تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی

تعداد صفحات: 20 فرمت فایل: word کد فایل: 25424
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: علوم سیاسی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی

  انقلاب فرهنگی

  جایگاه علم در هرجامعه ای نشانگر رشد فکری وفرهنگی مردم آن سرزمین است وتوجه به دانش از دیدگاه فرهنگی اسلامی چنان روشن است که نیازی به توضیح نمی باشد. انقلاب اسلامی نیز به فرموده امام ( ره ) انقلاب فرهنگی بودکه برای هدایت این جریان نهاد شورای عالی انقلاب فرهنگی به وجود آمده ، اما مشکلات عدیده ، درمسیر این حرکت موجب گردید آنچنان که انتظار            می رفت ، وضعیت رضایت بخش حاصل نشود .

  از طرف دیگر رهبری انقلاب که سکان دار حرکت کلی درجامعه اسلامی است این ضعف رادر جامعه ومحیطهای علمی لمس نمودند وبرای جهت دادن به کاروان علم وعالمان رهنمودهایی ارائه کردند .

  چون موضوع خیلی اهمیت داشت وباید درهمه سطوح انجام می گرفت رهبر معظم درپاسخ نامه اهل قلم چنین فرمودند :

  باید «تولید نظریه وفکر» تبدیل به یک ارزش عمومی درحوزه ودانشگاه شود ودرقلمروهای گوناگون عقل نظری وعلمی ، از نظریه سازان ، تقدیر به عمل آید وبه نوآوران ، جایزه داده شود وسخنانش شنیده شود تادیگران نیز به خلاقیت واجتهاد تشویق شوند . باید ایده هادرچارچوب منطق واخلاق ودرجهت رشد اسلامی بایکدیگر رقابت کنند ومصاف دهند تاجهان اسلام ، برای تحقق منویات رهبری دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان یکی از مراکز بزرگ ومهم ایران اسلامی درصدد بر آمد فضای نامناسبی ایجاد نماید . بدین منظور بلافاصله بعد از صدور پیام رهبری اقدام به اجرای آن نمود .

  ابتداء با صدور بیانیه ای به ندای رهبری لبیک گفت وسپس مراکز پژوهشی وفرهنگی رامکلف به انجام آن نمود . باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان کی از بازوهای پژوهشی دردانشگاه آزاد اسلامی با توجه به دراختیار داشتن نیروهای جوان ونخبه کشور فعالیتهای خود را شروع کرد .

  لذا معاونت فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان مهمترین فعالیت خود راطرح مباحث مربوط به تولید فکر واندیشه وجنبش نرم افزاری قرار داد ، ضمنا برای همه جانبه نمودن این حرکت علمی وبه کارگیری همه نیروهای علمی درسطح کشور اقدام به برنامه ریزی وبرگزاری همایشهای منطقه ای نهضت تولید علم نمود که حاصل آنها دریک کنگره بین المللی به نمایش گذاشته خواهد شد وباتوجه به همت مسؤلین دانشگاه آزاد اسلامی ودیدگاههای آنها وریاست محترم باشگاه پژوهشگران جوان این حرکت تا زمان تحقق اهداف ، استمرار خواهد یافت واساتید واندیشمندان شرکت کننده وعلاقمند دریک ستادی به فعالیتهای خود رادر قالب میز گردها وکارگاههای آموزشی وهمایشها وکنگره های و . . . . ادامه خواهند داد .

  برنامه سالانه فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان که برای سال 1384 نوشته شده است بیشتر به موضوع نهضت تولید علم توجه دارد ویک برنامه پیشنهادی است که به کلیه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ می گردد و واحدها به هر میزانی که می توانند آن رااجرا خواهند کرد . این برنامه باتوجه به موارد زیر تهیه وتدوین شده است :

  نقش ستادی باشگاه مرکز ، بدین معنی که باشگاه مرکز ، نقش بسیار کم درامور اجرائی وبیشتر نقش برنامه ریزی وهماهنگ کنندگی راایفا خواهد کرد .

  دفاتر وشعب باشگاه درواحدهای دانشگاهی در چارچوب این برنامه استقلال وآزادی عمل دارند . بنا براین باتوجه به امکانات وتوانائیهای واحد وخواست اعضاء باشگاه درانتخاب واجرای هر مقداری از این برنامه سالانه آزادی عمل وجود دارد .

  ایجاد وحدت رویه درکلیه دفاتر وشعب باشگاه که درچارچوب این برنامه فعالیتهای فرهنگی سیاسی اجتماعی ‌ اسلامی خود راشکل خواهند داد .

  سعی درجابجا نشدن اعضاء ومسؤلین دفاتر یک واحد دانشگاهی (‌ به خاطر فعال نبودن دفتر باشگاه درآن واحد )‌ به شهر دیگر که مستلزم صرف وقت وانرژی وهزینه می باشد .

  5 برنامه تنظیم شده درحوزه معاونت فرهنگی باشگاه بسیار ساده ومختصر می باشد تامجریان واعضاء باشگاه برای اجرای آن رغبت بیشتری نشان بدهند .

  6 اصولا در برنامه های فرهنگی دانشجویان همیشه به عنوان مستمع منظور می شوند در حالیکه در برنامه معاونت فرهنگی باشگاه سخنرانان وتهیه کنندگان مقالات وارائه دهندگان ومجریان خود اعضاء باشگاه

  می باشند ودراین امر باعث ایجاد حرکت وتلاش برای مطالعه ، پژوهش ، مقاله نویسی ، مدیریت ، ایجاد انگیزه واحساس مسؤلیت درشرکت کننده می شود .

  7 برنامه فرهنگی باشگاه برای جوانانی که از نظر استعداد ،‌فهم ودرک وضریب هوشی ، مشابه  هستند ، نوشته شده ومی تواند بین جوانان ایجاد رقابت نماید .

  اهداف فعالیتهای فرهنگی باشگاه

  جوانان به طور اعم وتیزهوشان به طور اخص تشنه یاد گیری وکسب اطلاعات علمی فرهنگی هنری وسیاسی هستند . به منظور ایجاد یک پایگاه مطمئن فرهنگی ودینی برای جوانان ، حوزه معاونت فرهنگی باشگاه پژوهشگران جوان فعالیتها ی خود را به شرح زیر سازماندهی وبرنامه ریزی خواهد کرد .

  1 آشنائی اعضاء بامفاهیم کلی « نهضت تولید علم » ، « جنبش نرم افزاری » و « آزاد اندیشی »

  2 آشنائی اعضاء با محورهای استخراج شده در متن پیام رهبری درمورد نهضت تولید علم وهدایت فکری آنان به طرف تحقیق وپژوهش درمورد این محورها

  3 آشنائی اعضاء باشگاه با مسائل دینی ، اعتقادی ، اخلاقی ، احکام

  4 آشنائی اعضاء با منابع وکتب منتشره درموضوعات اسلامی

  5 آشنائی اعضاء با راه وکار پژوهش درمسائل دینی واعتقادی

  6 شناسائی مشکلات فکری جوانان ، پاسخ به سوالات وشبهه های موجود آنان ، در حد توان باشگاه که درنهایت به آرامش فکری جوان منجر می شود .

  7 ارتقاء سطح فکری اعضاء نسبت به مسائل علمی وآشنا نمودن آنها به آخرین پیشرفتهای دانش بشری

  8 پر کردن اوقات فراغت اعضاء یا اجرای برنامه های صحیح وسالم از قبیل برگزاری اردوها وفعالیتهای سمعی وبصری

  شورای فرهنگی باشگاه

  1 اعضای ثابت : معاون فرهنگی ومشاورین باشگاه‌‌‌‌‌

  2 اعضای مدعو : 2 یا 3 نفر به صلاحدید شورای باشگاه دعوت خواهند شد

  وظایف شورای فرهنگی :

  1 سیاستگزاری وبرنامه ریزی درجهت رسیدن به اهداف فوق

  2 بررسی وتصویب پیشنهادهائی که در رابطه با فعالیتهای فرهنگی به حوزه معاونت فرهنگی می رسد

  اهم فعالیتهای فرهنگی :

  1 برگزاری نشستهای علمی در مورد نهضت تولید علم به شکل جلسات پرسش و پاسخ وبر گزاری میز گردهایی در خصوص اندیشمندان

  2 نظر خواهی از اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان در مورد مفاهیم نهضت تولید علم وانتشار به شکل کتاب نظرات اندیشمندان

  3 برگزاری مسابقات کتابخوانی با تعیین کتب سودمند مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و . . . .

  4 حفظ ارتباط مستمر با اعضاء از طریق تهیه وارسال متونی در معرفی مناسبتهای مذهبی ملی به اعضاء .

  5 برگزاری همایش به مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی همراه با فراخوان مقاله از اعضاء

  6 اهدای جوایز به نفرات برتر مسابقات وهمایشهای مختلف از قبیل سفرهای زیارتی ، بورس تحصیلی ، تخفیف در شهریه و . . . .

  7 تشکیل جلسات ماهانه برای اعضاء باشگاه در دفاتر باشگاه واقع در واحدهای دانشگاهی که درآن اعضاء بتوانند سوالات خود را در زمینه های مختلف مذهبی ،‌سیاسی ، اجتماعی و . . . مطرح وتوسط صاحبنظران پاسخ لازم داده شود .

  8 بر گزاری اردوهای فرهنگی سیاحتی زیارتی

  9 برگزاری اردوهای علمی آموزشی پژوهشی

  10 تجهیز دفاتر باشگاه در واحدهای دانشگاهی به امکانات پژوهشی روز مانند کامپیوتر و نرم افزارهای مفید .

  11 برگزاری نمایشگاه عکس ،‌کتاب ، مقاله و نقاشی از آثار اعضای باشگاه .

  12 انتشار نشریه حاوی فعالیتهای باشگاه وهمچنین فعالیتهای علمی فرهنگی هنری سیاسی خلاقیتها وموفقیتهای اعضاء باشگاه .

                  برنامه های معاونت فرهنگی در سال 1384

  معاونت فرهنگی به موازات معاونت پژوهشی جهت ارتقاء سطح علمی وارتقاء آگاهی در زمینه فرهنگ اسلامی حرکت می کند بدین لحاظ برای محتوا بخشیدن به برنامه های فرهنگی وغنی سازی آن برای سال 84 برنامه پیشنهادی زیر را تهیه وبه تمام دفاتر باشگاه درسراسر کشور ارسال می نماید.

  1 برگزاری نشستهای علمی در مورد نهضت تولید علم به شکل جلسات پرسش و پاسخ وبرگزاری میز گردهایی در خصوص اندیشمندان

  برای استمرار مباحث علمی در موضوعات نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری جهت استفاده از آخرین تحقیقات علمی در این مورد مناسب است از این تحقیقات مطلع شد بدین منظور ترتیب دادن وبرگزاری سخنرانی ها ومیز گردها اهمیت خود را نشان می دهد . ( ضمیمه شماره 4 راهنمای برگزاری نشست علمی )

  برخی از عناوین ضروری برای طرح در مراکز دانشگاهی جهت دعوت از اساتید برای سخنرانی پیشنهاد می شود :

  تعریف واژه علم

  چگونگی تولید علم

  مقصود از جنبش نرم افزاری

  آزاد اندیشی چیست وچگونه می توان آن را تبیین کرد ؟

  علت پایین بودن میزان تولید علم وموانع اصلی تولید علم در ایران چیست ؟

  چگونگی بومی شدن علم وتاثیر آن بر روند تولید علم

  2 نظر خواهی از اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان در مورد مفاهیم نهضت تولید علم و انتشار به شکل کتاب نظرات اندیشمندان

  « نهضت تولید علم » ، « جنبش نرم افزاری » و « آزاد اندیشی » مفاهیمی هستند که از بهمن ماه سال 1381 طی سخنرانی رهبر انقلاب در جمع اعضای انجمن قلم ایران وارد عرصه علمی کشور شده است . دانشگاه آزاد اسلامی هم از ابتدا آمادگی خود را برای حضور در این نهضت با انجام      فعالیت هایی اعلام نموده است . یکی از این فعالیت ها برگزاری نخستین کنگره بین المللی نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی می باشد که درفروردین ماه 1384 برگزار خواهد شد . کمیته علمی این همایش بر عهده ی باشگاه جوان می باشد .

  با توجه به نیاز اساسی کشور در شرایط منونی به تبیین راهکارهای توسعه ای ، روشمند نمودن نظریه های علمی فرهنگی اقتصادی اجتماعی و . . . ، تلاش برای تعیین شاخص های عملیاتی وتولید علم وفکر از طریق استفاده از ظرفیت های مراکز علمی و پژوهشی ،‌باشگاه پژوهشگران جوان اقدام به برگزاره ده همایش منطقه ای تحت عنوان « نهضت تولید علم ، جنبش نرم افزاری و آزاد اندیشی » در مناطق ده گانه دانشگاهی کشور نموده است که امید است جنبش فکری عظیمی را درسطح مملکت به راه اندازد .

  در چنین نهضت عظیمی آنچه بسیار مهم است استفاده از نظرات محققان واندیشمندان جوان میباشد که وارث جامعه علمی آینده ایران اسلامی هستند وباشگاه پژوهشگران جوان محل تجمع چنین جوانانی است که باید از ابتدای نهضت مشعل دار و روشنگر مسیر باشند .

  دراین راستا باشگاه پژوهشگران جوان به عنوان کمیته علمی کنگره برآن شد تا مجموعه ای حاوی نظرات ودیدگاه های دانشمندان وصاحب نظران داخلی را پیرامون این نهضت گرد آوری ، تدوین وسپس منتشر نماید . انتشار این مجموعه مرجعی ارزشمند برای جهت یابی فعالیت های آتی مورد نیاز همگان خواهد بود .

  به همین منظور کمیته علمی کنگره ابتدا جمع آوری نظرات از روسا ، دبیران مناطق دهگانه وروسای محترم واحدهای دانشگاه رساند وحال منتظر دریافت نظرات اندیشمندان جوان می باشد تا مجموعه دیگری به چاپ رسد .

  فرم مورد نظر برای دریافت نظرات اعضاء در برنامه حاضر می آید .

  3 برنامه های ماه مبارک رمضان

  معاونت فرهنگی باشگاه برای ایام ماه مبارک رمضان پیشنهاد اجرای برنامه هایی خاص را برای دفاتر پیش بینی می کند به طوریکه اعضاء به روشنی دریابند که این ماه با دیگر ماههای سال تفاوت دارد . برنامه های پیشنهادی در جدول زیر آمده است در صورت تمایل به برگزاری هر یک از آنها در جدول درخواست برنامه آنها را وارد و به باشگاه مرکز ارسال نمایید .

  4 برگزاری مسابقات فرهنگی پژوهشی

  1 برگزاری مسابقات کتابخوانی با تعیین کتب سودمند مذهبی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی

  2 قرآن

  3 کامپیوتر

  4 بزرگداشت شخصیت های بزرگ علمی و فرهنگی و . . .

  5 کارگاه پژوهش های فرهنگی و روش های تحقیق آن

  هر محققی نیاز به استفاده از روشهای تجربه شده دارد . برای آشنائی اعضاء جهت تحقیق در موضوعات علوم اسلامی نیاز به استفاده از روشهای تجربه شده تحت عنوان کارگاه پژوهش های فرهنگی در نظر گرفته می شود .

  ( ضمیمه شماره 3 راهنمای برگزاری کارگاه پژوهش های فرهنگی وروش های تحقیق )

  کارگاه با هدف :

  الف ایجاد زمینه برای تحقیق ومطالعه در علوم اسلامی

  ب آشنائی با منابع مطالعه وتحقیق

  ج سیر مطالعاتی وتحقیق در اعتقادات و موضوعات دینی

  د هدایت یک عضو جهت به دست آوردن پاسخ مورد نیاز خود با مراجعه به منابع

  6 همکاری اعضاء در پروژه های فرهنگی باشگاه

  1 پروژه فرهنگی « جلوه های نور » زندگینامه ائمه اطهار ( ع )

  2 پروژه نظر خواهی از اعضاء باشگاه پژوهشگران جوان

  3 تهیه CD  قرآن با همکاری اعضاء جهت استفاده در برنامه های مختلف باشگاه

  4 تهیه جزوات تحقیقی در موضوعات اعتقادی ، اخلاقی ، تاریخی و احکامی

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

تحقیق در مورد تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی , مقاله در مورد تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی , تحقیق درباره تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی , مقاله درباره تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی , موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله انقلاب فرهنگی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت