تحقیق مقاله بودجه

مشخص نشده
مشخص نشده
19
مشخص نشده
144 KB
25359
قیمت قدیم:۶,۰۰۰ تومان
قیمت: ۵,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله بودجه

  بودجه (واژه‌ای فرانسوی) است که به صورت عمومی به لیستی از تمامی درآمدها و هزینه‌ها اتلاق می‌گردد. هدف بودجه به طور خلاصه به شرح زیر است:

  ۱- پیش بینی درآمد ها و مخارج

  ۲-مقایسه عملکرد واقعی و پیش بینی شده در بودجه در آینده.

  بودجه برنامه مالی دولت برای یک سال مالی می باشد که شامل پیش بینی درآمدها و منابع تامین اعتبار و هزینه های یک دستگاه می باشد.

  بودجه

  بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و همچنین برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به دستیابی به اهداف دولت می شود و از سه قسمت اساسی زیر تشکیل می شود :

  1) بودجه عمومی دولت شامل :

  الف) : بودجه جاری

  ب) : بودجه عمرانی

  2) بودجه شرکتهای دولتی و بانک ها

  3) بودجه موسسات انتفاعی وابسته به دولت

   بنابراین بودجه از مفاهیم فنی است که آحاد جامعه متناسب با دیدگاههای خود از آن تعابیر متفاوتی دارند

  بودجه پیش بینی درآمد هزینه است

  بودجه تخصیص پول برای هدف مشخص است

  بودجه وسیله کنترل هزینه هاست

  بودجه برآورد هزینه های آینده است

  بودجه دولت در واقع به نوعی تراز عملیات مالی دولت می باشد که منابع و مصارف دولتی با عنوان دریافتها و پرداختها در آن منظور می شود.

   در هر کشوری که از نظام پارلمانی پیروی می نماید با اندک تفاوتی از چهار مرحله جداگانه تشکیل می شود که مجموع این چهار مرحله را ، دوره بودجه ای ، مراحل بودجه ، یا سیکل بودجه نامیده اند که به ترتیب عبارتند از

  1) مرحله تهیه و تنظیم پیشنهاد بودجه                              توسط دولت

  2) مرحله تصویب بودجه                                توسط مجلس

  3) مرحله اجرای بودجه                                 توسط دولت

  4) مرحله نظارت بر بودجه                              توسط مجلس

   

  – دریافت اصول، ‌سیاستها و خط مشی های برنامه های توسعه و سیاستها و خط مشی ها و برنامه های مصوب رئیس سازمان در زمینه فعالیتهای جاری و عمرانی.
   - تهیه بودجه جاری و عمرانی کل سازمان بر اساس برنامه های مصوب رئیس سازمان و در قالب قوانین و مقررات و ضوابط و معیارهای مملکتی و ارائه بودجه کل به رئیس سازمان جهت تصویب.

  بررسی و شناسایی راههای مختلف تامین اعتبارات و منابع مورد نیاز از محل کمکهای دولت و در آمدهای اختصاصی و ناشی از فعالیتهای سازمان و ارائه پیشنهاد جهت پیش بینی و درج موارد مذکور در بودجه سازمان و لایحه بودجه کل کشور.

   

   – بررسی و مطالعه مستمر در قوانین برنامه و بودجه کل کشور و سایر مصوبات قانونی و تصویب نامه های دولتی جهت شناسایی و تشخیص منابع حصول و اقدام و پیگیری در مورد تحقق تامین و تحصیل منابع مذکور.
   – تهیه و تنظیم گزارشهای تحلیلی و توجیهی جهت ارائه به دولت و مجلس شورای اسلامی و حضور مستمر و فعال در کمیسیونهای دولت،‌ سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی بهنگام بحث و بررسی بودجه سازمان.

   

   – تهیه و ارائه هر گونه آمار و اطلاعات و گزارشهای مورد نیاز مراجع مذکور در طول مراحل بحث و بررسی و تصویب بودجه کل سازمان.
   – پیگیری مستمر مراحل تصویب بودجه و انعکاس اخبار و تحولات مرتبط با آن به معاونت اداری و مالی و رئیس سازمان از آغاز تا مرحله نهایی.
   – تهیه و تنظیم موافقت نامه های بودجه جاری و عمرانی سازمان و پیگیری اقدام های مربوط به امضاء‌ و مبادله موافقت نامه ها بین سازمان وسازمان برنامه و بودجه پس از تصویب و ابلاغ بودجه سازمان.

   – تهیه و تدوین ضوابط و معیارهای مربوط به نحوه محاسبه و برآورد اقلام در آمدها و هزینه های بودجه و تهیه و تنظیم دستورالعملها و روشهای بودجه بندی به حوزه ها،‌ واحدها و مراکز و ارائه خدمات مشورتی،‌تخصصی و کارشناسی جهت تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه بر مبنای برنامه و بودجه مصوب کل سازمان.

   - دریافت بودجه پیشنهادی حوزه ها،‌ واحدها و مراکز و بررسی آنها بر اساس برنامه و بودجه مصوب و انجام تغییرات و اصلاحات لازم با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و تحقیقات و با مشورت،‌ تبادل نظر و همکاری مدیران و مسئولان ذیربط هر حوزه،‌ واحد یا مرکز و مدیران حوزه های تخصصی حسب مورد و نیاز .

   

   -  تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی حوزه ها، مراکز و واحدها و تهیه گزارش های تحلیلی و توجیهی جهت ارائه به رئیس سازمان به منظور تصویب بودجه پیشنهادی با همکاری معاونت برنامه ریزی و تحقیقات .
   - ابلاغ بودجه تفصیلی مصوب به همراه ضوابط و دستورالعمل اجرایی بودجه و ارائه مشورت ها و رهنمودهای تخصصی در جهت ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در اجرای بودجه و در جهت فراهم آوردن زمینه مساعد و تسهیلات لازم به منظور اعمال نظارت و ارزیابی بر عملکرد بودجه .
   – بررسی و مطالعه راه های مختلف اعمال صرفه جویی در هزینه ها و نیز نحوه تحصیل درآمد بیشتر و افزایش منابع و اعتبارات مورد نیاز و ارائه پیشنهاد به معاونت اداری و مالی همراه با گزارش های تحلیلی و تخصصی.
   – اقدام در مورد تامین و دریافت اعتبارات تخصیص یافته و سایر درآمدها و منابع از وزارت امور اقتصادی و  دارایی

   

  (خزانه داری کل) و همچنین پیگیری وصول سهمیه ارزی سازمان از سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .
   – تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی از وضعیت منابع و مصارف سازمان در مقاطع مختلف زمانی.

   

   – تهیه و تدوین روش ها، ضوابط و معیارهای ارزیابی و نظارت بر عملکرد بودجه و ابلاغ به حوزه ها، واحدها و مراکز و اعمال
  روش ها و مقررات مذکور در جهت تطبیق و مقایسه عملکرد بودجه با مصوبات ابلاغ شده و ارائه گزارش نتایج حاصل به معاون اداری و مالی.

  بودجه چیست؟ عبارتست از یک ابزار مدیریتی برای طراحی فعالیت های آینده مدیریت که شامل برآورد فروش,‌ هزینه ها, تولید و غیره می باشد. بودجه بندی برای مشخص کردن نتایج مورد انتظار کسب و کار و خطوط عملیاتی ممکنی که در آینده باید برای دست یابی به این نتایج پیموده شود انجام می شود.

  نتایج مورد انتظار یا به صورت دوره های مالی و یا سایر ارقام از قبیل کمیت تولیدات برحسب واحد, نفر ساعت, ساعات کار ماشین و غیره برنامه ریزی می شوند. بودجه بندی را می توان به صورت «پیش بینی برنامه عملیات بر اساس بازدهی مورد انتظار عملیات» تعریف نمود.

  بودجه باید بر اساس نیازهای برآورد شده آتی برای یک دوره زمانی مشخص بنا شود. بودجه باید با کمک اطلاعات آماری قبلی آماده شود. بنابراین بودجه بندی را همچنین می توان به صورت زیر تعریف نمود :

  پیش بینی و طرح ریزی دوره زمانی بعدی با استفاده از تجربه قبلی و گرایش های بازار و موقعیت فعلی

  بودجه از پیش استانداردهای عملکرد را برای هدایت کوشش ها و فعالیت ها در کسب و کار تأمین می کند. از آنجا که بودجه ها استاندارد های عملکرد را تأمین می کنند, در نتیجه تبدیل به مبنائی برای کنترل می شوند. کنترل مورد استفاده برای اجرای بودجه «کنترل بودجه» نامیده می شود. بنابراین بودجه بندی به نقش برنامه ریزی مدیریت مربوط می شود, در صورتی که «کنترل بودجه» شامل نقش کنترل در سازمان می شود. 

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله بودجه

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله بودجه, مقاله در مورد تحقیق مقاله بودجه, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بودجه, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله بودجه, تحقیق درباره تحقیق مقاله بودجه, مقاله درباره تحقیق مقاله بودجه, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بودجه, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله بودجه

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول