تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه

تعداد صفحات: 5 فرمت فایل: word کد فایل: 4439
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: مهندسی صنایع غذایی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه

  بسمه تعالی

  پیشگفتار

   استاندارد نگاهداری هویج در سردخانه که بوسیله کمیسیون فنی بررسی و کنترل روشهای نگهداری تهیه و تدوین شده در بیست و سومین جلسه کمیته ملی مواد خوراکی و فرآورده‏های کشاورزی مورخ 35/9/27 تصویب گردید . پس از تائید شورای عالی استاندارد و باستناد ماده یک ( قانون مواد الحاقی به قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب آذرماه 1349) بعنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‏گردد .

   برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت‏های ملی و جهانی صنایع و علوم استانداردهای ایران در مواقع لزوم و یا در فواصل معین مورد تجدیدنظر قرار خواهند گرفت و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استانداردها برسد در هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه واقع خواهد شد .

   بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدیدنظر آنها استفاده نمود .

   در تهیه این استاندارد سعی بر آن بوده است که با توجه به نیازمندیهای خاص ایران حتی‏المقدور میان روشهای معمول در این کشور و استاندارد و روشهای متداول در کشورهای دیگر همآهنگی ایجاد شود .

   لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم استاندارد حاضر با استفاده از منابع زیر تهیه گردید .

  International standard (ISO) 166-1974

  Commodity storage manual. 1975 the refrigeration research foundation. Washington D.C. U.S.A

  American society of heating, refrigeration and air –conditioning engineers. Applications 1971

   

   

   

    نگاهداری هویج در سردخانه

    مقدمه

   بطور کلی کیفیت سبزیجات را پس از برداشت از مزرعه نمی‏توان بهبود بخشید و هدف از نگاهداری حفظ کیفیت اولیه است .

   سبزیجات کیفیت خود را به چند طریق از دست می‏دهند و فهرست ذیل نمایانگر زیانهائی است که ممکن است در فاصله برداشت از مزرعه و هنگام مصرف به کیفیت آنها وارد آید :

   - تغییرات متابولیک که با تنفس گیاه و یا رسیدن آن ارتباط دارد .

   - کم شدن رطوبت که در نتیجه آن گیاه پیر و پلاسیده میشود .

   - زخمی شدن و آسیب‏های مکانیکی

   - آفت زدگی

   - آسیب‏های فیزیولوژیکی

   - آسیب‏های مربوط به سرما و انجماد

   - تغییرات عطر و طعم

   - روئیدن و ریشه کردن

   بنابراین حفظ کیفیت هویج در فاصله بین برداشت تا مصرف , زمانی میسر است که محصول در شرایط صحیح از مزرعه برداشت شده و بطریق مناسب بسته‏بندی و حمل و نقل شود و به ترتیبی که در زیر آمده است آنرا نگهداری نمایند .

    1 هدف و دامنه کاربرد

   هدف از تدوین این استاندارد ارائه نحوه چیدن , بسته‏بندی , حمل و نقل و نگاهداری هویج میباشد .

   این استاندارد در مورد هویج نوع Daucus carota Linnaeus که در فصل زمستان برای نگهداری تولید میشود بکار میرود .

    2 شرایط چیدن و درجه‏بندی

   2 1 هویج‏هائی باید برای نگهداری انتخاب شوند که دیرتر کشت شده‏اند هویج باید موقع جمع‏آوری زیاده از حد رسیده نباشد پس از برداشت برگهای بالای هویج باید چیده شود بدون آنکه آسیبی به ریشه وارد گردد .

   2 2 در مواقعیکه هویج در هوای بارانی جمع‏آوری میشود خشک کردن رطوبت حاصله از باران ضروری است لیکن باید دقت شود تا رطوبت خود ریشه کاهش نیابد زیرا این امر اثر نامطلوب در نگاهداری آن خواهد داشت .

   2 3 محصول هویج زمینهائی که از لحاظ ازت قابل جذب بسیار غنی هستند برای مدت طولانی قابل نگاهداری نخواهند بود .

   2 4 هویجی که بمنظور نگاهداری انتخاب میشود باید کامل , سفت , سالم بوده و شروع به تولید تخم نکرده باشد ضمنا منجمد نبوده و اثری از رطوبت روی آن دیده نشود .

   2 5 هر گاه هویج را از مزرعه‏ای که دارای گل عمیق است برداشت نمایند نباید گل را از آن جدا نمود شستن هویج قبل از انبار نمودن در امر نگاهداری اثر معکوس خواهد داشت لیکن شستن پس از خاتمه مدت نگاهداری اشکالی ندارد .

    3 بسته‏بندی هویج

   3 1 هویج را میتوان در جعبه یا کیسه بسته‏بندی نمود و یا بطور غله در انبار نگاهداری کرد . هویج هر گاه بطور غله انبار شود ارتفاع انبوه هویج تابع رقم , سفتی هویج , کیفیت محموله و شرایط تهویه انبار محل نگهداری خواهد بود . حداکثر ارتفاع در مورد کیسه 3 متر و در مورد غله 1/75 متر میباشد .

   3 2 هویج نباید با میوه و سبزیجاتیکه از خود اتیلن پس می‏دهند در یک جا بسته‏بندی شود .

    4 پائین آوردن درجه حرارت

   هویج در اسرع وقت پس از برداشت باید سرد شود و تا درجه حرارتی که قرار است در آن درجه نگاهداری شود پائین آورده شود .

    5 درجه حرارت مطلوب

   درجه حرارت مناسب نگاهداری هویج صفر تا حداکثر 5+ درجه سانتیگراد میباشد بهترین درجه حرارت صفر تا 1+ درجه سانتیگراد میباشد .

    6 رطوبت نسبی

   هویج از سبزیهائی است که به رطوبت نسبی بالا نیازمند است و بخصوص در درجات حرارت صفر تا 1+ درجه سانتیگراد رطوبت نسبی هویج باید 95 درصد و بالاتر باشد در پاره‏ای موارد برای حفظ درجه حرارت از هوای سرد خارج (1+ تا 5+ درجه سانتیگراد ) استفاده میشود . و در این صورت رطوبت نسبی 90 تا 95 درصد مناسب خواهد بود .

    7 گردش هوا

   7 1 گردش هوای محل نگاهداری باید به ترتیبی باشد که درجات حرارت و رطوبت نسبی توصیه شده در این استاندارد در تمامی قسمتهای انبار بطور یکنواخت حفظ و رعایت شود .

   7 2 در انبارهائیکه هویج بصورت غله نگاهداری میشود گردش هوا باید شدید باشد .

    8 مدت نگاهداری

   چنانچه تمام شرایط بالا مورد عمل قرار گیرد از تلف شدن محصول در موقع نگهداری جلوگیری بعمل آمده و زمان نگهداری بین 4 تا 6 ماه خواهد بود .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه

  فهرست:

   

  نگاهداری هویج در سردخانه

  مقدمه

  هدف و دامنه کاربرد

  شرایط چیدن و درجه‏بندی

  بسته‏بندی هویج

  پائین آوردن درجه حرارت

  درجه حرارت مطلوب

  رطوبت نسبی

  گردش هوا

  مدت نگاهداری

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان نگاهداری هویج در سردخانه
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت