تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی

مشخص نشده
مشخص نشده
11
مشخص نشده
94 KB
24935
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی

  چکیده :

  جهت بررسی نقش و جایگاه اجتماعی زن در عصر ساسانی بر اساس مدارک و شواهد باستان شناسی ابتدا زنان را از دیدگاه متون مذهبی و تاریخی به دو گروه زنان اساطیری و تاریخی طبقه بندی می کنیم که زنان اساطیری شامل : امشاسپندان ، ایزد بانوان و دیو زنان است و زنان تاریخی شامل : زنان عادی و درباری می باشند.

  زنان درباری نیز خود دو گروه هستند : زنان درباری فرمانروا و فعال و زنان وابسته به دربار و برای ثابت نمودن جایگاه زنان در دوره ساسانی تجزیه و تحلیلی می کنیم به آثار و شواهدی که نقش زن در این دوره بر روی آنها کار شده یعنی روی حجاریها ، مهرها و سکه ها ، تزئینات و معماری ... .

  واژه های کلیدی :

  دوره ساسانی ، نقش و جایگاه زن ، زنان فرمان روا ، زنان عادی ، نقوش زن در حجاریها ، مهرها و سکه ها ، تزئینات و معماری.

   

  مقدمه :

  واژه زن اسم است از ریشه زی[1] به معنای زیستن ، زیرا ایرانیان زن را سرچشمه زندگی می دانسته اند. در زبان پهلوی زن[2] و در اوستا واژه های جنی[3] ، گنا و نائیریکا[4] را برابر با لفظ زن می دانند.در سانسکریت او را هم مرتبه با سیه بانو (اشه بانو) به معنی فروغ راستی و پارسایی می خوانند و در اساطیر ایرانی مشیاک نام نخستین زن است که به زبان تازی حوا گفته می شود. شناخت و موقعیت زن در فرهنگ های گوناگون با درک جهان اسطوره ای امکان پذیرتر می گردد، زیرا اسطوره شرح سرگذشت راست و مقدّسی است که در زمان ازلی رخ داده و بیان نمادین اینکه چگونه چیزی پدید آمده، هستی یافته و یا از میان خواهد رفت (امیرزاده ، 1379 : 11).

  زن همواره در طول تاریخ منشأ رشد و تکامل جوامع بشری بوده است. در بررسی تاریخ و تمدن های کهن شمار کثیری از اساطیر و آئین های مذهبی عهد باستان را در ارتباط با زن می بینیم و در باورهای مردمان نخستین زن به مثا به تمثیلی از قوه زائیدگی و تداوم بخش حیات مطرح بوده است. به عنوان نمونه در اساطیر ایران باستان، نماد آب ، باروری و حاصلخیزی آناهیتا است که به صورت زنی زیبا و مقتدر مجسم شده است. در تفکرات مردمان گذشته زن همانند زمین می تواند بارور شود و حاصلخیز گردد و این طرز تفکر تقدسی به زن بخشیده است و نتیجه آن الهه های باروری در طول هزاره ها به صورت های گوناگون می باشد. (شهریاری ، 1377 : 19)

  در واقع از نظر محققین روانشناسی اجتماعی ، همتایی و برابری تعداد ایزدان و امشاسپندان زن با ایزدان و امشاسپندان مرد در اساطیر ایران دارای اهمیت است.صفات و خصوصیاتی که به این نیروهای مجرد داده شده است جایگاه زن و نقش بسیار مهم او را در اسطوره های ایرانی بیان می کند و بدون شک این اندیشه تجسم عینی را نیز در فرهنگ دارا بوده است. (لاهیجی وکار ، 1371 : 48)

  در دوره نوسنگی که عصر انقلاب و نوسنگی نام گرفته ، زن به عنوان کاشف برزگری و موجد تحوّلات اقتصادی مطرح است در آثار بدست آمده از ادوار کهن ایران ، از تندیس های موسوم به الهه مادر مربوط به دوران پیش از تاریخ گرفته تا سکه های زنان فرمانروا در عهد ساسانی و توانایی زن در ایران باستان رو به رو می شویم. (علیزاده ، 1379 : 75)

  در این مقاله می خواهیم به نقش و جایگاه اجتماعی زن در عصر ساسانی براساس مدارک و شواهد باستان شناسی بپردازیم.بنابراین زنان را دیدگاه مذهبی و تاریخی عصر ساسانی به دو گروه تقسیم بندی می کنیم.

  1- زنان اساطیری که شامل : ایزد بانوان ، امشاسپندان و دیو زنان.

  2- زنان تاریخی که شامل : زنان دربار و زنان عادی.

  که زنان درباری نیز خود دو گروهند : 1- زنان درباری فرمانروا فعال 2- زنان وابسته به دربار.

  در آثار بدست آمده از دوره ماد و هخامنش اثر چندانی از حضور زن در تصاویر یافت نشده است و فقدان این امر نمی تواند دلیل بر بی اهمیتی زن در این دوره باشد و دلیل آن را در مسائل دیگری باید جست.

  در دوره اشکانی و ساسانی به علت گسترش روابط با دولت روم تحولی در این زمینه مواجه هستیم و آن وفور نقش و تصاویر زنان در آثار به جای مانده است ، در دوره ساسانی این تحولات به اوج خود می رسد به طوری که حضور زن در صحنه های مختلف سیاسی ، اجتماعی ، دینی ، هندی و ... به تصویر کشیده شده است. (امیرزاده ، 1379 : 34)

  برای مطالعه در مورد زنان تاریخی ، از متون تاریخی و اسناد مکتوب دوره ساسانی استفاده می کنیم که شامل دو دسته اند :

  1- متون نگارشی مانند کتب و رساله ها

  2- سنگ نوشته ها و کتیبه ها و سکه ها و مهرها

  نوشته های تاریخی همزمان با عصر ساسانی ، و بعد از آن استاد معتبری هستند. سنگ نوشته ها و کتیبه ها و سکه ها و سایر مدارک باقی مانده نیز به اطلاعات ما از عصر ساسانی می افزایند ، با تکیه بر این مدارک زنان تاریخی عصر ساسانی را به دو دسته تقسیم می کنیم :

  1- زنان درباری ، که خود دو زیر مجموعه دارند :

  الف) زنان فرمانروا           ب) زنان وابسته به دربار

  2- زنان عادی

  زنان فرمانروا و فعال دوره ساسانی :

  1- پوراندخت : ملکه فرمانروا

  پوراندخت دختر خسرو پرویز بوده و مادرش مریم دختر قیصر روم بود. (مجمل التواریخ ، 1318 : 137). علت اینکه این بانو به پادشاهی می رسد ، احتمالاً فقدان نامزد مرد برای این امر بوده است. (ویسهوفر ، 1377 : 217) گویند روزی که به پادشاهی رسید گفت : «نیت خیر دارم و به عدالت فرمان می دهم. (طبری ، 1352 : 782) مورخین نوشته اند در زمان پادشاهی وی مردم در سایه عدالت زندگی می کردند و خداوند به روزگار وی رفاه بسیار به وجود آورده بود. (همان ، 783) طبق نوشته مورخین مدت فرمانروایی وی یکسال و چهار ماه بود ، اما سکه های به جای مانده از این بانو شاه ، نشانگر این اهمیت است که مدت فرمانروایی وی بیشتر از یکسال و چهار ماه و حدوداً سه سال بوده است و نام وی بر روی سکه هایش با نام پوراندخت نقر گردیده است. (آور زمانی ، 1375 : 30)

  2- آزرمی دخت : ملکه فرمانروا

  آزرمی دخت دختر خسرو پرویز و خواهر پوراندخت بود ولی مادرشان یکی نبوده است. (مجمل التواریخ ، 1318 : 154) «گویند وی یکی از زیباترین زنان پارسی بوده است و چون به پادشاهی رسید گفت : «روش ما همان است که خسرو پرویز پدر نیرومند ما داشت و هر که به خلاف ما رود خونش بریزیم.» (طبری ، 1352 : 873) در صورتی که پوراندخت خواهرش گفت نیت خیر دارم و به عدالت فرمان می دهم اما آزرمی دخت روش پدر را ادامه داد و این اختلاف پادشاهی این دو خواهر ناتنی بود.در زمان فرمانروایی وی فرخ هرمزد اسپهبد خراسان بود و خواستار آزرمی دخت شد ولی او به فرخ پیغام داد که روا نباشد ملکه زن کسی شود و من می دانم که این کار برای انجام و حاجت و رغبت خویش خواسته ای ، فلان شب پیش من آی و شب موعود فرا رسید و آزرمی دخت به نگهبان دستور داد که او را بکشند و پای کشان در میدان پایتخت افکند و صبحگاهان فرخ هر فرد را کشته دیدند ، رستم پسر فرخ هرمزد که در خراسان جانشین پدر بود چون از کشتن پدر آگاه شد با سپاه زیادی به مدائن رفت و چشمان آزرمی دخت را میل کشید و او را کشت. (همان ، 340) اما کریستین سن معتقد است که «کیفیت وفات آزرمی دخت معلوم نیست.» (کریستین سن ، 1372 : 96) وی بر روی سکه هایش تصویر پدرش ، یعنی خسرو دوم را نقش نموده ، برخلاف ملکه پوراندخت که نقش خود را روی سکه ها به تصویر می کشید و این نشانگر اختلاف خط مشی این دو خواهرات. همچنین نام وی بر روی سکه ها به صورت آزرمیک دخت نوشته شده است. (آور زمانی ، 1379 : 44) در سده سوم م. در کتیبه شاپور یکم در کعبه زرتشت ، نام تعدادی از این زنان درباری آمده است که از القاب و عناوین ممعازی برخوردار بودند. خاطره ایشان با روشن نمودن آتش به خاطر سعادت معنوی و شهرت ایشان پس از مرگ و حتی تقدیم گرامی داشته می شد. (ویسهوفر ، 1377 : 32) علاوه بر کتیبه فوق ، در نوشته های مورخین به طور پراکنده از زنان درباری نام برده شده است : 1- دینک  2- رودک یا روتک[5]  3- چشمک  4- میرود  5- آذر آناهیتا[6]  6- خوارانزیم و...

  زنان عادی :

  در متون تاریخی عصر ساسانی اعم از کتیبه ها و نوشته های مورخین از زنان عادی جامعه ساسانی چندان سخن به میان نیامده است. در وظایف و مشاغل زنان غیر درباری آمده است : زنان روستایی می بایست مراقب و پرستاری از دام ها و همچنین کارهای مزرعه را بدانند.دوشیزگان طبقه علمای دین ، می بایست رشتن ، بافتن و دوختن کمربند و سدره مقدس را بدانند ، زیرا این طبقه بود که مردمان زمانه را سدره پوش می کرد. (مظاهری ، 1373 : 50) آب آوردن کار زنان بوده است. (هدایت ، 1323 : 25) همچنین به آسیاب های خانگی و دستی اشاره شده که زنان به وسیله آنها غله را آرد می کرده اند و نه تنها برای مصرف خود ، بلکه برای فروش نان می پخته اند. (پیگلوسکایا ، 1367 : 98) هرچه به پایان دوره ساسانی نزدیک می شویم زن از جایگاه اجتماعی والاتری برخوردار می شود ؛ این تغییرات احتمالاً پس از خسرو اول (579 – 531) و در اثر تحولات اقتصادی رخ داده و در وضعیت زنان در جامعه ساسانی تغییرات مثبتی ایجاد نموده است. (امیرزاده ، 13 : 73)

  بررسی نقوش زن در حجاری های ساسانی :

  نقش برجسته های دوره ساسانی ، از جمله منابع مهم اطلاعاتی ما از این دوره هستند. این نقش ها که بر سینه کوه ها نقر گردیده است ، حامل پیام های پیروزی ، تاج ستانی ، صحنه های خانوادگی ، تفریحی و... شاهان و بزرگان ساسانی می باشد .این نقوش زمانی که با کتیبه توأم اند دارای ارزشی مضاعف می شوند و از هویت شخصیت های موجود در نقش را از پرده ابهام بیرون می آورند. (کریستین سن ، 1372 : 408) مجموعاً 33 نقش برجسته عصر ساسانی تاکنون شناسایی شده که در استان های فارس ، کرمانشاه ، آذربایجان غربی و تهران پراکنده اند. از مجموع این 33 نقش برجسته عصر ساسانی در تعداد محدودی از آنها نقش زن دیده می شود که در شناسایی و تعیین هویت آنها عقاید زیادی ایراد گردیده است.خصوصاٌ در انتساب آنها به خانواده سلطنتی. (امیرزاده ، 1379 : 68)

  نقوش برجسته ای که در آنها نقش زن به نمایش درآمده است عبارتند از :

  1- نقش زن در نقش برجسته اردشیر اول در نقش رجب

  2- نقش زن در نقش برجسته تنگ قندیل از دوره شاپور اول

  3- نقش زن در نقش برجسته دارابگرد

  4- نقش زن در نقش برجسته برم دلک

  5- نقش زن در نقش برجسته بهرام دوم در سر مشهد

  6- نقش زن در نقش برجسته بهرام دوم در نقش رستم

  7- نقش زن در نقش برجسته نرسی در نقش رستم

  8- نقش زن در نقش برجسته طاق بستان

  9- نقوش زنان در نقش برجسته طاق باستان

  به طور کلی زنان را از نقوش برجسته ای که مورد بررسی قرار گرفتند می توان به سه دسته تقسیم نمود :

  1- زنان درباری از قبیل نقش زن در نقش برجسته تنگ قندیل ، نقش رجب ، برم دلک.

  2- ایزد بانوان ، از قبیل نقش منسوب آناهیتا در نقش رستم و طاق بستان.

  3- سایر زنان : از قبیل نوازنده و دامشگر و خدمتگزار. (امیرزاده ، 1379 : 69)

  نقش زن در مهرها و سکه های عصر ساسانی :

  سکه های عصر ساسانی از اسناد و مدارک گرانبهای تاریخ و فرهنگ و هنر و دین باستانی ایران به شمار می روند.پس از انقراض اشکانیان ، اردشیر قبل از تاجگذاری سکه ای به شیوه مسکوکات اشکانی ضرب نمود ولی بعدها مسکوکات ساسانی با میدانی پهن تر انتشار یافت که هنرمندان بتوانند نقش ها را کار کنند

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  آور زمانی ، فریدون ؛ 1375 ، بررسی و شناخت سکه های ساسانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

  امیرزاده گوغری ، مرجان ؛ 1379 ، پایگاه اجتماعی زن در دوره ساسانی بر اساس شواهد باستان شناسی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

  پیگلوسکایا ؛ 1346 ، تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم ترجمه کریم کشاورز ، تهران انتشارات نصر

  شهریاری ، کیهان ؛ 1378 ، زن در اساطیر ایران و بین النهرین ، انتشارات فارس

  طبری ، ابوجریر ؛ 1352 ، تاریخ طبری ، ترجمه ابوالقاسم پاییزه ، تهران انتشارات بنیاد فرهنگ

  علیزاده ، عباس ؛ 1378 ، تئوری و عمل در باستان شناسی ، تهران انتشارات

  کریستین سن ، آرتور ؛ 1372 ، ایران در زمان ساسانیان ، ترجمه رشید یاسمی ، انتشارات دنیای کتاب

  گیریشمن ، رومن ؛ 1370 ، هنر ایران در دوران پارت ساسانی ترجمه بهرام فره وشی ، تهران انتشارات علمی فرهنگی.

  لاهیجی و کار ؛ 1371 ، شناخت هویت زن ایرانی ، تهران انتشارات روشن گران

  مظاهری ، علی اکبر ؛ 1373 ، خانواده ایرانی در دوران پیش از اسلام ، تهران نشر قطره

  ویسهوفر ، یوزف ؛ 1377 ، ایران باستان ، ترجمه مرتضی ثاقب فر ، تهران انتشارات ققنوس

  هدایت ، صادق ؛ 1323 ، زندوهومویسن و کارنامه اردشیر بابکان ، تهران ، انتشارات کبیر.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, مقاله در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, تحقیق درباره تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, مقاله درباره تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله نقش و جایگاه اجتماعی زن بر اساس شواهد و مدارک باستان شناسی در عصر ساسانی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول