تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

مشخص نشده
مشخص نشده
5
مشخص نشده
52 KB
24486
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

  « خداوند تبارک و تعالی خالق هر جنبنده »

   

  1 – سوره ی سجده آیه ی هفت :

  آن خدایی که هر چیز را به نیکو ترین وجه خلق کرد و آدمیان را نخست از خاک بیافرید .

  2 – سوره ی حدید آیه ی سه :

  او اول و آخر و پیدا و پنهان است و او به همه ی امور عالم و داناست .

  3 – سوره ی رعد آیه ی سیزده :

  رعد و جمیع فرشتگان همه از بیم قهر خدا به تسبیح و ستایش او مشغول اند و صاعقه هارابر سرهر قومی بخواهد می فرستد باز هم کافران در قدرت خدای سخت انتقام جدل می کنند.

  4 – سوره ی اسراء آیه ی چهل و چهار :

  هفت آسمان و زمین و هر چه در آنها ست ، به ستایش و تسبیح خدا مشغول اند و موجودی نیست جز آنکه ذکرش تسبیح و ستایش حضرت دوست و لیکن تسبیح آنها را فهم نمی کند .

  همانا او بسیار بردبارو آمرزنده است .

  5 – سوره ی طه ، آیه ی پنجاه :

  گفت خدای ما آن کسی است که همه ی موجودات عالم را خلقت بخشیده و سپس هدایت کرده است .

  6 – سوره ی هود آیه ی پنجاه و شش :

  من بر خدا که پروردگار من و شماست توکل کرده ام که زمام اختیار هر جنبنده به دست مشت اوست و البته پروردگار من به راه راست خواهد بود .

  7 – سوره ی رعد آیه ی شانزده :

  ای پیامبر بگو کیست پروردگار آسمانها و زمین بگو خداست . بگو چرا غیر خدا را که برای خودشان مالک نفع و ضرر نیستند صاحب اختیار و دوست گرفتند . آنگاه بگو آیا چشم نا بینا جاهل ودیده ی بینای عارف یکسان است.

   یا ظلمات شرک با نور معرفت مساوی است یا آنکه این مشرکان شریکانی برای خدا یافتند

  که آنها هم مانند خدا چیزی خلق کردند و برایشان خلق خدا و خلق شریکان خدا مشتبه گردید

  بگو تنها خدا خالق هرچیز است و او خدای یکتاست که همه عالم مقهور ارائه اوست . 

  8 – سوره ی یوسف آیه ی شصت و هفت :

  و گفت ای پسران من همه از یک در وارد نشوید بلکه از در های مختلف در آیید .

  و بدانید که از خدا چیزی شما را بی نیاز نتواند کرد که هیچ کس فرمانروای عالم جز خدا

  نیست من بر او توکل می کنم و باید صاحبان مقام هم بر او توکل و اعتماد کنند .

  9 – سوره ی علق آیات پانزده و شانزده :

  نه چنین است اگر دست بر نداشت کشانیش به پیشانی . آن پیشانی دروغ زن و لرزش کار  10 – سوره ی انعام ، آیه ی سی و هشت :

  محققا" بدانید که هر جنبنده که در زمین و هر پرنده ای که با دو بال درهوا پرواز می کند

  همگی طایفه ای مانند شما نوع بشر هستند .

  ما در کتاب آفرینش بیان هیچ چیز را فرو گزار نکردیم آنگاه همه به سوی پروردگار خود

  محشور می شوند .

  11 – سوره ی قیامت آیات یک و سی وشش :

  قسم به روز قیامت ، آیا آدمی گمان می کند که بیهوده رها شود .

  12 – سوره ی سباء آیات هفت و هشت :

  و کافران به تمسخر و استخرا با مردم می گفتند که آیا می خواهید شما را به مردمی رهبری کنیم که می گوید شما پس از آنکه مردید و ذرات جسمتان متفرق و پراکنده گردید از نو باز زنده خواهید شد .

  آیا این مرد دانسته به خدا دروغ بسته یا جنون براین گفتارش و امید دارد .آنکه به عالم

  آخرت ایمان نمی آورند آنجا در عذاب و اینجا در گمراهی دور از نجات گرفتارند .

  13 – سوره ی آل عمران ، آیه ی شش :

  خداست آنکه می نگارد صورت شما را در رحم مادران هر گونه که بخواهد .

  خدایی جز او نیست که نفوذ ناپذیر تواناست .

  14 – سوره ی حجر ، آیه ی چهل وهفت :

  ما آیینه ی دلها ی پاک آنهارا از حسد پاکیزه سازیم تا همه با هم برادر ئ دوستدار هم شوند ورو به روی یک دیگر بر تخت عزت بنشینند .

  15 – سوره ی ص آیات بیست وهفت و بیست و هشت : ما آسمان و زمین و هرچه بین

  آنهاست را باطل خلق نکردیم این گمان کافران است .

  و ای کافران از عذاب سخت دوزخ ، بترسید . آیا ما آنان را که به خدا ایمان آورده اند و

  به اعمال نیکو پرداخته اند مانند مفسدین در زمین قرار می دهیم ویا پرهیزکاران را مانند

  بدکاران قرار می دهیم ؟

  16 – سوره ی طور آیه ی بیست وسه :

  در آن بهشت کاسه را می گیرند که لغو و گناه در آنجانیست .

  17 – سوره ی یس آیه ی پنجاه و نه :

  و خطاب شود ای کافران امروز شما از صف نیکوکاران جدا شوید .

  18 – سوره ی مومنون آیه ی هشتاد و هشت :

   

  بگو آن کیست که ملک و ملکوت عالم به دست اوست و او به همه پناه می دهد وکسی به او پناه ندهد اگر می دانید باز گویید .

  19 –سوره ی مومنون آیه ی صدوپانزدهم :

  آیا چنین می پندارید که ما شما را به بحث و بازیچه آفریدیم و بسوی ما رجوع نخواهید کرد.

  20 – سوره ی آل عمران آیات صد ونود الی صدو نودودو :

  محققا" در خلقت آسمان ها و زمین و رفت آمد شب و روز برای صاحبان خرد نشانه هایی دارند . آنهایی که در هر حال ایستاده و نشسته و خفتن خدا را یاد کنند و دائم فکر در خلقتآسمانها و زمین کرده و گویند پروردگار، ما را درو این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریدهای  پاک و منزهی ما را به لطف خود از عذاب آتش نگاه دار ای پروردگار ما هر که در آتش افکنی اورا سخت خوار کرده ای و او ستمکار بوده و ستمگران را هیچ کس یاری نخواهد کرد.

  21 – سوره ی فاطر آیه ی دو :

  دری که اواز رحمت به روی مردم می گشاید هیچ کس نتواند بست و آن را که او ببندد هیچ کس جز او نتواند رها کند و اوست خدای بی همتا ی با حکمت و اقتدار .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  تفسیر موضوعی ، قرآن کریم-  جلد سوم- درس سی ام- عبدالله جوادی آملی .

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان آیات مربوط به برهان های قرآن در مورد مالکیت مطلق خداوند

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول