تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده)

مشخص نشده
مشخص نشده
10
مشخص نشده
66 KB
24644
قیمت قدیم:۴,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده)

  این قسمت در مجموع شامل یک هسته آهن مرکزی دارای خاصیت مغناطیسی است که هنگام نیرو دادن یک آرمیچر (میله فولادی) مفصلی را جذب می نماید. یک نیروی ذخیرع توسط حالت فنری و یا نیروی ثقل پیش می رود بنابراین آرمیچر (میله فلزی/ القاگر) به حالت اولیه خود باز می گردد در این حالت میله الکترومغناطیسی نیروی خود را از دست می دهد. اشکال خاصی از جذب آرمیچر (القاگیر) است. حرکت این القاگیر (میله فلزی) تماس نزدیک و یا بازشدگی را بوجود می آورد آرمیچر (میله فلزی) یک تماس انتقالی را ایجاد می کند که به قسمت ثابت منتقل شده و چندین تماس را به همین روال به ترتیب بوجود می آورد. با این وجود ورود مجزایی نیز برای به کار انداختن چندین خروجی بوجود می آورد. این گونه تماس ها و برخوردها می تواند به آرامی تقویت شوند با این وجود منجر به ایجاد جریان های بزرگ، مرتبط در شرایط کاملاً سخت و دشوار می گردد. که این یکی از مزیت های بارز این نوع ارتباطاتی است که تداوم دارد. کمیت نیرویی می تواند بصورت a.c و یا d.c جریان متفاوت و مستقیم باشد. چنانچه جریان A .C مورد استفاده قرار گیرد. ابزارآلات باید به گونه ای باشند که از برخوردها و تصادم جلوگیری کنند که ناشی از جریان عبوری در نیمه چرخه های الکتریکی است. راه حل عمومی و مشترک برای حمل این مسئله شکافتن/ دو نیم کردن قطب مغناطیسی و ایجاد حلقه مسی حول یک نیمه چرخه است. تغییر جریانی یک حرکت فازی در این گونه در قطب هاست، یعنی زمانی جریان کلی برابر با صفر نخواهد بود. به طور معکوس، در نیروی مورد استفاده جریان d.c جریان بازمانده ممکن است از آزاد شدگی جلوگیری نمائید. این مسئله توسط جلوگیری از میله فلزی از تماس با الکترومغناطیسی با یک توقف گاه غیر الکترومغناطیسی یا با استفاده از ساختار الکترومغناطیسی با ویژگی جریان پائین باقی مانده همراه است. سرعت عملکردی، انرژی مصرفی و تعداد دو نوع تماس های مورد نیاز یکی از نقش ها و وظایف این گونه طراحی است. میله فلزی/ آرمیچر خاص دارای سرعت کاربردی بین m/s 100 تا m/s 400 است امّا مقاوم های با جریان تماس سبک تر می تواند به گونه ای طراحی گردند کمتر از m/sec 1 سرعت آن باشد. نیروی کاربردی بین (wat) 2/0 – 50/00 می باشد امّا می تواند تا wat80 نیر در چند تماس القایی سنگین برسد و عملکردهای زیاد برای استفاده از مقاوم های قطبی شده موجود است که به آسانی با افزودن خاصیت مغناطیسی دائم و پایدار به الکترومغناطیسی پایه بدست می آید. هم اشکال دو پایا و هم راه اندازهای مجرد قابل دست یابی است. شکل 20 . 7 ساختار اساسی و پایه را نشان می دهد. یکی از مثال های ممکن از استفاده آن ایجاد زمان کاربردی سریع برای جریان های مجرد و سرعت های کمتر از ms 1 امکان پذیر می باشد. شکل 3 . 7 مثالی از مقاوم های میله های فلزی القاگیر جذب شده است.

   

  تقویت کننده های استاتیک : (ایستا) :

   اصلاح استاتیک (ایستا) به این معناست که تقویت کننده ها دارای هیچ قسمت حرکتی نیستند این مسئله تأثیر چندانی بر روی مقاوم / تقویت کننده های سستیماتیک ندارد. تمامس های خروجی در مجموع به تقویت کننده های آرمیچر (استاگیر) جذب می شود. در تقویت کننده های محافظتی اصلاح استاتیک به حالتی اطلاق می گردد. که هیچ حرکتی در قسمتها وجود ندارد تا ویژگی و خاصیت مقاوم ها نیز مشاهده شود. سرفصل مباحث در ارتباط با مقاوم ها و تقویت کننده به اولیت 1960 می رسد. طراحی آنها به گونه ای است که براساس استفاده از وسایل الکتریکی می باشد به جای اینکه از سیم پیچ ها و الکترومغناطیس ها استفاده شود. انواع مختلف مورد استفاده و ابزارآلاتی همچون خازن ها، القاء گر و ... می باشد دمای پیشرفت در خاصیت الکتریکی استفاده خطی و دیجیتالی مداری را قادر می سازد در حالی که جریان ها / مدارهای اصلی ممکن است برای تعدادی از مقاوم ها / تقویت کننده ها مشترک باشد. کاربردهای برنامه های مختلف محدود به نقش های اصلی و پایه ای تطابق سختی های مقاوم ها می شود. همچنین به نظر می رسد به عنوان آنالوگی از جابه جایی الکترونیکی در مقاوم های الکترومکانیکی می توانند در نظر گرفته شود. در برخی حالات، بار مقاومتی کاهش یافته و در نتیجه میزان بار موردنیاز برای خروجی ها CT / VTS نیز کاهش می یابد. مشکلاتی زیادی در زمینه طراحی ها توسط مقاوم های / تقویت کننده های ایستا قابل حل می باشد. به طور خاص، مقاوم ها در مجموع نیاز به منبع معتبر انرژی dc دارند و از خطراتی در مدارهای الکترونیکی جلوگیری به عمل می آید. محیط های، با ایستگاه های فرعی مخالف جریان های الکتریکی است و علت آن هم به دلیل واسطه های الکتریکی در اشکال مختلف است که دریافت می گردد. در حالی که ترتیب بندی ذخایر dc تولید شده از مقاوم های تقویت کننده ها اسکان پذیر است و این یکی از معایب افزایش محدوده CT's و یا VT's می باشد همچنین جریان اولیه ای در ولتاژهای پائین موجود است که دیگر مقاوم ها و تقویت کننده ها به کار برده نمی شود.

   این مسئله به طور مستقیم بر روی حساسیت مقاوم ها / تقویت کننده تأثیر می گذارد. بنابراین منبع امنیتی و مطمئنی و انرژی تقویت کننده های وجود دارد که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای جلوگیری از عملکردهای بدو با اشتباه و تخریب ابزارآلات الکتریکی در طی اشتباه یا شرح عملیات مدارهای حساسی در حالت پوششی و محافظتی حالاتی را منجر می شود که خطرات ناشی از این علت ها ممکن است فوراً ظاهر نگردد دمای بعدها در شکل شکست های موقتی و زودگذر خود را نشان دهند. بنابراین تفاوت های رادیکالی بر روی امکانات ساختاری برای مقاوم های الکترومغناطیسی موردنیاز است. درجه بندی ها و تعمیر کردن ها از جمله وظایف طولانی مدت در این زمینه است که بدون تجهیزات خاصی نیز صورت می گیرد . شکل 4 . 7 محیط از مدارهایی را نشان می دهد که دارای مقاوم های ساده استاتیکی است شکل 5 . 7 مثالی از مقاوم های نیروسنج های مقاوم و پیچیده است.

   4 . 7 ) مقاوم ها / تقویت کننده های دیجیتالی :

  مقاوم ها/ تقویت کننده های محافظتی دیجیتالی تغییرات مراحلی از تکنیکها را نشان می دهد. ریز پردازنده ها و کنترلرها در مدار جایگزین می شوند و در مقاوم های استاتیکی مورد استفاده قرار می گیرد. مثال های اولیه در 1980 ارائه شد که همراه با ارتقاء ظرفیت موردپردازش بوده است و هم اکنون هم به عنوان جریانی در بسیار مقاوم ها مورد استفاده قرار می گیرد. با این وجود، این قبیل تکنیکها کاملاً در میان پروژه های 5 ساله قرار می گیرند. در مقایسه با مقاوم های استاتیک، مقاوم های دیجیتالی تبدیلات A|D را از تمام آنالوگ های کمیتی معرفی می نماید از پردازنده ها ممکن است از برخی انواع تکنیکهای شمارشی و یا انتقال دهنده های Fourier استفاده نماید. با این وجود با ریزپردازنده های خاص از ظرفیت های پردازشی محدودی استفاده می نماید. از نظر نقش و عملکرد، در محدودیت می باشد. از دیگر نقش ها در مقایسه با الکترومغناطیس ها تقویت کننده های ایستایی معمولاً موجود است. قدرت و نیروی محدود ریزپردازنده ها در مقاوم ها و تقویت کننده های دیجیتالی در چندین نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. در عوض، سرعت عملکردی در برخی از محافظ ها محدود می گردد. بنابراین، تقویت کننده های دیجیتالی برای محافظت های خاصی ممکن است دارای زمان کاربری طولانی تر از مقاوم های، استاتیکی است. با این وجود، زمان فوق العاده  اضافه از جمله موارد بارز و مشخص که بتواند بر روی زمان رفت و برگشت تأثیر گذار دریا بر روی ثبات و پایه ریزی سیستم قدرتی، تأثیر آنچنانی ندارد. مثال ها در جدول 6 . 7 آمده است.

   تقویت کننده ها / مقاوم های عددی :

   توزیع در مقاوم های دیجیتالی و عددی در نقاط جزئی تکنیکهای مختلف باقی می مانند و به ندرت در محدوده های دیگر محافظ ها قرار دارند. به طور خاص، آنها از پردازشگرهای دیجیتالی به عنوان سخت افراز محافظتی درنظر گرفته می شود که در مجموع در ارتباط با ابزارآلات نرم افزاری است. سیگنالهای ورودی ها به نمایشگرهای دیجیتالی تبدیل می شوند و براساس الگوهای ریاضیاتی و محاسباتی مناسب مورد پردازشگر قرار می گیرند. پردازش با استفاده از ریزپردازنده های خاص است که به صورت بهینه سازی به اجرا در می آیند.

   پردازشگرهای دیجیتالی در سیکنال هایی در یک زمان خاص نیاز به نیروی بالای مسیر در پردازنده دارند. به علاوه، کاهش در هزینه و قیمت میکروپردازنده ها مرتبط با ابزارآلاتی دیجیتالی می باشد که به صورت طبیعی منجر به شیوه های می گردد که یک آیتم از سخت افزار برای به وجود آوردن محیط از نقش و عملکردها مورد استفاده قرار می گیرد.

   با استفاده از میکرو پردازش ها برای ایجاد محاسبات ضروری استفاده می شود. نقش های زیادی به صورت آیتم های جدا گانه ای ارائه می شود در درون یک آیتم سیگنالی در اینجا ارائه می شود. جدول 1 . 7 لیستی از نقش های موجود را نشان می دهد در حالی که جدول 2 . 7 مزایای تقویت کننده ها / مقاوم های را تنها در 15 – 10 سال پیش ارائه می دهد. شکل 7 . 7 مقاوم های عددی را نشان می دهد و یک مدار در شکل 8 . 7 و 9 . 7 آمده است که به ذخیره مکانی تا حدود مکان در سیستم های تغذیه HV می پردازد که مکان موردنیاز را برای تقویت کننده ها و مقاوم ها نشان می دهد. به این دلیل که تقویت کننده های عددی زیادی ممکن است به اجرا درآیند نشان دادن چندین مقاوم به تنهایی ممکن است دارای چندین وظیفه باشد که توسط عناصر مختلفی مورد استفاده قرار گیرد. هر یک از این عناصر مسیری از نرم افزارها نیز محسوب می شود. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده)

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده), مقاله در مورد تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده), تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده), مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده), تحقیق درباره تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده), مقاله درباره تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده), تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده), مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مقاوم های آرمیچر (میله فلزی جذب شده)

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول