کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان

مشخص نشده
مشخص نشده
6
مشخص نشده
59 KB
24522
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان

   عنوان کتاب : فارسی سوم (بخوانیم)

   ساختار کتاب درسی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است :

   الف ) قسمت مقدماتی کتاب :

   در قسمت مقدمه کتاب بخوانیم ابتدا فهرست کتاب که شامل 8 فصل می باشدارائه شده است. این 8 فصل در 22 درس سازماندهی شده است.

  فصل اول : نهادها،

  فصل دوم : بهداشت،

  فصل سوم : اخلاق فردی و اجتماعی،

  فصل چهارم : دانش و دانشمندان،

  فصل پنجم : مسائل دینی و آموزه های دینی،

  فصل ششم : ملی و میهنی،

  فصل هفتم : طبیعت،

  فصل هشتم : هنر و ادبیات.

   دانش آموز در کل فصول با موارد ذکر شده آشنایی پیدا می کند.

   در قسمت دیگر مطلبی تحت عنوان سخنی با آموزگاران گردآوری شده است تا معلمان برای تدریس و ارزشیابی کتاب از آن استفاده نماید.

   ب ) قسمت میانی کتاب :

   این قسمت شامل فصول هشت گانه می باشد :

   فصل اول : از ص 2 تا ص 28 ، شامل 4 درس اول به ترتیب با عنوان های بهترین سرآغاز، لبخند نقاشی ها، نماینده کلاس و بچه های کانون می باشد ؛

   فصل دوم : از ص 33 تا ص 48 ، شامل 2 درس بعدی با عنوان های ما فقط یک کره زمین داریم و حرفهای یک نقاشی ؛

   فصل سوم : از ص 52 تا ص 77 ، شامل 4 درس بعدی با عنوان های خود را دست کم نگیریم، فداکاران، فکر روشن، اتوبوس ؛

   فصل چهارم : از ص 81 تا ص 94 ، شامل 2 درس با عنوان های پرواز و سلام آقای بل ؛

   فصل پنجم : از ص 98 تا ص 119 ، که شامل 2 درس با عنوان های بهترین خاطره، امام و پروانه ها، روز زیبای زندگی ؛

   فصل ششم : از ص 123 تا ص 133 ، که شامل 2 درس با عنوان های ای ایران ای وطن من، سفید (درس آزاد) ؛

   فصل هفتم : از ص 137 تا ص 152 ، که شامل 2 درس با عنوان های کوه نوردی، اگر جنگل نباشد ؛

   فصل هشتم : از ص 154 تا ص 172 ، که شامل 3 درس با عنوان های خارکن و حاتم طایی، سفید (درس آزاد) و مداد رنگی.

   دروس ذکر شده کتاب بخوانیم از ابتدا یک در میان با سروده ها و فندره ها همراه است.

   درس اول : با نام بهترین سرآغاز که دانش آموز با نعمت ها و پدیده های خداوند آشنا می شود و می آموزد که هر کاری را با نام خدا شروع کند و شکرگزار خداوند باشد ؛

   درس دوم :  با نام لبخند نقاشی ها که دانش آموزان با خواندن یک داستان می آموزند که اخم و ناراحتی زیبایی را از صورت ها می گیرد و خنده و خوشحالی صورت ها را زیبا می کند ؛

   درس سوم : با نام نماینده کلاس در این درس دانش آموزان یاد می گیرند که نماینده یک کلاس باید چه ویژگیها و خصوصیاتی داشته باشد ؛

   درس چهارم : با نام بچه های کانون که دانش آموزان را با فعالیتهای هنری و کتاب و کتابخانه آشنا می نماید ؛

   درس پنجم: ما فقط یک کره زمین داریم. دانش آموزان با روش های نگهداری از کره زمین و محیط زیست آشنا می شوند ؛

   درس ششم : حرف های یک نقاش در این درس دانش آموزان روشهای نگهداری از جنگل و منابع طبیعی را می آموزند ؛

   درس هفتم : خود را دست کم نگیریم که دانش آموزان می آموزند که هر کس توانایی های خاصی دارد و هیچ کس نباید خودش را دست کم بگیرد ؛

   درس هشتم : فداکاران نام دارد که به معرفی انسانهای بزرگ و فداکار اشاره می کند و دانش آموزان را با آنان آشنا می نماید ؛

   درس نهم : با نام فکر روشن که به معرفی مخترع برق ادیسون در غالب یک داستان می پردازد ؛

   درس دهم : اتوبوس در این درس دانش آموزان یاد می گیرند که باید به بزرگ ترها مخصوصاً پیرها احترام بگذارند ؛

   درس یازدهم : پرواز نام دارد که دانش آموزان را با مخترعان هواپیما و فضا و فضانوردی آشنا می کند و اینکه انسان چگونه به فکر پرواز افتاد را در یک داستان کوتاه بیان می کند ؛

   درس دوازدهم : سلام آقای بل که به شناخت مخترع تلفن و راههای استفاده درست از تلفن می پردازد ؛

   درس سیزدهم : با عنوان بهترین خاطره که دانش آموزان را با خاطره نویسی و بیان احساسات و خاطره آشنا می سازد ؛

   درس چهاردهم : با نام امام و پروانه ها که به معرفی حضرت علی (ع) با لقب امیرالمؤمنین و رفتار او با کودکان و مردم می پردازد ؛

   درس پانزدهم : روز زیبای زندگی به جشن تکلیف دختران نه ساله و آغاز انجام وظایف دینی می پردازد که در غالب یک داستان کوتاه به دانش آموزان ارائه شده است ؛

   درس شانزدهم : با عنوان ای ایران ای وطن من که به معرفی شخصیت های بزرگ ایران و مکان های دیدنی ایران پرداخته و دانش آموزان را با آنها آشنا می نماید ؛

   درس هفدهم : درس آزاد می باشد . به این صورت که آموزگار مرتبط با عنوان فصلی که این درس شامل آن است مطلبی را با همکاری دانش آموزان ارائه می دهد ؛

   درس هجدهم : با نام کوه نوردی  است که دانش آموزان با مراحل و ابزارهای کوه نوردی آشنا می شود ؛

   درس نوزدهم : اگر جنگل نباشد  نام دارد که در این درس دانش آموزان می آموزند که جنگل چه فوایدی دارد و چگونه باید از آن مراقبت نمایند ؛

   درس بیستم : با عنوان خارکن و حاتم طایی است که با ارائه یک حکایت دانش آموزان را با شاعر ایرانی سعدی آشنا می نماید ؛

   درس بیست و یکم : درس آزاد می باشد. و معلم باید طبق عنوان فصلی این درس موضوعی را با همکاری دانش آموزان مشخص می کنند ؛

   درس بیست و دوم : که آخرین درس کتاب است با اشاره به یک داستان کوتاه نگهداری از مداد رنگی های دانش آموزان و رنگ آمیزی نقاشی مطرح می نماید.

   قسمت پایانی واحد :

   در پایان همه درس های ارائه شده در این کتاب دانش آموزان با فعالیتهای نظیر واژه آموزی، درست نادرست، گوش کن و بگو، نکته، نمایش، کتابخانی، بگرد و پیدا کن وجود دارد.

   که هر فعالیت اهداف خاصی را دنبال می کنند. برای مثال در فعالیت بگرد و پیدا کن ، بیشتر از حروف استفاده می شودکه در داخل کلمات و در متن وجود دارد و دانش آموزان با توجه به این فعالیت از نظر مهارت نوشتاری و دیداری املاء آشنایی کامل پیدا می کند.

   همچنین در پایان هر فصل یک درس به نام روان خوانی وجود دارد. همانطور که گفتیم این کتاب شامل 8 فصل و 8 روان خوانی می باشد. که هدف آن تقویت مهارت خواندن و توجه و آشنایی کودکان به شنیدن، گوش دادن و داستان خوانی می باشد که در پایان می تواند به ارائه یک پیام از یک متن ساده منجر می شود.

   قسمت پایانی کتاب :

   در قسمت پایانی کتاب بخوانیم دانش آموزان با معنای واژه ها و لغت های جدیدی و توضیحی کوتاه در این خصوص آشنا می شوند. این قسمت از کتاب با توجه به متن کتاب و 22 درس که در کتاب می باشد به صورت مرتب و منظم به ترتیب حروف الفبا ارائه شده است.

   پس از آن در انتهای کتاب نیز فهرستی از کتابهای مرتبط با دروس اصلی کتاب می باشند که موجب رشد دایره لغت و فرهنگ کتابخوانی می باشد و معلم می تواند در طی هفته های سال تحصیل به معرفی آنها پرداخته و به سوالاتی که در بخش کتاب خوانی قسمت پایانی واحد کتاب بخوانیم آمده است پاسخ داده شود.

   کتابهایی از قبیل:

   دور از خانه، نویسنده نادر ابراهیمی، انتشارات آگاه ؛

   گل برای ساقه ی سبز، داود عطار زادگان، انتشارات قربانی ؛

   آهوی ارغوانی، ترجمه رضا افضلی، انتشارات آستان قدس رضوی

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان , مقاله در مورد تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان , تحقیق درباره تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان , مقاله درباره تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تحلیل کتاب فارسی (بخوانیم) سوم دبستان

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول