تحقیق مقاله شارژ سیلندر

مشخص نشده
مشخص نشده
11
مشخص نشده
68 KB
19187
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله شارژ سیلندر

  دیگر فشار ها در موتور یک فشار روی شارژ سیلندر از سیستم های  پیرامون و  نهایتا" روی تمرکز آلودگی در گاز خروجی انجام می شود .

  مهمترین اندازه برای به حداقل رساندن آلو دگی ها در اینجا چرخش دوباره گاز خروجی می باشد . گاز خروجی دوباره می چرخد به طرف در ورودی چندگانه و افزایش می دهد اندازه گاز ورودی را ، پس باعث می شود دمای حریق پایین بیاید ، این اغلب تولید اکسید های نیتروژن را کاهش می دهد .

   

  گاز خروجی شارژ توربین :

  اگر چه شارژ توربین در ابتدا روی افزایش عملکرد متمرکز بود  این اغلب EGR   را در برنامه و نقشه به وسیله ی تولید یک شارژ بزرگتر در خزانه ، حریق را افزایش می دهد  . این برای مطبوع بودن دوره  NOx   در تجارت را باعث می شود .

  توربین ژئو متریک را نیز باعث می شود  توربین های شارژ غیر ضروری که که در فشار هوای شارژ متفاوت می باشند به وسیله ی ابزار در دسترس و تیغه های دو رین این کار را انجام می دهند .

  این تنوع این احتمال را برای استفاده از توربین های بزرگتر که فشار برگشتی گاز خروجی کمتری نسبت به توربین شارژ ائتلافی می سازد کاهش فشار و سرعت ، پیستون بزرگتر و افرادی که طول موتور آزاد را در محموله باری بیشتر و مناسب افزایش می دهد . در زمان مشابه فشار دما کمتر می باشد .

  اوج دما در طول کاهش حریق و این کمترین شکل NOx   می باشد .

   

   

   

  دمای حریق :

  تمام عوامل هوای در دسترس ، دمای حریق تأکیید مهمی روی شکل Nox  دارد . دماهای بالای هوای در دسترس ترویج می دهد شکل اکسید های نیتروژن را .

  در پخش ناهمگن و ناهمسان و نابرابر اشتغال مناطق موضعی متمایل اجتناب ناپذیری می باشد پس افزایش شکل دهی اکسید های نیتروژن را باعث می شود .

  هدف بهینه سازی فرآیند حریق پایین تر آوردن قله د ماهادر حریق می باشد به وسیله ی افزایش یا بالا بردن محتوی گاز درونی و بهینه سازی مخلوط و ترکیب شکل دهی در زمان مشابه به منظور کمتر کردن افزایش در تولید دوده کم می باشد .

  در شرایط حریق کم و در دماهای پایین متمایل به شعله ور شدن برای خاموش کردن

  زود رس می شود .

  این عموما" وقتی رخ  می دهد که موتور سرد و به سمت دمای پایین می رود و باعث افزایش شدیدی در  CO و  HC  می شود که حریق را  تامین می کند . 

  سرد کننده های   EGR  عمل می کنند وقتی موتور به سمت سرد شدن می رود . این سرد کننده ها به  ظرفیت خنک کنندگی بالایی احتیاج دارند برای کاهش انتشارات NOx وقتی موتور در دماهای عادی عمل می کند . اکسید های نیتروژن در دماهای بالا با هوای موجود شکل می گیرند .

  دماهای اوج محل یابی می شوند و عامل های هوای موجود کاهش می یابد . این فقط به وسیله ی شروع تزریق در سرعت های تزریقی در طول حریق ناهماهنگ در دسترس می باشد .

  حریق قبل از مرکز بی رنگ  شروع می شود . این اغلب از هر فشار   حریق تولید می شود که می تواند دما را افزایش دهد .

  سرعت بالای تزریق در روشن شدن سرعت نتیجه می شود با 50%  کسر از سوخت و سازگاری بالای  EGR  . دمای حریق بالا شکل NOx   را ترویج می دهند .

   

  دیگر تاثیرات روی انتشارات آلودگی :

  سرعت موتور :

  یک موتور با سرعت بالا یعنی کسر بیشتری در موتور کم شدن و یک قدرت بالاتر دادن به وسیله ی  تلمبه های کمکی است  .

  تاثیر موتور در کاهش های سرعت موتور می باشد . اگر یک اجراخاص در سرعت بالای موتور صورت گیرد این احتیاج به کیفیت بیشتر سوخت دارد اگر اجرای مشابه ای در سرعت پایین موتور صورت گیرد . این اغلب آلودگی های بیشتری تولید می کند .

   

  اکسید های نیتروژن  :

  همچنان که زمان در دسترس برای شکل دهی Nox    در حریق کوتاه تر می باشددر سرعت های بالا تر موتور ، انتشارات  Nox  کاهش می یابد و سرعت موتور افزایش می یابد . بعلاوه  ، محتوی گاز موجود در حریق باید لحاظ شوند و این باعث اوج دماهای پایین می شوند  . همچنان که محتوی گاز موجود با افزایش سرعت موتور می باشد این تاثیر برای آن و محتوی آن اجرا می شود .

   

  هیدروکربن ها ( HG ) و مونوکسیدهای کربن ( CO ) :

  وقتی سرعت موتور افزایش می یابد ، انتشارات  HC  و CO   افزایش می یابند در زمانی با ترکیب آماده سازی و کوتاه شدن حریق می شود .

  وقتی سرعت پیستون افزایش می یابد فشار حریق سریعتر می شود در قسمت گسترش . این در شرایط حریق کمتر صور ت می گیرد . مخصوصا" در بار گیری با سرعت پایین و صدمات حریق  .

  به عبارت دیگر ، حرکت شارژ و توربین افزایش می دهد در سرعت موتور . زمان حریق کوتاه تر می شود . در این محتویات در نهایت برای شرایط حداقل سوخت

   

  دوده :

  دوده در موتورهای با سرعت پایین تر افزایش می یابد و حرکت شارژ سریعتر می شود و شکل و ترکیب بهتر می شود .

   

  گشتاور :

  وقتی گشتاور افزایش یابد اما در حریق وجود نخواهد داشت واین شرایط حریق را تثبیت می کند ، انتشارات Nox   افزایش می یابد وقتی که حریق تکمیل نشده تولید می شود

  مثل   انتشارات   CO  و  HC  که ابتدائا" کاهش می یابند .

  همچنان که رویکردهای بار و  عامل های هوای موجود پایین بیاید ، دوده و انتشارات  CO  به واسطه تأ ثیر  اکسیژن افزایش می یابد .

   

  دوده :

  دوده به واسطه محل یابی اکسیژن رخ می دهد به واسطه دمایی ملکول های هیدروکربن در دما های محلی بالا ی 1/500 K  و بالا رفتن بار گیری هوا منتهی می شود به شکل گیری دوده کمتر یا این اجازه را می دهدبه تزریق سوخت با کیقیت های بیشتر و عملکردهای مشابه دوده را افزایش می دهد .

   

  سوخت :

  دیگر عامل برای افزایش ارزش های گاز خروجی و معرفی بهبود های کیفیت در سوخت می باشند .

   برای مثال انتشارات دی اکسید سولفور  در ارزش های نا چیز در ترافیک جاده از معرفی سولفور کم یا سوخت بدون سولفور می باشد  ، با محدود کردن حریق ، سوخت دیزل باید با احتمال بالاترین تعداد کتان باشد .

  کیفیت بهینه می شود ،  این کندی در حریق یک تأ ثیر زیاد روی صدای حریق دارد .

  سوخت اغلب باید روغنکاری شود و با آب کمتر  و محتوی تضمین شده برای ضمانت عملکرد سیستم تزریق سوخت در طول خدمات آن می باشد .

  تیازها در کیفیت سوخت جاری می شوند و اغلب به واسطه پایداری در عملکرد اجرای موتور افزایش می یابند .

  افزودنی های مختلف در تعداد کتان افزایش ایجاد می کند و افزایش روغنکاری و حمایت سیستم سوختی از زنگ زدگی می باشد .

   

  مصرف سوخت :

  کیفیت حذف CO2   برای مصرف سوخت مناسب است . هر کاهش در CO2  فقط به وسیله ی کاهش مصرف سوخت اتخاب می شود .

  اندازه گیری ها برای اندازه گیری انتشارات NOx    برای تکمیل با محدودیت های بیشتر است .

  برای مثال افزایش سرعت گاز مصرفی در حال چرخه ، نتیجه در سرعت کمتر حریق است . این حریق دوباره در بخش گسترش می یابد .

  نقطه بزرگی   50% کسر سوخت اغلب به سمت گسترش بخش در حال چرخش است . شرایط عمومی حریق کمتر به کاهش کیفیت در موتور منتهی می شود  بدون اندازه گیری ها برای مصرف سوخت کمتر .

  بهینه سازی کسر ، این مصرف سوخت افزایش می یابد در این مورد  EURO3  معرفی شده است .

   

  پیشرفت و بهبود در فرآیند های حریق ناهمسان و نا همگن :  

  فرآیند حریق همگن جدید تحت پیشرفت  با نگرش جدیدی برای محدودیت های NOxدر آینده ارائه می شود . آن ها نیروی پتانسیل بزرگی برای حداقل سازی انتشارات NOx2  در مقایسه با فرآیندهای حریق استاندارد دارا می باشند .

   

  هدف برای تزریق بهترین کیفیت احتمالی سوخت است یا کیفیت کل در طول فاصله حریق برای کاهش یا اجتناب کلی از بخش حریق می باشد .

  کشمکش برای همگن سازی در شارژ سیلندر و حداقل سازی محل یابی در عامل هوای در دسترس می باشد  .  این اغلب شکل گیریNOx  و دوده را متوقف می سازد و اولین مرحله همگن سازی قابل اجرا است در موتور  های دیزلی در محدود ه ای که یک محدودیت  سازی در سرعت موتورصورت می گیرد و در درجه بار گیری .

  این عموما" به وسیله ی سازگاری با رویکرد تزریق سوخت با سرعت های چرخه گاز مصرفی برای کنترل فاصله حریق و سرعت حریق به دست می آید . این به وسیله ی پیشرفت قسمت هایی که هدف آن ها سرعت رسیدن به گل حریق می باشد دنبال می شود ، حریق در فضاهایی با نقشه برنامه ریزی شده گسترش می یابد . این  احتیاج به بهینه سازی سیستم ها و محتویات دارد مثل شکل حریق و سر لوله های تزریق  .

  سود این فرآیند بیشتر از انتشارات  HC  و   CO  می باشد در مقایسه با فرآیندهای حریق استاندارد در طول حریق که در نتیجه قبل از ترکیب به وجود می آید . این فرآیند مشابه به موتور های گازوئیلی است .

  چرخه با سرعت بالای گاز مصرفی در خاموش کردن حجم آتش و برای افزایش در تولید است و حریق غیر ممکن می باشد .

  همگن سازی تدریجا"بیشتر با برنامه ریزی صورت می گیرد به عنوان افزایش در بارگیری ، کیفیت سوخت تزریقی ، دماهای حریق و فشارها

  تحت این شرایط تغییر برای تزریق استاندارد اجتناب پذیر می باشد با این نتیجه که این باید همیشه برای کنترل هر دو حالت عملیات متحمل باشد .

  حریق همگن احتیاج به پیشرفت بیشتر با کار کردن و کنترل وجوه برای حالت های عملیاتی و روشن کردن دوباره یا به کار اندازی دوباره ، ملموس برای نازک ترین نوسانات در سرعت چرخه گاز مصرفی با لحاظ صدای حریق و استحکام و افزایش انتشارات  HC و CO  می باشد . ازآنجایی که موتورهای دیزلی گازمصرفی دردمای پایین صورت می گیرد سردکردن چرخه گازمصرفی در سرعت های بالاتر احتیاج به انتشارات NOx که منتهی به حریق نا پایدار می شود .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله شارژ سیلندر

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , مقاله در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , تحقیق درباره تحقیق مقاله شارژ سیلندر , مقاله درباره تحقیق مقاله شارژ سیلندر , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله شارژ سیلندر

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول