تحقیق مقاله مواد انفجاری

تعداد صفحات: 12 فرمت فایل: مشخص نشده کد فایل: 24693
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: بهداشت
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
کلمات کلیدی: N/A
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مواد انفجاری

  تبصره های عمومی :

   1 . 1 ) مواد انفجاری را نباید غیر از موارد ذیل انبارسازی، حمل و نقل، جابه جا یا استفاده نمود :

   الف ) تحت شرایط توصیه توسط قوانین و مقررات ملی ؛

   ب ) به وسیله فردی ماهر، که باید تمام مراحل ضروری را بفهمد تا تضمین کند که کارگران و افراد دیگر در معرض ریسک جراحت نباشند.

   2 . 1 . 16 ) پیش از استفاده از مواد انفجاری برای انفجار سایت، سیستم توافقی کار باید مهیا شود و مسئولیتهای افراد حضور یافته، به صورت کتبی موبه مو شرح داده شود.

   13 . 1 . 16 ) کلاهک های انفجاری، ماسوره های انفجاری ایمنی، سیم کشی و تجهیزات دیگر انفجاری باید با مشخصات معلوم شده در قوانین و مقررات ملی، مطابقت داشته باشند.

   4 . 1 . 16 ) دینامیت نباید از لفافه اصلی اش برداشته شود تا زمانی که در حفره ها قرار داده می شوند.

   5 . 1 . 16 ) تا حدی که عملی باشد، انفجار باید در مواقع غیر کاری ودر طی وقفه ها تنفس های کاری انجام گیرد.

   6 . 1 . 16 ) تا حدی که عملی باشد، اتفجار رو زمینی باید در طول روز انجام شود.

   7 . 1 . 16 ) اگر انفجار رو زمینی را می بایست در طول تاریکی انجام داد، جاده ها میسرها باید به حد کافی روشن باشند.

   8  . 1 . 16 ) اگر انفجار کارگران را در کار های مخاطره آمیز به خطر می اندازد :

   الف ) اوقات انفجار باید بین دو فعالیت توافقی باشد.

   ب ) تا زمانی نباید شلیک شود که به دیگران هشدار داده نشده و از آن مطلع نشده اند.

   9 . 1 . 16 ) حفره های پرشده پس از پایان شیفت کاری نباید بی مراقب رها شوند.

   10 . 1 . 16 ) در زمانی مناسب پیش از هشدار نهایی انفجار، کارگران آن محوطه باید به مکان امن تعیین شده بروند.

   11 . 1 . 16 ) هشدار غیرقابل اشتباه، شنودپذیر و نهایی باید یک دقیقه پیش از صدای انفجار شنیده شود، پس از اتمام،زمانی که فرد مسئول معلوم کرد شرایط ایمنی وجود دارد، « علامت رفع خطر» باید شنیده شود.

   12 . 1 . 16 ) برای اجتناب از ورود به هر منطقه خطر در طول عملیات های انفجاری :

   الف ) در اطراف منطقه عملیات آژیر باید نصب شود ؛

   ب ) پرچم های هشدار باید افراشته باشند ؛

   ج ) علامت های قابل رویت باید در نقاطی اطراف منطقه عملیات نصب شود.

   13 . 1 . 16 ) پیش از بارگیری حفره ها تمام کارگران بیکار در عملیات انفجاری، باید به مکانی امن عقب نشینی کنند.

   2 . 16 ) حمل و نقل، انبارسازی و جابه جایی :

   1 . 2 . 16 ) تمام مواد انفجاری ذخیره شده در و ارسال شده از انبار مهمات باید شمارش و ثبت شوند، و مواد انفجاری بی استفاده را باید به همان انبار برگرداند. 

   2 . 2 . 16 ) چاشنی ها را باید مجزا از مواد انفجاری انبار با حمل و نقل کرد.

   3 . 2 . 16 ) کارگران مشغول در ذخیره سازی، حمل و نقل یا جابه جایی مواد انفجاری یا سفر کننده در وسایل نقلیه حامل مواد انفجاری، نباید سیگار بکشند.

   4 . 2 . 16 ) وسایل نقلیه جاده ای و ریلی مورد استفاده در حمل و نقل مواد انفجاری باید :

   الف ) در شرایط خوب و مناسب باشند ؛

   ب ) کف فلزی غیر جرقه ای یا جوبی محکم داشته باشند ؛

   ج ) کناره ها و انتهاهای شان به حد کافی بلند باشد تا از افتادن و سقوط مواد انفجاری احتراز شود ؛

   د ) در مورد وسایل نقلیه جاده ای، حداقل کپسول دو آتش نشانی داشته باشند ؛

   ه ) با پرچمی قرمز به وضوح علامت گذاری شده باشند تا نشان دهند که حامل مواد انفجاری اند.

   5 . 2 . 16 ) مواد انفجاری و چاشنی ها را باید از انبار مهمات تا محل کار به صورت مجزا در کانتینرها یا ظروف اصلی شان یا در ظروف بسته مخصوص از فلز غیرجرقه ای حمل کرد. 6 . 2 . 16 ) انواع مختلف مواد انفجاری را باید در یک ظرف یا کانتیر حمل کرد.

   7 . 2 . 16 ) کانتینرها را باید علامت گذاری کرد تا نوع مواد انفجاری درون شان را معلوم کرد.

   8 . 2. 16 ) مواد انفجاری باید به صورت دائمی در انبارهایی نگهداری شوند که :

   الف ) در فاصله ایمنی از مناطق یا ساختمان های مسکونی باشند ؛

   ب ) اساساً ضد گلوله و مقاوم در برابر آتش، ساخته شده باشند ؛

   ج ) خشک، تمیز و تهویه شده، خنک و حفاظت شده در برابر یخ زدگی باشند ؛

   د ) به طور ایمن قفل نگهداشته شوند.

   9 . 2 . 16 ) فقط تجهیزات روشنایی الکتریکی ضد احتراق مجاز در انبارهای مهمات هستند.

   10 . 2 . 16 ) مواد قابل احتراق یا فلزات جرقه ای را نباید در انبارهای مهمات به کاربرد یا نگهداری کرد.

   11 . 2 . 16 ) در انبارهای مهمات یا در منطقه محدود و کاملاً علامت گذاری اطراف شان :

   الف ) سیگار کشیدن، کبریت، شعله های آزاد و چراغهای بی حصار مجاز نیست ؛

   ب ) سلاحهای گرم را نباید خالی کرد ؛

   ج ) زباله های قابل احتراق مثل علف، برگ و خس و خاشاک را نباید انباشته کرد.

   12 . 2 . 16 ) انبارهای مهمات را نباید در طول یا در دسترس طوفان الکتریکی بازگذاشت.

   13 . 2 . 16 ) اگر مقادیری از مواد انفجاری و چاشنی ها را باید به صورت مشروط در خارج از انبار اصلی نگهداشت تسهیلات خاصی مثل اتاق ویژه، انبار قابل حمل یا کانتینر مناسب تأمین کرد.

   14 . 2 . 16 ) کفش پوش باید در هر انبار نگهداری شود و افرادی که وارد انبار می شوند آنها را بپوشند.

   15 . 2 . 16 ) فقط افراد مجاز به جابه جایی مواد انفجاری باید کلیدهای انبار، انباری، یا صندوقهای مواد انفجاری را داشته باشند.

   16 . 2 . 16 ) کانتینرهای مواد انفجاری نباید با ابزارهای جرقه ای باز شوند مگر آن که برش زن فلزی برای بازکردن کارتن ها یا ظروف مشابه استفاده می شوند.

   17 . 2 . 16 ) مواد انفجاری باید از برخورد دور نگهداشته شوند.

   18 . 2 . 16 ) مواد انفجاری را نباید در جیب های افراد حمل کرد.

   19 . 2 . 16 ) به محض نزدیک شدگی طوفان الکتریکی، تمام کارگران از منطقه نگهداری یا استفاده مواد انفجاری باید دور شوند.

   20 . 2 . 16 ) هیچ ماده انفجاری نباید بدون مراقب رها شود.

   3 . 16 ) قرارگیری مواد انفجاری :

   1 . 3 . 16 ) مواد انفجاری را نباید تخریب کرد مگر در تطابق با دستورات سازندگان.

   2 . 3 . 16 ) هیچ ماده استفاده شده در پوشش یا بسته بندی مواد انفجاری نباید در بخاری، شومینه یا مکان تائید شده دیگر سوخته شود.

   3 . 3 . 16 ) هیچ فردی نباید در 30 متری آتشی باشد که لفاف بسته بندی در آن سوزانده می شود.

   17 ) خطرات سلامت، کمک های اولیه و خدمات بهداشت شغلی :

   1 . 17 ) ملزومات کلی :

   1 . 1 . 17 ) برای کارهایی که با ماهیت اصلی شان کارگران را در معرض خطرات ناشی از استفاده یا وجود عوامل شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی یا شرایط اقلیمی قرار می دهند، برآوردهای پیشگیرانه مناسب باید اتخاذ شود تا از هرگونه خطربرای سلامت و ایمنی کارگران پیشگیری گردد.

   2 . 1 . 17 ) برآوردهای پیشگیرانه طبق پاراگراف 1 . 1 . 17 باید بر لزوم حذف یا کاهش خطر در منبع تاکید کند وبه خصوص نیاز دارد به :

   الف ) جایگزینی مواد خطرزا، تجهیزات یا پروسه های همراه با مواد، تجهیزات یا پروسه های کمتر مضر یا خطرناک برای ایمنی و سلامت کارگران ؛

   ب ) کاهش سروصدا و لغزش ناشی از تجهیزات، ماشین آلات، نصب ها و ابزارها ؛

   ج ) کنترل خروج عوامل مضر یا مواد شیمیایی به محیط کار ؛

   د ) آموزش در مورد بلند کردن دستی ؛

   ه ) حفاظت مناسب در برابر شرایط اقلیمی محتمل در به خطر انداختن سلامتی ؛

   و ) جایی که برآوردهای مذکور نامناسب اند :

   1 ) ایجاد عملکردهای کاری ای که خطر سلامتی و ایمنی را حذف می کنند یا به حداقل می رسانند ؛

   2 ) تأمین و نیاز به استفاده از تجهیزات و لباس حفاظتی شخصی.

   3 . 1 . 17 ) کارفرما برای شناسایی و ارزیابی توسط افراد کارشناس خطرات سلامت ارائه شده برای استفاده از فعالیت های مختلف، کارخانه، ماشین آلات، تجهیزات، مواد و تشعشع در سایت ساختمانی توافق کند و در مقابل خطرات شناسایی شده سلامت در تطابق با مقررات و قوانین ملی، برآوردهای کنترل یا پیشگیری مناسب را اتخاذ کند.

   2 . 17 ) خدمات بهداشت شغلی :

   1 . 2 . 17) کارفرما باید برای کارگران دسترسی به خدمات بهداشت شغلی متناسب با اهداف و اصول پیمان خدمات بهداشت شغلی، 1985 را فراهم کند.

   2 . 2 . 17 ) تمام کارگران باید تحت مراقبت بهداشتی باشند.

   3. 2 . 17 ) کنترل و مراقبت محیط کاری و برنامه ریزی احتیاط های ایمنی و سلامت باید طبق توصیه های مقررات و قوانین ملی انجام شود. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مواد انفجاری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , مقاله در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , تحقیق درباره تحقیق مقاله مواد انفجاری , مقاله درباره تحقیق مقاله مواد انفجاری , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مواد انفجاری
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت