این تحقیق علمی پیشنهاد کرده تا کشاورزان با همدیگر مشارکت داشته باشند تا یک راه حل خوبی را برای سیستم های مفید زمینهای کشاورزی پیدا کنند.

  راه حل خود کشاورز

  مشارکت دو یا چند کشاورز در تمام مدت جریان تحقیق و برسی او را مطمئن ساخته که سیستم های توسعه یافته ای در صنعت مثل صنعت معتبر و سودمندی دیده شده است بنا بر این سریعا آن را تصویب کرده است.

  GRDC یک ابتکار مهمی در (WA)و(SA) در یک میلیون هکتار در آینده را اثبات کرده است .

  این برنامه به کشاورزان در کنتل تغذیه محصول در مزرعه خصوصیتشان کمک خواهد کرد .

  طرح آخرین تحقیق برسی مشخص شده و اتباط برنامه در TOPCOP با همدیگرمشخص شده است .

  طرح کنترل که در حال پیشرفت هستند به کشاورزان یا گروهی از کشاورزان کمک کرده و آنها را در کنترل تغذیه و اقدامات مقتعی که باید انجام دهد توانا ساخته است بنابراین آنها میتوانند به کنترل تغذیه مطلوب گیاهان خود در مزرعه خصوصیتشان اقدام کنند .

  همچنین یک تحلیل اقتصادی خوبی برای اتمام نتیج موجود یرای تحقیق درروی زمینهای زراعتی مورد استفاده قرار گرفته است و احتمالا بر آورد شده که با برخود با بعضی از این تغییر نظرات در مورد کل مزرعه بتوان کاری انجام داد .

  اهمیت و شگفتی مسئله شوری نوع ترکیب شان بوده وراه حلی که به ترتیب مورد اجرا قرار گرفته وسیله ای برای رسیدگی و دیتیابی به پیروزی است که در این دسته از WA دیده شده اند.

  اتفاقی که در طی یک مسافرت افتاد موجب آشنایی با رئیس شرکت تحقیق توسعه حبوبات بود.

  من به علت به سنوم ادامه دادم که یک عده زیادی نمونه های کلاسیکی از ناحیه های نامطلوب پیدا کنم چون شستشوی نمک با آب گرم و دریاچه های نمکی و چمن زارهای خشک از آن جمله اند .

  آقای ZAHA گفت:

  به هر حالت برخورد با آبهای زیر زمین که حجم آن رو به افزایش می باشد افزایش درجه شوری خیلی دشوارتر از آن بوده اند.

  من تحت تاثیر ابتکارهای کشاورزان قرار گرفته بودم و با آنها گروهی از زمینهای استحفاظی را ملاقات کردیم و همه آنها به کسی اختصاص یافته بود که اشتبهات دیگر تکرار نشود .

  MRGAHA گفت مهمتر از هر چیزی آن راه حلهایی را پیشنهاد کردند و در تمام این مدت آنها عقلشون را با همدیگر یکی کردند که می توانست موجب نزدیکی در اصول کشاورزی به کنترل درجه شوری در یک مقیاس بالا خواهد شد .

  او گفت :GRDCمتمم و جریمه به 125دلار به پروژه و طرح RAD بری توسعه راه حلهایی برای کنترل شوری و آن یک شریک و مهره اصلی در برنامه ملی شوری زمینهای خشک NDSP است.

  بعد از توریه آقای laha به طور آشکار شرح داد که آنجا راه حلهای کاملا معین و مشخص به کنترل موضوعات فوق العاده پیچیده مجموعه زمینهای کشاورزی نبود برای مثال :

  با مبارزه با شوری بعضی از کشاورزان مجبور بودند که آب کمتری استفاده کنند تا از آب بیشتر و تغییر دادن طبیعت  طول کاشتن محصولات در تابستان و قرار دادن ساحل ها یا در زهکشی عمیق و کاشتن گیاهان چند ساله و درختان و نشان دادن روشهای منظم کشاورزی از آن جمله اند.

  در طی دو روز من نگاه دید خود را عمیق تر کردم و من حال بهتر می توانم از دست موضوع مسئله شوری و پیچیده گی آن وآراستن راه حلهای ممکن قدر دانی کافی داشته باشم.

  طرح ریزی به وسیله نقشه

  اینجا به مثالهایی از سرمایه گذاری توسط grdc در مورد تحقیق و نظارت برکنترل دیمهای شوری اشاره شده اند.

  1-   این خواص از آب جنگلهاو چمن زارهایی را که سراشیی زمینهای کشاورزی فشار می آورد (تحت فشار قرار می دهد)

  2- کیفیت آب و تعداد نیتروژن در گردش زراعتی و مفید گیاهان معین کرده که آب بیشتر در جهت کارایی و سود بخش استفاده شود .

  یونجه به کسر آب در روز مواد معدنی کمک میکند

  پرورش و اصلاح یونجه در نواحی جنوبی غربی استرالیا انجمن تحقیق و توسعه as

  پرورش یونجه و ارزیابی طرح های کشاورزی – nsw زراعتی کوپن لندو DDI وکوپن هاند

  اصلاح و بهبودی یونجه CSIRO مشترکا با RIRDC سرمایه گذاری کرده اند

  چه محدودیت هایی برای استفاده از آب برای محصولات یک ساله چمن زارها وجود دارد(کشاورزیWA )

  سودها و جریمه ها برای کاهش تخمه محصولات بعد از یونجه CSIRO

  گردش نیتروژن و علم حرکت اجسام ( آب وخاک ورشد گیاهان در زمینها ورشد نمک در روی خاکهای دو نمایی دو جزیی

  تولید و سودهای محیطی از طریق نگه داشتن آب گیرهای زیر خاکی از طریق ریشه عمیق چمن زارهای سبنو

  آب در بهره گیری صحیح از سیستم محصولات مخصوصا برای اثبات خواص آب روی دشتهای

  چیدن محصولات تابستانی –کشاورزی(WA   (

  انتقال صحیح یونجه در حال استراحت به مرحله درو CSIRO

  پرورش برای تحمل درجه شوری و ناپایدار زیستی –دانشگاه آدلابد

  چیدن حبوبات چندین ساله دانشگاه WA که مشترکا WRROC-RIRDC سرمایه گذاری کرده ابد

  تملید و توسعه محصولات در حال رشد در کنار بوتهای که بلند است یعنی باد شکن می باشد و به نظم در آوردن سیستم های کشاورزی

  کنترل ونظارت بر خاک و سطح کیفی آب

  تغییر مخازن آب نواحی حاصل خیز زمینهای غربیNSW

  تناسب گردش زراعتی از طریق کنترل تغذیه به وسیله بالا بردن حجم آب در یونجه –دانشگاه EHARLES STURT

  نظارت بهتر گردش زراعتی (گندم –باقالای- مصری –یونجه)برای توسعه و بهبود آب نیتروژن در جهت سود بخشی و ارزیابی و کیفیت موضوع می باشد.

  چمنزارها یا گیاهان چند ساله همیشگی برای چیدن و نظم بخشیدن سیستم های کشاورزی است . دانشگاهWA

  یونجه هم زمان تحت نظارت آب خاک مرسد . دانشگاه WA

  گردش زرعتی بهتر یونجه برای چیدن محصولات مطلوب در ناحیه شمالی استرالیا . کشاوری WA

  روش تولید یونجه در گردش زرعتی مطلوب برای تغذیه مطلوب محصول در WA است.

  استفاده از سبزیها چند ساله به نظارت احتیاج دارند که منجر به کاهش مخزن آب در چمن رارها و گردش زراعتی محصول می باشد.

  مدیریت یونجه بر آب وتولید غله ها مبنی برآمیخته شدن سیستمها و اصولهای کشاورزی است .

  یک وسیلهای برای تغییرزهکشی عمق خاک CSHRO

  تناسب و عدم اقتصاد در منطقه زمینهای دیمی . دانشگاه WA

  اصلاح زمینهای پر آب و استحکام نمک ها در گندم زارها .دانشگاه WA

  جدا سازی درخت لولز محصولشان – داتشگاه WA

  اجرای چیدن صحیح محصول در مراحل جدید سیستم های کشاورزی CSIRO

  کاهش تغذیه سیستمهای کشاورزی یونجه

  یک میلیون هکتار برای آینده صنایع اولیه وزارت WAمشترکا با سرمایه گذاری CWRRD

  سیستم کشاورزی با تغذیه پایین تر و نامطلوبتر برای کشاورزی WA

  ارزیابی شدید از زهکشی عمیق روی تولیدات محصول

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی, مقاله در مورد تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی, تحقیق درباره تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی, مقاله درباره تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله مبارزه با شوری در زمین های خشک و دیمی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت