تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی

مشخص نشده
مشخص نشده
13
مشخص نشده
86 KB
24916
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی

   در ساخت اتومبیل ها از ریخته گرمایی استفاده می شود. در حالیکه این کتابچه برای توضیح دلایل انتخاب مواد بسیار کوچک می باشد، اما مورد بزرگ آنم واقعاً بزرگ بوده وماشین نام دارد که وسیله ای برای حمل و نقل ، سرویس دهی استفاده می شود که در پهنا و عرض بسیار بزرگ می  باشد. به علاوه، از زمانیکه این قطعات کوچک به هم فشرده ومتصل می شودند قادر به انجام کارهای بزرگ هستند که این بزرگی و عظمت کار ودستگاه محتاج یک جزء کوچک این قطعات می باشد که ذدر نبود آن کار لنگ می مانند

  جور چین کردن وکنترل کردن دستگاه اصلی و ابزارت بسیار مشکل و سنگین می باشد این جور چینی از قطعات کوچک /تر بنام DIN 1693 ، 60GGG (استاندارد آسمانی) ( ادامه ی آهن آلات رسانایی) بایدد  با اتمفسری در حدود 500 فشار یا 7000 PSI قار بگیرد. نقظطه گذاری ماشین ها از قیمت گذاری ثبت آنها زیادتر بوده وریز بودن و کارآیی بالا داشتن از نشانه های این ابزارت مهم در صنعت و مهندسی می باشد که باید توجه داشت که علاوه بر ساختاری های مختلف هر کدام کارایی مختلفی را نیز بر عده دارند که در آینده این کارآیی بهتر و بیشتر هم خواهد شد.

   

   

   

  بحران در ساخت و طراحی ابزارات مهندسی:

  قیمت طراحی خیلی بیشتر از کارایی آنها در استفاده وکاربردشان مقبول می شد که عموماً با تواند این ابزارات کوچک که هر کدام دارای فشار خاص، درجه خاص وکاربردی مختلف نیز هستند وقت وهزینه ی  هنگفتی را متحمل می شود که برای کمک به طراحان باید به آنها کمک کرد که ابتندا مواد ساخته شده ی این ابزارات را تغییر دهند و از مواد محکم؛ استوار و ارزان استفاده کنند. استواری و استحکام مواد در اولویت  همهچیز قرار دارد که مهندسان وطراحان این ابزار باید بهآن در سودمندی طراحی یبهآنها دقت کنند وتصمیم در بهبود آنها نمایند.

  بحذران شماره 1 ) بحران آزادی زدایی دزر طراحی ابزارات مورد کارآیی وکار بر فراوان

  هدف از طراحی، عملکرد مناسب و ساختار مناسب ابزارات برای کارآیی بالا و بهتر می باشد.

  باید توجه داشت که طراحی هر چه اصولی تر ومتناسب تر برای کارآیی طراحی گردد بسیا ری از کارها و ا آسان کرده و ضد جویی زیادی نیز در وقت وهزینه نیز می گردد.

  همیشه سرویس دهی مناسب و بال اهداف هر کدام، از طراحان ومهندسان ساخت ابزارت کاربردی بوده و برای رسیدن به این  هدف والا از هر فرصت وفکر تازه ای بهره می گیرند.

  هزینه ی بعدی که صرف زیادی ازهزینه ها به آنجا ختم می شود، کوبیدن وجوشکاری کردن می باشد که به طور جهانی این روش برای شکل دهی و ساختن ابزارات به گونه های مختلف می باشد. محدودیت کوتاه ومختصر در ترکیب ساخت ابزارات نقش ذعمده ای را بر  عهده دارد. مثلاً در ساخت بسیاری از ابزارات محدودیت کارآیی ومحدودیت شکل وجود دارد که باید به آن ها توجه کرد و در کار برد وکارآییی آنها الزاملاً مشاهده نمود.

  ترکیب دو یا چند مورد ساخت یک نوع باعث کاهش قیمت ووقت در ساخت .می گردد.

  همان طور که در شکل بالا مشاهده می شود این ابزار 8/1 درصد کاعهش درصدی در وقت و زمان و هزینه ی ساخت دارد که باید به آن به طور جداگانه ای مشاهده گردد و در بسیاری از افزایش سرویس دهی توجه کرد.

  در مقابل طراحی آزاد،  سختی ها نیز در بسیاری از لحاظ طراحی و مخصوصاً وقت و زمان کوبیدن و یا جوشکاری صرف شد. تا زمانیکه طراحان با مقدار بزرگی از تولید کنندگان در ارتباط هستند. امکان ندارد که در وقت و هزینه کاهش صورت گیرد، این موضوع این را نمی رسند که شما باید و طراحان باید کلاً با تولید کنندگان قطع رابطه کنند،ریال اما این ارتباط میان آنان بسیاری از تولید کنندگان را در پی افکار پلید برای طراحان ساخته که به منابع خودشان در این وسط تنها سود می رسد.

  یک طراحی ائدآل برای بسیاری از طراحان، از قدیم مورد رقابت بود، و تکام طراحان از کار یکدیگر در طراحی وساخت ابزارات از یکدیگر بیشتر می گیرند. زیرا بیشتر سرمایه گذران اوپی طراحانی هستند که با هزینه ی که بتوان کارایی بالا وبیشتر و بهترین کیفیت را طراحی کرد. پیبچیدگی در طراحی وچگونگی تاثیر کاربردی هر یک مدل سازی، قیمت گذاری و غیره مراحل مهم .ساخت یک ابزار می باشند.

  به طور خلاصه مقدرامان را می توانیم این چنین خلاصه کنیم:

  مقدمه: طراحی برای استفاده ارزشی.

  جزئیات طراحی

  کیفیت، زمان، کابردی.

  تولید : ساختاری پر کاربرد

  سادگی ودر عین حال کارایی بالا.

  تولید با قیمت اندک

  در بسیاری از طراحی های مدرن و به روز می توان این سادگی و در عین کارایی بالا را مشاهده کرد، با پیچیدگی های رفتاری وکاری  امروزه بسیاری از طراحاهی انواع مدل ها حتی دکورها، از دکوراسیون ساده وشیک استفاده می کنند که باید به این فکر و نظر احترام گذاشت و  مورد تحصین قرار داد.  زیرا بسیاری از این طراحی ها، در بسیاری از کارایی ها، نقش مثبت و بالایی را داشته  وتاثیرات خوب ان در انجام کارها دیده می شود. پس با سادگی در دکورها، باید ابزارات بهکار رفته در ساخت این دکورها نیز ساده بوده و به قول طراحان طوری ساخته شود که دیده نشود ولی کارایی خود را بهتر انجام دهد.

  بحران شماره 2 :

  بحران بعدی  در مورد  قیمت طراحی می باشد که با وجود سادگی و شیک بودن و یا اصلاً معلوم نبودن ابزارات کارایی در عین این که کار خود را دارند و انجام می دهند، بیشتر از سرمایه داران که در این مورد به فکر واداشته و بسیاری از طراحان را مخصوص طراحی ابزارات سبک و ارزان کرده اند. ابتدا این کار دچار مشکلات فراوانی شد. از جمله اینکه بیشتر طراحی ها و کارآیی و کار انداختن ماشین های بزرگ و سنگین استفاده می شود که باید وزن این بدنه ی سنگین را استفاده می شود که باید وزن این بدنه ی سنگین را تحمل کندو بهتر نیز عمل کند. برای طراحی این موارد بیشتر طراحان، کار طراحی را کنار گذاشته و در پی راهی برای یافتن مواد ارزان، سبک و کیفیت بالا باشند. آنها مواد اصلی آهنی را ابتدا قالب بندی کرده همان طور که در شکل مشاهده می کنید. و برای طراحی آن از ریشه و از کارآیی شروع به کار کرده تا به نهایت برسد. a) ابتداکار را ساخته؛ b) سپس بوسیله بدنه یا اصلی دستگاه را نگه داشته c) جنس بدنه را در هر دو طرف یکی کرده و d) در آخر اضافات دستگاه را حذف کرده تا بتوان یک قالب بندی اسامی و پر کاربرد را ساخت. گذشتن از این موارد سخت و رسیدن به جایی و توان طراحی ساده و ارزانی داشت راهی است که بسیاری از طراحی برای رسیدن به آن آرزو دارند. کیفیت ها در بسیاری از ابزارات و آهن آلات و فلزات تغییر پیدا کرد و بیشتر ابزارات سبک شدند.

  زیرا طراحان در آخر به این نتیجه رسیدند که باید از پایه تمام مواد را عوض کرد و راحت و سبک نمود، سپس در پی فکر ساختن دیوارهای سبک با استحکام بالا و یا بدنه ی ماشین سبک با کارآیی بالا و بهتر شدند، پس بسیاری از ساخت وسایل تغییر یافت و تمام ساخت و.سازها و طراحان پا مواد سبک و استحکام بالا کار کردند و از آن روز به بعد بسیاری از طراحی ها تغییر یافته و زندگی جدیدی را از آن روز آغاز کرده اند، عرصه ی طراحی از آن روز به بعد دوباره متولد شد، فکر طراحان رای ساخت انواع ابزارات پیچیده و سبک، رقابت را در میان آنان شدت داده و دوباره رقابت را در میان طراحان نوکرد. بسیاری از ابزارات مبنی برای ساختنشان به سمت سنگینی بودن ابزارات درجه حرارت بالایی را نیاز داشتند. تا شکل داده شوند و حد شکاری شوند، اما امروزه با تغییر در شکل و ظاهر و مدل هر کدام از ابزارات درجه حرارت کم برای تولیدشان استفاده شده و در آلودگی محیط زیست نیز نقش بسزایی را داشته اند.

   

   

   

   

  بحران شماره 3 :

  طراحی برای اقتصاد بهینه :

  در بیشتر کشورهای جهان علاوه بر طراحی بهتر با کارآیی بالا، اقتصادی بودن طراحی ابزارات نیز بر آنان مهم بوده و قائل ماهیت می باشد.

  در بیشتر کشورهای جهان سرویس دهی وتعمیر وسایل برای تبلیغ مارک شرکت خود رایگان و یا ارزان بوده تا بتوانند مشتری را به طرف خود کشانند.

  اما با هزینه ی هنگفت در طراحی و ساخت ابزارات این کار به نفع سرمایه گذاران نبوده است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, مقاله در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, تحقیق درباره تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, مقاله درباره تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله ساخت و طراحی ابزارات مهندسی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول