کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism)

مشخص نشده
مشخص نشده
35
مشخص نشده
129 KB
25307
قیمت قدیم:۶,۵۰۰ تومان
قیمت: ۴,۵۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism)

  : ( Idealism)   بنیان گذاران: افلاطون ، هیگل ، فیمته، فروبل ، هرس1

  محور های مهم فلسفه ایده آلیسم: 1 – شکوفایی استعداد های بالقوه  = ت.ت. فرآیند شکوفایی کردن استعداد های بالقوه است.

  2 – اکتشاف = یادگیری فرآیند اکتشاف است که بر اساس شیوه ی دیالکتیکی معلم ( پرسش و پاسخ یا  چالش) دانش آموز ترغیب می شود تا حقایق پنهان ضمیر خود را آشکار سازد .

  3 – الگودهی معلم : معلم نمونه کمال اعلای اخلاق و مظهر ارزش ها و فرهنگ است .

  4 – برنامه درسی نیز به صورت سلسله مراتب است که در رأس آن معارف بسیار کلی یعنی فلسفه و الهیات قرار دارد که حیاتی ترین روابط اسنان را با خدا و عالم هستی بیان می کند.

  5 – مدرسه ار طریق انتقال آمرانه (              ) میراث فرهنگی به شکل برنامه ای منظم  متوالی و متراکم بچه ها را برای آینده آماده می کند.[1]

  اهداف آ.پ. ایده آلیسم : هدف روشن ترغیب دانش آموزان به حقیقت جویی و همانند سازی با روح کلی ( جهان اکبر )

    تحقق استعداد های بالقوه ی دانش آموزان

  دانش آموزان باید با چکیده سرمایه فرهنگی ( میراث فرهنگی) آشنا سازد.

  معرفت شناسی ایده آلیسم : از راه شهود ، درون نگری و بصیرت ، فرد می تواند به درون خویش بنگرد و نسخه ای از مطلق را در آن بیابد. در چالش      آوردن این معرفت به وجدان آگاه است.

  ارزش شناسی: ارزش های مطلق ، ابدی و لایتغیر و کلی است.

  ما بعد الطبیعه ایده آلیسم : جهان روحانی است و واقعیت ها مشخص ، ذهنی و غیر ماده را دربر می گیرد.- جهان کلی ، جامع الشمول و کامل است.

  معرفت شناسی: یادگیری ، یادآوری ایده ها و کاربرد آن است و فرآیندی خود جوش ات و به فشار بیرونی نیاز ندارد.

  مدینه فاضله افلاطون :  فیلسوفان ( head)   سربازان ( heart)   کارگران (hand) 1[2]

  فلسفه رئالیسم: (realism) رئالیسم فلسفه ای است که اعتقاد دارد جهان عینی  بیرونی واقعیت دارد. می توانیم آن را بشناسیم و باید رفتار خود را با آن هماهنگ نماییم.

  هواداران : ارسطو   ،  hutchis ، adler ، broody

              حکمت مشاء ( ابن سینا ، فارابی ) – استدلال و عقل

  محور های عمده : 1 – انسان ها در دنیایی واقعی زندگی می کنند که در آن اشخاص و اشیا وجود دارند.

  2 – صرف نظر از استفاده ما از جهان ، جهان عینی وجود دارد.

  3 – با استفاده از عقل و دانش خود قادریم آن را بشناسیم.

  4 – شناخت جهان و روابط آن به ما کمک می کند.

   

  اهداف آ.پ. :

  برودی ، رئالیست معاصر : هدف غایی آ.پ. زندگی نیکو است که شامل فعلیت بخشیدن استعداد ها بالقوه انسانی و خود شکوفایی است.

  1  هموار ساختن را کشف دانش و انتقال و کاربرد آن

  2  بر اساس نظر ارسطو : هدف غایی کممک به انسان ها در نیل به خوشبختی از طریق پرورش استعداد و رسیدن به کمال

  4  ترغیب انسان ها به شناخت خویشتن

  5  پرورش قوه عقل

  سایر محور های مربوط به آ.پ. :

  هوچینز1 : آ.پ. مستلزم تدریس و تدریس مستلزم معرفت است.معرفت حقیقت است و حقیقت در همه جا یکسان است.

  مبنای برنامه درسی: مؤثرترین شیوه ای کسب اطلاع درباره واقعیت ، مطالعه درباه موضوعاتی است که به صورت منطقی سازمان نیافته است.[3]

  روش تحقیق : مبتنی بر این فرض که استنباط احکام کلی باید طریق جنبه های گزیده ای از واقعیت به صورت دقیق مطاله شود.

  معرفت شناسی رئالیسم مبتنی بر « نظریه ناظر » است = ما ناظران واقعیت هستیم.   روش مطالعه              مشاهده

  نظریه شناخت واقع گرایان               نظریه تطابقی               تصورات ذهنی ما با واقعیت ها تطابق دارد.

  یکی شدن معرفت با واقعیت               برنامه درسی

  از نظر مکتب رئالیسم : ارزش شناسی : فعل اخلاقی  ( ارزش ها باید مطابق معیارهای     یعنی نه احساسات درونی باشد.

  نقش مدرسه                توسعه بعد عقلانی

  نظریه پس ماند: (theresidualthoary ) قبول ندارد.

  نظریه پس ماند: مدرسه مسولیت داردکه خدماتی را که نهادهای دیگر از آن غفلت کردند انجام بدهد.

  سه ویژگی مهم مکتب رئالیسم: معلم ، یادگیرنده ، محتوای درس

  رئالیسم خداباورانه : ( Teistie Realism ) اب ، ابن ، روح القدس  تثلیث

  همان مبانی و اصول رئالیسم + غایتی به نام خدا

  دین مسیح « انسانی که از موهبت عقل و اراده برخوردار است، دارای آزادی انتخاب است. به علت گناهی که حضرت آدم مرتکب شده ، فرزندان او که گناه ازلی را به ارث برده اند از نظر روحی دچار حرمان شده اند. خداوند فرزند خود عیسی مسیح را فرستاد تا با مرگ و رستاخیز خویش آنها را نجات دهد.مسیح(ع) به منظور کمک به رستگاری انسان ها کلیسا را تأسیس کردو آن را مأمور ساخت تا آئین های قدسی فیض بخش به مردم عرضه دارد.»

  مبانی الهی فلسفه رئالیسم مذهبی :

  1  خداوند به انسان ، طبیعتی متعالی عطا کرد تا حیات ملکوتی را تجربه کند.

  2  انسان بر اثر کناه از فیض الهی محروم شد.

  3 عیسی (ع) فرزند خدا انسان را از خدا بازخرید.

  4 مسیح اسوه اخلاقی است.

  5 – مافوق طبیعت چیزی از منزلت ما کم نمی کند.

  مبانی فلسفه آ.پ. تومیسم :

    خدایی شخصی وجود دارد که با برهان عقلی می توان آن را ثابت کرد.

  انسان ها به طور فطری دارای هدف هستند.

  هر انسانی مختار و عاقل است.

  کمال انسان مستلزم بهره وری از حقیقت ، زیبایی و خیر است.

  جسم مادی شخصی را با طبیعت و نفس روحانی او را با ماوراء طبیعت پیوند می زند.  ثنویت

  اخلاق: عادت دادن شاگرد به فضای فضیلت       الگوها            تقلید

  برنامه درسی: سلسله مراتب : کل به جرء

  رابطه معلم و شاگرد: تعلیم و تربیت فرآیندی مادام العمر است.

  نقش مدرسه: 1 – رشد کلیت فرد  2 – معلم باید سازماندهی دقیقی برای ارتباط با شاگرد داشته باشد. 3 – رسالت معلم خدمت به انسان ها و انگیزه عشق به حقیقت ، علاقه به مردم و محبت به خدا است. 4 – هنر معلمی تلفیقی از زندگی نظری ( تحقیق و مطالعه ) و عملی ( اسوه اخلاقی   

  طبیعت گرایی      روسو (پتالوستی (لوزی) + اسپنسر

  طبیعت و طبیعی دو عنصر کلیدی اند:  روش طبیعی تربیت به دلیل آنکه بی واسطه ، اصیل ، آزاد و خود جوش است از خود طبیعت پیروی می کند و بر شیوه های مصنوعی و ساختگی اجتماع برتری دارد.

  طبیعت گرایان تحت تأثیر جنبش روشنگری،طبیعت را به مثابه ماشین جهانی بسیارمنظمی که انسانها هم جزئی از آن هستند در نظر می گیرند.

  بر خلاف تومیسم که در جستجوی اصول نخستین بودند ، طبیعت گرایان ( پتالوستی ) بر تجارب ساده اولیه تکیه داشتند.

  به عقیده روسو ، انسان طبیعی که آداب و رسوم و تکلفات اجتماعی آلوده اش کرده نیک است.          نجیب زاده وحشی the noble savage1

  [4]

   

  طبیعت گرایی و آ.پ.

  1 – حواس کلید درک معرفت ما نسبت به طبیعت است.             یادگیری ناشی از تجربه حسی است.             کنجکاوی

  2 – آ.پ. همگام با نظام طبیعت باید با حوصله و کندی و فارغ از عجله باشد.

  3 – برنامه و روش باید از طبیعت کودک نشأت بگیرد. برنامه باید متناسب با نیاز های کودک باشد.

  4 – آ.پ. که به قصد پرورش اخلاق تحقق می یابد هم + است و هم –

  5 – ارزش ها از تعامل انسان با محیط نشأت می گیرد.

  6 – تناسب به معنای ایفای نقش اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه به معنای آمادگی و رشد صحیح فرد است.

  7 – یادگیری محصول فعالیت روش پروژه مشکل گشایی است.

  8 – معلم در درجه اول باید با طببیعت هماهنگ باشد.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism)

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:


  The oxford dictionary of art
  سبک ها و مکتب های هنری/ chilvers, Ian
  history of art/janson horst,woldemar
  دایره المعارف هنر/ روئین پاکباز
  اصول فلسفه و روش ایدالیسم، جلد 1، صفحه 81

  پیر هاترید. مکتب‌ های ادبی. ترجمهٔ رضا سیدحسینی. چاپ چهاردهم، تهران: جهانگیر، ۱۳۸۵، ۴۹۵.

  اصول فلسفه و روش ایدالیسم، جلد 1، صفحه 81

  آشنایی با بعضی الفاظ فلسفی، صفحه 12

  www.daneshmandir.com

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism) , مقاله در مورد تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism) , تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism) , مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism) , تحقیق درباره تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism) , مقاله درباره تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism) , تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism) , مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله فلسفه ایده آلیسم ( Idealism)

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول