تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی

تعداد صفحات: 54 فرمت فایل: word کد فایل: 25543
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تاریخ
قیمت قدیم:۱۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۲,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی

  تاریخچه مرمت :

  مرمت را می توان همراه معماری به حساب آورد و به این مفهوم از همان زمانی یک بنای شکل گرفت مرمت آن بنا هم کم کم خود را نشان داد . به این ترتیب چه در ایران و چه در دیگر ممالک و تمدنها مرمت همواره وجود داشته است مثالهای که در این زمینه برای این سرزمین می توان نام برد به تغیر کاربری چهار طاقی ها و آتشکده ها و کلیساها به مساجد یا به توسعه مساجد مثل مسجد جامع اصفهان و به اندود کردن و بررسی سالانه بام ها در بناها اشاره کردو یا استفاده از پشت بند در بیشاپور پس از ساخت بنا برای جلوگیری از رانش طاق .

  آنچه را که به عنوان مرمت به معنای امروز خود می شناسیم را می توان در قرن 18 میلادی در اروپا جستجو کرد در اینجا سعی می کنیم که بخش از آن را بصورت خلاصه و نظریات برخی از مهمترین افرادی را که در این مقوله تلاش داشته اند را می آوریم .

  اعلام رسمی حفاظت از آثار باستانی توسط کنوانسیون ملی فرانسه به سال 1794 تاثیر به سزایی در اروپا بر اصل احیای بناها در شکل کالبد و عملکرد در گذشته و روشهای مختلفی را نیز برای تحقیق این هدف دنبال کرد . در سه دهه اول قرن 19 میلادی معیار و روشی برای مرمت اعمال شد که در آن به لحاظ بعد زمانی اولین تصویر حاصل از امر مرمت عبارت بود از اتخاذ روش ها و راه حل هایی که بتوان با استفاده از آن بخشهای اصیل بنا را از بخشهای مرمت شده تشخبص داد . با فراز و نشیب های متعددی که در تئوری های مرمت پیش آمد بالاخره به سال 1931 ، کنگره بین المللی آتن ، اصول و مبانی مربوطه به مرمت را جمع آوری و مدون کرد . منشور آتن  توصیه اکیدی بر مراقبت و استحکام بخشی آثار کرده و استفاده از ابزارهای فنی و سیستم های سازه ای در کاملاً مدرن را مجاز شمرد و یک سال بعد در سال 1932 آقای گوستاو جوانونی در ایتالیا باز نگری جامعی بر آن ارائه داد . شاخص ترین تئوری او در ارجح شمردن ارزش سندی و تاریخی بنا بر ارزش کالبدی و شکلی آن است . اصل فوق در منشور مرمت کشور ایتالیا کاربردی عمده یافت . این نظریه مرمت علمی نامیده می شود و در آن تمامی  عناصر با ارزش هنری با هر سابقه تاریخی مورد حفاظت قرار می گیرند .

  گرایش به ایجاد وحدت سبکی و یا باز گرداندن بنا به فرم اولیه ، سایر موارد را نادیده نمی گیرد و به عبارتی تمام الحاقات جزء قشرهای تاریخی محسوب می گردند ، ضمن اینکه نیازهای جدید عملکرد بنا بر آورده می شوند .

  بدلیل ابعاد وسیع بازسازی در بین سالهای 1945-1943 مرمت علمی فاقد کارآیی لازم بود و آن زمان غیر قابل قبول اعلام می گردد . بدیهی است که بنای معماری فقط یک سند تاریخی نیست بلکه در وهله نخست اثری است با شکلی مشخص که بیانگر یک ارزش هنری و معنوی می باشد و به همین دلیل دارای اهمیت مضاعف می شود یعنی در واقع ارزش هنری بنا اهمیت می یابد و تمامی ارزشهای دیگر زیر مجموعه آن قلمداد می شوند و از همین جا مرمت مدرن بر مبنای نظری آن بر کیفیت وحدت شکلی بین اقدام خلاقانه جدید و بنای قدیم نیز جزء اهداف عمده تلقی می گردد .

  حال سخن را خلاصه کرده و به نظریه های مهم در مرمت می پردازیم .

  تئوریسین های مشهور مرمت

   1- اوژن ویوله لودوک (1879- 1814)

  معمار فرانسوی و یکی از فعالترین مرمت کنندگان آثار تاریخی جهان مطرح است . وی در کار مرمت به ابعاد اقتصادی و بهداشتی توجه داشت . بنا به عقیده وی ، بنا های تاریخی باید از بناهای اطراف پاک رها شوند تا بتوان به اهمیت آنها بیشتر پی برد . او دو نظریه عمده را مطرح کرد :

  الف : نظریه پویایی ماده در ساختمان : ماده بی جان برای برخورداری از روح و روان باید به صورتی به کار گرفته شود که معمار در نظر دارد .

  ب: نظریه سبک و زمان : او سبک را مجموعه از قوانین و مقرراتی می داند که با توجه به تکنولوژی زمان و در زمان تعریف می شود . اصولی را که در این رابطه بیان می کند شامل موارد زیر است .

  یکم : حذف بخش های اضافه شده به بنا پس از تاریخ اصلی آن

  دوم : تکمیل یا احداث بنای فرسوده یا نا تمام بر پایه سبک گذشته بنا به صورت اولیه

  سوم : شباهت و درک اثر .

  چهارم : حفظ بنای کاملاً فرسوده و تخریبی .

  2- جان راسکین : (1900- 1818 )

  حقوقدان انگلیسی که با روی آوردن به هنر ابتدا به نقد فلسفه هنر پرداخت و سپس روی به فلسفه اجتماعی آورده راسکین با دیدی کاملاً هجران زده به گذشته و با الهام از گذشته سعی بر آن داشت تا تحولی اساسی در اندیشه فرهنگی مردم ایجاد کند . معروف ترین اثرش « هفت مشعل معماری » است که در سال 1848 انتشار یافت هفت مشعل وی عبارت اند از :

  حقیقت ، ایثار ، قدرت ، زیبایی ، زندگی ، خاطره و اطاعت

  راستین با اقدامات خود پایه گذار دو نظریه عمده در امر مرمت شد . این دو نظریه شامل نظریه . 

  الف : منظم سازی

  ب: نظم اندام وار است .

  راسکین بر مبنای نظریات فوق اصولی را مطرح ساخت که در مرمت موثر واقع شد که عبارتند از :

  یکم : اصل فنا پذیری

  دوم : اصل عدم تکرار

  سوم : اصل عمر و اعتبار

  چهارم : اصل عدم دخالت

  پنجم : اصل مرمت آئینی

  3- کامیلو بویی تو: (1914-1846)

  محقق و معمار ایتالیایی که پدر مرمت شهری جدید نامیده می شود .  او اولین شخصیتی است که در باز زنده سازی توجه به مفاهیم معماری را جایگزین تبعیت از ویژگیهای شکلی – سبکی بناهای در دست تعمیر کرد . « نکاتی پیشنهادی وی در مورد مرمت شهری تأثیر زیادی در تدوین و شکل گیری اولین منشور معماری داشت » .

  نظریات بویی تو را می توان به دو مورد خلاصه کرد :

  الف: جایگزینی مفاهیم معماری به جای ویژگیهای شکلی و سبکی : مفهوم معماری مهم است نه سبک و شکل آن .

  ب: فراتر از زمان بودن بنا ها و مجموعه های تاریخی : دمیدن روح جدید به کالبد قدیم سبب می شود تا بنا ها و مجموعه های تاریخی زنده شوند . هنگامی که یک اثر تولید می شود کاری مادی وقوع یافته است ولی بعد از یک نسل تعاملات غیر مادی و فرهنگی در اثر وارد شده و معنای فرهنگی می یابد .

  بر اساس نظریات فوق می توان اصول زیر را مطرح کرد :

  یکم : ایجاد عملکرد جدید در کالبد قدیم

  دوم : تعیین دوره مداخله در هر دوره

  سوم : تدوین مبانی اقدام

  چهارم : عدم تقلید از سبکهای گذشته معماری

  دستور العملهای مرمتی را  بر اساس نظریه ها و اصول مورد نظر بویی تو   می توان به صورت زیر مطرح کرد .

  الف : دخالت در بنا با استفاده از مفاهیم کهن ولی متفاوت از سبک قدیم

  ب: تفاوت گذاشتن بین مصالح قدیم و جدید به هنگام اقدام

  ج: استقرار نمایشگاه در کنار هر نوع اقدام برای مشخص نمودن جایگاه عناصر مداخله

  د: معرفی بنا یا مجموعه های تاریخی با استفاده از امکانات آموزشی

  ر: حک تاریخ و زمان اقدام

  ز: توصیف مراحل مداخل و بیان علت اقدام

   4- کامیلوسیت (1903-1843)

  معمار اتریشی که مهمترین اثر وی کتاب «‌هنر ساختن شهرها » در سال 1889 می باشد . بیشتر نظریات او در باب مرمت شهری است .

  5- لوکا لبترامی (1933-1854)

  معمار و نقاش ایتالیایی که به مرمت ابنیه بر اساس نقشه ها و مدارک و شواهد تاریخی می اندیشید .

  وی معتقد است به « بازسازی اصیل بنا به تشکل اولیه اش » . نظریات او تلفیقی از نظریه های ویوله لودوک و جان راسکین بوده است و شامل دو نظریه عمده است .

  الف : تعلق بنا به محیط شهری

  ب: روش مرمت تاریخی

  اصول مرمتی که داشت شامل

  یکم – بازسازی مو به مو

  دوم – حق مداخله در بنا ، مجموعه یا بافت شهری مشروط بر وجود مدارک لازم در مورد موجودیت اولیه آن .

   6- جوانونی

  در سال 1920 ریاست کمیته حفظ آثار هنری و باستانی ایتالیا را به عهده داشت .

  مجموعه دستورات او در زمینه بافت شهری مجاور مونومان ها بعدها در کنفرانس آتن 1931 تصویر و منتشر شد . او به معماری مدرن اعتقاد نداشت و آنرا بدون استیل میدانست و معتقد بود که نباید در کنار یک بنای تاریخی و باستانی بنایی امروزی بسازیم چرا که آنرا خیانت به سبک باستان می دانست 

  او معتقد بود که می توانیم در کنار معماری باستانی ، ساختمانی بسازیم و یا قسمتی ازیک ساختمان که ویران و نابود شده است ، تکمیل کنیم ، منتهی باید سبک و استیل آن بنای باستانی را اخذ کرده و بعد آن را به صورت هر چه ساده تر ، خلاصه کنیم . بنا باید از تزئینات عادی باشد و تمام اجزا آن به نحو شماتیک و خلاصه باشد . ما باید یک بنای نوتر (NEUTRE) یعنی خنثی و بی تفاوت بسازیم .

  7- جزاره بر اندی

  تئوریسین و مرمت معروف ایتالیایی مرمت را به این صورت برای ما تعریف می کند : « لحظه متدی دو باره شناسی شده کار هنری در کالبد فیزیکی آن و همچنین در دو قطب زیبایی شناسی و تاریخی بطوریکه بتوانیم آنرا برای آینده گان تحویل دهیم » .

  عقایدش بصورت موارد زیر خلاصه می شود :

  الف : اثبات و شناسایی یک اثر هنری توسط بحث انتقاده

  ب : دوباره سازی و دوخت و دوز قسمت کسر اثر هنری

  ج : دخالت بعنوان مرمت روی ماده اثر هنری انجام می شود چه به جهت نجات اثر هنری و چه به عنوان خود جسم اثر هنری .

  پیشنهادات براندی

  1- با ارزش بودن دید زیبایی شناسی که توام با نگرش تاریخی باشد .

  2- مرمت یک عملکرد منتقدانه و یک قضاوت شرط به شرط را می طلبد .

  3- مرمت به عنوان وحدت بخشیدن و تمامی دیدن اثر هنری میباشد و دخالت مرمتی بایستی قابل برگشت باشد .

  خصوصیت تجربی بودن دانش معماری باعث وجود اختلاف نظم و نقادیهای شدید بین صاحب نظران و علاقه مندان می شود . از همین رو برخی از نظریه پردازان در مورد مرمت نظریه هایی گاهاً افراطی و متفاوتی با دیگران دارند که به نظر ما این نظریات هم قابل احترام است و هم اکنون به یکی از این نظریه پردازان اشاره می کنیم که از او شناخت بیشتری نسبت به دیگران داریم .

  8-لوکور بوزیه (1965- 1887)

  نام اصلی وی « شارن ادوارد ژانره » است . نقاش ، معمار و شهر ساز سویسی الاصل که در سال 1928 یکی از اعضای اصلی چهارمین کنگره سیام بود . متذکر می شوم که نظریات او که در اینجا ذکر می شود بیشتر در باب مرمت شهری است .

  الف : نفی گذشته

  ب: معماری نمی تواند به بنایی محدود شود که در گذشته بنا شده است .

  ج : تبعیت فرم از عملکرد : کالبد باید در مقابل عملکرد مطیع باشد .

  د: منطقه بندی تنها ابراز پاسخگویی به اهداف شهر سازی جدید .

  دستور العمل های لوکوربوزیه را می توان به صورت زیر دسته بندی کرد :

  یکم : تخریب بنا ، مجموعه و یا بافت های فرسوده شهر

  دوم : جایگزین کردن بنا ، مجموعه و یا بافت های جدید بر روی بافت قدیم برای خلق فضاهای جدید .

  سوم: حفظ تعدادی محدود از بناها با ارزش به منظور پاس داشتن خاطره های شهری

  چهارم : ورود وسایل نقلیه و موتوری به داخل بافتهای شهری کهن

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی, مقاله در مورد تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی, تحقیق درباره تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی, مقاله درباره تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله کاربرد نور در مرمت آثار باستانی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت