تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی

مشخص نشده
مشخص نشده
11
مشخص نشده
65 KB
24646
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی

  ASCEND

  یک منبع باز ورایگان ،سیستم مدلینگ ریاضیاتی که در دانشگاه ملون در اواخر دهه 80 توسعه یافته است.

  کاربردهای اصلی آن در زمینه مدلینگ پروسه شیمیایی می باشد اگرچه قابلیت های کلی هستند.وشامل حل مننده های جبری غیر خطی ،حل کننده های معادلات جبری/تفاضلی ،بهینه سازی غیر خطی ومدلینگ

  مدل های شرطی چند حوزه ای را شامل می شود.عملکردهای ماتریکس  آن توسط یک ماتریکس حل کننده پراکنده وموثر به نام mtx پشتیبانی میشود.

   

  CPLEX

  یک بسته نرم افزاری بهینه سازی است . آن را روش سیمپلکس نامیده اند وبا زبان برنامه نویسی سی

  نوشته شده است ،اگرچه امروزه شامل روش های حوزه داخلی است و حد فاصل java  و C++ است.

  به طور عمده توسط Robert E. Bixby  توسعه داده شد واز طریق شرکت بهینه سازی CPLEX

  فروخته شد. که توسط شرکت ILOG در سال 1997به دست آمده بود . CPLEX مسائل برنامه نویسی صحیح وبرنامه نویسی خطی را حل کرده واخیرا برنامه نویسی درجه دوم را به آن افزوده است.و دارای

  یک لایه مدلینگ است که آن را کنسرت می نامند و همچنین با سیستم های مدلینگ بسیاری مانند AIMMS,AMPL,GAMS,OPLتوسعه یافته و در دسترس می باشد .در 2004 کار وتلاش روی

  CPLEX جایزه بسته اینفورمز را برد.

   

  CUTEr

  یک محیط آزمایش اجباری وغیراجباری ،دوباره بازدید شده است.

  CUTEr یک محیط آزمایش منبع باز برای بهینه سازی است وحل کنندگان جبر خطی که مجموعه ای از مسائل آزمایش در کنار وسایلی که هدفشان کمک به طرح توسعه دهندگان را تامین می کند ،حل کنندگان پر هیجان وجدید را مقایسه اواصلاح می کند. CUTErجانشین محیط آزمایش کلی اجباری وغیراجباری

  Bongartz,Conn,Gould and Toint می باشد. وبرای تعداد بیشتری از سکوها وسیستم های اجرایی

  ویک جعبه ابزاری بهینه سازی مناسب را تامین می کند.مسائل آزمایش تامین شده با فرمت ورودی استاندارد

  نوشته شده اند .یک کد یاب که این فرمت را به زیرروال های خوب تشریح شده ،تبدیل می کند وفایل های اطلاعات پایه به شکل بسته جداگانه در دسترس می باشد.یکبار که ترجمه شده بود ،این فایل ها ممکن است اداره شوند تا وسایلی مناسب برای بسته های آزمایش بهینه سازی  را تامین می کند.آماده برای استفاده با

  بسته های موجود مانند IPOPT,MINOS,SNOPT,filterSQP,Knitro  وبیشتر تامین می شوند ،مواجه می شوند.بیش از یک هزار مسئله در مجموعه ای که از برنامه ریزی خطی تنظیم شده است به برنامه ریزی درجه دوم محدب وغیر محدب ،به حداقل مربع های خطی وغیر خطی ،از طریق کلیت بیشتر مقیاس های زیاد محدب و غیر محدب و تساوی پراکنده و مسئله های برنامه ریزی خطی اجباری غیر مساوی  در دسترس می باشند.اضافه بر آن ،سری آزمایش CUTEr به معیار استاندارد de facto برای تحقیق وحل کنندگان بهینه سازی  سطح تولید تبدیل می شود ودر مقالات تحقیقی چاپ شده بسیاری  استفاده ونقل قول شده است.

  Galahad library

   

  یک کتابخانه از سری بسته هایی است برای راه حل هایی از مسائل  بهینه سازی-یا برنامه ریزی ریاضیاتی - است .حوزه هایی که در کتابخانه پوشش داده می شوند شامل بهینه سازی غیر اجباری واجباری مقید ،برنامه ریزی در جه دوم ،برنامه ریزی غیر خطی ،سیستم های معادلات غیر خطی وغیر تساویها ،مسائل حداقل مربع های غیر خطی می شوند.کتابخانه اکثرا  با زبان برنامه نویسی فورتران 90 نوشته می شوند. نام کتاب خانه از بسته اصلی آن برای برنامه نویسی غیر خطی کلی منشا می گردد ،LANCLOT-B جانشین لاگرانزی تقویت شده بسته LANCELOT of Conn,GOULD and TOINT می باشد.

  بسته های دیگر در کتابخانه شامل :

  یک روش برمبنای فیلتر برای سیستم های خطی وتساوی های غیر خطی وعدم تساوی ها.

  یک روش سری فعال برای یرنامه نویسی درجه دومی غیرمحدبی

  یک روش حوزه داخلی دوتایی ابتدایی برای برنامه نویسی غیرمحدب درجه دوم

  پیش حل کننده برای برنامه های درجه دوم

  یک روش لنکزوس برای خرده مسائل حوزه اطمینان

  یک روش حوزه داخلی برای حل برنامه های خطی یل برنامه های محدب جدا شدنی یا

  متناوبا ،برای محاسبه مرکز آنالیزی یک سری که توسط محدودیت ها تعریف شده است ،

  اگر وجود داشته باشد.

   

  بسته ها در کتابخانه گالاهاد مسائلی را می پذیرند که یا در فرمت ورودی استاندارد  (SIF)مدل سازی شده اند یا زبان مدل سازی (AMPL)  . برای مسائلی که در زبان SIF مدل سازی شده اند ،کتابخانه گالاهاد به طور طبیعی به بسته های CUTEr اطمینان کرده ،یک وسیله بهینه سازی که همه عاملیت ها ی با سطح پایین را تامین می کند ،همه توسط حل کنندگان اعلام نیاز شده است.کتابجانه در سکوهای معروف محاسبه ای بسیاری که شامل Compaq (DEC) Alpha,Cray,HP,IBM RS/6000,Intel-like PCs,SGI and Sun در دسترس می باشد.وطوری طراحی شده است که به راحتی در سکوهای دیگر تطبیق داده می شود.

  (برنامه )برعکس

  یک برنامه کلی محاسبه ای هدف برای حل مسائل برعکس وبهینه سازی می باشد.برنامه به طور خاص

  برای حل مسائلی که شبیه سازی های عددی پیچیده ای داشتند و در تشریح هدف و توابع حدود می باشند ،

  طراحی شده اند.انگیزه اصلی برای طراحی برنامه از حوزه شکل دهی به فلزجایی که برنامه های شبیه سازی شده ی صنعتی عمدتا بدون داشتن کاربردی در ذهن برای راه حل مسائل بهینه سازی بر گرفته شده است ،در حالیکه نیازهای در حال افزایش خصوصا برای کاربردشبیه سازیهای عددی در شناسایی های برعکس پارامترهای  مواد رشد زیادی داشته است.

   

  کتابخانه تحقیقی بهینه سازی

  یک کتابخانه عددی برای توسعه وآزمایش الگوریتم های بهینه سازی می باشد.کتابخانه تحقیقی بهینه سازی

  یک منبع باز رایگان با هدف توسعه موثر الگوریتم های بهینه سازی کاربردی خصوصا الگوریتم هایی که بر پایه شباهت های زیاد پی در پی اهداف وتوابع حدود که توسط دیدگاه محدود شده مرحله ای ترکیب شده اند،

  می باشد.

  IPOPT

  با مفهوم بهینه گر حوزه داخلی یک بسته نرم افزاری برای بهینه سازی غیر خطی در مقیاس بزرگ سیستم های ادامه دار می باشد.با زبان فورتران و سی نوشته شده است و تحت نظارت CPL به فروش رسیده است.

  بهینه گر حوزه داخلی یک روش حوزه داخلی دوتایی ابتدایی را انجام می دهد و از جستجوهای خطی بر پایه روش های فیلتری استفاده می کند.بهینه گر حوزه داخلی برگرفته از بسیاری محیط های طراحی که شامل

  AIMMS, AMPL, MATLAB, CUTEr and C است ،باشد.بهینه گر حوزه داخلی برای بهره برداری

  اولین ودومین مرتبه اطلاعات مشتق شده طراحی شده اگر تامین شده باشد.اگر هیچ هسینی تامین نشده باشد ،

  بهینه گر حوزه داخلی آنها را با استفاده از روش مشابه نیوتن وبه ویزه به روزشده BFGS تقریب می زند.

  و به طو.ر عمده توسط Andreas Wachter دانشجوی سابق دکترا در آکادمی مهندسی شیمی در دانشگاه کارنج ملون با نظارت Lorenz T.Bieglerتوسعه یافته است. Arvind Raghunathan بعدها یک توسعه در بهینه گر حوزه داخلی برای حل کلاسی از مسائل که با عنوان برنامه های ریاضیاتی با محدودیت های متعادل شناخته شده اند.

  KNITRO

  بسته نرم افزاری برای حل کردن مسائل بزرگ ریاضیاتی بهینه سازی  می باشد ،وتخصیص داده شده برای بهینه سازی غیر خطی می باشد ،اما همچنین مسائل برنامه نویسی خطی ،برنامه نویسی دو جمله ای ،وسیستم های معادلات غیرخطی را حل می کند.ناشناخته ها در این مسائل می بایست متغیرهای مستمر در توابع متناوب باشد ؛اگرچه ،توابع می توانند محدب یا غیر محدب باشند .یک راه عددی را برای مسئله محاسبه می کند—راه حل ریاضیاتی سمبولیکی رابرای مسئله پیدا نمی کند.مسائل بهینه سازی می بایست به آن در فرم

  ریاضیاتی ارائه شوند ،ومی بایست یک راه از تابع محاسبه مشتقات با بستفاده از ماتریس های  پراکنده تامین کند.مسائل ممکن است با زبان C ,C++ ,Fortran ,Java  نوشته شود ،و در بخش هایی یک نرم افزار روتین برای حل مسائل نامیده شود. یک دیدگاه آسان برای توسعه مسئله بهینه سازی با زبان مدلینگ جبری

  مانند AIMMS,AMPL,GAMS,mathematica,etc می باشد.محیط مدلینگ تابع مشتقات را محاسبه می کند ،واینکه یک حل کننده در محیط می باشد.و سه الگوریتم متفاوت بهینه سازی را برای حل مسائل بهینه سازی  ارایه می دهد.دوتا الگوریتم از نوع حوزه داخلی هستند ویکی نوع سری فعال می باشد.این الگوریتم ها دارای خصوصیات متفاوت پایه ای می باشند.

  L-BFGS

   

  اینها بسته های شبه نیوتنی با حافظه محدود برای بهینه سازی با مقیاس بالا هستند.کدها در مرکز تکنولوزی بهینه سازی دانشگاه شمال غربی توسعه یافتهاند.این برنامه ها برای محاسبه کمینه یک تابع با متغیر های زیاد

  استفاده می شوند.آنها نیاز دارند تا کاربر گرادیان تابع هدف را تامین کند.واینکه مخفف روش BFGS با حافظه محدود می باشد.به جای ضبط یک تخمین کلی در هسسین ،این روش یک طبقه پایین از تخمین ها را به روز می کند.وکدی برای حل مسائل بدون محدودیت می باشد.نویسنده :این برنامه قابلیت حل مسائلی با مرزهای ساده روی متغیرها را دارد.آخرین نگارش آن 2.1 می باشد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی , مقاله در مورد تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی , تحقیق درباره تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی , مقاله درباره تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نرم افزار های بهینه سازی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول