کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML

مشخص نشده
مشخص نشده
12
مشخص نشده
58 KB
25443
قیمت قدیم:۵,۰۰۰ تومان
قیمت: ۳,۰۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML

  خلاصه:

  این مقاله تکنیکهای تواناسازی کنترل سیستمهای طراح برای سادگی و یکپارچگی تجسم کامل در بررسیهای شبیه سازی را شرح می دهد. مدل تصوری (تجسمی) (مجموعه ابزارهای متحرک سازیVRML) در اجرای نخستین تأثیر متقابل با simulink دارد، اما هدفهای طرح در ساختن مفهوم شبیه ساری platform مستقل می باشد. مدل تصوری به وسیله انجام دادن اجرای اولیه ای از شبیه سازی باراندازی یک وسیله زیر آبی خودگردان برای یک ایستگاه باراندازی ارزیابی شده است.

  این مقاله همچنین شبیه سازی اساسی معماری تمرکز یافته را که برای استاندارد توزیع شده IEEE,DIS مورد استفاده قرار می گیرد را شرح می دهد.

  کلمات کلیدی: تجسم سازی، شبیه سازی، قالب سازی

   

  1-معرفی

  تجسم سازی از داده علمی یک زمینه تحقیق فعال برای سالها بوده است و پیشرفت زیادی در این زمینه، برای نمونه تجسم سازی از مجموعه داده های بزرگ و تجسم سازی سیستم مکانیکی ساخته شده است. تجسم سازی 3D از داده  علمی در فهمیدن اندازه گیریهای پیچیده بسیار مفید است. در زمینه کنترل مهندسی تجسم ساری از ننتایج شبیه سازی طرحهای زمانی مهمی بوده است. تجسم سازی 3D کمترین اهمیت را در این زمینه داشته است اما مدلهای تجسم سازی یک زمینه مفید با پتانسیل جدید که با تکنیکهایی از مهندسی عمران و مکانیک بهتر از معماری بر پا شده است را باز کرده است.

  زمینه متحرک سازی هنوز پیشرفته تر از تجسم سازی در داده های ثابت نبوده است، اما سیستمهای CAD و با معرفی استانداردها، کامپیوترهای بسیار قوی و وسایل موجود رایج برای ساختن دنیاهای مجازی چند کاربری برای بازیها، مشابه سازیها برای کشتی‌ها، هواپیماها، میدانهای جنگ و غیره و کارخانه های صنعتی مجازی شده است. پیشرفت قابل توجه ای نسبتا به وسیله قدرت بالایی از محاسبات کامپیوتری در این زمینه انجام شده است.

  کار بسیاری در زمینه تجسم سازی و متحرک سازی در رابطه با کاربرد مهندسی کنترل و بار هر دوی متحرک سازی 2D و متحرک سازی 3D بسیار پیشرفته انجام شده است. به هر حال تلاشهای بسیاری در ساختن مدل و در یکپارچگی غیر استاندارد در محیط شبیه سازی سرمایه گذاری شده است. یک نیروی بالقوه بزرگ برای استفاده از متحرک سازی ها برای فهم بهتر اجرای یک سیستم مخصوصا برای مهندسان غیر کنترلی جایی

  که یک تجسم سازی ساده با طرح زمانی بسیار سنتی ترکیب شده است.

  اغلب یک عقیده فوری زیادتر را نیدهد ، موجود است. هدف ساختن یک ادراک راحت برای استفاده کردن از قدرت و مفهوم مختلط و مجموعه ابزار برای درست کردن متحرک سازی 3D در یک راه استاندارد سنجیده شده و محیط شبیه سازی شناخته شده، اما با یک تلاش برای به وجود آوردن مدا شبیه سازی بوده است. ساختن مدل متحرک سازی به عنوان یک قسمت استاندارد از مدلهای شبیه سازی، ممکن است قابلیت فهمیدن نتایج آنها را تشدید کند. آسانی استفاده و یکپارچگی در محیطهای شبیه سازی شناخته شده همچنین اهمیت بسیاری داشته است.

  استفاده از ابزارهای استاندارد و پپروتکل ها مانند DIS (brutzman1999)، جاوا و (carey and bell, 1997) به ساختن تصور کلی و مجموعه ابزارها بیشتر سخت افزار platform مستقل تا موقعی که هنوز ابزارهای موجود استفاده می شدند، کمک می کند.

  در بخش 2 اساس پروتکل DIS(شبیه سازی متقابل توزیع شده) با تمرکز ویژه روی زمینه تجسم سازی و متحرک سازی شرح داده می شود.

  این روشها روی بخش 3 بیان کردن یک توصیف تفصیلی مفهومی و روش شناسی و اجرای اولیه ای از مجموعه ابزارها بنا شده است.

  بخش 4 کاربرد مجموعه ابزارها برای شبیه سازی کردن باراندازی یک AUV (وسیله زیر آبی خود گردان) را شرح می دهد و بخش 5 نتایج را بیان می کند).

   

  2-شبیه سازی متقابل توزیع شده(DIS)

  در طی سالهای 90 ، کار شبیه سازی فیلمنامه های پیچیده مورد توجه بسیار قرار گرفت. مخصوصا بخش وزارت دفاع آمریکا یک بازیگر مهم در این زمینه بوده است، شروع شدن یک موضوع جالب برای اجرای درجه بالای شبیه سازی های صحنه جنگ، شامل تعداد زیادی از موجودیتهای توزیع شده روی اینترنت بوده است. این کار در نیمه سالهای 80 در سیستم SIMNET هدایت می شد. که در ده سال گذشته به وسیله DIS استاندارد پیشرفته جایگزین شد، به brutzman 1999 مراجعه کنید. این استاندارد چگونگی یک شبیه سازی توزیع شده و پیاده کردن آن روی یک شبکه از کامپیوترها، معین کردن پروتکل ها برای ارتباط و استاندارها برای مشاهده و رفتار موجودیتهای شبیه سازی شده را شرح می دهد. با اینکه DIS به عنوان یک نظام استاندارد شروع شده است، خصوصیات مطلوب آن سریعا توسعه دهنده های نرم افزار را برای صنعت بازی کامپیوتری بیشتر از تحقیقات دانشگاهی در رباتهای متحرک جذب کرده است. بسیاری از خصوصیات کلیذی DIS که به محبوبیتشان کمک کرده

  است در زیر شرح داده شده است.

   

  A،توزیع

  کامپیوتر مرکزی درستی آزمایش شبیه سازی را کنترل نمی کند.

  در عوض DIS  از یک راه شبیه سازی توزیع شده که در آن مسئولیت برای شبیه سازی کردن کیفیت هر موجودیت باقیمانده با کاربردهای شبیه سازی جداگانه و مقیم شدن در کامپیوترهای host به وسیله یک شبکه مرتبط شده استفاده می کند. هنگامی که کامپیوترهای host جدید به شبکه اضافه شدند، هر کامپیوتر منابع مربوط به خودش را نیز می آورد. یک شبیه سازی می تواند همچنین بدون معرفی کردن مشکلات و تنگناهایی که کامپیوتر مرکزی به ناچار باعث می شود را تمدید و ادامه دار کند. بنابراین A مدیر شبیه سازی نامیده می شود که بیشتر کنترل مرکزی سبیه سازی را فراهم می کند. مدیر شبیه سازی توابع هایی ازجمله:

  start,pause,restart,maintenance,shutdown,collection, distribution

  انواع معین داده را به کار می برد.

  B اثر متقابل:

  کاربردهای شبیه سازی خود گردان بر نگهداری کیفیت یک یا بیشتر موجودیتهای شبیه

  سازی مسئولیت دارند. اگر یک استفاده کننده مشابه تجهیزات حقیقی و شبیه سازی شده بسیاری را اداره کند، این فعالیت مدل سازی کردن نتایج فعالیتهای موجودیت استفاده شده در یک مدل شبیه سازی را بر عهده دارد. این کاربرد فرستادن پیغام ها برای دیگران برای آگاه کردن انها از همه فعالیتهای قابل مشاهده را عهده دار است. بعلاوه، این تفسیر کردن و پاسخ دادن به پیغام های مورد توجه برای کاربردهای مشابه دیگر و نگهداری یک مدل از کیفیت موجودیتهای حاضر شده در آزمایش شبیه سازی را بر عهده دارد.

  مفهوم، کاربردهای مشابه کنترل کردن زیر مجموعه های مشابه مشخص شدهه است و تمرین مشابه کاملا مطابق اندازه را باعث می شود. جایگزین کردن نوع وسعتی و شبیه سازی سخت افزار آسان است و کمی یا اصلا فشار بر روی قسنتهای باقی مانده از شبیه سازی دارد. همچنین، اضافه کردن یا جایگزین کردن استفاده کننده تأثیر متقابل روی موجودیتهایی بخصوص که کاملا بی ضرر می باشد دارد.

   

  C پروتکل ارتباط

  یک پروتکل استاندارد برای ارتباط داشتن داده کیفیت موجودیت استفاده می شود. هر عمل شبیه سازی با وضع موجودیت آن (جا، جهت، سرعت و جای قسمتهای جدا شده و غیره) برای دیگر شبیه سازی ها در آن شبکه ارتباط برقرار می کند. دریافت عمل شبیه سازی، قسمتهای وابسته از داده های آنها را به استفاده کننده به همان اندازه خواسته شده به وسیله شبیه سازی منحصر به فرد نشان می دهد.

  پروتکل عوض کردن داده بین دسته های شناخته به عنوان واحدهای داده پروتکل (PDUS) را تعریف می کند. در کل PDUS37، شرح دادن اطلاعات موجودیت، مدیریت شبیه سازی لشکرکشیها، ارتباط رادیویی و مقامات مشخص نظامی مانند سلاح ضربتی و اسکناس مغناطیسی به طور استاندارد معرفی شده است. تعاریف این PDUS و انواع داده استفاده شده در این، می تواند به صورت on-line جستجو شود.(DIS)

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML

  فهرست:

  ندارد
   

  منبع:

  ندارد

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML, مقاله در مورد تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML, تحقیق درباره تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML, مقاله درباره تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله استفاده از DIS برای مربوط کردن شبیه سازی و متحرک سازی در simulink و VRML

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول