کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام

مشخص نشده
مشخص نشده
25
مشخص نشده
88 KB
24938
قیمت قدیم:۵,۵۰۰ تومان
قیمت: ۳,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام

  «  مقدمه »

  خداوند انسان را آزاد و مختار آفریده است و انسان را شایسته ی تکلیف و آزمایش و امتحان و نمره دادن قرار داده است و موجودات دیگر چنین شایستگی را ندارند . انسان با توجه به اختیاری که دارد می تواند به کمال برسد . کمال انسان در تعادل و توازن اوست . یعنی انسان با داشتن این همه استعدادهای گوناگون ، آن وقت انسان کامل است که فقط به سوی یک استعداد گرایش پیدا نکند و استعدادهای دیگرش را مهمل و بیهوده نگذارد و همه را در یک وضع متعادل و متوازن و هماهنگ همراه هم رشد دهد . مقصود از هماهنگی در اینجا این است که در عین اینکه همه ی استعدادهای انسان رشد می کند ، رشدش هماهنگ باشد . برای مثال یک کودک که رشد می کند : دست ، پا ، سر ، گوش ، بینی و ......... را داراست . کودک سالم کودکی است که همه ی اعضایش به طور هماهنگ رشد می کنند . حال اگر فرض کنیم که یک انسان فقط بینی اش رشد کند و سایر قسمت های بدنش رشد نکند مثل کاریکاتورهایی که فقط بینی اش رشد کرده می شود . چنین انسانی رشد کرده است ولی رشد ناهماهنگ . انسان کامل آن انسانی است که همه ی ارزشهای انسانی در او رشد کنند و هیچ کدام بی رشد نماند و همه هماهنگ با یکدیگر رشد کنند و رشد هر کدام از این ارزشها به حد اعلی برسد . در این تحقیق سعی شده که به انواع نظریات در مورد تکامل انسان پرداخته شود و در نهایت جمع بندی حاصل شود  که امید است مورد استفاده قرار گیرد .

  تفاوت میان «تمام » و « کمال » چیست  ؟

   تمام » برای یک شئ در جایی گفته می شود که همه ی آنچه برای اصل وجود آن شئ لازم است به وجود آمده باشد یعنی در صورت عدم وجود بعضی چیزها آن شئ ناقص است ، به طوری که می توان گفت وجودش کسر بر می دارد . مثلاً خانه ای که سقف ندارد تمام نیست ولی « » اگر در شئ نباشد باز هم خود شئ وجود دارد ولی با کمال یک پله بالاتر می رود مثل خانه ای که دیوارهایش رنگ شده باشد .

   

  علت تفاوت کمال در انسان با سایر موجودات چیست ؟                                                        

        وجود اختیار و اراده در آدمی

  وجود قوه عاقله ی بشر

  وجود روح خدایی در آدمی

  تا آنجا که خداوند در قرآن می فرماید : انسان به مرحله ی « آزمایش » رسیده است . انسان طالب کمال مطلق است . زیرا همیشه طالب آن چیزی است که ندارد .

  تکامل انسان از نظر تکامل ابعاد روحی وی

            دانشمندان ابعاد روحی انسان را به چهار حس خلاصه می کنند :

  حس کنجکاوی : که سرچشمه علوم و دانش های بشری و به شکل گیری تمدن بشری انجامیده است . این حس است که به دانشمندان قدرت و نیرو می بخشد که هر نوع رنج و زحمتی را برای رسیدن به مقصود ، تحمل نمایند .

  حس نیکی : منشأ و مبداء اخلاق و کارهای نیک است و همر انسانی درون خود گرایشی به صفات نیک و دوری از زشتی ها را احساس می کند و برای این گرایش هم منطقی جز ندای درون ندارد .          

  حس زیبایی : که سرچشمه ی انواع هنرها و زیبایی ها می باشد .   

  حس دینی : حسی که انسان در پرتو آن وابستگی خود را به مکانی دیگر درک می کند که در اوایل بلوغ هم بیش از زمان های دیگر تجلی می یابد .

  انسان کامل انسانی است که از همه ی ابعاد وجود خود بهره گرفته باشد یعنی علم جویی و دانش طلبی او را از آرایش روح و روان به اخلاق نیک باز ندارد و با خلاقیت در زندگی آثار زیبایی از خود پدید آورد و هویت خداجویی را توأم با علم و اخلاق و هنر بخواهد . کسانی که تنها به هویت دینی توجه دارند و به سه بعد دیگر توجهی ندارند در حقیقت با آفرینش انسان به ستیز می پردازند و اگر با توجه به سه بعد غیر دینی ، حذف دین را در نظر داشته باشیم ، چون این بعد در روح انسان وجود دارد در طی تاریخ دیده شده که با سعی در حذف این بعد ، جانشین های کاذبی برای آن به وجود آمده که بشر را در زندگی دچار مشکلات فراوان کرده است . پس تکامل روح حاصل نمی شود مگر با هماهنگی بین هر چهار بعد آن ، همانند مربعی که اگر هر ضلع آن را حذف کنیم دیگر مربعی نخواهیم داشت .

   

   

   

  نمونه های افراط در رشد یک ارزش خاص  

  عبادت : یکی از ارزشهای انسانی است که اسلام آن را صد در صد تأیید می کند . ولی اگر در این امر مراقبت نشود ، جامعه به حد افراط به سوی این ارزش کشیده می شود عبادت کردن ، مسجد رفتن و.......... . در چنین شرایطی سایر ارزشها محو می شوند . اشخاصی که صد در صد در این وادی دیگر نمی توانندتعادل را حفظ کنند . چنین انسانهایی نمی توانند بفهمند که تکامل آنها به عنوان انسان مطرح است نه فرشته . که در روایات هم آمده که پیامبر ( ص ) هم انسانها را از پرداخت صرف به عبادت برحذر می داشتند .   

  انسانیت : ارزش دیگری است که بعضی ها می گویند ، انسانیت یعنی خدمت به خلق خدا . حال فرض کنیم که شکم خلق خدا را سیر کردیم و تنشان را پوشاندیم ، تازه ما به یک حیوان خدمت کرده ایم ، اگر ما برای آنها ارزش بالاتری قایل نباشیم و اصلاً همه ی ارزشها  منحصر به خدمت به خلق خدا باشد و آیا حد اعلای انسان این است که در حیوانیت باقی بماند ؟ و ارزشهایی چون عبادت و علم و ......  نفی گردد؟

  آزادی : ارزش دیگری است که جزء معنویات انسان است و ارزش آن مافوق ارزشهای مادی است . در بعضی جوامع این ارزش به کلی نادیده گرفته می شودو در بعضی جوامع می گویند بشریت و بشر یعنی آزادی و غیر آزادی ارزش دیگری وجود ندارد . یعنی می خواهند تمام ارزشها را در یک ارزش که نامش آزادی است محو کنند ولی افراط در آزادی خود نوعی از بین برنده ی آزادی است زیرا آزادی واقعی تا آنجایی است که آزادی های دیگران را محدود نکند ، حال که در تعریف خود آزادی هم محدودیتی داریم ، چگونه می توان در آن افراظ ورزید ؟

  عشق : ارزش دیگری است که گاهی تنها ارزش انسانی می شود و حتی عقل هم فراموش می شود . و عقل به دلیل اینکه پای بند است به کلی محکوم می شود . این نوع افراط یک عقل ستیزی را به وجود می آورد که قابل قبول نیست .

  اقتصاد مسلمانان : یک مسلمان باید حداکثر بهره مندی اقتصادی را با در نظر داشتن معنویت و آخرت به دست آورد . بی توجهی به اقتصاد و یا توجه بیش از حد به آن انسان را از کمال باز می دارد . خمان گونه که نمونه های آن را در جوامع اقتصادی می توان دید که ارزش های انسانی در آنها پایمال شده اند و تنها ارزش انسانها به میزان دارایی آنهاست .

  پیامدهای رشد نا هماهنگ ارزش ها     

            رشد ناهماهنگ و یک جانبه پاره ای از فضایل سبب بروز خطرات و انحرافاتی نیز می گردد . زیرا عدم تعادلی که از طریق رشد و تقویت یک امتیاز و فراموش کردن امتیازات و کمالات دیگر به وجود می آیند ، سبب می شود آن ارزشها تنها به صورت یک ضد ارزش عمل کند و جامعه را از حال تعادل خارج گرداند . علاوه بر آن ، وجود یک فضیلت تنها و منحصر به فرد در انسان اغلب پایگاهی است برای رشد خودخواهی و تقویت خودبینی و خودپسندی . در صورتی که رشد امتیازات متعددو وجود تنوع در فضایل و  کمالات بر عمق و وسعت دید انسان از جهات متعدد می افزاید و مانع از تحجر او می شود .

  « کمال انسان در چیست ؟ » به عنوان یک سؤال همیشه مطرح

            تشخیص کمال انسان از کمال هر چیز دیگر به مراتب دشوارتر و مشکل تر است . از جمله مجهولات انسان درباره ی انسان همین است که کمال انسان چیست ؟ تشخیص کمال یک شئ یا یک حیوان آسان است ولی در مورد انسان دشوارتر و مشکل تر خواهد بود . لذا باید نظریات مختلفی را که درباره ی انسان کامل گفته اند شرح دهیم تا به تشخیص درست تری نائل آییم .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام

  فهرست:

  مقدمه                                                                                                    1

  تفاوت میان «تمام » و « کمال » چیست؟                                                      1

  علت تفاوت کمال در انسان با سایر موجودات چیست ؟                             2                           

  تکامل انسان از نظر تکامل ابعاد روحی وی                                                2

  نمونه های افراط در رشد یک ارزش خاص                                                3

  پیامدهای رشد نا هماهنگ ارزش ها                                                          4

  « کمال انسان در چیست ؟ » به عنوان یک سؤال همیشه مطرح                      5

  نظیات مختلف درباره ی انسان کامل

              _   دیدگاه طبیعی                                                                        5

              _   دیدگاه اخروی                                                                       5

              _   نظریه عرفا                                                                            6

              _   نظریه حکما و فلاسفه الهی                                                      6

              _   نظریه هندوئیسم                                                                    7

              _   نظریه زیبایی گرایی                                                                8

              _   نظریه قدرت گرایی                                                                 8

              _   مکتب ضعف                                                                          8

  نظریه اسلام در مورد انسان کامل                                                            9

  سفرهای چهار گانه ی روحانی و معنوی انسان کامل                                  9

  پیامبران نمونه عالی انسان های کامل                                                      10

  مقام انسان کامل یا اثبات امکان وجود انسان کامل از دیدگاه قرآن             11

  دیدگاه قرآن در مورد انسان کامل و صفاتی که به انسان کامل اختصاص می دهد         12

  جمع بندی                                                                                             13

  منابع و مآخذ مورد استفاده                                                                   14

   

  منبع:

   

  مطهری ، مرتضی ، انسان کامل ، تهران ، انتشارات صدرا ، چ 28 ، 1382 .

  مطهری ، مرتضی ، فلسفه ی اخلاق ، ، انتشارات صدرا ، چ 24 ، 1382 .

  هادوی نیا ، علی اصغر ، انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام ، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .

  www. Hawzah . net  /  per  /   Magazyine  / KI  /  037  / ki 03702 . hrm                                                                                                  www . tbzmed . ac . ir  / NAHAD  / maga lat /  bageatollah   /       bageatollah 1  . htm                                                           

   www. Montazeri . ws  / Farsi  / Aghaz  / FEHREST  . HTM  -  MK  

   

            www. Ghadeer . org  / author  / motahari  / 28 / page H . hrml        

   

   

  7. www. Tebyan . net                                                                                  

   

  8. سخنرانی استاد مرتضی مطهری در تاریخ 26 / 6 / 1351    ( جلسه چهارم )

  9 . سخنرانی استاد مرتضی مطهری در تاریخ  9 / 7 / 1351    ( جلسه پنجم ) 

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام , مقاله در مورد تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام , تحقیق درباره تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام , مقاله درباره تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله تفاوت کمال و تمام

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول