تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر)

تعداد صفحات: 218 فرمت فایل: word کد فایل: 5992
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: کتابداری
قیمت قدیم:۲۹,۵۰۰ تومان
قیمت: ۱۴,۹۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر)

  در این بخش، ابتدا به سیر تکوینی خدمات اطلاعات و کتابخانه ای  در چند دهه اخیر ونقش آن در پیشرفت و توسعه جوامع  آمریکا و انگلیس اشاره گردیده و سپس نمونه هایی  از کتابخانه های الکترونیک  و روند اجرا در چند کشور مورد بررسی قرار گرفته است.

  با بررسی تاریخ تمدن بشری مشخص میشود که کتابخانه ها بخش جداناپذیر جامعه متمدن بوده و با نحوه فکری و بافت سازمانی جامعه انسانی ارتباط نزدیک دارد.در گذشته کتابخانه شکلی سنتی داشته و کتابدار همانند یک انبار گردان مسئول نگهداری و ارائه اطلاعات به مراجعین بوده است،  با ورود به عصر انفجار اطلاعات و افزایش روزافزون حجم اطلاعات وتکنولوژیهای جدید،  کتابخانه ها باید از محیط داخلی خود فراتر رفته و روندهای سیاسی،  اجتماعی،  حقوقی و بازارهای تکنولوژی اطلاعات را مد نظر داشته باشند.

   

  آمریکا: خدمات  اطلاعات و کتابخانه ای

  در ویرایش جدید گزارش سالیانه‌ی، بخش ویژه‌ی  کتاب خانه‌ی پزشکی قرن 21 اضافه شده است که می‌توان آن را از صفحه‌ی‌یک ملاحظه نمود. با افزایش مسؤلیت‌های کتاب خانه‌ی ملی پزشکی، NLM و برای پیاده کردن سیستم‌های جدید و بسیار توانمند اطلاعاتی جهت پاسخ دهی به نیاز عموم مردم و متخصصین پزشکی،  NLM به امکانات و تسهیلات بیشتری نیاز دارد . با این حال، سال مالی 2002 پیشرفت‌هایی را در بسیاری از جهات نشان می‌دهد. برای گزینش تعداد کوچکی از انبوه مقوله‌های اجرا شده، چند گاه شما ر در این گزارش ذکر شده است .

  در سال جاری تعداد سوابق   MEDLINE به 12 میلیون رسید. در سال 2002،  MEDLINE و سایر پایگاه‌های داده، از طریق سیستم باز‌یابی PubMed، بیش از 500 میلیون بار، مورد باز دید و جستجو قرار گرفتند.

  خدمات اطلاعاتی مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولژی، روند توسعه خود را ادامه داد. برای نمونه، بانک اطلاعاتی  GenBank از بیش از00/100 گونه‌ی اطلاعاتی تشکیل شده است که 15 میلیون توالی و بیش از 14 میلیارد زوج اساسی دارد.. این بانک روزانه مورد بازدید 50 هزار محقق قرار می‌گیرد.

  MEDLINE PIUS. به عنوان‌یکی از منابع جامع و مطمئن اطلاعات پزشکی مطرح است . در سال 2002، نسخه‌ی اسپانیایی آن نیز در دسترس مصرف کنندگان قرار گرفت .

  در تقسیمات  NLM پیشرفت‌های مشابه مهّم دیگری نیز وجود داشته است که برخی از آن‌ها عبارتند از : گسترش تاریخچه‌ها در بخش  علوم و  Clinical Trial. Gov  مرکز لیستر هیل (Lister Hill)، پاسخ سریع به 11/9 از خدمات اطلاعاتی تخصصی پرسنل و قرار گرفتن این خدمات روی وب، بهره‌برداری از شبکه جدید و مرکز امنیتی نصب شده‌ی اداره‌ی سیستم‌های ارتباطات و رایانه‌ای، ارائه‌ی بیشتر برنامه‌های جدید آموزشی داده‌ورزی زیستی  (bioin formatics) و  IAIMS با استفاده از برنامه‌های موسوم به برنامه‌های برون سازمانی (Extramural)  موفقیت‌هایی مذکور و بسیاری دیگر از کامیابی‌هایی که در این گزارش تشریح شده‌اند نتیجه‌ی فعالیت‌های اختصاصی پرسنل مجرب و متخصص و هم چنین‌یاری و هم فکری کادر با استعداد مشاورین و رای‌زنان  NLM بوده است . مشارکت همه کاربران سبب شده است که این مؤسسه در سراسر جهان به عنوان‌یکی از منابع کارا و قابل اعتماد اطلاعات زیست‌پزشکی   ( Biomedical ) در کلیه‌ی اشکال خود شهره گردد.

   

  NLM: کتابخانه ی پزشکی قرن 21

  سال مالی 2002‌یکی از سال‌های محوری برای برنامه توسعه‌ی امکانات  NLM به شمار می‌آید . در این سال قرارداد 35 درصد از طراحی ساختار به شرکت بوستونی  Pervy Dean Rogors  داده و قرار داد تکمیل طرح نهایی نیز بسته شد. مسائلی چون نقش تاریخی  NLM، به عنوان بزرگ ترین مجموعه‌ی کتاب ها، مجلات و سایر اطلاعات زیست‌پزشکی و مسئولیت بزرگ و جدید آن در زمینه فناوری زیستی، تحقیقات خدمات پزشکی، سلامت مصرف کنندگان و حفظ آن از مهم ترین عواملی هستند که نیاز به گسترش فضا را برای مجموعه‌ها و مراجعان  NLM افزون می‌کند.

  کنگره‌ی آمریکا در سال مالی 2000 از  NLM خواسته است که برای ساختار ساختمان جدید، مطالعات امکان سنجی را انجام دهد و به این ترتیب برنامه‌های روبه رشد مرکز ملی اطلاعات فناوری زیستی  ( NCBI) و محدودیت‌های فزاینده‌ی فضای موجود بزرگترین مجموعه‌ی پزشکی جهان مورد تایید کنگره قرار گرفت. در سال مالی 2001، کنگره، منابع مالی را برای فعالیت طراحی مهندسی و ساختاری مجتمع جدید تاسیس کرد. اخیراً، کنگره در گزارش سنا موسوم به تخصیص اعتبار به نیروی کار، خدمات انسانی، بهداشت و آموزش و پرورش، بر تسریع گذر از فاز طراحی به مرحله‌ی ساخت تاکید کرده است:

  بسیاری از بیماری‌های خیلی جدی مبنای مولکولی دارند. از آنجایی که مرکز اصلی اطلاعات فناوری زیستی  NLM، حجم عظیمی از اطلاعات پوشش داده نشده را، در دهه‌ی گذشته سازمان دهی و تحلیل کرده است، لذا این مرکز‌یکی از مناسب ترین اجزای فرایند تحقیقات به شمار می‌آید. کنگره معتقد است که اگر این مرکز بخواهد در ایفای نقش عمده‌ی خود در مبارزه با بیماری‌ها نهایت مشارکت را داشته باشد، باید برای پاسخ گویی به تقاضای فزاینده ایی که به آن می‌رسد به سرعت به تسهیلات و امکانات مورد نظر مجهز شود . کمیته، اعتبار لازم برای چنین تسهیلاتی را تامین و اظهار امید واری کرد که با تکمیل طراحی، به سرعت فاز ساخت آغاز گردد. از همین رو کمیته از  NIH خواست که تا تاریخ آوریل 2003 طی گزارشی، ویژگی‌ها و ابعاد تسهیلات جدید و هزینه ی پیش بینی شده را براساس برنامه زمانی با خطوط اجرایی سریع برای این کمیته ترسیم کند.

  امکانات فیزیکی جدید ( با توجه به طرح جلد این گزارش ) ساختار منحصر به فردی است که با توجه به فعالیت کتاب خانه‌ی پزشکی قرن 21 و چشم انداز رو به تکوین آن طراحی شده است . نظر به گسترش انواع اطلاعات از کتاب ها، مقالات، رسانه‌های جمعی، و قرار گرفتن این اطلاعات در بانک اطلاعات  GenBank، وظیفه‌ی  NLM نیز سنگین تر شده است . انفجار اطلاعات و افزایش تقاضای دسترسی به اطلاعات از سوی دانشمندان، فراهم آوران مراقبت‌های پزشکی، بیماران،عموم مردم و لزوم مدیریت براین مقوله ها، الزام به تسهیلات نوآورانه و جدید را بیش از پیش نشان می‌دهد.

  توانایی  NLM در اجرای مؤثر و کارا ماموریتی که با گذشت زمان سنگین تر شده است، کلید پاسخ گویی به سرمایه گذاری کنگره در پژوهش‌های زیست‌پزشکی در سالهای اخیر به شمار می‌آید. به تعبیری زیست شناسی مولکولی سائق اصلی پیشرفت‌های پزشکی در قرن 21 می‌باشد که این امر نیاز به توانایی‌های مدیریت اطلاعات و رتق فتق هزاران تن داده‌های تولیدشده در پروژه‌های ژنوم انسانی و پژوهش‌های ژنتیکی سازمان‌های مختلف دارد.

  کتاب خانه‌ی  NCBl، مجموعه‌ای از رایانه‌های بسیار توانمند نرم‌افزار‌های پیچیده و محققین آموزش دیده را در محیطی مشارکتی گرد آورده است تا بتواند به سرعت نتایج پژوهش‌های ژنتیکی را در دسترس هزاران دانشمند در سراسر جهان قرار دهد . در واقع  NCBI با جمع آوری مدیریت و افزون داده‌های دریافتی از سراسر جهان در حاشیه‌ی داده‌ها، حلقه‌ی بین داده‌های تولید شده‌ی مراکز پژوهشی و‌یافته‌های آتی را ایجاد می‌کند. سازمان دهی و قرار دادن اطلاعات در کتاب خانه و افزودن امکانات جستجوی عناوین به روش‌های مختلف و پیوند دادن منابع مختلف اطلاعاتی از عواملی است که این امکان را به پژوهش گران می‌دهد تا ژن‌های بیماری زا را شناسایی و مکانیزم‌های زیست‌پزشکی بانی بیماری را رمز گشایی نمایند و بتوانند راهبردهای درمانی را برای درمان و جلوگیری از بیماری را طراحی و ایجاد کنند . واضح است که اگر چنین منابعی وجود نداشته باشد سرعت پیشرفت پژوهش‌های زیست‌پزشکی نیز تا حد زیادی گرفته می‌شود.

  یکی دیگر از مزایای   NLM، گسترش طیف و تعداد مصرف کنندگان اطلاعات از طریق انتقال دانش از مراکز اطلاعاتی و پژوهشی  NIH به افراد است . این اطلاعات گاهی تاثیر آنی در زندگی افراد دارد. محیط ارتباطی پیشرفته وبی  NLM، سبب شده است که عموم مردم برای دریافت اطلاعات پزشکی به این بانک اطلاعاتی مراجعه نمایند.  NLM نیز برای پاسخ دهی به این در خواست ها، تعدادی از خدمات بسیار موفق را برای استفاده متخصصین و عموم مردم ایجاد کرده است .   MEDLINE و PubMed  که پایگاه‌های داده‌ی روی خط NLM نزدیک به 12 میلیون مرجع و خلاصه‌های مقالات علمی مجلات پزشکی را در خود جای داده اند . این سایت ها، سالیانه 500 میلیون بار مورد جستجوی پژوهشگران قرار می‌گیرند.

  MEDLINE  plus، ‌یکی دیگر از پایگاه داده هاست که اختصاصاُ برای مصرف کنندگان ایجاد شده است. این پایگاه داده، اطلاعات اخذ شده از  NIH و سایر منابع معتبر و مجاز را به سهولت و به صورت مجانی به دو زبان انگلیسی و اسپانیایی در اختیار کار بران قرار می‌دهد. در واقع اقبال این پایگاه داده‌ها به واسطه‌ی موثق بودن اطلاعات پزشکی و توانایی فزاینده‌ی آن در جمع آوری کارا، سازمان دهی و توزیع اطلاعات چند رسانه ایی به عموم مردم می‌باشد.

  برنامه‌های اطلاعاتی و پژوهش‌های NIM، نقش مهمی در آمادگی بهداشت عمومی در مدیریت بلایا و محلات تروریسمی دارد. در این کتابخانه ابزارهای پژوهش بنیادی را پشتیبانی می‌کند: این ابزار‌ها عبارتند از : پایگاه داده‌ی پژوهشی دانش ژنوم جهت ساخت دارو، واکسن و سایر اشکال درمانی برای بیماری‌هایی چون ابله، سیاه زخم، طاعون، ابولا و وبا، داده ورزی‌های  R&D مربوط به مدیریت پلایا و تروریسم، آموزش متخصصین پزشکی در رابطه با کاربری منابع اطلاعاتی توسعه‌ی منابع اطلاعاتی تجربی در رابطه با دست اندرکاران اولیه و سایر کسانی که در مدیریت پلایا درگیر هستند : بهبود زیر ساخت اطلاعات برای ارسال و تسهیم داده‌ها در مواقع بحران، ‌یکی از مؤسسه‌های برنامه ریز که در NLM سرمایه گذاری کرده نوعی سیستم هشداردهنده‌ی نمونه را برای موارد پزشکی اضطراری عمومی ایجاد کرده است.

  این سیستم اخیراً به نظر بوش، رئیس جمهوری امریکا رسیده ایشان از آن به عنوان مدلی برای اپیدمی‌های مشابه سیاه زخم‌یاد کرد. پس از ماجرای 11 سپتامر سال 2001، NLM  در راستای برنامه‌های اطلاعاتی مدیریت بلایا، صفحات جدیدی را در MEDLINE pIus برای عناوین پزشکی مانند اختلالات استرس‌های پس از ضربه (Post trauma fic Stress)، سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی، آبله، سیاه زخم و هم چنین صفحات خاص جدیدی در مورد خطرات ناشی از عوامل جنگ‌های شیمیایی و بیولژیکی را ایجادکرده است. هم چنین تعداد‌ی کتاب و گزارش فنی جدید را به اضافه مسائلی که قبلاً وجود داشت، در خصوص آبله و سایر عناوین مناسب را به پایگاه داده اضافه کرد. به این ترتیب پژوهشگران و جامعه‌ی پزشکی عمومی به نحو بهتری  می‌توانند جهت مبارزه با بیوتروریسم از این اطلاعات استفاده کنند . برای استمرار در تحرک بخشی به نتایج پژوهش‌های زیست‌پزشکی به نحوی که این اقدام منجر به ازتقای بهره وری پژوهشی و بهبود مراقبت‌های پزشکی و جلوگیری از بیماری‌ها شود، NLM باید فضا و امکانات بیشتری داشته باشد تا بتواند مشارکت بیشتری ایجاد کند و دانش موجود را در دسترس دیگران قرار دهد. طراحی امکانات جدید به گونه‌ای است که منبع منحصر به فردی برای ارتقاء تعامل مابین دانشمندان، متخصصین بالینی و متخصصین اطلاعاتی ایجاد می‌کند. این امکانات شامل فضای مشارکتی است که در آن فضا، پرسنل NCBI و سایر، اجزای پژوهشی NLM دانشمندان NIH، کتابداران پزشکی به صورت مشارکت رودررو و هم چنین تعاملات مشخص بارایانه، با‌یکدیگر ارتباط بر قرار می‌کنند. طراحی این فضا به نحوی است که در آن کابین‌های مطالعه‌ی فردی برای ملاقات با دانشمندان، محل بزرگی برای تشکیل جلسه‌هایی که در آن خدمات جدید و پروژه‌های مهم معرفی می‌شوند و هم چنین محلی برای گروه‌های کاری کوچک تعبیر می‌شود. از طرف دیگر گستره ایی از فعالیت‌های NLM مانند تولید مجموعه‌ای از منابع روی خط ( on _  line )، حاشیه نویسی پایگاه داده‌های ژنوم، توسعه سیستم زبان‌یکسان پزشکی    (Unified Medical Language system) و سایر فعالیت مشارکتی با شبکه‌ی ملی کتاب خانه‌های پزشکی در این فضا انجام خواهد شد. بهره‌برداری از شبکه‌ی منصوبه و منابع رایانه ای، مشارکت بیشتر افراد خارج از سازمان را در جوانب پژوهشNLM، NIH ایجاد خواهد کرد. محل مشارکت در سازمان NIH نقشی منحصر به فرد ایفا و بهترین مغزهای علمی را به خود جذب خواهد کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های اختصاصی امکانات مذکور، ایجاد مرکز به روزآوری‌ها است که امکانات جدید کاربردی فناوری‌های مخابراتی و محاسباتی پیشرفته را در زمینه‌ی ارتباطات و پژوهش‌های پزشکی، مشخص و برجسته می‌کند. نمونه‌هایی از این نو آوری‌ها عبارتند از: مجموعه داده‌های انسانی قابل رویت که خود NLM آن را ایجاد کرده است و پروژه‌های پزشکی راه دور مخصوص نواحی دوردست و کاربردهای نسل آتی شبکه‌ی اینترنت . این مجموعه‌ها در قسمت زیر زمین در دو سطح گسترش خواهد‌یافت. به این ترتیب فضای لازم برای توسعه مجموعه‌ها ایجاد و از طرفی ظاهر تاریخی و اصلی ساختمان کتاب خانه نیز حفظ می‌شود.

  در حقیقت دنیای اطلاعات زیست‌پزشکی به سرعت در حال گسترش است و از همین رو نه تنها تعداد سالن‌ها برای مجموعه‌های کتاب‌ها باید افزایش‌یابد بلکه فضای بیشتری به کارشناسانی که مسئول سازمان دهی مدیریت و حفظ منابع بسیار با ارزش هستند، احتصاص داده شود.

  به طور خلاصه با افزایش درک انسان از رابطه‌ی میان ژن ها، و بیماری ها، قابلیت کنترل اطلاعات NLM  نیز به نسبت حجم داده‌های تولید شده توسط دانشمندان باید افزایش‌یابد.

  NCBI به ویژه در حال ایجاد پایگاه داده‌های عمومی ژنوم و ابزارهای داده کاوی (data mining) است تا بتواند پیشرفت‌های پیش بینی شده را محقق کند. مسئولیت NCBI در جمع آوری، مدیریت و تجزیه و تحلیل بخش روبه رشد داده‌های مربوط به ژنوم که حاصل فعالیت‌های تعیین نقشه و دنباله‌ی پروژه ژنوم انسانی است، امری بنیادی در پیشرفت علمی به شمار می‌آید.

  متاسفانه، امکانات فعلی NLM بر می‌گردد به تاریخ 1987 زمانی که کنگره NCBI را تاسیس نمود؛ ‌یعنی برای تعداد کم تراز 650 کارمند ولی در حال حاضر تعداد کارکنان بیش از 1000 نفر می‌باشد که کارکنان قراردادی را نیز شامل می‌شود. ‌یکی از دلایل ازدیاد کارکنان، مرکز ملی فناوری اطلاعات بیوتکنولژی و جایگاهی است که این مرکز در علم پزشکی قرن بیست و یکم دارد. وعده پزشکی قرن21 پیشگیری و درمان بیماری هاست؛ بر همین اساس ضروری است که ما سرمایه گذاری لازم را برای ایجاد امکاناتی چون 350 هزار متر مکعب دفتر آزمایشگاه و فضای مشارکتی انجام دهیم تا بتوانیم مجموعه‌های کتاب را در آن جای دهیم و از استمرار در پیشرفت فعالیت‌های مرکز ملی اطلاعات بیوتکنولوژی مطمئن شویم.

   

  دفتر تولید برنامه‌های اطلاعاتی پزشکی

  دفتر تولید برنامه‌های اطلاعاتی پزشکی (OHIPD) سه مسئولیت عمده بر عهده دارد:

  تاسیس، برنامه ریزی و پیاده سازی طرح محدوده‌ی NLM، برنامه ریزی و تحلیل فعالیت‌ها

  برنامه ریزی، تولید و ارزیابی برنامه‌ی بهداشت مصرف کننده و توسعه ملی NLM جهت بهبود دسترسی به خدمات اطلاعاتی NLM برای همه، شامل جمعیت‌های اقلیت، روستایی و مناطق محروم

   

  هدایت برنامه‌های بین المللی NLM

  برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل

  طرح محدوده‌ی گسترده‌ی(NLM  LRP)  NLM  برای سالهای 20052000، که در سال 2000 منتشر شده مربوط به مرکز فعالیت‌های بودجه ایی و برنامه ریزی NLM می‌باشد .

  اهداف این طرح مبنای بودجه‌ی عملیاتی سالانه‌ی NLM می‌باشد. کلیه‌ی مستندات LRP روی سایت وب NLM موجود است . OHIPD در بسیاری از فعالیت‌های ارزیابی و برنامه ریزی NIH مشارکت دارد. برخی از این فعالیت‌ها عبارتنداز آمادگی پیشرفت‌های علمی، سایر مقوله‌ها‌ی مهم مورد نیاز NIH برای قانون نتایج و عملکرد دولت (GPRA)، تخصیص جلسات و پاسخ دهی به پرسشهای مربوط به توسعه‌ی NLM در زمینه‌ی انواع بیمارها و حوزه‌های سیاست‌های آن،

  علاوه بر توسعه‌ی اختصاصی و پروژه‌های بهداشت مصرف کننده که بعداً تشریح خواهد شد OHIPD برای هماهنگی و توسعه‌ی طرح تفاوت در امکانات پزشکی NLM مسئولیت کلی دارد. این طرح راهبردها و فعالیت‌های NLM را در رابطه با پشتیبانی از اقدامات NIH برای درک و حذف تفاوت‌های پزشکی بین جمعیت اقلیت و اکثریت ترسیم می‌کند.

  این دفتر کمیته‌ی هماهنگی NLM را در خصوص تفاوت‌های پزشکی مصرف کننده و حل این مسئله، هدایت و راهبری می‌کند. کار کمیته، برنامه ریزی و انجام هماهنگی‌های لازم در رابطه با فعالیت‌های مصرف کننده و توسعه‌ی NLM می‌باشد.

  NLM برای شناسایی کردن فرصت‌های پیش رو، گزارش و ضعیت پیشرفت کار و نیز برنامه ریزی برخی فعالیت‌های خود، باید بتواند خدمات رسانی، بهداشت مصرف کنندگان و تفاوت‌های پزشکی را تشریح و تجزیه و تحلیل کند. این امر برای NLM بسیار مهم است . مقوله‌های خدمات رسانی، بهداشت مصرف کننده و پروژه‌های تفاوت‌های امکانات پزشکی NLM از فعالیت‌های عمده‌ی کمیته‌ی پیاده سازی و اجرای پایگاه داده محسوب می‌شود. در حال حاضر OCCS با همکاری پرسنل OHIPD و کمیته، در حال ایجاد، میزبانی و پشتیبانی پایگاه داده مذکور می‌باشد . این پایگاه داده‌یکی از منابع عمده داده‌ها برای مرکز برنامه ریزی خدمات رسانی ملی به شمار می‌آید . هدف این مرکز استفاده از برنامه ریزی به منظور اطمینان از توزیع کارایی خدمات رسانی توسط NLM و شبکه ملی کتاب خانه‌های پزشکی می‌باشد.

   

  خدمات رسانی و بهداشت مصرف کننده

  NLM مجموعه‌ی مشوعی از فعالیت‌ها را ارائه می‌کند. این فعالیت‌ها در رابطه با دادن آگاهی و هم چنین کاربری محصولات و خدماتی است که NLM به متخصصین پزشکی و جوامع خاصی که به این خدمات نیاز دارند، ارائه می‌کند. NLM با ارائه خدمات به متخصصین پزشکی که در روستا و‌یا داخل شهرها خدمت می‌کنند سعی زیادی در کاهش تفاوت‌های پزشکی دارد . علاوه بر این، NLM از سال 1998 اقدامات جدیدی را به طور اختصاصی در مورد اطلاعات پزشکی مورد نیاز عموم مردم آغاز کرده است این پروژه‌ها بر مبنای تجربه‌ی طولانی NLM، جهت تامین اطلاعات متخصصین پزشکی و اطلاع رسانی منابع پزشکی، به خصوص در زمینه‌ی HIV / AIDS تعمیم‌یافته اند.

   

  اتصالات قبیله‌ای

  NLM اخیراً تلاش‌هایی را برای بهبود اتصال دهندگی اینترنت و دسترسی به خدمات اطلاعات پزشکی در جوامع سرخ پوستان امریکا و بومیان آلاسکا آغاز کرده است. فاز اول ( شمال شرقی پاسیفیک ) با ارزیابی پروژه‌ی نهایی که در حال انتشار می‌باشد، کامل شده است . گزینش سایت‌های فاز 2 ( جنوب شرقی پاسیفیک) انجام پذیرفته و پیاده سازی آن‌ها به خوبی در حال انجام است . از دیگر کارهایی که NLM انجام داده تامین منابع مالی فاز 3 این پروژه است که در آن برای ارزیابی نحوه تاثیر رویکردهایی قبیله‌ای بر ارتقاء اطلاعات پزشکی، رفتار و نتایج، آموزش و خدمات رسانی مبتی بر جامعه قبیله اعمال خواهد شد. در سال مالی 2002، NLM، OHIPD به همراه NIH EEO و NLM EEO، در پروژه‌ی Pow_ wow در ناحیه‌ای اقیانوس اطلس می‌شود که در آن پروژه‌ی ملی Smithsonian در منطقه سرخ پوستی Pow_ wow موسوم به جانشین جامعه سرخ پوستان آمریکایی شرکت کرده است. این پروژه شامل هفت منطقه ی POW-WOW افتتاح می‌شود. حدود 7000 نفر از کیوسک NLM باز دید کردند. به این ترتیب بر همگان معلوم شده است، که این گونه فعالیت‌ها نیز شیوه ایی موفق و عملی برای جلب توجه بخش‌هایی از جوامع بومی آمریکا و عموم مردم به اطلاعات پزشکی بهداشتی NLM می‌باشد

   

  خدمات رسانی به افراد مسن

  پروژه‌ی Cyberseniors، Cyberteens در سال 2001 آغاز شده است طی این پروژه، افراد بین 13 تا 19 سال به شهروندان مسن تر چگونگی استفاده از اینترنت جهت دسترسی به اطلاعات پزشکی را آموزش می‌دهند. در سال اول صدها نفر از افراد مسن مهارت‌های اولیه‌ی اینترنت را با کمک دانش آموزان فرا گرفتند. در سال دوم ارزیابی تاثیر Cybe health برافراد مسن مورد تاکید قرار گرفت هدف از این کار، تعیین میزان تاثیر اطلاعات پزشکی بر تصمیم‌گیری‌ها و رفتار افراد مسن می‌باشد.

   

  خدمات رسانی به عبری ها

  پروژه خدمات رسانی به منطقه‌ی Lowe  Rio Granbe Valley Hispanic پروژه‌ای است که با مشارکت دانشگاه تکزاس در مرکز علوم پزشکی سان آنتونیو جهت ارزیابی پروژه‌های خدمات رسانی اطللاعات پزشکی،جامعه‌ی خدمتگزار عبری‌ها، بهداشت، موسسه‌های آموزشی انجام می‌شود. این پروژه در واقع آغاز تلاش‌های مضاعف NLM برای دستیابی به نیازهای اطلاعاتی پزشکی به عبری‌ها در ایالت تکزاس و سایر جاها می‌باشد.

   

  ارزیابی وب

  در حال حاضر اینترنت و وب گسترده جهانی (www) نقش غالب و موثری را در صفات اطلاعاتی NLM ایفا می‌کنند. شایان ذکر است که محیط وبی که NLM در آن عمل می‌کند، محیطی است که به سرعت تغییر می‌کند و کاملاً رقابتی است . باتوجه به این دو فاکتور،‌یعنی سرعت تغییرات و رقابت، طراحی وب NLM باید بسیار پویا باشد و فرایندهای ارزیابی نیز در آن اعمال گردد. از همین رو مدیریت NLM گروه کاری ارزیابی وب را ایجاد کرد، که از زمان تصویب آن در کمیته‌ی هماهنگی OCHD حدود 18 ماه میگذرد . ریاست OCHD را مدیر وابسته (Associate Divector) توسعه‌ی اطلاعات پزشکی NLM و اعضای آن را OHIPD تشکیل می‌دهند .

   

  او لویت‌های ارزیابی وب OCHD عبارتند از :

  الف) اندازه گیری کمی و کیفی میزان استفاده از وب

  ب) . اندازه گیری میزان درک مشترک و میزان استفاده از سایت‌های وب NLM . فعالیت‌های گروه کاری ارزیابی، در سال مالی 2002 عبارتند از :

  سنجش روی خط کاربران در خصوص سایت‌های وب LNM، تمرکز روی گروه‌های مختلف on line ارزیابی میزان دسترسی کاربران به تلفن‌های خاص اطلاعات پزشکی روی خط (on line) و غیر مستقیم (off line) عمومی ایالت متحده‌ی امریکا که در جستجو‌ی شناسایی نوع رفتار هستند؛ تجزیه و تحلیل وب لاک‌های داده‌های وبی NLM، بدست آوردن اندازه گیری‌های مربوط به مخاطبان اینترنتی بر اساس میزان استفاده‌ی آن‌ها از وب که این کار را شرکت‌های بخش خصوصی سازمان دهی می‌کند.

  بررسی و آزمون گسترده‌ایی از روش‌های ارزیابی داخلی و خارجی وب و کاربردهای آن، هم چنان در دستور کار OHCD و OHIPD قرار دارد.

   

  برنامه‌های بین المللی

  Net .MMCOM : شبکه تحقیقات مالاریا در افریقا

  NLM برای دسترسی پژوهش گران بیماری مالاریا در افریقا به شبکه‌ی اینترنت و وب، به صورت کامل، بخشی از اقدامات بین المللی را هدایت می‌کند. این پروژه با رهبری فعالیت چند جانبه‌ی NLM در ز مینه‌ی مالاریا آغاز شد . در طی این پروژه‌ها، دانشمندان آفریقایی اهمیت ارتباطات الکترونیکی و دسترسی به اطلاعات علمی در مقابله با اثرات مخرب جانی و مالی مالاریا در کشورهای توسعه‌یافته را مورد تایید قرار دادند.

  NLM با همکاری سازمان‌های افریقایی، ایالت متحده، بریتانیا و اروپا اولین شبکه تحقیقاتی الکترونیکی مالاریا در جهان به نام MIMCom . Net را ایجاد کرده است .

  این شبکه دسترسی کامل به اینترنت، منابع وب و منابع فعلی اnبیات پزشکی را برای دانشمندانی که در آفریقا کار می‌کنند را تامین می‌کند. سایت‌های تحقیقاتی افریقا که از سایت‌های با کیفیت بالا هستند، برای اجرای پژوهش‌های جاری خود نیاز به ارتباطات بهتر دارند. این سایت‌ها برای خرید تجهیزات و نگهداری سیستم منابع لازم را در اختیار دارند. شبکه MIMcom . Net حاصل از گفتگوهای انجام شده در همایش داکار سنگان سال 1997 بود که در خصوص فعالییت‌های چند جانبه در مورد مالاریا (MIM) برگزار گردید . درآن همایش دانشمندان آفریقایی اعلام کردند که نبود ارتباطات‌یکی از موانع عمده‌ی اجرای وظایف آن‌ها در رابطه با مبارزه با حالت مرضی و مرگ و میر ناشی از مالاریا می‌باشد . پس از همایش، جهت پی گیری تصمیمات اخذ شده، گروه کاری برای بررسی راه‌هایی که طی آن دانشمندان و پژوهش گران افریقا بتوانند به همان اندازه‌ایی که همکاران آن‌ها در سایر نقاط دنیا به اینترنت دسترسی دارند، از این امکانات بهره ‌مند گردند. مباحثاتی را آغاز کردند. پس از آن، NLM موظف شد که اقداماتی را برای ایجاد شبکه ارتباطی مورد نیاز، فراهم و هدایت نماید .

  مولفه‌های تشکیل دهنده MIMcom.Net عبارتند از : مخابرات، دسترسی اطلاعاتی، ابزارهای جدید پژوهشی، آموزشی و ارزیابی . NLM با همکاری سایر شرکای خود در سراسر جهان، طراحی و بهره‌برداری از شبکه را به عهده دارد و کلیه‌ی هزینه‌های لازم را نیز پوشش می‌دهد. مقوله‌های مورد نیاز عبارتند از : تعیین نیاز ها، بررسی سایت، مذاکره با مراجع تنظیم مقررات افریقا، همیاری در خصوص خریداری و نصب تجهیزات نظارت بر سیستم، کمک‌های فنی (Technical) ؛ آموزش و پشتیبانی، انجام مسائل پولی و توافقنامه‌ها ایجاد سیستم‌های تحویل مستندات و درگاه‌های اطلاعاتی (Portal information) ؛ و ارتقاء پیش نویس‌های تحقیقاتی مالاریا. سایت‌های انفرادی و شرکای مالی آن‌ها مسئول هزینه‌های سایت‌ها و هزینه‌های اشتراکی استفاده از پهنای باند ماهواره‌ای هستند. هاپ فنی شبکه در راه حل‌های ماهواره‌ای Redwing در بریتانیا، جایی که بشقاب ماهواره‌ای بزرگی به سمت ماهواره ژنو استیشنری تنظیم شده است قرار می‌گیرد. شایان ذکر است که این ماهواره در فاصله 37000 کیلومتری زمین در بالای اقیانوس اطلس قرار دارد. این بشقاب به طور مستقیم به شبکه پی بستر اینترنت (Internet  Baclkbone) متصل است . در سایت‌های تحقیقاتی که خدمات محلی مخابراتی وجود ندارد،‌یک ایستگاه زمینی به شکل VSAT (Very small Aperture Terminal) نصب می‌شود . آنتن بشقاب VSAT، از طریق واحد رادیویی، به‌یک شبکه ناحیه‌ای محلی (شبکه LAN ) مربوط به پژوهش گران متصل می‌شود . برخی از سایت‌های روی شبکه از رسانه‌ی بی سیم برای اتصال به فراهم آور خدمات اینترنت محلی (ISP)‌یا سایت دیگر MIMCOM که در مجاورت آن قرار دارد، استفاده می‌کنند. در این جا سیستم پیونده‌ی بازی (open LinK) ایجاد می‌شود که این امکان را به پژوهشگران می‌دهد که نامه‌های الکترونیکی را دریافت و ارسال، پایگاه داده و ادبیات مورد نظر را جستجو کنند و‌یا فایل‌ها و تصاویر را به اشتراک بگذراند. این خدمات به صورت 24 ساعت در روز و هفت  روز هفته ارائه می‌شوند. دسترسی دائم به اطلاعات سبب شده است که پژوهش گران در افریقا به صورتی مؤثر بتوانند با سایر همکاران خود در سراسر جهان همکاری کنند. سیستم‌های ماهواره‌ای مشکلات و محدودیت‌های سیم‌های تلفن و سایر تجهیزات سنتی را در اتصال به اینترنت را ندارند و از رسانه‌های قابل اعتماد محصوب می‌شوند. ولی از سوی دیگر هزینه‌های آن‌ها بالاست.

  MIMcom.not به نحوی طراحی شده است که صدها پژوهش گر در افریقا بتوانند به طور تسهیمی از پهنای باند ماهواره‌ای استفاده کنند. به این ترتیب حداکثر استفاده از پهنای باند ماهواره‌ای حاصل می‌شود، در نتیجه هزینه‌ی سایت به حداقل می‌رسد.

  NLM و سایت جستجوی mbita مرکز بین المللی بوم شناسی و فیزیولوژی حشرات International  center  for  Insect  Physiology& Ecology  (ICIPE)  در حال حاضر در کشور کنیا نخستین ارزیابی در خصوص IMcom.net در حال انجام است . در این ارزیابی، مسائلی چون عملکرد شبکه، کاربری مؤثر پهنای باند، استفاده‌ی اطلاعات و رشد سایت، پیشنهادهایی که به مرحله تامین مالی رسیده، اسناد چاپ شده و میزان لحاظ می‌شوند. اطلاعات مورد نظر، با استفاده از خطوط ترسیم شده‌ی اولیه‌ای که قبل از نصب شبکه تهیه شده بود، جمع آوری می‌گردد.

  NLM با استفاده از MIMcom.net، دو برنامه‌ی تجربی را برای ارتقاء دسترسی فزاینده‌ی پژوهشگران مالاریا در آفریقا ارایه کرده است.

  کتاب خانه پزشکی دانشگاه زیمباوه، شورای پژوهش پزشکی آفریقای جنوبی (MRC) و NLM شرکا سیستم آزمایشی تحویل مدارک را برای محققان مالاریا در آفریقا تاسیس نموده اند. NLM در هر سایت، پشتیبانی فنی و آموزشی را به پرسنل IT ارایه می‌دهد. در سایت‌های پژوهشی برای متخصصین IT آفریقایی، فرصت‌های آموزشی چون دوره‌ی کاری انفرادی مکالمات منظم کنفراسی در نظر گرفته شده است.‌یکی از فعالیت‌های NLM بازدید کلیه‌ی سایت‌ها برای به روز کردن و رفع اشکالات این سایت هاست.

  بر اساس پیش نویس پژوهشی، آموزش خاصی به پژوهش گران مالاریا در آفریقا ارایه خواهد شد. در این طرح آموزشی، نحوه‌ی استفاده از تجهیزات مختلف ارتباطی بی سیم و اجرا کننده‌های نرم‌افزارهای شخصی ارایه می‌شود.

  سایت وب با آدرس www.nlm.nih.gov/mim.com دارای پیونده ایی است که می‌توان با استفاده از آن به MEDLINE متصل شد. به این ترتیب مجموعه‌ی متنوعی از مجلات روی خط، پایگاه داده‌ها و سایت‌های مربوط به مالاریا و اطلاعات عمومی دیگر دست‌یافت. کتاب دار مرجع NLM در واقع‌یک سایت وب اصلی است که سایت را به خبرهای جالب و مقالات مورد علاقه پژوهش گران، غنی می‌کند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر), مقاله در مورد تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر), تحقیق درباره تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر), مقاله درباره تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر), موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله کتابخانه ‌های الکترونیک (کتابخانه ‌های الکترونیک در کشورهای دیگر)
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت