کاربر گرامی  خوش آمدید ... 

تحقیق مقاله چرخه حسابداری

مشخص نشده
مشخص نشده
52
مشخص نشده
211 KB
25549
قیمت قدیم:۸,۲۰۰ تومان
قیمت: ۵,۲۰۰ تومان
دانلود مقاله
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله چرخه حسابداری

  مراحل حسابداری در طول دوره مالی

  سیستم حسابداری باید بطور منظم تمام اطلاعات مالی مربوط به یک موسسه را اندازه گیری، ثبت، طبقه بندی و آثار اقتصادی آن را در صورتهای مالی تلخیص کند. فرایند حسابداری شامل یک سری مراحل پیاپی است که در هر دوره مالی تکرار می شود. این مراحل پیاپی را معمولا چرخه حسابداری، دوره عمل حسابداری و یا دوره پردازش اطلاعات حسابداری گویند.

  در این چرخه حسابداری مراحل 1 تا 4 بطور مستمر در طو دوره مالی و مراحل 5 تا 9 در پایان دوره مالی انجام می گیرد. این مراحل در چرخه حسابداری، امکان ترکیب و تلخیص معاملات و عملیات مالی را در دو گزارش مختصر و موجز یعنی ترازنامه و سود و زیان فراهم می کند.

  1.        جمع آوری اطلاعات مالی

  2.        تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

  3.        ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

  4.        انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل

  5.        تهیه تراز آزمایشی

  6.        اصلاح حسابهای دفتر کل

  7.        تهیه صورت های مالی

  8.        بستن حسابهای موقت

  9.        تهیه تراز آزمایشی  اختتامی

   

  مرحله اول_ جمع آوری اطلاعات مالی

  در یک سیستم حسابداری باید امکان جمع آوری اطلاعات مربوط به معاملات و عملیات مالی جهت ثبت در دفاتر وجود داشته باشد. این اطلاعات از روی اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی    جمع آوری می گردد. غالب رویدادهای مالی از معاملات بین موسسه با اشخاص دیگر ناشی می شود که اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک مثبته نظیر فاکتور خرید و فاکتور فروش منعکس است. بر خی دیگر از رویدادهای مالی از عملیات داخلی یک سازمان ناشی و اطلاعات مربوط به آن در اسناد و مدارک داخلی مانند کاربرگ تحویل کالا از انبار و اسناد مربوط به اصلاح حسابها، درج می شود.

  اسناد و مدارک اولیه مربوط به معاملات و عملیات مالی اهمییت زیادی دارند چون:

  ·          اطلاعات لازم را برای تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی و ثبت در دفتر روزنامه فراهم میکنند.

  ·          مدارک عینی هستند که امکان اثبات معاملات و عملیات مالی را در آینده فراهم می نمایند.

  از این رو این گونه اسناد و مدارک برای مراجعات و رسیدگیهای بعدی بایگانی و نگهداری می شوند.

   

  مرحله دوم_ تجزیه و تحلیل معاملات و عملیات مالی

  این تجزیه و تحلیل بر اساس اطلاعات منعکس در اسناد و مدارک اولیه صورت می گیرد.در این مرحله        به منظور انعکاس معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه باید تصمیم گیری شود که چه حساب یا حسابهایی بدهکار و چه حساب یا حسابهایی بستانکار می شوند.

   

   

  مرحله سوم _ ثبت معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه

  در این مرحله، اطلاعات منعکس در اسناد و مدارک مربوط به معاملات و عملیات مالی بر حسب تاثیری که بر معادله حسابداری ( معادله تراز نامه) دارند تجزیه و تحلیل و سپس در دفتر روزنامه ثبت می شوند.

  نکته: در تاریخ ثبت معاملات و عملیات مالی، در ستون عطف دفتر روزنامه چیزی نوشته نمی شود. بلکه هنگامی که اقلام بدهکار و بستانکار به حسابهای مربوط در دفتر کل انتقال می یابد، همزمان شماره این حسابها در ستون عطف دفتر روزنامه و شماره صفحه دفتر روزنامه در ستون عطف دفتر کل نوشته  می شود.

  مرحله چهارم _ انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل:

  پس از ثبت اولیه معاملات و عملیات مالی در دفتر روزنامه مرحله بعدی که طی یک دوره مالی انجام      می شود. انتقال اطلاعات به دفتر کل است. انتقال مبالغ از دفتر روزنامه به دفتر کل به طبقه بندی اطلاعات در حسابها منجر می شود که مطابق طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی است.

  در هر موسسه، تجزیه و تحلیل معاملات و نوشتن دفتر روزنامه معمولا بر اساس فهرست حسابهای      دفتر کل انجام می شود. فهرست حسابها شامل عنوان و شماره تمام حسابهای دفتر کل است.

  شرکت .....

  فهرست حسابها

  دارایی                                                          درآمد

  11   بانک                                                      41  در آمد حق الزحمه خدمات

   12  بدهکاران

  13  حق الزحمه در یافتی

  .

  .

  .

  بدهی                                                           هزینه ها

  21     بستانکاران                                                       51  هزینه اجاره

  22     اسناد پرداختنی                                                52 هزینه دستمزد     

  23     هزینه آب و برق پرداختنی                                   53  هزینه تبلیغات

  .                                                                   .

  .                                                                   .                           

  .                                                                   .

  حق مالی صاحب سرمایه

  31     سرمایه آقای ..

  32     برداشت آقای ..

  33     خلاصه سود و زیان

   

  مرحله پنجم _ تهیه تراز آزمایشی

  یکی از وسایلی که حسابداران برای آزمون صحت مدارک مالی مورد استفاده قرار می دهند تراز آزمایشی است. تهیه تراز آزمایشی به حسابداران امکان می دهد که از تساوی جمع مانده های بدهکار و جمع مانده های بستانکار دفتر کل، مطمئن شوند.برای آن که بتوان تراز آزمایشی تهیه کرد، باید معاملات و عملیات مالی یک دوره، کلا از دفتر روزنامه به حسابهای دفتر کل منتقل شده باشد. آخرین تراز آزمایشی که قبل از ثبت اقلام اصلاحی پایان سال تهیه می شود را تراز آزمایشی اصلاح نشده (unadjusted trial balance) گویند. تراز آزمایشی اصلاح نشده دو هدف کلی زیر را تامین می کند:

  1.       اثبات تساوی اقلام بدهکار و بستانکار

  2.       فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تهیه کاربرگ و ثبتهای اصلاحی پایان سال

   بعد از این که تراز آزمایشی اصلاح نشده تنظیم شد، مراحل بعدی چرخه حسابداری ادامه می یابد

   

   

  منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟
   
  حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و  فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزیهو تحلیل گزارشهاو بررسی راههای تولید روشهای تقلیل بهای تمام شده تولیدات را بیان می کند.

   

   

  اهمیت حسابداری بهای تمام شده برای چیست؟
   
  در واقع حسابداری صنعتی یا حسابداری بهای تمام شده یک ابزار بسیارمهم در اختیار میریت میباشد تا مدیران را در برنامه ریزی ، کنترل ونظارت وبررسی نتایج فعالیتها، یاری نماید.
  مدیریت با استفاده از حسابداری صنعتی ،بهای تمام شده تولیدات را محاسبه می کند و کنترل خود را برروی هزینه های مواد ،دستمزد و و سایر هزینه های تولید اعمال می کند.
  مدیران اگر گزارشات دقیق و صحیحی از عوامل هزینه نداشته باشنددر تصمیم گیری خود در جهت افزایش تولید یا سایرتصمیم گیریها و راه انجام تصمیمات خود با مشکل مواجه خواهندشد .
  به عنوان مثال فرض کنید در صورتی که هدف تغییر نوع محصول تولید شده یا افزایش تولید باشد باید اطلاعات دقیقی از هزینه تولید وجود داشته باشد تا بتوان تصمیم گرفت که اگر ماشین آلات جدید خریداری شوند مقرون به صرفه است و یا ماشین آلات تعویض شوندو یا اینکه ماشین آلات اجاره گرفته شوند و یا بهتر است حقوق پرسنل افزایش داده شود ویا باید مقدار پرسنل افزایش داده شودو بسیاری از انواع تصمیمات مدیریت درموارد مشابه فوق الذکر مشروط بر اطلاعات حسابداری بهای تمام شده می باشد .
   

   

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله چرخه حسابداری

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  حسابداری مالی (صورتهای مالی تلفیقی)، یدالله تاریوردی

  اصول حسابداری - چارلز هورن گرن، مایکل رابینسون، والتر هریسون، ایرج نوروش (مترجم)، غلامرضا کرمی (مترجم)، فریما نوروش (ویراستار)

  حسابداری شرکت ها (1) - حسین شفیعی، غلامرضا صفارزاده، مهدی شهاب الدینی

  حسابداری شرکت ها (2) - مصطفی آقامحمدی، غلامرضا صفارزاده، تیمور جعفری نسب

  اصول حسابداری - فیلیپ فس، رولین نیس ونگر، مهدی تقوی (مترجم)، ایرج نیک نژاد (مترجم)

  حسابداری شرکتها - پرویز سعیدی، علی خامکی

  آزمونهای استخدامی تخصصی امور مالی، حسابداری و حسابرسی
  پدیدآورنده: هیات مولفان، جمشید واحدی (گردآورنده)
  ناشر: اسرار دانش - 19 خرداد، 1387

  مجموعه پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابرسی
  پدیدآورنده: کوروش امانی، احمد فاضلی
  ناشر: کیومرث - 16

  مرداد، 1387

  اصول حسابداری
  پدیدآورنده: فیلیپ فس، رولین نیس ونگر، مهدی تقوی (مترجم)، ایرج نیک نژاد مترجم
  ناشر: کتاب مهربان

  نشر - 22 آبان، 1386

  اصول حسابداری 3
  پدیدآورنده: سکینه غنیمی فرد
  ناشر: صابرین - 20

  مهر، 1384

  مروری جامع بر حسابداری مالی: براساس استانداردهای حسابداری ایران
  پدیدآورنده: ساسان مهرانی، محمد مرادی، ایرج نوروش، غلامرضا کرمی
  ناشر: کتاب نو - 01 دی، 1387

  نحوه تهیه و تنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص
  پدیدآورنده: نظام الدین ملک آرایی (مترجم)، عباس ارباب سلیمانی (مترجم)
  ناشر: سازمان

  حسابرسی،

          I – حسابداری مالی سطح میانی

                    1- چستین ، لانی ، ریچارد ای فلاهرتی ، وملوین اوکانر؛ حسابداری میانه (1) ؛ترجمه
  ایرج نوروش وغلامرضا کرمی ؛ تهران , انتشارات کتاب نو , 1380 .           
  2- گودرزی ,مصطفی , وحبیب الله تیموری ؛ حسابداری وجوه نقد , سرمایه گذاریهای کوتاه مدت ومطالبات ؛ نشریه شماره 70 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی , 1378 .

                    3- نظری , رضا ؛ حسابداری موجودی مواد وکالا ؛ نشریه شماره 80, تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1380 .

                    4- ملک آرایی , نظام الدین ؛ حسابداری اموال , ماشین آلات و تجهیزات ؛ نشیریه شماره 67 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1380.

                    5- اکبری , فضل الله , ومصطفی علی مدد ؛ حسابداری استهلاک ؛ نشریه شماره 90 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی , 1380 .

                    6- گودرزی , مصطفی , و حبیب الله تیموری ؛ حسابداری داراییهای نامشهود ومخارج انتقالی به دوره های آتی ؛ نشریه شماره 84 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی , 1380 .

                    7- تیموری , حبیب الله , ومصطفی گودرزی ؛ حسابداری بدهیهای جاری وبدهیهای احتمالی ؛ نشریه شماره 79 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1377 .

                    8- عالی ور , عزیز ؛ صورتهای مالی اساسی ؛ نشریه شماره 76 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381.

                    9- نظری , رضا ؛ حسابداری شرکتهای سهامی ؛ نشریه شماره 94, تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1380.

                    10- نظری , رضا ؛ حسابداری سرمایه گذاری در سهام وسایر اوراق بهادار ؛نشریه شماره 117, تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1376 .

                    11- نویسی , فرشید , رضا نظری , وعزیز عالی ور ؛ تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات ؛ نشریه شماره 65, تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1381 .

                    12- ارباب سلیمانی , عباس , ونظام الدین ملک آرایی ؛ نحوه تهیه وتنظیم صورتهای مالی از روی مدارک ناقص ؛ نشریه شماره 66 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1381 .

                    13- عالی ور , عزیز ؛ صورت گردش وجوه نقد ؛ نشریه شماره 97 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1373 .

                    14- اکبری , فضل الله ؛ تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ؛ نشریه شماره 129 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1378 .

                    15- کی سو ,دونالد ای , جری جی وی گانت ؛ حسابداری میانه ؛ ترجمه علی پارسائیان واحمد مدرس ؛ ج 1 ,تهران , انتشارات کتاب فرزانه , 1379 .

                    16-  کی سو ,دونالد ای , جری جی وی گانت ؛ پرسشهای چهار گزینه ای حسابداری میانه ؛ ترجمه علی پارسائیان واحمد مدرس ؛ تهران , انتشارات ترمه , 1380 .

          II- حسابداری مالی سطح پیشرفته

                    1- همتی , حسن ؛ حسابداری پیشرفته ؛ ج 1 , تهران ,نشر بشارت,     13 .

                    2- همتی ,حسن ؛ حسابداری مالی پیشرفته ؛ ج 2 , تهران , نشر بشارت , 1382 .

                    3- شباهنگ , رضا ؛ حسابداری پیشرفته ؛ نشریه شماره 120 , ج 1 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1379 .

                    4- شباهنگ , رضا ؛ حسابداری پیشرفته ؛ نشریه شماره 144 , ج 2 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی,1380 .

                    5- حسابداری مالی پیشرفته ؛ ترجمه دکتر علی سعیدی ومجید عظیمی ؛بر اساس استانداردهای حسابداری- انتشارات کتاب نو- ایران- تهران 1386

          III- مباحث جاری حسابداری

                    1- علی مدد,مصطفی ,ونظام الدین ملک آرایی ؛ حسابداری قراردارهای پیمانکاری ؛ نشریه شماره 126 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1380 .

                    2- تیموری , حبیب الله ؛ حسابداری تغییر سطح قیمتها ؛ نشریه شماره 100 ,تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1377 .

                    3- همتی , حسن ؛ مباحث جاری در حسابداری ؛ تهران , انتشارات ترمه ,1382 .

          IV- منبع تکمیلی برای کلیه مباحث حسابداری مالی

  1-کمیته فنی سازمان حسابرسی ؛ اصول وضوابط حسابداری وحسابرسی :استانداردهای حسابداری ؛ نشریه شماره  , تهران , سازمان حسابرسی , 1385 .

  2-نوروش، ایرج، مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، جلد اول، تهران , انتشارات نگاه دانش ,1385 .

  3- نوروش، ایرج، مروری جامع بر حسابداری مالی بر اساس استانداردهای حسابداری ایران، جلد دوم، تهران , انتشارات نگاه دانش ,1386 .

  ب – حسابداری صنعتی

          1-  عالی ور, عزیز ؛ حسابداری صنعتی ؛ نشریه شماره 158 ,ج 1 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

  2-  عالی ور, عزیز ؛ حسابداری صنعتی ؛ نشریه شماره 176 ,ج 2 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

          3- عالی ور, عزیز,ورضا شباهنگ  ؛ حسابداری صنعتی ,برنامه ریزی وکنترل ؛ نشریه شماره 82 ,ج 3 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

  ج – حسابرسی

          1- میگز , والتر بی , ودیگران ؛ اصول حسابرسی ؛ ترجمه عباس ارباب سلیمانی , ومحمود نفری ؛ نشریه شماره 87 , ج 1 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

          2- میگز , والتر بی , ودیگران ؛ اصول حسابرسی ؛ ترجمه عباس ارباب سلیمانی , ومحمود نفری ؛ نشریه شماره105 , ج 2 , تهران , مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری وحسابرسی سازمان حسابرسی, 1381 .

          3- کمیته فنی سازمان حسابرسی ؛ اصول وضوابط حسابداری وحسابرسی : استانداردهای حسابرسی ؛ نشریه شماره 124, تهران , کمیته فنی سازمان حسابرسی , 1377 .

  .

  د- ریاضیات

  1- رنجبران , هادی ؛ آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد , مدیریت و حسابداری :ریاضیات ؛ تهران , نشر کتاب دانشگاهی , 1380 .

  ه – آمار

          1- آذر , عادل , ومنصور مومنی ؛ آمار وکاربرد آن در مدیریت ؛ ج 1 ,تهران , انتشارات سمت , 1381 .

          2- آذر , عادل , ومنصور مومنی ؛ آمار وکاربرد آن در مدیریت ؛ ج 2  ,تهران , انتشارات سمت , 1381 .

          3- رنجبران , هادی ؛ آمادگی برای آزمون کارشناسی ارشد اقتصاد , مدیریت و حسابداری :آمار واحتمال  ؛ تهران , نشر کتاب دانشگاهی ,1382 .

  و – زبان تخصصی

  1- Kieso , Donald  E ,Jerry.Weygandt, Terry D.Warfield; Intermediate  Accounting ; Tenth Edition , Wiley ,2001.

  2- Baker , Richard E .,Valdean C . Lembke , Thomas E.King; Advanced Financial Accounting; Fifth Edition, Mc Graw Hill,2003.

  3- Arens, Alvin A.,James K. Loebbecke ; Auditing : An Integrated Approach ; Eighth Edition, Prentice Hall,2000.

  4-Barfield, Jesse T., Cecily A. Raiborn , Michael R. Kinney;Cost Accounting:Traditions and Innovations;Fourth Edition , South-Western,2001

  ز- منابع تکمیلی برای همه دروس

          1- نوروش , ایرج ,غلامرضا کرمی , و امیر محمودیان ؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد حسابداری همراه با پاسخهای تشریحی ؛ تهران , انتشارات نگاه دانش , 1381.

          2- نوروش, ایرج,غلامرضا کرمی, و امیرمحمودیان؛ مجموعه سوالهای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی, حسابداری همراه با پاسخهای تشریحی؛ تهران , انتشارات کتاب نو, 1381.

کلمات کلیدی:  N/A
تحقیق در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, مقاله در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, تحقیق درباره تحقیق مقاله چرخه حسابداری, مقاله درباره تحقیق مقاله چرخه حسابداری, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله چرخه حسابداری

دریافت لینک دانلود به صورت خودکار بلافاصله پس از پرداخت

امکان پرداخت آنلاین از طریق کلیه کارت های عضو شتاب

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول