تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

مشخص نشده
مشخص نشده
18
مشخص نشده
106 KB
25162
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

  به نام خدا

  مقدمه

       مؤسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی با هدف کلی توسعه فعالیتهای پژوهشی در زمینه های مختلف مدیریت سیستم های انرژی، اقدام به انجام دادن  اولین تحقیق بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی کرده است. امید است با انجام دادن این چنین تحقیق هایی که منجر به ایجاد ارتباط هر چه بیشتر با سایر مؤسسات دانشگاهی و پژوهشی ملی و جهانی می شود، اهداف اصلی مؤسسه که اساسی ترین آنها، ارتقاء سطح علمی - پژوهشی کشور است محقق گردد . شایان ذکر است که تحقیق از دانشمندان برجسته دنیا به عنوان سخنران کلیدی دعوت نموده است.

       عناوین موضوعی این تحقیق در 15 محور جداگانه می باشد. این محورها عبارتند از:

  مدیریت و اقتصاد  انرژی

  برنامه ریزی انرژی

  توسعه پایدار و  انرژی

  ارتقاء بهره وری در بخش انرژی

  مدلسازی انرژی

  فناوری های سخت افزاری انرژی

  مدیریت ریسک

  HSE

  مدیریت و کنترل پروژه ها

  نقش انسان و سازمان

  استانداردهای انرژی و محیط زیست

  کاربرد فناوری نانو و ICT

  استانداردهای آلایندگی خودروها

  انرژی و حمل و نقل

  مباحث زیست محیطی

   

   

   

   

   

  ارتقاء بهره وری در بخش انرژی

   

       بحث ارتقاء بهره وری و انتقاد مؤثر و کار از منابع انرژی را می توان از دو محور مورد توجه قرار داد، محور اول: ارتقاء بهره وری در استفاده از منابع تولید و انتقال و توزیع انرژی مطرح است و در محور دوم ارتقاء بهره وری در مصرف انرژی مورد مطالعه محققین قرار میگیرد.

       در محور اول یعنی ارتقاء بهره وری در استفاده از منابع می توان به نقش کاهش تلفات شناخت وبکارگیری تکنولوژی های جدید تولید انرژی با حداقل کار کردن مصرف مواد اولیه و منابع طبیعی و نیز حداقل کردن خسارت وارده به محیط زیست اشاره نمود.

  در محور دوم نیز لازم است که مراکزعمده مصرف شناسایی و شیوه های کاهش تلفات در مصرف و استفاده از انرژی مورد بررسی قرار گیرد.

       در هر دو محور بحث شاخصهای بهره وری و نحوه اندازه گیری آنها بعنوان سؤالهای کلیدی تحقیقی مد نظرند. مثلاً در سالهای اخیر گرایش PCA ، آنالیز فاکتور و روشهای تحقیق در عملیات، نظیر DEA برای مطالعه شاخصهای بهره وری کاربرد گسترده ای یافته و تحقیقات در این خصوص ادامه دارد. انتظار می رود که برخی از محققین نتایج مطالعات خود را در این خصوص در تحقیق ارائه نمایند.

   

   

  مدلسازی انرژی

   

  مدلسازی کلان انرژی

  بررسی مدلهای عرضه و تقاضای انرژی

  بررسی مدلهای خانواده   Markal و Times

  کاربرد مدلهای پویا در بخش انرژی

  کاربرد مدلهای گسسته در بخش انرژی

  مدلسازی سیستم بهینه عرضه و تقاضای بخش انرژی

  بانک اطلاعات انرژی مورد نیاز مدلهای انرژی

  فناوری های نوین اطلاعاتی و نقش آن در مصرف بهینه انرژی

  ارائه راهکارهای بومی سازی مدلهای مختلف در کشور

   

   

   

   

  فناوریهای سخت افزاری انرژی

   

       ظهور تکنولوژیهای نو و ویژگیهای منحصر به فرد آنها در تسهیل کارها، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت موجب شده است که تمامی بخشهای اقتصادی از جمله بخش انرژی به یافتن راههای بکارگیری این فناوریها گرایش یابند.

       کاربردهای فناوریهای نظیر IT، ICT تکنولوژی و بیوتکنولوژی در صنایع مربوط به انرژی مورد توجه بسیاری از محققین و کشورها قرار گرفته و مطالعات فراوانی در این زمینه در حال انجام است.

       شناخت تکنولوژیهای نوین، مطالعه امکان پذیری اقتصادی و فنی و بکارگیری آنها در کشور، تحلیل و یک منابع این تکنولوژیها از مباحث مورد انتظار برای طرح این تحقیق خواهد بود.

   

   

   

  مدیریت ریسک

   

  در دنیای امروزه بدلیل افزایش آگاهیهای عمومی، قوانین و مقررات تدوین شده ملی و بین المللی، ورود قوانین و تأثیر آنها در تجارت های جهانی و موارد مشابه رعایت اصول بهداشت، ایمنی و محیط زیست و رعایت آنها در مراحل مختلف اجرای پروژه ها اهمیت بسیار زیادی یافته است. امروزه مشخص شده است که سه جزء اخیر از هم جدا نیست که نتیجه امر ایجاد سیستم های یکپارچه در سازمانهای مختلف است که در یک قالب به ارزیابی مسائل فوق می پردازد. از این نظر سیستم مدیریت HSE، سیستم یکپارچه ای محسوب می شود که از طریق تعریف و پیاده سازی آن در یک سازمان، موارد ایمنی، بهداشت و محیط زیست بصورت همزمان مورد توجه قرار می گیرد.

  در حیطه ایمنی سیستم یکپارچه HSE، کل فرایند از دیدگاه ایمنی بررسی شده و خطرات موجود در آن مورد آنالیز قرار گرفته و با تعیین ریسک های معادل آنها به ارائه راهکارهای کنترلی پرداخته می شود. در بخش بهداشت عوامل زیان آور شامل عوامل شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و روانشناسی مورد آنالیز قرار گرفته و راههای تماس افراد با آنها، مکانیسم های عمل، زمان های مواجهه مجاز و موارد مشابه مورد آنالیز قرار می گیرد. در حیطه محیط زیست نیز کلیه اثرات زیست محیطی حاصل از اجرای پروژه ها در مراحل مختلف آنها بر روی عناصر زیست محیطی بررسی می گردد. منظور از عناصر زیست محیطی شامل شامل عناصر فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، زیبا شناسی و موارد مشابه است.

  مهمترین موضوعات مورد بحث در این محور عبارتند از:

  HSE و توسعه پایدار

  HSE و نقش آن در صنعت انرژی

  HSE و موانع پیاده سازی آن

  کاربرد HSE در حفظ منابع ملی

   

  HSE

   

  در دنیای امروزی ارتقاء بهره وری برای امکان حضور و ادامه آن در صحنه رقابت امری الزامی است. در همین راستا وجود محیط های کاری ایمن یکی از مهمترین مؤلفه های لازم برای رسیدن به بهبود مستمر بهره وری بشمار می رود. از طرف دیگر با افزایش سرعت توسعه علوم و معرفی مواد و فن آوری های جدید، در هر لحظه معضلات جدیدتری در محیط های کاری پدیدار می شود که مطمئناً مقابله با آنها و کنترل ریسک های غیر قابل قبول شان، نیازمند آگاهی از رویکردها، شیوه ها و تکنیک های جدید در حیطه علم ایمنی است.

  در یک سازمان با خط مشی ایمنی سیستم، الزامات یاد شده در قالب مدیریت ریسک از مرحله قبل از تولد سیستم یعنی فاز ایده و تفکر شروع شده و تا پایان فاز کنار گذاشتن سیستم (فاز انهدام یا دفع) ادامه می یابد. در پایان هر مرحله لازم است در راستای اصلاح سیستم و بهبود مداوم آن برپایه یافته های حاصل از ارزیابیهای انجام شده، فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر چرخه دمینگ(طرح ریزی، انجام، کنترل و اجراء) به مرحله اجراء گذاشته شود.

  از مهمترین عناوینی که در محور مدیریت ریسک در این کنفرانس مورد بحث قرار می گیرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  ایمنی سیستم و ارزیابی ریسک

  نقش رویکرد ایمنی سیستمی در بخش انرژی

  فرایند مدیریت ریسک در بخش انرژی

  مدلسازی در مدیریت ریسک

  متدولوژی ارزیابی ریسک

   

  مدیریت و کنترل پروژه در بخش انرژی

   

       هدف بررسی چالشها، معرفی تجارب و ارائه ، راهکارهای مدیریت پروژه ها در بخش انرژی کشور و استفاده از مستغلات و استانداردهای جهانی در زمینه مدیریت پروژه در بخش انرژی و آشنایی با تکنیکها و ابزارهای ارائه شده در این بخش

  از جمله اهداف در این بخش عبارتند از:

  بررسی محدوده پروژه و مدیریت پروژه در بخش انرژی

  مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک پروژه ها در بخش انرژی

  مطالعات امکان سنجی پروژه ها در بخش انرژی

  بررسی قوانین و الزامات، قوت و ضعف مدیریت در پروژه های بین المللی

  بررسی اثرات و قوانین و مقررات مدیریت پروژه در بخش انژی کشور

  تکنیکهای نوین مدیریت پروژه های بخش انرژی

  بررسی اثرات ساختار سازمانی در پروژه های بخش انرژی

  مطالعات موردی در روشهای اجرایی تجارب و راهکارهای پروژه های بخش انرژی

  بکار گیری IT ، ITC در مدیریت پروژه های بخش انرژی

  ارزیابی عملکرد و شاخصهای پروژه و مدیریت پروژه در بخش انرژی

  مدیریت ریسک پروژه های بخش انرژی

  مدیریت زمان و بخش انرژی

  مدیریت و مهندسی ارزش در پروژه های بخش انرژی

  مدیریت کیفیت پروژه های بخش انرژی

  مدیریت تدارکات در بخش انرژی 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

   

   

  مقدم, ب. ، تقوی, ا.، و طاهری, ن.، "آشنائی با شبکه­های کامپیوتری" ، چاپ دوم، انتشارات نصر، تهران، 1375.

  Meredith, J.R., and Mantel, S.J., "Project Management: A Managerial Approach", John Wiley & Sons,1998.

  Taheri, A., "On Extensions of Fishers Linear Discriminant Function", Proc. Of IEEE Intl Conf. Pattern Recognition, pp. 752-758, 1992.

  Ahmadi, M. A., Rahimi, M. H., and Fatemi, A., "Evidence-Based Recognition of 3D Objects" , "IEEE Trans. Pattern Analysis and Mach. Intell.", Vol. 12, No. 10, pp. 811-835, 1994.

  www.fcemp.com.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی, مقاله در مورد تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی, تحقیق درباره تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی, مقاله درباره تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله مدیریت و برنامه ریزی انرژی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول