تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

تعداد صفحات: 16 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 23906
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانپزشکی
قیمت قدیم:۸,۵۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

  این تحقیق در بیمارستان روانی روزبه تهران انجام شد . برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شد . 200 مورد را انتخاب کردند , 100 زن و 100 مرد .

  در طی تحقیق مشخص شد که بچه های اول و آخر احتمال بیشتری برای مبتلا شدن به اسکیزوفرنی دارند ...

  با تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از آزمون مجذور کای استفاده شد .

  A )  یافته های توصیفی

  نخست فرمی ساخته شد که جنسیت , سن و رتبه ی تولد در آن ثبت می شد . پس از بررسی داده ها به نتیجه ی جالبی رسیدند ... محققان متوجه شدند که فرزند اول 19% , دوم 15% , سوم 17% , چهارم 15% پنجم 8% ششم 7%  , فرزند آخر 19 % احتمال ابتلا به اسکیزوفرنی دارد و جالب آنکه در خانواده های تک فرزند اختلالی وجود نداشت 0% .

   

  بر اساس تحقیق در جنس مونث فرزند اول 9% و فرزند آخر 11%  احتمال اختلال اسکیزوفرنی دارد .  در جنس مذکر فرزند اول 10 % , فرزند سوم 10 % , چهارم 9 % , آخر 8 %

  B ) یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق :

  فرضیه ی 1 – میزان ابتلا به بیماری اسکیزو فرنی در نزد فرزندان اول بیشتر است . که بنا به نتایج تحقیق این فرضیه پذیرفته شد و رابطه ها معنی دار بود ....

    

  زیر فرضیهی1 –میزان ابتلا به بیماری اسکیزو فرنی در نزد فرزندان اول دختربیشتر است . که بر اساس نتایج این زیرفرضیه رد شد ...

  زیر فرضیه ی 2 – میزان ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی در نزد فرزندان اول پسر بیشتر است . که این زیر فرضیه تایید شد .

   

   

  این نتایج در سطح 05% و با اطمینان 99% معنی دار هستند .

  فرضیه ی 2 : میزان ابتلا به بیماری اسکیزو فرنی در فرزندان آخر بیشتر است . تایید شد

  زیر فرضیه ی 1 – میزان ابتلا به بیماری اسکیزوفرنی در فرزندان آخر دختر بیشتر است . تایید شد   

   

  میزان ابتلا به اسکیزوفرن در نزد فرزندان آخر

   پس زیر فرضیه ی 2- میزان ابتلا به اسکیزوفرن در نزد فرزندان آخر پسر بیشتر است . رد شد

  نتایج این تحقیق  در سطح 5 % و درجه ی آزادی 7 و سطح اطمینان 99% به ثبت رسید که این نشان می دهد که تفاوت معنی دار است یعنی توضیع بیماری اسکیزوفرنی در فرزندان خانواده بر حسب ترتیب تولد متفاوت است .

  توضیحات : پسر ها برای کنترل محیط خود از قدرت فیزیکی خود استفاده می کنند و این ارتباط آنها را با برادرهای کوچکتر تحت تاثیر قرار می دهد ... دخترها چنین نیستند .

  فرزندان اول وسیله ای برای یادگیری بچه داری پدر و مادر هستند . وقتی پدر و مادر مشکلی دارند این اضطراب را به بچه های خود منتقل می کنند . این بچه ها شاید اعتماد به نفس کمتری داشته باشند ودرونگرا هستند . زود رنج هستند . چون پدر و مادر همیشه آنها را به عنوان بچه ی بزرگ در نظر می گیرند . والدین از بچه ی اول انتظار بیشتری دارند ...

  بچه های آخر : بچه ی اول از پدر و مادر الگو می گیرد ولی بچه ای آخر از برادران بزرگتر هم الگو می گیرد . پدر و مادر نسبت به فرزندانشان یکسان نمی نگرند . همیشه فرزند اول را خیلی توانمند و فرزند آخر ( تحت قاری ) را حتی زمانی که بالغ می شود به چشم بچه می نگرند و با آنها به شکل بچه بر خورد می کنند . نگرش و دیدگاه والدین مسلما در تربیت موثر است .

   

  آدلر : کودکان آخر نیازمند کمک والدین و دیگران هستند . مسئولیت پذیری کمتری دارند . انتظار بیشتری نسبت به کمک دیگران دارند .

   

  یافته های تحقیق : 1) هیچ یک از بیماران تک فرزند نبود   2) تعداد بیمارانی که فرزند اول و آخر بودند بیشتر بود .

  RJ : در خانواده های تک فرزند نیز والدین استرس خود را به فرزند اول ( تنها فرزند ) منتقل می کنند و در واقع فرزند اول وسیله ای برای آموزش والدین است و انتظارات هم از او بالاست ... با این حال چرا فرزند اول در خانواده های تک فرزند پسر مبتلا به اسکیزوفرنی نمی شود ؟

  DrK : والدین وقت بیشتر دارند تا به او برسند . از هیچ کاری برای او خودداری نمی کنند . چون می دانند تک فرزند است در پرورش او دقت بیشتری دارند .

  RJ : اگر فرزند اول خانواده دختر باشد , باز هم وسیله ی یادگیری والدین خواهد بود و انتظارات از او مسلما بیشتر از فرزندان کوچکتر خواهد بود . پس چرا شانس ابتلای او کم است ؟

  DrK : رفتار یک دختر بچه خیلی عاطفی تر است و خیلی بیشتر در قلب ها نفوذ دارد . اطرافیان با علاقه مندی به او پاسخ می دهند ...

  RJ : اگر فرض کنیم که تمام بیماران در خانواره های هفت نفری ( پنج فرزند ) پرورش یافته باشند , آنگاه بدون آزمایش و تنها بر اساس احتمالات ساده ( اگر قرار باشد یکی از فرزندان اسکیزوفرن شود ) شانس ابتلای فرزند اول 20% و فرزند آخر نیز 20 % خواهد بود که حاصل جمع آنها برابر 40 % می شود که این میزان تنها 2 % بیشتر از حاصل جمع شانس ابتلای فرزند اول و آخر در آزمایش است  ( که هر دو 19 % بودند ) . تنها زمانی رقم 38 % شما قابل قبول است که تعدار اعضای خانواده بیش از هفت نفر ( با 6 فرزند ) باشد .

  اگر خانواده ها را شش فرزندی ( هشت نفره ) در نظر بگیریم شانس هر فرزند برای ابتلا 66/16 % و اگر  خانواده ها را هفت فرزندی ( نه نفره ) حساب کنیم شانس متوسط هر فرزند 28/14 % خواهد بود که با 19 % شما خیلی تفاوت خواهند داشت ... حال اگر خانواده ها را سه فرزندی در نظر بگیریم شانس ابتلاب متوسط هر فرزند 3/33 % و اگر خانواده ها را چهار فرزندی دی نظر بگیریم شانس متوسط هر فرزند 25 % درصد خواهد بود که این مقادیر بسیار بیشتر از مقادیر شماست ....به طور کلی می شود جدول زیر را ترتیب داد .

  (جداول در فایل اصلی موجود است)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

  www.rahnema.com

   

   

  www.hamshahri.com

   

تحقیق در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, مقاله در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, تحقیق درباره تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, مقاله درباره تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله بررسی ارتباط اسکیزوفرنی با رتبه ی تولد
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت