تحقیق مقاله CPFR

مشخص نشده
مشخص نشده
24
مشخص نشده
75 KB
25215
قیمت قدیم:۷,۰۰۰ تومان
قیمت: ۶,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله CPFR

  از CPFR  برای ارتقا قابلیت زنجیره عرضه، نظر کلی بر مفاهیم ، شاخصها و تحقق این قبیل شاخصها و عملکردها و راه حل های موجوداستفاده می شود.

              خلاصه:

  مردم با این نظر موافق هستند که اینترنت برای ادغام و کنترل زنجیره عرضه امروزه بسیار مهم است ، بسیاری از شرکتها خودشان سایت دارند، هر چند ، هنوز هم بسیاری از آنها واقعا نمی دانند که اینترنت چه مزایایی برای فرآیندها و عملکردهای آنها دارد . در راستای طرح های مشارکتی ، پیش بینی ها و تکمیل این قبیل طرح ها (CPFR ) شرکتها می توانند قابلیت و توانایی خود را از طریق تقاضای مشارکت و مطلع بودن از زنجیره تقاضای دوستان و همکاران خود ارتقا دهند . با توجه به CPFR، اعضا زنجیره عرضه می تواند برای تحقق کل زنجیره قابل تولید با توجه به زمانهای مقرر مشارکت دانسته باشند. در این حالت به گروههای دیگر کمک می کنند که بهتر بتواند تقاضاها را پیش بینی کنند ، و برنامه های مربوط به تولید را  به راحتی طراحی کنند، و در نتیجه در بخش توزیع و دریافت مواد به راحتی مشارکت دارند. تحقق CPFR هر چند کاری ساده و پیش پا افتاده نیست. این مقاله ، مهمترین مفاهیم، و استراتژی 9 مرحله ای تحقق فرآیندها و توصیف مشکلاتی که در تحقق CPFR و در نتیجه نتایج عملی و راه حلهای موجود در سطح بازار را مورد ارزیابی و بررسی قرار می دهد.

  لغات کلیدی، طرحهای مشارکتی ، پیش بینی و تکمیل عملکرد ها CPFR ، مدیریت زنجیره عرضه.

  مقدمه:

  شرکتها می توانند سطح انعطاف پذیری را افزایش دهند و سطح مربوط به صورت موجودی را کاهش دهند، و از طریق برقراری ارتباط نزدیک با همکاران خود در بخش زنجیره عرضه فروش و خدمات کامپیوتری را افزایش دهند . این قبیل عملکردها بر پایه طرحهای مشارکتی، پیش بینی فرایند تکمیل عملکردها مطرح می شود و استراتژی اخیر تجاری توسط شرکتها به منظور یافتن بهترین راه برای به حداقل رساندن هزینه ها و ارتقا قابلیت شرکتها استفاده می شود.

  اخیراًَ ، اطلاعات بسیار کمی در بین شرکتها در بین یک زنجیره رد و بدل می شود. این مسئله اساساً ممکن است به خاطر عدم صحت در تقسیم و ارائه دادهای الکترونیکی صورت می گیرد، و یا ممکن است از طریق ایمیل و فاکس نیز انجام بگیرد. این روزها، هر چند، با استفاده بسیار زیاد از اینترنت ، ادغام شرکتها راحتتر، ارزانتر و موثقتر( مطمئن تر) انجام می شود.

  با توجه به بعد رقابتی ، شرکتها در حال حاضر از شبکه های جهانی برای انجام تجارت خود و ارتقا قابلیت کلی شرکتها و کارهای تجاری استفاده می کنند . آنها همچنین به این مسئله پی برده اند که رقابت یک شرکت در مقابل یک شرکت مدت زمان  زیادی طول نمی کشد، اما زنجیره عرضه در مقابل زنجیره عرضه مقاومت بیشتری دارد و بیشتر طول می کشد. به همین علت ، این قبیل شرکتها در حال حاضر بیشتر دادهای موثق را با هم گروهان خود مورد ارزیابی قرار می دهند . در حال حاضر پایگاههای حمایت کننده ای برای فلسفه جدیدی که با نام طرح های مشارکتی، پیش بینی و تحقق فرایند های مطرح شده ، تاسیس شده است.

  هدف این مقاله بررسی شاخص های اصلیCPFR است ، بعضی از این قبیل مفاهیم شامل بخش هایی از قبیل تحقق فرایند ها و مشکلات موجود، نتایج عملی و مزایایی است که با توجه به استفاده از CPFR مطرح شده است . این مقاله باید بعضی از ابهامات مربوط به این استراتژی جدید را روشن کند، این استراتژی تجاری جدید را به آن دسته از افرادی که با آن هنوز آشنا نشده اند معرفی کند.

  این تحقیق به صورت زیر طبقه بندی شده است:

  بخش بعد CPFR را تعریف کرده است. بخش3 روش 9 مرحله ای را برای تحققCPFR  معرفی کرده است. مهمترین موانع برای تحققCPFR  و نتایج عملی آن در بخش 4 نشان داده شده است. بخش 5 راه حل های CPFR  را در سطح بازار مطرح کرده است. بخش آخر این تحقیق را دسته بندی کرده است، و موضوعات جدید را برای مطالعات بعدی در این حوزه ارائه داده است.

  2.تعریف CPFR

  پیش بینی طرح های مشارکتی و تکمیل این قبیل طرحها می تواند به عنوان مجموعه ای از قوانین و روش هایی مطرح شود که توسط استانداردهای اقتصادی شرکت های اختیاری حمایت می شوند((VICS  اتحادیه ای در سال 1986 تاسیس شد و شرکت های بسیار زیادی در این اتحادیه با هم شروع به کار کردند، و هدف این اتحادیه ارتقا کارآیی زنجیرهای تقاضا به خصوص در بخش های مربوط به خرده فروشی بود که این قبیل عملکرد با توجه به پیشرفت استانداردها به منظور آسان کردن دسترسی به موارد اطلاعات مورد ارزیابی قرار گرفت.

  VICS

  برای اولین بار با توجه راه کارهای CPFR در سال1998 منتشرشد. از آن زمان به بعد،CPFR  به عنوان بهترین عملکرد تجارت با تجارت مطرح شد. در ماه نوامبر سال 2000 با توجه به GCI گروهی از طراحان و ناظران CPFR  راه کارهایی را به منظور تحقق CPFR  ارائه داده اند. اخیراً این قبیل اسناد برای چاپ دوم آماده شده اند ، که در ماه  ژوئن 2002 مطرح شدند.

  عملکرد اصلی CPFR این است که اطلاعات از نقطه و بخش فروش باید در بخش پیش بینی تقاضاها بررسی شود و همچنین در طرح های مشارکتی و در بخش توزیع و تحویل کالاها مورد ارزیابی قرار بگیرند. اینترنت باید شبکه ای برای توزیع اطلاعات در مورد پارامترهای مربوط به پیش بینی ها ، توسعه و ذخیره کالا و دیگر پارامترهای مربوطه باشد . این قبیل اطلاعات در زمان مناسبی بین شرکا، در بخش زنجیره عرضه تقسیم می شود و کار آیی و استفاده از جریان های نقدی را در شرکت های موجود ارتقا میدهد. هر چند این قبیل شرکتها در خلال زنجیره تولیدی خود با یکدیگر مشارکت می کنند.

  در طرح مشارکتی ، شرکتها فقط به دنبال تحقق کارآیی تجاری خود نیستند، بلکه کارهای رایجی را در مورد کاهش خسارتها و مناسب بودن هزینه ها و افزایش قیمت برای مصرف کننده نهایی انجام می دهند. بدین معناست که تمام زنجیره عرضه_ عرضه کنندگان_ شرکتها، کلی فروشان، توزیع کنندگان، خرده فروشان ، در این ادغام و تلفیق ضرورت ارائه محصول خوب و مناسب را به خوبی تشخیص می دهند، و همچنین از ضرورت ارائه محصول در زمان مناسب ، در راحتترین مکان به منظور دسترسی مشتری با توجه به کاهش هزینه ها و مشکلات و نوسانات اطلاع کافی دارند. ‘‘کار های جداگانه 1یا2 نفر از اعضای زنجیره به تنهایی به موفقیت ختم نمی شود، مگر در شرایطی که تمام زنجیره با هم در ارتباط باشند و در انجام فرآیندی با هم مشارکت داشته باشند.‘‘ این سخنان را مارکوایساک مدیر بخش صنعت جدید کالاهای مصرف کنندگان((CAMPOS  گفته است.

  اخیراً اختراعات و ابتکاراتی مطرح شدهاست که واقعاً نمی توانند نام مشارکت را به خود بگیرند، و در همین زمان ، چندین نویسنده نیاز مربوط به آنها را مطرح کرده اند. تام پیتر، نویسنده (در جستجوی بهترین) معتقد است که بقا یک شرکت بستگی به این مسئله دارد که چطور این شرکت با شرکای تجاری خود مشارکت داشته باشند. مایکل هامر، نویسنده ( مهندسی نوین) اینطور عنوان کرده است که شرکتها دیواری در بین ساختمان های خود می سازند، و دیوار بلند تری در مقابل مشتریان خود می سازند، شکل ((A1 را ببینید. طبق نظر او ، این قبیل عملکردها در بردارنده هزینه بالایی برای موسسه و شرکت مربوطه است.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله CPFR

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله CPFR, مقاله در مورد تحقیق مقاله CPFR, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله CPFR, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله CPFR, تحقیق درباره تحقیق مقاله CPFR, مقاله درباره تحقیق مقاله CPFR, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله CPFR, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله CPFR

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول