تحقیق مقاله رفتار اجتماعی

مشخص نشده
مشخص نشده
23
مشخص نشده
108 KB
25170
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رفتار اجتماعی

  الگو های پیوند گرای استدلال اجتماعی و رفتار اجتماعی

  Stephen J. Read & Lynn C. Miller

  ب

  درک شخصی و اطلاعات موجود در زمینه احساس و درک

  1- درک کردن مردم، مکانیسم وابستگی

  Paul Thagard & Zira kunda

  2- تلاشی پویا برای ساخت معنی، نوعی فعالیت تعاملی و مدل رقابتی درک اجتماعی

  Stephen J. Read & Lynn C. Miller

  تصور قالبی و دسته بندی اجتماعی

  3- محرک های شکل گیری برداشت های گروهی: ساخت مدلی از یادگیری مقوله‌های شکل گرفته بر پایه رفتارهای اجتماعی .

  Yoshihisakashima, Jodie woolcock & Deborah king

  4-درک ضروری و تصور قالبی: شبیه سازی با استفاده از مثالهای ارائه شده در یک شبکه پیوند گرای رارتجاعی.

  Eliot R. sinith & Jamie decoster

  استدلال های غیر ضروری

  5-یک دسدگاه پیوندگرا در زمینه انساد غیر ضروری

  Ficnik van overwalle & Dirk von Rooy

  شخصیت و رفتار

  6-شخصیت شامل یک شبکه فعالیتی پایدار حاصل از رفتاهرا یشناختی- عاطفی می‌باشد.

  الگوهای شخصیتی تغییرات رفتاری از ساختار پایدار شخصیتی بوجود می آید.

  Yuichi Shoda & walter mischel

  دیدگاه ها و عقاید

  7-میله هماهنگ کاهش ناهماهنگی

  thomas R.Shultz & mark R. lepper

  8-در زمینه یکپارچگی موارد علمی و اجتماعی: مشاهده (بررسی)، مدل سازی و ترفیع دادن هماهنگی تبیینی استدلال.

  Micheal Ronney & patricia schank

  نفوذ اجتماعی و عملکرد متقابل گروهی

  9-در رمینه روانشانسی اجتماعی:                              و شبکه عصبی، مدل هایی از نیروهای درون فردی

  10-دیدگاهها، عقاید و سایر مطالب موجود در این زمینه: اظهارات ارائه شده در زمینه سیستم های سازماندهی شده فردی.

  Richard Eiser, mark J.A. claessen, Janathan J.

  مقدمه                                                stephen J. Read & lynn corol miller

  مدل های شبکه عصبی که مدل های پیوند گرا نیز نامیده می شوند به نظر می رسد که نشان دهنده یک تغییر الگویی در روانشناسی شناختی، علم شناخت و هوش مصنوعی می باشند. این مدل ها ایده ما را که تصور می کنیم ذهن همانند یکگ کامپیوتر عمل می کند به کل تغییر می دهد و در عوض مدل های مغزی بسیاری در زمینه عملکرد ذهن در اختیار ما قرار می دهد که این مدل ها نشان می دهند که احتمالاً می توان مدل‌های بسیار خوبی از عملکرد شناختی را از طریق عصب های ساده نظیر واحدهای عصبی تهیه نمود. این بدان معنا می باشد که ما می توانیم مدل هایی از ذهن را که از واحدهای عملکردی مشابه به واحدهای فیزیکی تشکیل شده است تهیه نمائیم که نشان دهنده یک مغز واقعی می باشد.

  این دیدگاه سبب به وجود آمدن یک بینش جدید در زمینه عملکرد ذهن و عملکرد متقابل آن در برابر محیط گردید.

  جای بسی تعجب است که با وجود اهمیت این مدل ها تا همین اواخر هم روانشناسان علوم اجتماعی توجه بسیار کمی به آنها مبذول داشته اند. این مدل ها به طور مستقیم به ویژگیهای اساسی درک اجتماعی و عملکردهای متقابل اجتماعی می پردازند:

  انسجام همزمان موارد اطلاعاتی چندگانه و قالب زمانی کاملاً کوتاهی که این عملکردهای در درون آن شکل می گیرند. هر عملکرد دنیوی درک اجتماعی حاصل از عملکرد متقابل و همزمان موارد اطلاعاتی چند گانه می باشد. که این بدان معنا می‌باشد که هر یک از موارد اطلاعاتی به طور متقابل بر روی شکل گیری و معنای سایر موارد اطلاعاتی تأثیر گذار می باشد. علاوه بر این و این عملکرد متقابل در چنان چهارچوب زمانی کوتاهی رخ می دهد که بسیار کوتاهتر از هر چهار چوب زمانی موجود در عملکردهای متقابل منطقی می باشد. بنابراین اکثر درک اجتماعی باید به صورت مشابه رخ دهد و هر دفعه این موارد از ویژگیهای اساسی مدل های شبکه عصبی می باشند.

  روانشناسان اجتماعی که این مدل ها را نادیده گرفته اند به دلیل دیگری متعجب می باشند. همانطور که Read, Vanman & Miller در سال 1997 نشان دادند تشابهات بسیار مهمی میان ویژگیهای این صله ها و اصول Gestalt وجود دارند، اصولی که پایه تئوری بسیاری از روانشناسی های اجتماعی جدید را شکل می دهند. با وجود این اخیراً به نظر می رسد که علاقه بیشتری به استفاده از این مدل های پدیده اجتماعی نشان داده شده است. این کتاب کلیه مطالب موجود در این زمینه را دور هم گرد آورده است. این کار به خوانندگان کمک می کند تا با شکل گیری این دیدگاههای جدید آشنا شوند و تئوریهای بسیاری از این مدل ها را دریابند. هریک از فصل های این کتاب به بررسی یک مدل پیوندگرا از یک مشکل اصلی در زمینه روانشناسی اجتماعی می پردازد. از آنجائیکه اکثر مؤلفان از یک سیستم مهندسی استاندارد استفاده می کنند می توانند برای مولد خود از یک برنامه کامپیوتری خاص و یا سیستم های موجود و در دسترس عموم استفاده نمایند تا خوانندگان مشتاق با کمترین کار به مدل های مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. مؤلفان در این زمینه تعدادی از مطلب اساسی روانشناسی اجتماعی را مد نظر قرار داده و نشان می دهند که چگونه این مدل ها سبب شکل گیری یک درک و بینش جدید از برخی مسائل اصلی می گردند. علاوه بر این بسیاری از فصل های این کتاب سرنخ هایی را بدست می دهد که این دیدگاه بذرهای شکل گیری یک تئوری جدید را بوجود می آورند که سالهاست در این زمینه مورد غفلت قرار گرفته است.

  Smith & decoster و Woolcock & kashima و king مدل هایی از یادگیری و کاربرد مقوله های اجتماعی و تصورات قالبی بوجود آوردند. Thagard &kunda، van qureall & Miller و van rooy مدل هایی از منطق، استدلال، پدیده های اجتماعی و درک شخصی را مورد توصیف قرار دادند. شودا و میشل مدلی از شخصیت و رفتار اجتماعی ارائه نمودند. شالتز و لیچر نشان داد که چگونه یک مدل شبکه عصبی می تواند پدیده های ناهماهنگ را در برگیرد.

  در نهایت Nowak &vallacher، Eiser، claessen و loose نشان دادند که اینها تنها مدل هایی از شناخت فردی نیستند بلکه همچنین می توانند جنبه های بسیار مهم نفوذ اجتماعی و عملکردهای مقابل گروهی را نیز در بر گیرند.

  مدل های پیوندگرا

  در زیر ما به شرح مختصری از مدل های پیوندگرا می پردازیم. ما یک محدوده وسیعتر را در نظر گرفته بودیم با وجود این مقدمه های بسیار خوبی در دسترس می باشند که برخی روانشناسی های شناختی را در بر می گیرند و دو مقدمه شکل گرفته اخیر روانشناسی های اجتماعی را مورد توجه قرار داده اند. بنابراین تکرار آنچه که قبلاً گفته شده است و به صورت معضل در جایی دیگر شرح داده شده است بی مورد می‌باشد.

  به نظر می رسد که هنوز هم به جز دو نسخه چاپ شده توسط Rumelhart& Ncclelland و گروه تحقیقی PDP مقدمه بهتری در زمینه مدل های شبکه عصبی و کاربردهای روانشناسی آنها به چشم نمی خورد. سایر منابع بسیار خوب برای روانشناسی اجتماعی شامل موارد زیر می باشند:

  کتاب چاپ شده Anderson که چندی پیش منتشر گردید، کتاب های Bechtel و Abrahamsen که در کنار مطالب چاپ شده گروه تحقیق PPP در بازار موجود می باشند. اخیراً نیز Vanman & Miller, Smith & Read بر روی کاربردهای چنین مدل‌هایی برابی مشکلات موجود در روانشناسی اجتماعی متمرکز شده اند.

  علاوه بر این رید، ون من و میلر به بحث در زمینه اصولی پرداخته اند که پایه های تئوری بسیاری از اصول روانشناسی اجتماعی جدید را تشکیل داده اند.

  مدل سازی پیوندگرا به صورت یکسری فعالیت ها که به صورت مشابه میان واحدهای ساده و عقب مانده عمل می کنند در امور مربوط به شناخت و درک دخیل می باشند.

   

   

   

  مهمترین اجزای این مدل ها عبارتند از:

  1-واحدهای عملکردی ساده یا گره ها، که فعالیت های ورودی را جمع آوری می کند و با پیروی از یک معادله خاص این فعالیت های حاصله را به گره هایی که به آنها متصل می باشد ارسال می دارد.

  2-معادله هایی که تعیین کننده عملکرد هر یک از گره ها در یک نقطه زمانی می باشد که این امر بر پایه فعالیت هایی که از سایر گره ها وارد می شوند تعیین می گردد.

  3-اتصالات وزنی میان گره ها که وزنها بر روی چگونگی انشعاب این فعالیت ها تأثیرگذار می باشند.

  4-یک قانون یادگیری که معین می سازد چگونه وزن ها در پاسخ به تجربه تغییر می کنند، گرچه اختلافاتی (تفاوت هایی) در مدل های شبکه عصبی به چشم می خورد ولی ما در اینجا تنها به ذکر 2 نمونه از این تفاوت ها اکتفا می نمائیم. اول اینکه آیا روابط فیدیک(پیش زمینه ای) در میان گره ها وجود دارد یا خیر. در شبکه های انتقال تغذیه واحدها دارای اتصالات غیر مستقیمی می باشند که دارای هیچگونه فید بک یا رابطه ای در این زمینه نمی باشد. شبکه به صورت لایه لایه شکل گرفته است که ورودیهای غذایی به درون لایه های درونی انتقال داده می شوند و در نتیجه یکسری فعالیت ها به صورت عرق در لایه بالایی شکل می گیرند. ساده ترین مدل این شبکه دارای 2 لایه می باشد یک لایه درونی و یک لایه بیرونی، گرچه لازم به ذکر است که شبکه های پیچیده تر ممکن است دارای لایه های نهفته دیگر مد نیز باشند.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رفتار اجتماعی

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله رفتار اجتماعی , مقاله در مورد تحقیق مقاله رفتار اجتماعی , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رفتار اجتماعی , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رفتار اجتماعی , تحقیق درباره تحقیق مقاله رفتار اجتماعی , مقاله درباره تحقیق مقاله رفتار اجتماعی , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رفتار اجتماعی , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رفتار اجتماعی

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول