تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب

تعداد صفحات: 3 فرمت فایل: word کد فایل: 11478
سال: مشخص نشده مقطع: مشخص نشده دسته بندی: روانشناسی
قیمت: ۰ تومان
 • خلاصه
 • فهرست و منابع
 • خلاصه تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب

  دوستان خوب یک سری ویژگی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کند و سبب یگردد دوستان بیشتری در کنار خود داشته باشند بنابراین با تغییر رفتار خود به جرگه
  اینگونه افراد بپیوندید:

  1- یک دوست خوب حرفهایی که بصورت محرمانه به ویزده شده است را نزد خود نگاه داشته و رازدار شمامیباشد.

  2- وقت شناس بوده و در قرار ملاقاتها و یا میهمانیها قابلاطمینان بوده و سر موقع حضور می یابد.

  3- یک دوست خوب به موقعیت، موفقیت ها و یا دوستان دختر و یا پسر جدید شما حسادت نمی ورزد.

  4- یک دوست خوب هنگامی که دچار بیماری و کسالت میگردید با شما تماس گرفته و حالتان را جویا می شود و به عیادت شما می آید.

  5- وی میداند که چه زمانی صحبت و چه زمانی سکوت نموده و تنها گوش دهد.

  6- هنگامی که حالتان مساعد نبوده و یا دل و دماغ کاری را ندارید و پکر میباشید وی از رفتار شما دلخور نمیشود.

  7- اگر شما به فضای بیشتری نیاز داشته باشید و یا می خواهید تنها باشید، آنها این رفتار شما را طردشدگی تلقی نکرده و از شما دلگیر نمیشوند.

  8- یک دوست خوب حیوان خانگی شما، مادر زن بدخلق شما و کودکان پر جنب و جوش شما را به خاطر شما تحمل خواهد کرد.

  9- وقتی نظر او را در مورد مسئله ای جویا شوید با جان و دل و صادقانه نظرات و عقاید خودش را در اختیارتان قرار می دهد و حتی اگر به نصایحش نیز عمل نکنید ناراحت نمیشود.

  10- وی با شما میخندد،گریه میکند و کارهای ماجراجویانه انجام میدهد اما به دیگران چیزی در مورد آنها نمیگوید.

  11- پیش از سر زدن به منزلتان، شما را مجبور نمیکند که خانه را تمیز و مرتب کنید.
  12- وی اجازه نمی دهد کسی پشت سر شما و در غیاب شما در مورد شما بدگویی کند و به دفاع از شما خواهد پرداخت.

  13- شما را به کارهای ماجراجویانه، رشد دهنده و پیشرفت در کار تشویق خواهد کرد.
  14- هنگامیکه خودروی شما دچار نقص فنی گردد شما را به مقصدتان خواهد رساند.

  15- روز تولدتان همیشه به یادش بوده و اگر برنامه خاصی برای آن روز تدارک ندیده باشید شما را به بیرون برده و یا برایتان کیک سفارش میدهد.

  16- دوست خوب از شما انتظار ندارد که اتوماتیک وار با عقاید وی در خصوص مسایلی همچون سیاست،مسایل جنسی و مذهب موافق باشید و به عقاید شما حتی اگر برخلاف عقایدش باشد احترام میگزارد.

  17- هیچگاه شما را نزد دیگران خرد و تحقیر نکرده بلکه همواره به شما احترام میگذارد و در حضور دیگران از شما تعریف می کند.

  اگر دوستی را سراغ ندارید که با شما اینگونه رفتار کند شاید یک دلیل آن این باشد که شما نیز با آنان چنین رفتاری تا بحال نداشته اید.

 • فهرست و منابع تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب

  فهرست:

  ندارد.
   

  منبع:

  ندارد.

تحقیق در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب, مقاله در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب, تحقیق دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب, مقاله دانشجویی در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب, تحقیق درباره تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب, مقاله درباره تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب, تحقیقات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب, مقالات دانش آموزی در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب, موضوع انشا در مورد تحقیق مقاله رایگان ویژگی های دوست خوب
ثبت سفارش
عنوان محصول
قیمت