تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی

تعداد صفحات: 26 فرمت فایل: word کد فایل: 25366
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: تاریخ
قیمت قدیم:۱۲,۵۰۰ تومان
قیمت: ۸,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی

  مقدمه

  سکه شناسی بخش مهمی از علم باستان شناسی است . که از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا روشنگر رویدادهای مبهم و تاریک گذشته است . سکه سند و مدرکی است که از آغاز پیدایش در آن دخل و تصرفی راه نیافته است و می تواند بخشی از افسانه تاریخی را به واقعیت و یا نظریه ای که مورد قبول تاریخی بوده مردود اعلام کند .

  سکه شناسی در شناخت ادیان و مذاهب و اساطیر باستانی نقش بسزایی داشته و سکه از لحاظ هنر نیز میتواند سیر و تطور و ترقی هنر را در ادوار مختلف بیان اقوان گوناگون نشان دهد . و با مطالعه شهرهایی که سکه را در آنها ضرب می شدند می توان مناطق جغرافیایی آنها را بهتر شناخته حتی از علل دقیق آنها باخبر شد . سکه را معیار سودمند برای شناخت مقیاسها و اوزان در ادوار گذشته به شمار می آیند و سکه ها تاریخ مصور آداب و رسوم ، البسه ، تزئینات ،جنگ افزارها و گاهی معماری ملتهاست به عنوان مثال نام امامان و ائمه اطهار بر روی سکه های صفوی نشان می دهند آنها به مذهب شیعه اعتقاد داشتند . و یکی از امتیازهای مهم سکه در مقایسه با دیگر اشیاء تاریخی جنس آنهاست که نسبت به اجناس دیگر (پارچه ، چوب ، .....) کمتر در معرض نابودی هستند سکه ها سندی هستند مکتوب که بعضی از دوره های تاریک تاریخی و اسلامی را برای ما آشکار می کنند .

  بنابراین سکه های اسلامی و سکه های صفوی که موضوع تحقیق ماست گنجینه عظیمی هستند که عقاید مذهبی و جلوه های هنر و فرهنگ این دوره را به ما نشان می دهند . این واقعیت است که زندگی در جامعه اسلامی در همه ابعاد با دین درآمیخته و سرزمین پهناور ایران بستر بسیاری از تحولات اجتماعی و تاریخی است و حکومت صفویه با ارادت و وابستگی که به امامان و ائمه اطهار داشتند و دین اسلام به حیات اجتماعی و سیاسی ، فرهنگی خود ادامه داده اند .

  دولت صفویه :

  دولت صفویه در اوایل قرن دهم هجری تأسیس گردید . مؤسس این سلسله شاه اسماعیل ، پسر شیخ حیدر ، نواده شیخ صفی الدین صوفی معروف بود . با استقرار اسماعیل صفوی (905-930 ه  ) و تشکیل دولت صفوی یکی از درخشانترین ادوار تاریخی ایران آغاز گردید . شاهان صفوی با برانداختن ملوک الطوایفی و متمرکز ساختن دستگاه دولتی و تحکیم مبانی دینی و ملی به ترویج صنعت و حرف و آباد نمودن شهرها  و ایجاد ابنیه و آثار مختلف همت گماشتند . در نتیجه مساعی آنان کشور در تمام شئون مذهبی ، فرهنگی ، هنری ، سیاسی ، اقتصادی و تجاری پیشرفت حاصل نمود . آنها با رسمی کردن مذهب شیعه مذهب صفوی و قدرتمند شدن آن و مجاورت با امپراتوری سنی مذهب عثمانی ، جنگ های متعددی بین دو کشور روی داد که از آغاز تا انقراض این سلسله ادامه داشت . در این دوره ایران با بعضی کشورهای اروپایی روابط نزدیکی برقرار کرد . یکی از علل ایجاد این رابطه جنگهای دولت عثمانی با ایران و دولتهای اروپایی بود . سلسله صفوی را شاه اسماعیل تأسیس کرد ، شاه تهماسب ، فرزندش آن را تثبیت نمود و شاه عباس ، نوه شاه تهماسب آن را به اوج قدرت رسانید . بعد از مرگ شاه عباس اول ، نوه او با نام شاه صفی و سپس عباس دوم ، سلیمان و شاه سلطان حسین سلطنت نمودند . در زمان شاه سلطان حسین ، محمود افغان پسر میرومیس ، کلانتر قندهار ، از طریق سیستان و کرمان پیش راند و از طریق یزد عازم اصفهان شده ، پایتخت صفویه را فتح نمود و بر تخت سلطنت ایران تکیه داد ، بعد از قتل شاه سلطان حسین افراد مختلفی از خاندان صفوی در گوشه و کنار ایران به سلطنت رسیدند که حکمرانان اسمی بیش نبودند و در حقیقت حکومت واقعی سلسله صفوی در سال 1135 ه با فتح اصفهان و قتل شاه سلطان حسین به پایان رسیده بود . با استقرار دولت صفوی ، وضع مالی بر اساس معین و ثابتی استوار گردید . یکی از ارکان مهم سازمان مالی کشور ، ضرابخانه بود که تحت نظر معیرالممالک اداره می شد و عزل و نصب حکاکان و زرکشان و ضرابی باشی [1] و صنعتگران و کارکنان و کارمندان با او بود . سکه های رایج در زمان صفویه از زر و سیم و برنز بود ، ولی در معاملات و داد و ستد بیشتر از سکه نقره و برنز استفاده می شد و سکه زرین کمتر در دست مردم بود و معمولاً در جشنها و تاجگذاری و اعیاد ضرب می شد[2] .

  واحد پول دوران صفوی تومان بود . سکه زر به نام اشرفی و سکه نقره بیستی ، محمدی ، شاهی  و عباسی نامیده می شد و سکه های برنزی غازی نام داشت که معمولاً به آنها فلوس می گفتند . بر روی سکه های فلوس معمولاً تصاویر مختلفی از حیوانات و پرندگان نقش می گردید . به علت رونق تجارت و صنعت و وضع مطلوب اقتصادی ، در بیشتر شهرهای ایران ضرابخانه هایی برقرار بود که اقدام به ضرب سکه می نمودند .

  نام و القاب شاهان صفوی بر سکه ها

  بر روی سکه های صفوی نام و القاب شاهان به صورت جملاتی که ارادت و وابستگی آنها را به ائمه اطهار و امامان شیعه می رساند و همچنین تاریخ ضرب و نام شهری که سکه در آن ضرب شده ، نقش گردیده است . از زمان شاه عباس دوم ( 1052-1077 ه ) اغلب عناوین و القاب به صورت اشعار فارسی نوشته شده و این یکی از ابداعات و نو آوریها ی جالبی است که در سکه های ایرانی قبل از صفویه سابقه نداشته و بر سکه سلسله های پیشین ایرانی تاکنون اشعار فارسی قرائت نشده است . خط روی سکه های شاهان اولیه صفوی نسخ  و سپس نستعلیق است . مهمترین القاب و نام شاهان صفوی بر سکه ها به شرح زیر است :

  شاه اسماعیل اول (907- 930 ه )

  1 – السلطان العادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر شاه اسمعیل[3]  بهادر خان خلدالله ملکه.

  2 – السلطان العادل الکامل الوالی ابوالمظفر سلطان اسمعیل بهادرخان الحسینی خلدالله ملکه .

  3 – السلطان العادل الغازی فی سبیل الله ابوالمظفر شاه اسمعیل خلدالله ملکه .

  4 - عدل شاه اسمعیل [4]

  5 – من التجا الی الحق نجا .

  تهماسب اول (930 – 984 ه )

  1 – السلطان  العادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر شاه طهماسب بهادرخان خلدالله ملکه.

  2 – السلطان العادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر سلطان طهماسب الصفوی الحسینی خلدالله ملکه .

  3 – عدل شاه طهماسب .

  اسماعیل دوم (984 – 985 ه )

  1 – السلطان العادل ابوالمظفر شاه اسمعیل الصفوی خلدالله ملکه .

  2 – ابوالمظفر شاه اسمعیل بن طهماسب الصفوی خلدالله ملکه .

  3 – زمشرق تا به مغرب گر امام است                 علی و آل او ما را تمام است .

  محمد خدابنده ( 985 – 996 ه )

  1 – السلطان العادل الکامل الهادی الوالی ابوالمظفر شاه سلطان محمد بهادرخان بن طهماسب خلدالله تعالی ملکه .

  2 – غلام امام مهدی علیه السلام السلطان العادل ابوالمظفر سلطان محمد خلدالله ملکه .

   

   

  حمزه ( 992 – 993 ه )

  السلطان بن السلطان حمزه خلدالله ملکه و سلطانه .

  عباس اول ( 996 – 1038 ه )

  1 – از بهر خیر این سکه را کلب علی عباس زد .

  2 – بنده شاه ولایت عباس خلدالله ملکه و سلطانه و علی العالمین بره و احسانه .

  صفی اول ( 1038 – 1052 ه )

  1 – بنده شاه ولایت صفی .

  2 – هست از جان غلام شاه صفی.

  عباس دوم ( 1052 – 1077 ه )

  1 – بود کلب علی عباس ثانی .

  2 – به گیتی سکه صاحبقرانی زد                زد از توفیق حق عباس ثانی .

   3 – به گیتی آنکه اکنون سکه صاحبقرانی زد                                                                                                                                   

                                                          زتوفیق خدا کلب علی عباس ثانی زد .

  صفی دوم ، سلیمان اول ( 1077 – 1105 ه )

  1 – بهر تحصیل رضای مقتدای انس و جان          تازه از نام صفی شد سکه صاحبقران .

  2 – زبعد هستی عباس ثانی                              صفی زد سکه صاحبقران .

  3 – به گیتی بعد شه ، عباس ثانی                       صفی زد سکه صاحبقران .

  4 – سکه مهر علی را تا زدم بر نقد جان              گشت از فضل خدا محکوم فرمانم جهان .

  5 – بنده شاه دین سلیمان است .

  6 – بنده شاه ولایت سلیمان .

  سلطان حسین اول ( 1105 – 1135 ه )

  1 – کلب آستان علی حسین .

  2 – کمترین کلب امیرالمؤمنین سلطان حسین .

   

  3 – گشت صاحب سکه از توفیق رب المشرقین 

                                             در جهان کلب امیرالمؤمنین سلطان حسین .

  4 – زد ز توفیق حق به چهره زد          سکه سلطان حسین دین پرور .

  5 – بنده شاه ولایت حسین .

  6 – وارث ملک سلیمان جهان سلطان حسین .

  تهماسب دوم ( 1135 – 1144 ه )

  1 – از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا

                                                      نصرت و امداد شاه دین علی موسی الرضا .

  2 – سکه زد طهماسب ثانی بر زر کامل عیار        لافتی الاعلی لا سیف الا ذوالفقار .

  3 – به گیتی سکه صاحبقرانی                            زد از توفیق حق طهماسب ثانی .

  4 – بنده شاه ولایت طهماسب .

   

   

  احمد ( 1138 – 1141 ه )

  سکه زد بر هفت کشور چتر زد بر مهرو ماه

                                                    وارث ملک سلیمان گشت احمد پادشاه .

  عباس سوم ( 1144 – 1148 ه )

  1 – از خراسان سکه بر زر شد به توفیق خدا

                                                     نصرت و امداد شاه دین علی موسی الرضا . 1

  2 – سکه بر زر زد به توفیق الهی در جهان              ظل حق عباس ثالث ثانی صاحبقران .

  سام ( 1157 – 1160 ه )

  1 – سکه بر زر زد به گیتی چون طلوع نیرین

                                                     وارث ملک سلیمان سام بن سلطان حسین .

  2 – بنده شاه ولایت سام بن سلطان حسین .

   

  سلیمان دوم ( 1162 – 1163 ه )

  زد از لطف حق سکه کامرانی                       شه عدل گستر سلیمان ثانی .

  اسماعیل سوم ( 1163 - 1169 ه )

  1 – بنده شاه ولایت اسمعیل .

  2 – السلطان اسمعیل خلدالله ملکه .

  حسین دوم ( 1166 ه )

  دارد ز شاهمردان فرمان حکمرانی                    فرزند شاه طهماسب سلطان حسین ثانی .

  محمد دوم ( 1200 ه )

  به زر زد سکه از الطاف سرمد                          شه والا گهر سلطان محمد .

  پشت سکه ها . معمولاً در پشت سکه های صفوی جمله شهادتین ، علی ولی الله ، نام دوازده امام یا چند تن از ائمه در حاشیه و بندرت نام ضرابخانه نوشته شده است .

  سکه های لاری. در دوره صفوی غیر از سکه های معمولی ، مسکوکات دیگری به شکل نوعی مفتول سیمین دولایی ضرب می گردید و چون ظاهراً ابتدا این سکه ها در لار ضرب شدند نام (( لاری )) به آنها داده شد. این سکه ها به صورت مفتولهای کشیده ای به قطرهای مختلف از 1/2 تا 3 میلیمتر است که آنها را تقریباً از وسط بر روی هم خم نموده و در حدود نیمی از آن را با ضربه چکش مسطح کرده ، روی سطح پهن شده عباراتی نوشته اند . این سطح باریک دارای نوشته های بسیار کمی است که گاهی فقط در تمام دوران صفویه رایج بوده ، نام اغلب شاهان صفوی و شهرهایی که این نوع سکه در آن جا ضرب شده بر سطح پهن مفتول نوشته شده است . این سکه ها بالاخص در ناحیه لارو بین حکام لار و ملوک هرمز و بنادر و جزایر جنوب ایران ( خلیج فارس ) رایج و معمول بوده است .

  ضرابخانه

  آمل ، ابرقو ، ابیورد ، اردبیل ، اردو ، اردوباد ، استرآباد ، اشرف ، اصفهان ، ایروان ، بارفروش ده ، بدلیس ، بسطام ، بغداد ، بهبهان ، تبریز ، تربت ، ترشیز ، تفلیس ، تون ، تهران ، تیمجان ، جعفرآباد ، خزانه ، دامغان ، دماوند ، دورق ، دیلمان ، رامهرمز ، رشت ، زنجان ، ساری ، ساوه ، سبزوار ، سرخس ، سمنان ، شماخی ، شوشتر ، شیراز ، شیروان ، فومن ، قاین ، قزوین ، قم ، قندهار ، قومس ، کارجیان ، کازرون ، کاشان ، کرمان ، گنجه ، لار ، لاهیجان ، لشت نشا ، مازندران ، مرو ، مشهد ، نائین ، نخجوان ، نهاوند ، نیشابور ، نیمروز ، هرات ، همدان ، هویزه و یزد

   

  [1]  - ضرابی باشی رییس ضراب خانه و زیر نظر معیرالممالک قرار داشت و مسئولیت امور ضرب سکه را عهده دار بود .

  [2] - تاورنیه سیاح معروف فرانسوی در سفرنامه خود می گوید : « . . . شاهان ایران دیگر سکه طلا نمی زنند جز مقداری معدود برای روز تاج گذاری که بر سر مردن پاشند و این سکه در میان تجار جریان ندارد و قیمت ثابتی ندارند ، گاه بیشتر و گاه کمتر ارزش دارند ( تاورنیه ، ژان باتیست ، سفرنامه ، ص 703 ) 

  [3] -  القاب و شعارهایی که در این کتاب آورده شده نمونه هایی از عناوین و القاب شاهان صفوی بر روی سکه هاست ، برای اطلاع بیشتر به منابع زیر رجوع کنید :

  Album of coins, Medals and seals of the shahs of iran, H . L . Rabino, Bank Melli .

  « رسم الخط ایغوری » و « سیری در سکه شناسی » ، سید جمال ترابی طباطبایی ، موزه آذربایجان ، ش 6 .

  [4] - عبارات 4 و 5 بیشتر بصورت ضرب مجدد ( سوشارژ ) بر روی سکه های قراقویونلو که به وسیله شاه اسماعیل ضرب شده دیده می شود .

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی

  فهرست:

  مقدمه

  دولت صفویه

  نام و القاب شاهان صفوی بر سکه ها

  ضرابخانه

  سالشماری شاهان صفوی

  مختصری بر تاریخچه سکه

  روشهای ضرب سکه در عصر صفوی

  اشکال،جنس و طبقه بندی سکه در عصر صفوی :

  جنس سکه ها  

  طبقه بندی سکه ها

  نتیجه کلی

  منابع و مآخذ

  منبع:

  سیرالخط وسیری سکه، سکه شناسی ← سید جمال ترابی طباطبائی مززه – آذربایجان – 1351

  سکه های ایرانی ← علی اکبر سرفراز – فریدون آورزمانی – سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها - موزه 1380

  سکه هی شامان اسلامی ایران ← سید جمال ترابی طباطبائی – تبریز – موزه آذربایجان – 1351

      (4www.wikidat.org

تحقیق در مورد تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی, مقاله در مورد تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی, تحقیق درباره تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی, مقاله درباره تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی ، موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله طبقه بندی سکه های صفوی
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت