تحقیق مقاله برق گرفتگی

مشخص نشده
مشخص نشده
15
مشخص نشده
65 KB
24615
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله برق گرفتگی

  مقدمه:

  بی شک رویکرد صنعتی از جمله فرگردهایی است که به ناچار غافله ی توسعه می باید از آن عبور کند. واضح است در گذر از آن مرحله، حفظ صنایع موجود و دستیابی به سطحی از توانمندی صنعتی که بتواند اهداف توسعه را محقق سازد امری الزامی است و این امر قابل دستیابی نیست مگر به کمک نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده که تحت نظم مشخصی و بر اساس یک استاندارد بین المللی مهارت یافته باشد.

  مسائلی که امروز برای بشر مطرح است هرگز در گذشته مطرح نبوده است. بشر هرگز تجربه زیستی در محیط پر تغیر را نداشته است. بنابراین امروز صحبت از آموزش برای بقا می شود و باید بیاموزیم در جهان متغیر امروز چگونه خودمان را حفظ کنیم و به کمک نیروهای خلاق خود برای مشکلات روزافزون راه حل های مناسبی بیابیم.

  این شرایط و احساس نیاز مجموعه را تحت عنوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای در کشور بوجود آمد که توجه به آن محققاً زیرساخت توسعه اقتصادی کشور است. این حقیر بعنوان عضو کوچکی از این مجموعه پرتلاش و علم به اینکه جوانان این مرز و بوم را باید با فناوری روز آشنا کرد و این آموزش نیز طبق ا ستانداردهایی تعیین شده است اقدام به تهیه مقاله حاضر نمودم.

   

  برای جلوگیری از خطر برق گرفتگی موارد ایمنی زیر را به خاطر می سپاریم

  هیچ گاه با دستان خیس یا مرطوب به وسایل برقی کلیدها و پریزها دست نزنید.

  به قسمت فلزی لامپها دست نزنید. در هنگام نصب سرپیچ سعی کنیم سیم فاز را به ته سرپیچ وصل  کنید.

  سیمهای حامل جریان که به وسایل برقی مانند: سماور، اتو، پنکه، هویه و ... وصل هستند هر چند وقت یکبار بازرسی نموده و دقت کنید که این سیمها لخت نشده باشند.

  در موقع تعمیر وسایل برقی جریان برق را قطع کنید.

  اگر می خواهید  برای نجات فرد برق گرفته ای اقدام کنید هیچگاه به قسمتهای لخت بدن او دست نزنید زیرا در این صورت شما نیز دچار برق گرفتگی خواهید شد.

  سیم های معمولی برق را نباید بدون عبور دادن از لوله مخصوص در داخل دیوار قرار داد زیرا بزودی این سیمها پوسیده شده و خطر اتصالی و برق گرفتگی بوجود خواهد آمد.

  در موقع وصل وسایل الکتریکی کهنه و زنگ زده به برق و تعمیر آنها نهایت دقت را کرده و حتی الامکان از آنها استفاده نکنید.

  در موقع استحمام از دست زدن به وسایل برقی و سیم های برق خودداری کنید و تا جایی که امکان دارد در حمام ها از نصب پریز و استفاده از وسایل برقی خودداری کنید.

  وقتی جریان کارگاهی را قطع می کنید برای وصل مجدد برق اطمینان حاصل کنید که کسی در حال کار یا تعمیر دستگاههای مربوطه به جریان آن قسمت نیست. همچنین در این موارد که برای انجام تعمیرات برق منزل یا کارگاهی را قطع کرده اید.

  به تصور اینکه برق فشار ضعیف یعنی 220 ولت خطرناک نیست نباید در قسمت هایی که با این برق کار می کنید بدون قطع جریان برق کار کرد.

   

  مقاومت بدن انسان در مقابل جریان برق:

  بدن انسان مانند اجسام هادی جریان برق را از خود عبور می دهد و با توجه به اینکه در چه وضعی قرار گرفته باشد جریانی کم یا زیاد از بدن عبور می کند. مقاومت بدن از دو قسمت تشکیل شده است:

  مقاومت داخلی: منظور مقاومت اعضای زیرپوست می باشد. این مقاومت در حدود 1300 تا 300 اهم بسته به افراد مختلف تغیر می کند.

  مقاومت خارجی: همان مقاومت پوست بدن می باشد که تا چه حد پوست بدن با سیم حامل جریان برق در تماس باشد. این مقاومکت تغییر می کند. همچنین مقاومت خارجی بدن در محل هایی که پوست دارای ضخامت بیشتری است مانند کف پاها بیشتر و در جاهایی که پوست نازکتر است مانند لاله گوش مقاومت حداقل می باشد. خشک بودن و یا مرطوب بودن پوست نیز در مقاومت خارجی بسیار مؤثر است. چنانچه گفتیم هرچه سطح تماس پوست با سیم برق بیشتر باشد شدت برق گرفتگی نیز بیشتر است مثلاً اگر شخصی نک انگشت او سیم حامل جریان را لمس نمایید کمتر از شخصی است که به سیم حامل جریان با کف دستش تماس پیدا کرده آسیب می بینید و دچار شک الکتریکی می شود ضعیفتری می شود. همچنین سعی کنید همیشه با دست راست با برق کار کنید زیرا دست چپ به قلب نزدیکتر است، احتمال خطر برق گرفتگی نیز بیشتر است. مثلاً اگر شخصی نوک انگشت او سیم حامل جریان را لمس نماید کمتر از شخصی که سیم جریان با کف دستش تماس پیدا کرده آسیب می بیند و دچار شوک الکتریکی ضعیفتری می شود. همچنین سعی کنید همیشه با دست راست با برق کار کنید زیرا دست چپ به قلب نزدیکتر است، احتمال خطر برق گرفتگی و صدمه دیدن قلب در لمس برق با دست چپ بیشتر است.

  اگر می خواهید برای نجات فرد برق گرفته ای اقدام کنید موارد زیر را به خاطر بسپارید:

  هنگام برق گرفتگی قبل از هر اقدامی جریان برق را قطع کنید و شخص برق گرفته را بوسیله چوب یا میله ای عایق از محل اتصال برق جدا سازید.

  چنانکه تنفس فرد برق گرفته قطع شده باشد به او تنفس مصنوعی بدهید و ضمن ادامه تنفس مصنوعی مصدوم را به پزشک برسانید.

  ممکن است بر اثر عبور برق از بدن شخص مصدوم فرد دچار سوختگی شده باشد. در این گونه موارد وقت را برای التیام و درمان سوختگی تلف نکنید.

   

  انواع اندازه گیری:

  تعریف متر: واحد مقرر قانونی اندازه گیری طول متر می باشد و در اغلب کشورها از آن استفاده می شود یک متر تقریباً  محیط کره زمین می باشد. امروزه متر را بر حسب طول موج اشعه نارنجی متمایل به قرمز که از کریپون ساطع می گردد می سنجند که معادل طول موجی برابر 73/1650736 می باشد.

  متر به بخشهای زیر تقسیم می شود:

  دسی متر dm: برابر با 1/0 متر است یعنی اگر یک متر را به 10 بخش مساوی تقسیم کنیم هر قسمت آن برابر با دسی متر است.

  سانتی متر cm: برابر 01/0 متر است یعنی اگر یک متر را به صد بخش مساوی تقسیم کنیم هر قسمت آن برابر با یک سانتی متر خواهد بود.

  میلی متر mm: برابر 001/0 متر است یعنی اگر متر را به 1000 بخش مساوی تقسیم کنیم هر قسمت آن برابر یک میلی متر خواهد بود.

  میکرون m: برابر 000001/0 متر است یعنی اگر یک متر را به یک میلیون بخش مساوی تقسیم کنیم هر قسمت آن برابر یک میکرون خواهد بود.

  واحدهای بزرگتر از متر

  کیلوکتر KM: برابر هزار متر می باشد. توجه داشته باشید که پیشوند کیلو به معنای هزار می باشد.

  مگامتر MM: برابر یک میلیون متر می باشد یعنی اگر پیشوند مگا قبل از واحدی نوشته شود به معنای یک میلیون برابر آن واحد می باشد.

   

  «وسایل و ابزار لازم در اندازه گیری و اندازه گیری اجسام مختلف»

  خط کش: از خط کش برای ترسیم خطوط راست و خط کشی روی اجسام استفاده می شود. خط کشها در سه نوع:

  خط کش سه پهلو. 2- خط کش موجی. 3- خط کش تخت.

  متر: برای اندازه گیری طول از متر استفاده می شود دارای انواع فلزی تاشو، پارچه ای، نواری و پایه دار می باشد.

  چکش: ابزاری است که برای ضربه زدن از آن استفاده می شود. چکشها به طور کلی از دو قسمت سر و دسته تشگیل شده اند. دسته چکش ها از چوب یا پلاستیک فشرده می باشد. سر چکشها در دو نوع فلزی و پلاستیکی ساخته می شود. جنس چکشهای فلزی از فولاد ابزار کم کربن آبدیده می باشد. چکشهای فلزی در وزنهای 250 گرم تا یک کیلو ساخته می شود. کاربرد آنها در صنایع فلزکاری و جوشکاری می باشد.

  چکش نرم یا چکش پلاستیکی:

  جنس این چکشها از کائوچو یا پلاستیک فشرده می باشد و بنام چکشهای نرم معروف هستند به دلیل اینکه این چکشها ضربه را روی اجسام پخش نموده و از ترک خوردگی آنها در اثر ضربه وارده به وسیله چکش جلوگیری می کنند. غالباً برای میزان کردن کار در ماشینهای تراش، باز و بسته کردن الکتروموتورها و ضربه زدن به قطعات چدنی از این چکشها استفاده می شود. وزن این چکشها بین 250 گرم تا 5/3 کیلوگرم متغیر است

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله برق گرفتگی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ابزارشناسی سازمان آموزش فنی و حرفه یا کشور

  اصول مقدماتی الکتریسیته مهندس سرابی انتشارات سازمان آموزش فنی

  مبانی 1 و 2 هنرستان نظام جدید

  مبانی تکنولوژی برق ترجمه مهندس مسلم نیکزاد

  آموزش فنی و حرفه ای برقکاری ساختمان درجه 2

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله برق گرفتگی, مقاله در مورد تحقیق مقاله برق گرفتگی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله برق گرفتگی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله برق گرفتگی, تحقیق درباره تحقیق مقاله برق گرفتگی, مقاله درباره تحقیق مقاله برق گرفتگی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله برق گرفتگی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله برق گرفتگی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول